Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAP Business One Nowoczesny system do zarządzania małą i średnią firmą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAP Business One Nowoczesny system do zarządzania małą i średnią firmą"— Zapis prezentacji:

1

2 SAP Business One Nowoczesny system do zarządzania małą i średnią firmą
Tomasz Niebylski Product Manager, SAP Polska

3 Obecność firmy SAP na rynku polskim
W trakcie 9 lat obecności SAP w Polsce firma SAP zmieniała się aby właściwie dostosować się do nowych wyzwań Miarą jakości naszych rozwiązań jest ich technologiczne zaawansowanie, elastyczność i łatwość w realizacji zmian R/3 SD MM PP QA PM HR FI CO AM PS OS IS 1994 2003

4 Wewnętrzne ograniczenia przedsiębiorczości w MSP
Czy w przeciętnej polskiej małej i średniej firmie istnieją wewnętrzne ograniczenia jej przedsiębiorczości? Naszym zdaniem: Tak! Takim bardzo poważnym ograniczeniem jest system informacyjny, w ramach którego: istnieją rozproszone podsystemy (f-k, fakturowanie, magazyn...) dostarczane często przez różnych dostawców, integracja pomiędzy podsystemami polega na przesyłaniu plików - tzw. paczek, ale też bardzo często dokumentów papierowych i informacji ustnych

5 „Tradycyjny” system informacyjny
Spełnia on wprawdzie zadania ewidencyjne - nie zapewnia jednak dostępu do aktualnego obrazu stanu firmy i jest uciążliwy w obsłudze. uzgadnianie Właściciel Sprzedawca uzgadnianie uzgadnianie uzgadnianie Księgowa Magazynier

6 Potrzeby informacyjne MSP
Duże firmy potrzebują systemów zintegrowanych - czy małe i średnie też? Naszym zdaniem: Tak! Dlatego, że system zintegrowany: zapewnia, że dane wprowadzone jednokrotnie w określonym obszarze firmy (np. w dziale zakupu) są automatycznie dostępne we wszystkich innych obszarach (np.: w dziale księgowości, magazynie, departamencie analiz kontaktów z dostawcami itd.), umożliwia uzyskanie wglądu do aktualnego obraz stanu finansowego firmy, upraszcza administrację i utrzymanie. Przekonanie, że w małej firmie można zarządzać „głową i portfelem” może prowadzić do poważnych kłopotów!

7 Zintegrowany system informacyjny
System zintegrowany pozwala opierać podejmowane decyzje na solidnych i wiarygodnych podstawach. Właściciel Baza danych Sprzedawca Księgowa uzgadnianie Magazynier

8 SAP Business One – nowy produkt w ofercie SAP
Stanowi doskonałą podstawę rozwiązań informatycznych dla małych i średnich firm chcących posiadać efektywne narzędzie do zarządzania przy minimalnych nakładach na wdrożenie i utrzymanie

9 Dlaczego SAP Business One?
Zintegrowany - zorientowany na efektywną kontrolę i zarządzanie firmą Zaawansowany technologicznie – wykonany w dwuwarstwowej technologii Klient – Serwer, współpracujący z relacyjną bazą danych MS SQL Server 2000 Wyposażony w nowoczesne narzędzia wspierające proces sprzedaży - CRM Standardowy – posiada predefiniowane scenariusze procesów biznesowych Otwarty – możliwość integracji z rozwiązaniami firm trzecich za pomocą biblioteki SDK oraz z możliwość wymiany informacji przez Internet Wpasowany w całą ofertę SAP rozwiązań dla biznesu: Integracja z innymi produktami znajdującymi się w ofercie SAP Ścieżka migracji do mySAP.com

10 Nowoczesne narzędzia CRM

11 Dlaczego system standardowy?
Zawiera standaryzowane funkcje i procesy biznesowe, a przez to: Wiedza jest przenaszalna Jest łatwy do opanowania Jego stan jest w każdej chwili definiowalny Rośnie razem z firmą – przejście na nową wersję jest tylko czynnością administracyjną

12 SAP Business One Adapter
Otwarty... np. na Internet Webserver Servlet Engine: - InQMy, TomCat,... JSP: - JAVA Server pages BOM: - ISA Application SAP Business One Adapter: - Connectivity Layer to SAP Business One JDBC: -Database Connector Servlet engine SAP Business One JSPs BOM Index Server/ TREX SAP Business One Adapter IPC JDBC optional An Internet Sales version for R/3 will replace the Online Store by Q1 2002 This is the successor of the Online Store

13 Integracja SAP Business One z mySAP.com
3. 2. Dokument sprzedaży Dane dokumentu sprzedaży Exchange Server Dane podstawowe odbiorcy i towaru Infrastruktura techniczna JDBC Adapter 1.

