Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Definicja, patofizjologia, podział 2. Epidemiologia 3. Objawy 4. Leczenie, rokowane 5. Badania 6. Czynniki ryzyka i profilaktyka rozległy zawał mózgu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Definicja, patofizjologia, podział 2. Epidemiologia 3. Objawy 4. Leczenie, rokowane 5. Badania 6. Czynniki ryzyka i profilaktyka rozległy zawał mózgu."— Zapis prezentacji:

1 1. Definicja, patofizjologia, podział 2. Epidemiologia 3. Objawy 4. Leczenie, rokowane 5. Badania 6. Czynniki ryzyka i profilaktyka rozległy zawał mózgu w obszarze tętnicy mózgu środkowej z masywnym obrzękiem półkuli i towarzyszącym przemieszczeniem struktur środkowych Weronika Walęcik, 03.11.2009

2 Udar mózgu Nagłe zaburzenie czynności mózgu (miejscowe/uogólnione) Przyczyny naczyniowe > 24 h / zgon

3 Odsetek poszczególnych rodzajów udarów (etiologia)

4 Epidemiologia Świat: Trzecia co do częstości przyczyna zgonów Najczęstsza przyczyna trwałej niesprawności > 40 rż Polska: 60-70tys nowych zachorowań/rok Wsp. Zapadalności - 177/100 000 M - 125/100 000 K Umieralność - 106/100 000 M - 79/100 000 K Wsp. Niepełnosprawności 70%

5 Patofizjologia

6 OBJAWY Przedni krąg unaczynienia – t. sz.wew Niedowład połowiczy +/-niedoczulica połowicza afazja, apraksja, agnozja, zaburzenia otępienne Upośledzenie sterowania osią ciała zespół rzekomoopuszkowy (uszk. dróg korowo-jądrowych no nn IX,X,XI, dysfagia, dyzartria, bez zaników mięśni,labilność) gałki oczne w str PRZECIWNĄ do niedowładu TMB – amaurosis fugax (materiał zatorowy w t.środkowej siatkówki) j. zakrzep w odcinku pozaczaszkowym: szmer naczyniowy przy wew krawędzi MOS Płaty czołowe, ciemieniowe, jądra podstawy, torebka wew., większa część płatów skroniowych (60% ukrwienia mózgu)

7 Tylny krąg unaczynienia – tt.kręgowe i i t. podstawna Podwójne widzenie, mroczki, wrażenie falowania oglądanych przedmiotów Szum w uszach, zbaczanie w stronę upośledzonego słuchu Drop attacks, zaburzenia równowagi Dyzartria –dysfunkcja aparatu wykonawczego Dysfagia Nieukładowe/układowe zawroty głowy Ataksja Zespoły naprzemienne – 1 str. uszkodzenie pnia mózgu Śpiączka, niedowład 4 kończyn, pozycja odmóżdżeniowa Zakrzep w odcinku pozaczaszkowym: szmer naczyniowy w dole nadobojczykowym, objawy prowokowane przez nagły zwrot i odgięcie głowy Pień mózgu, móżdżek, wzgórze, płaty potyliczne, przyśr. i dolna cz. pł. skroniowych Uszk. pnia mózgu, głębokie zab. świad., wzmożenie napięcia prostowników Nagłe, napadowe, powtarzające się zwiotczenie kk. dolnych z padaniem na kolana

8 Uogólniona niedomoga krążenia mózgowego Najczęściej wywołana zaburzeniami hemodynamicznymi Nagły spadek CO Wahania RR Nagła utrata krwi Wtórnie do zaburzeń przedniego/tylnego układu krążenia z powodu obrzęku

9 Angiopatie Mikro- Zawały zatokowe-lakunarne NT -> stwardnienie i zmniejszenie światła tętniczek przeszywających Liczne ogniska 2-10 mm Najczęściej w jądrach podstawy, pniu mózgu Makro- Zamknięcie naczyń wewnątrzczaszkowych na powierzchni mózgu Ognisko zawało w obszarze zaopatrywanym j. brak krążenia obocznego Zator materiałem z jam serca/łuku aorty/t.sz.wew

10 Postaci kliniczne ostrego niedokrwienia mózgu

11 Algorytm postępowania z chorym z podejrzeniem udaru niedokrwiennego mózgu Każde NAGŁE wystąpienie: Osłabienia kończyn Zaburzeń mowy Ośrodkowego niedowładu nerwu twarzowego (opadnięcie kącika ust) Innych ogniskowych objawów neurologicznych ( m.in. Zaburzenia czucia, zaburzenia pola widzenia)

