Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczanie osób niesłyszących języka obcego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczanie osób niesłyszących języka obcego"— Zapis prezentacji:

1 Nauczanie osób niesłyszących języka obcego
Cel Styl uczenia się Badania Polska i świat trudności

2 Nauka języka obcego charakter społeczno-edukacyjny
motywacja: zintegrowana (język i kultura), instrumentalna (użytek) badania: dojrzałość Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

3 Style uczenia się spostrzeganie materiału modalność
intuicyjny: teorie, znaczenie, abstrakcja, innowacyjność zmysłowy: praktyka, fakty, procedury modalność wizualny: obrazy, diagramy werbalny: słownie (pisemnie, ustnie) procesy umysłowe (spostrzeżenia  wiedza) aktywny: nowe rzeczy, grupy refleksyjny: samodzielność, pary Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

4 Style uczenia się c.d. nabywanie wiedzy
globalny: holistycznie, syntetycznie sekwencyjny, linearny: etapy Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

5 Nauczanie języków obcych na świecie
lata dziewięćdziesiąte XX wieku Norwegia reforma 1997 r. edukacja specjalna  zindywidualizowana program nauczania języka angielskiego – „europejska unikalność” podejście społeczno-kulturowe cel: rozumienie i tworzenie tekstów Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

6 Nauczanie języków obcych na świecie c.d.
Szwecja lata osiemdziesiąte ustawa o dwujęzyczności: głusi = mniejszość narodowa znajomość w formie pisanej Polska do 2001r. – zwolnienie z konieczności nauki języka obcego 1993 rok: wprowadzenie nauczania języka obcego do programu w liceum dla niesłyszących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego w Warszawie Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

7 Trudności w nabywaniu języków
Badania Domagały-Zyśk 35 uczestników lektoratu dla osób niesłyszących i słabosłyszących Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II teczki biograficzne, notatki, nagrania, obecności, oceny trudności w uczeniu się gramatyki i słownictwa, a także czytania, pisania i mówienia Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

8 Trudności w nabywaniu języków c. d.
Hipotezy: trudności zależą od: stopnia uszkodzenia słuchu poziomu znajomości języka płci dominującej strategii porozumiewania się Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

9 Gramatyka angielska – łatwiejsza niż polska (na początku nauki)
pozycyjność stały szyk zdania (podobieństwo do szyku zdań PJM) końcówki fleksyjne przedimki, przyimki, czasowniki złożone Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

10 Badania 2000-2012 analiza liczby i rodzajów błędów w testach
czas teraźniejszy ciągły 29% błędów – częstość popełniania błędów czasowniki modalne 27% błędów czas zaprzeszły 22% błędów przedimki 27% błędów zaimki 20% błędów Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

11 Wyniki badań poziom  oceny
najlepsze wyniki u osób posługujących się mową najsłabsze – mową i językiem migowym brak korelacji ze stopniem uszkodzenia słuchu, pochodzeniem, typem szkoły Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

12 Słownictwo nauczone vs. podsłyszane lekcja vs. naturalna sytuacja

13 Badania Trudności: nieznane pojęcia, sytuacje
eukaliptus, destrukcja synonimy używanych innych częściej słów finał, szorty idiomy (budowa a znaczenie) ranny ptaszek czasowniki frazowe (formalność wypowiedzi)

14 Wnioski poszerzenie wiedzy ogólnej i zasobu słownictwa
brak gotowości do komunikacji werbalnej zaniżona motywacja niechęć do wcielania się w role

15 Pisanie słownictwo + gramatyka poprawność językowa spójność
trudności zależą od poziomu języka najwyższe oceny: posługujący się mową najsłabsze oceny: posługujący się tylko językiem migowym Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

16 Trudności wpływ składni języka migowego
lapidarność: brak zdań złożonych pisanie zdań w kolumnach i numerowanie nieużywanie spójników pomijanie operatorów przedimki Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

17 Mówienie trudności (dostęp do wzorca): dźwięki języka polskiego
dodawanie/opuszczanie dźwięków (w wygłosie: -s, -ed) akcent intonacja Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

18 Podsumowanie Poziom :  odrzucenie początkowych hipotez
znajomość gramatyki zależny od: poziomu znajomości języka obcego rozumienia czytanego tekstu zależny od: poziomu uszkodzenia słuchu sprawności pisania zależny od poziomu znajomości języka  odrzucenie początkowych hipotez Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

19 Trudności w nabywaniu języków c. d.
Hipotezy: Trudności zależą od: stopnia uszkodzenia słuchu poziomu znajomości języka płci dominującej strategii porozumiewania się Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

20 Kody używane w komunikacji
językowe parajęzykowe niejęzykowe: mimika gesty zapach dotyk aparycja kontekst … Na podst.: Domagała-Zyśk(2013), E.,Wielojęzyczni, Wydawnictwo KUL

21 arkusze egzaminacyjne dostosowane do ich niepełnosprawności
INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 arkusze egzaminacyjne dostosowane do ich niepełnosprawności absolwenci niesłyszący są zwolnieni z części ustnej egzaminu w przypadku części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym przygotowuje się odrębny arkusz w przypadku części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym – do potrzeb absolwentów niesłyszących dostosowuje się arkusz standardowy

22 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 c.d.
Dostosowania: skrócenie tekstów w części na rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych dołączenia pod tekstem glos (wyjaśnień w języku obcym znaczenia trudniejszych słów z tekstu) lub tłumaczenia wybranych słów na język polski uproszczenia tekstu pod względem leksykalnym zmniejszenie liczby opcji odpowiedzi w zadaniach wyboru wielokrotnego z czterech (A, B, C, D) do trzech (A, B, C)

23 Część pisemna (poziom podstawowy i rozszerzony) Rozumienie tekstów pisanych
Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015

24 Znajomość środków językowych
Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015

25 Znajomość środków językowych c.d.
Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015

26 Wypowiedź pisemna Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015

27 Wypowiedź pisemna c.d. Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015


Pobierz ppt "Nauczanie osób niesłyszących języka obcego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google