Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu ID grupy: 98/62_MF_G2 Opiekun Aneta Waszkowiak Kompetencja: matematyczno- fizyczna Temat projektowy: W świecie miary Semestr/rok szkolny: semestr 4 ; 2011/2012

3 POMIARY Podczas wykonywania doświadczeń z fizyki dokonujemy pomiarów różnych wielkości fizycznych np. masy, długości, czasu, objętości itd. POMIAR – polega na porównaniu dowolnej wielkości fizycznej z wielkością tego samego rodzaju, przyjętą za jednostkę miary. W 1960 r. uchwalono Międzynarodowy Układ Jednostek (SI), który w Polsce jest on obowiązujący od 1966r.

4 Wielkość fizyczna Symbol wielkość fizycznej JednostkaSymbol jednostki Czastsekundas Długość, drogal, smetrm NatężenieIamperA TemperaturaTkelwinyK Ilość materiinmol światłość masa lmlm kandela kilogram cd kg

5 Jednostki pochodne Jednostkami pochodnymi nazywamy wszystkie pozostałe jednostki wielkości fizycznych, zarówno te posiadające własne nazwy jak np. wat (W) czy dioptria (D), niuton (N) jak i te, które ich nie posiadają i są wyrażane za pomocą jednostek podstawowych, np. przyspieszenie nie posiada swojej nazwy jednostki i wyrażane jest za pomocąwielkości fizycznychwatdioptria

6 MNOŻNIKPRZEDROSTEKSYMBOL 1000000megaM 1000kilok 100hektoh 10dekada 0,1decyd 0,01centyc 0,001milim 0,000001mikroμ

7

8 Jednostki masy Zadanie 1. 5 ton - ile to kilogramów, dekagramów i gramów? 1t = 100kg 1kg = 100dag 1dag = 10g zatem 5t * 1000kg = 5000kg 5000kg * 100dag = 500000dag 500000dag * 10g = 5000000g Odp. 5 ton to 5000kg, 500000 dag i 5000000g. Zadanie 2. 200g – ile to dekagramów, kilogramów i ton? 1g = 0,1dag 1dag= 0,01kg 1kg = 0,001t zatem 200g * 0,1dag = 20dag 20dag * 0,01kg = 0,2kg 0,2kg * 0,001t = 0,0002t Odp. 200g to 20 dag, 0,2 kg i 0,0002t.

9 Jednostki długości 1 cm = 10 mm, 1 dm = 10 cm, 1 m = 100 cm 1 km = 1000 m Zadanie 3. 40 kilometrów - ile to centymetrów, decymetrów, centymetrów i milimetrów? zatem 40km * 1000m = 40000m 40000m * 100cm = 4000000cm 4000000cm : 10cm = 400000dm 4000000cm * 10mm = 40000000mm Odp. 40 kilometrów jest równe 40000m, 4000000cm, 400000dm i 40000000mm. Zadanie 4. 3milimetry – ile to centymetrów, decymetrów i kilometrów? 1mm = 0,1cm 1cm = 0,01m 1cm = 0,1dm 1m = 0,001km 3mm * 0,1cm = 0,3 cm 0,3cm * 0,1dm = 0,03dm 0,3cm * 0,01m = 0,003m 0,003m * 0,001km = 0,000003km zatem Odp. 3 milimetry są równe 0,3cm; 0,03dm; 0,003m i 0,000003km.

10 Jednostki powierzchni x 2 = x * x Zadanie 5. 1 hektar - ile to arów, km 2, m 2, dm 2, cm 2 i mm 2 ? 1 cm = 10 mm, 1 dm = 10 cm, 1 m = 100 cm 1 km = 1000 m 1a = 10 m * 10m 1ha = 100a 100a = 100 * (10m) 2 = 100 * 10m * 10m = 10000m 2 10000m 2 = 10000 : 1000m : 1000m = 0,01km 2 10000m 2 = 10000 * 100cm * 100cm = 100000000cm 2 100000000cm 2 = 100000000 : 10cm : 10cm = 1000000dm 2 100000000cm 2 = 100000000 * 10mm * 10mm = 10000000000mm 2

11 Jednostki objętości 1l = 1000 ml 1l = 1 dm 3 1 cm = 10 mm, 1 dm = 10 cm, 1 m = 100 cm 1 km = 1000 m x 3 = x * x * x Zadanie 6. 7 litrów - ile to ml, km 3, m 3, dm 3, cm 3 i mm 3 ? 7l = 7 * 1000ml = 7000ml 7l = 7 * 1dm 3 = 7dm 3 7dm 3 = 7 * 10cm * 10cm * 10cm = 7000cm 3 7000cm 3 = 7000 * 10mm * 10mm * 10mm = 7000000mm 3 7000cm 3 = 7000 : 100m : 100m : 100m = 0,007m 3 0,007m 3 = 0,007 : 1000 : 1000 : 1000 = 0,000000000007 km 3

12 Jednostki czasu 1 doba = 24h 1h = 60 min 1min = 60s Zadanie 7. Ile sekund mieści się w tygodniu? 7 *24h = 168h 168h * 60min = 10080min 10080min * 60s = 604800s Odp. W tygodniu mieści się 604800s.