12 rt-PA Kto może? Od wystąpienia objawów upłynęły nie więcej niż 3h (mniejsze korzyści do 4,5h) Obszar zawałowy <1/3 półkuli mózgu Bez urazu głowy, udaru mózgu, zawału serca w cg ost 3 mies Wiek od 18 do 80 r.ż. Podczas trombolizy : Ocena neurologiczna +pomiary RR co 15 w czasie wlewu rt- PA, co 30 przez kolejne 6h, następnie co 1h do 24h od podania rt-PA, Gdy RR >= 180/110 leki (labetalol iv, nikardypina iv, nitroprusydek Na iv) po 24hy od podania rt-PA: kontrolne TK i l.p/płytkowe lub p/zakrzepowe Przerwać wlew rt-PA gdy pojawią się Silny ból głowy Ostre nadciśnienie Nudności i wymioty

13 Rozpoznanie = objawy kliniczne + TK A. Rozpoznanie/wykluczenie krwawienia B. Różnicowanie : 1.Guz mózgu 2.Zapalenie 3.Ropień 4.Uraz 5.Hypoglikemia 6.Zatrucie 7.Stan po napadzie padaczkowym

14 PACI (ang. partial anterior circulation infarct) częściowy zawał mózgu obejmujący zakres unaczynienia tętnicy przedniej lub środkowej mózgu.

15 POCI (ang. posterior circulation infarct) zawał mózgu w obszarze unaczynienia tylnego, tzn. kręgowo- podstawnego.

16 Postępowanie ogólnomedyczne Monitorowanie na oddziale udarowym/OIT RR > 220/120 labetalol iv, urapidyl iv, nitroprusydek Na iv, nie stosować nifedypiny sl Sat <95% - tlenoterapia Temp > 37,5 -> paracetamol Glukoza >200mg% i <50mg% (Ins/Glc) Odżywianie Wczesna rehabilitacja

17 Postępowanie swoiste Kwas acetylosalicylowy 150-300mg/dobę Leczenie przeciwzakrzepowe- heparyny drobnocząsteczkowe Tkankowy aktywator plazminogenu

18 Obrzęk mózgu Rozwija się między 2-5 dobą od zachorowania Objawy ciasnoty wewnątrzczaszkowej Glicerol/20%mannitol/operacyjne odbarczenie- hemikraniektomia GKS nieskuteczne Uniesienie głowy Hiperwentylacja kontrolowana Inne powikłania: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, drgawki, zapalenie płuc, zum, zawał mięśnia sercowego

19 Rokowanie Po przebytym udarze niedokrwiennym nawroty w cg roku 6-12% W cg 5u lat 40-50% W cg 2 lat od udaru 15% doznaje zawału serca i 15% umiera z przyczyn naczyniowych Źle rokują zaburzenia przytomności, porażenie połowicze współistniejące z niedowładem skojarzonego spojrzenia w bok – zwiększone ryzyko zgonu

20 Badania obrazowe przyczyn udaru Badania naczyń (doppler, duplex doppler, angiografia) Badania serca (echo, ekg) EEG – incydenty z utrata przytomności lub drgawkami, objawy napadowe lub przemijające Poszukiwanie czynników ryzyka (lipidogram, profil glikemii)

21 Czynniki ryzyka NT Choroby serca (zaburzenia rytmu!) MP Kardiomiopatia przerostowa Hipercholesterolemia Cukrzyca Otyłość Nikotynizm Wiek, płeć

22 Profilaktyka pierwotna Zmiana stylu życia- papierosy, nadużywanie alkoholu, aktywność fizyczna, dieta Leczenie – NT, cukrzyca, hiperlipidemia Bezobjawowe zwężenie ICA>50% - aspiryna, nie zalecane leczenie chirurgiczne MP -antykoagulanty doustne/ aspiryna/ Zastawkowe wady serca – antykoagulanty doustne

23 Profilaktyka wtórna Objawowe zwężenie ICA>70%- endarterektomia Udar kardiogenny – antykoagulanty Udar miażdżycowo- zakrzepowy: aspiryna tiklopidyna klopidogrel dipirydamol statyny ( LDL<100mg%)

24 czas to mózg


Pobierz ppt "1. Definicja, patofizjologia, podział 2. Epidemiologia 3. Objawy 4. Leczenie, rokowane 5. Badania 6. Czynniki ryzyka i profilaktyka rozległy zawał mózgu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google