Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obecne i prognozowane tendencje na polskim rynku pracy Diversity Index Głos Biznesu. Różnorodność Procentuje Łódź 25 stycznia 2012 r. dr Grzegorz Baczewski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obecne i prognozowane tendencje na polskim rynku pracy Diversity Index Głos Biznesu. Różnorodność Procentuje Łódź 25 stycznia 2012 r. dr Grzegorz Baczewski,"— Zapis prezentacji:

1 Obecne i prognozowane tendencje na polskim rynku pracy Diversity Index Głos Biznesu. Różnorodność Procentuje Łódź 25 stycznia 2012 r. dr Grzegorz Baczewski, DAE MPiPS

2 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź2 Struktura prezentacji Prognozowane zmiany liczebności i struktury populacji Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy Rezerwy siły roboczej bierni bezrobotni Podsumowanie główne rezerwy zasobów pracy zmiana w zarządzaniu zasobami ludzkimi

3 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź3 Tendencje w zakresie podaży pracy w Polsce Wykres 1. Prognoza ludności Polski do 2035 r. (w tys.)

4 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź4 Wykres 2. Prognoza ludności według ekonomicznych grup wieku (w tys.) Tendencje w zakresie podaży pracy w Polsce

5 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź5 Tendencje w zakresie podaży pracy w Polsce Wykres 3. Struktura ludności w wieku produkcyjnym według rodzaju aktywności zawodowej (II kw. 2011 r.)

6 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź6 Tendencje w zakresie podaży pracy w Polsce Wykres 4. Prognozowane zmiany struktury aktywności zawodowej przy założeniu zachowania obecnego poziomu zatrudnienia (II kw. 2011 r. - w tys.)

7 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź7 Tendencje w zakresie podaży pracy w Polsce Wykres 5. Prognozowane zmiany wskaźnika zatrudnienia przy założeniu zachowania obecnego poziomu zatrudnienia (II kw. 2011 r.) Wykres 6. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce i w UE w 2010 r. (dla grupy wieku 20-64)

8 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź8 Wykorzystanie zasobów pracy w Polsce i w UE Wykres 7. Wskaźniki zatrudnienia dla osób w wieku 15-64 (lewa oś) oraz stopy bezrobocia (prawa oś) w Polsce i w UE27 w latach 2004 - 2011 (w %)

9 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź9 Wykres 8. Wskaźniki zatrudnienia wg 5-letnich grup wieku w Polsce i w Niemczech w 2010 r. (w %) Wykorzystanie zasobów pracy w Polsce i w UE

10 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź10 Zatrudnienie młodszych i starszych pracowników Wykres 9. Wskaźniki zatrudnienia dla grup wieku 20-24 i 55-64 w OECD w 2009 r. (w %)

11 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź11 Wykorzystanie zasobów pracy w Polsce i w UE Wykres 10. Wskaźniki zatrudnienia wg poziomu wykształcenia w Polsce i w UE-27 w 2010 r (w %)

12 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź12 Rezerwy zasobów pracy - bierni Wykres 11. Struktura biernych zawodowo wg przyczyn bierności, płci i wieku w 2010 r.

13 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź13 Wykres 12. Stopy bezrobocia wg 5-letnich grup wieku w Polsce i w UE27 w 2010 r. (w %) Rezerwy zasobów pracy - bezrobotni

14 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź14 Rezerwy zasobów pracy Osoby młode Osoby starsze Kobiety Chorzy i niepełnosprawn i Słabo wykształceni Obciążeni obowiązkami pozazawodowym i Uczący się Rezerwy rynku pracy nie są jednorodne Poszczególne osoby mogą się znaleźć w kilku grupach wyróżnionych ze względu na daną cechę

15 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź15 Konsekwencje zmian podaży pracy dla przedsiębiorstw Wyszukiwanie optymalnych pracowników Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów Znaczna podaż pracy Ograniczona podaż pracy Konkurowanie o pracowników najbardziej pożądanych Wpływ malejącej podaży pracy na strategie zarządzania zasobami ludzkimi Konkurencja o zasoby ma charakter cenowy. Żeby pozyskać rzadkie zasoby trzeba zapłacić więcej niż konkurencja. To podwyższa koszty.

16 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź16 Konsekwencje zmian podaży pracy dla przedsiębiorstw Standardowy pracownikStandaryzacja zarządzania

17 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź17 Konsekwencje zmian podaży pracy dla przedsiębiorstw Różnorodność pracownikówIndywidualne podejście

18 24 stycznia 2012 r.Diversity Indeks. Łódź18 Kluczem jest odejście od stereotypów Młody Starszy Kobieta Chory/niepełnosprawny Słabo wykształcony nie zawsze jest mniej efektywny od starszego skłonny częściej zmieniać pracę niż starszy częściej chory niż młodszy mniej efektywny od młodszego gorzej przygotowany do zmian niż młodszy mniej dyspozycyjna niż mężczyzna mniej efektywny niż zdrowy/pełnosprawny bardziej kosztowny niż zdrowy/pełnosprawny mniej efektywny niż lepiej wykształcony gorzej przygotowany do zmian niż lepiej wykształcony

19 Dziękuję za uwagę dr Grzegorz Baczewski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Tel. (022) 661 12 85 Grzegorz.Baczewski@mpips.gov.pl


Pobierz ppt "Obecne i prognozowane tendencje na polskim rynku pracy Diversity Index Głos Biznesu. Różnorodność Procentuje Łódź 25 stycznia 2012 r. dr Grzegorz Baczewski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google