13 Jednostki gęstości Zadanie 8. Zamień 8g/cm 3 na kg/m 3

14 Zad. 1 Jeśli gęstość srebra wnosi 10,49 kg/dm 3, to oblicz ile będzie ważył 1m 3 tego kruszcu? Odpowiedź podaj w kg. DANE: p – 10,49 kg/dm 3 SZUKANE: m=? ROZWIĄZANIE: 1m 3 = 10 dm · 10 dm · 10 dm =1000 dm 3 10,49 kg/dm 3 · 1000 dm 3 = 10490 kg Odp. 1 m 3 srebra ma masę 10490 kg

15 Zad. 2 Jakie wymiary ma sześcienny blok srebra (10,49 g/cm 3 ) o wadze 1 tony? DANE: ρ – 10,49 g/cm 3 SZUKANE: a – bok sześcianu ROZWIĄZANIE: 1 T = 1000000 g a = 3 1000000 g : 10,49 g/cm 3 = 3 95328,88 cm 3 Odp. Blok złota ma 95328,88 cm 3 WZÓR: a = 3 m/ρ

16 ROZWIĄZANIE: 1dm 3 = 10 cm x 10 cm x 10 cm =1000 cm 3 1000 cm 3 x 0.8 = 800 cm 3 1000 cm 3 x 0.2 = 200 cm 3 800 cm 3 x 19.3 g/cm 3 = 15440 g = 15.44 kg 200 cm 3 x 21.4 g/cm 3 = 4280 g = 4.28 kg Odp. 1 dm 3 stopu ma masę 19.72 kg. Zad. 3 Jaką masę ma 1dm 3 stopu złota ( 19.3 g/cm 3 ) i platyny ( 21.4 g/cm 3 ), jeśli proporcje składników wynoszą złoto 80%, a platyna 20% ? DANE: p złota 19.3 g/cm 3 p platyny 21.4 g/cm 3 złoto 80% Platyna 20% SZUKANE: m = ? 15.44 + 4.28 19.72

17

18

19 0,01s 0,1cm 0,1kg

20 Zakres pomiarowy przyrządu określamy, podając najmniejszą i największą wartość na skali czyli przedział wartości, które możemy mierzyć za pomocą danego przyrządu.

21 By uzyskać wynik najbliższy rzeczywistemu wymiarowi, należy pomiar wykonać kilka razy, wyniki dodać, a następnie podzielić przez liczbę pomiarów. Tym sposobem otrzymamy średnią arytmetyczną mierzonej wielkości.

22 Zaokrąglanie Zaokrąglanie – w matematyce przybliżanie pewnej liczby do innej, mającej mniej cyfr znaczących.

23 r do najbliższej wartości w stronę zera w dół w górę w kierunku od zera +23,67+24+23 +24 +23,35+23 +24 23,3523 242324 23,672423242324 zaokrąglanie do najbliższej wartości zaokrąglanie w stronę zera zaokrąglanie w dół zaokrąglanie w górę zaokrąglanie w kierunku od zera

24 Jak obliczyć opór i niepewność pomiarową oporu? Wykonane przez nas zdjęcia układu pomiarowego

25 Zdjęcia z pomiarów oporu

26 Napięcie (V)Natężenie (A)Opór () 190,09211,(1) 12,80,06213,(3) 22,20,11201,(81) Niepewność pomiaru napięcia 0,1 A Niepewność pomiaru prądu 0,01V Opór obliczamy ze wzoru: Tabelka wykonanych pomiarów i obliczeń oporu opornika

27 Obliczamy niepewność oporu U=19V I=0,09A U max =19V+0,1V=19,1V U min = 19V-0,1V=18,9V I max =0,09A+0,01A=0,1A I min =0,09A-0,01A=0,08A R max =19,1V:0,08A=238,75 R min = 18,9:0,1A=189 238,75 -211,1 =27,65 211,1 -189 =22,1 Niepewność pomiaru oporu wynosi zatem 28

28 Wyznaczony na podstawie przeprowadzonego doświadczenia opór opornika wynosi zatem R= 209 28

29 Ciekawostki Najlżejszym pierwiastkiem na ziemi jest Wodór – ma tylko 0,0899 kg/m³ czyli 0,0000899 kg/dm³ Najcięższym pierwiastkiem na ziemi jest Osm – ma aż 22610kg/m³ czyli 22,61kg/dm³ Gdybyśmy wlali 2l Osmu do butelki, to warzyła by prawie tyle samo co ja – 45,22kg Gdybyśmy wpompowali 2l Wodoru do butelki, to warzyła by ona 0,0001798 kg czyli ok. 0,09 g.

30 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google