14 Wzrost razem z SAP - z nami rośnie się szybciej
SAP Business One gwarantuje, że firma rozwijając się nie będzie musiała wdrażać nowego systemu: migracja do systemu R/3 pozwala zachować poniesione nakłady na licencję i znaczną część wysiłku wdrożeniowego. SAP R/3 SAP Business One Migracja danych

15 Dlaczego teraz? – „Czas na przedsiębiorczość”
Im szybciej tym lepiej: porządek w firmie, automatyzacja raportowania, możliwość wykonywania przez pracowników bardziej twórczych prac niż uzgadnianie i przenoszenie danych między systemami. Zbliżające się wakacje to dla wielu firm dobry moment na wdrożenie systemu zarządzania, który wspomoże osiągnięcie wysokich wyników jeszcze w tym roku.

16 Zarządzanie według europejskich standardów
Kalkulator wartości dla małych i średnich firm Łatwe w obsłudze i efektywne narzędzie, pozwalające oszacować wartość, jaką mogą uzyskać małe i średnie firmy, optymalizując swoje systemy i procesy biznesowe . Europejska Akademia Biznesu dla Przedsiębiorstw Internetowy system ekspercki do autodiagnozy firmy pod katem jej przygotowania do konkurowania na rynku europejskim po wejściu polski do Unii Europejskiej.

17 Zapraszam na: www.sap.com/poland
Dziękuję za uwagę Zapraszam na:

18 Copyright 2002 SAP AG. All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® and SQL Server® are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM®, DB2®, DB2 Universal Database, OS/2®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA, AIX®, S/390®, AS/400®, OS/390®, OS/400®, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere®, Netfinity®, Tivoli®, Informix and Informix® Dynamic ServerTM are trademarks of IBM Corporation in USA and/or other countries. ORACLE® is a registered trademark of ORACLE Corporation. UNIX®, X/Open®, OSF/1®, and Motif® are registered trademarks of the Open Group. Citrix®, the Citrix logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®, VideoFrame®, MultiWin® and other Citrix product names referenced herein are trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, DHTML, XML, XHTML are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. JAVA® is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT® is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. MarketSet and Enterprise Buyer are jointly owned trademarks of SAP AG and Commerce One. SAP, SAP Logo, R/2, R/3, mySAP, mySAP.com and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are trademarks of their respective companies.

19 Copyright 2002 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® und SQL Server® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM®, DB2®, DB2 Universal Database, OS/2®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA, AIX®, S/390®, AS/400®, OS/390®, OS/400®, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere®, Netfinity®, Tivoli®, Informix und Informix® Dynamic ServerTM sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. ORACLE® ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation. UNIX®, X/Open®, OSF/1® und Motif® sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix®, das Citrix-Logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®, VideoFrame®, MultiWin® und andere hier erwähnte Namen von Citrix-Produkten sind Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. JAVA® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. MarketSet und Enterprise Buyer sind gemeinsame Marken von SAP AG und Commerce One. SAP, SAP Logo, R/2, R/3, mySAP, mySAP.com und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienst-leistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.

20 Copyright 2002 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone
Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakimkolwiek celu bez uzyskania zgody od SAP AG. Informacje zawarte w opracowaniu mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. Niektóre programy sprzedawane przez firmę SAP AG i jej dystrybutorów zawierają moduły innych dostawców oprogramowania. Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® i SQL Server® są znakami zastrzeżonymi przez Microsoft Corporation. IBM®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX®, S/390®, AS/400®, OS/390® i OS/400® są znakami handlowymi zastrzeżonymi przez IBM Corporation. ORACLE® jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez ORACLE Corporation. INFORMIX®-OnLine for SAP i Informix® Dynamic ServerTM są znakami handlowymi zastrzeżonymi przez Informix Software Incorporated. UNIX®, X/Open®, OSF/1® i Motif® są znakami handlowymi zastrzeżonymi przez Open Group. Citrix®, logo Citrix, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®, VideoFrame®, MultiWin® i inne wspomniane nazwy produktów firmy Citrix są znakami handlowymi Citrix Systems, Inc. HTML, DHTML, XML, XHTML są znakami handlowymi zastrzeżonymi przez W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. JAVA® jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT® jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Sun Microsystems, Inc., wykorzystywanym w ramach licencji dla technologii zaprojektowanych i wdrożonych przez Netscape. SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, logo mySAP.com i mySAP.com com są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy SAP AG w Niemczech i w innych krajach na świecie. Wszystkie pozostałe wymienione produkty są znakami handlowymi odpowiednich firm.


Pobierz ppt "SAP Business One Nowoczesny system do zarządzania małą i średnią firmą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google