Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie Wartość pozyskanego dofinansowania: Realizowane projekty:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie Wartość pozyskanego dofinansowania: Realizowane projekty:"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie środków UE podsumowanie kadencji Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz

2 Podsumowanie Wartość pozyskanego dofinansowania: Realizowane projekty:
8,5 mld zł Na jednego mieszkańca - 5 tys. zł Realizowane projekty: Ilość projektów w realizacji: 144 Wartość projektów: 14,4 mld zł Źródła finansowania: 59 (liczba programów/funduszy)

3 Wartość projektów w ujęciu kategorii interwencji (w mln zł)

4 Porównanie 2006 Projekty: Środki pozyskane: Rozliczenia: 2010
Realizowane – 50 Zrealizowane – 36 Środki pozyskane: 1,7 mld zł Rozliczenia: 141,6 mln zł 2010 Projekty: Realizowane – 144 Zrealizowane – 221 Środki pozyskane: 8,5 mld zł Rozliczenia: 2,9 mld zł

5 Dynamika wykorzystania środków unijnych Wartości skumulowane w mln zł.

6 Główne sukcesy Dotacja dla II linii metra (2,9 mld zł)
Restrukturyzacja projektu „Czajka” (2 mld zł): Czas realizacji, Dodatkowe dofinansowanie (670 mln zł). Dofinansowanie budowy dróg (1 mld zł) Dofinansowanie transportu publicznego (570 mln zł) Dofinansowanie sektora kultury (260 mln zł) Projekty społeczne – 37 projektów rocznie (29,6 mln zł)

7 2010 rok Główne wydarzenia

8 Wisła Projekt „Pedałuj i płyń” (UE - 17 mln zł):
Plaże wiślane, Bulwar, Port Czerniakowski Nadwiślański Szlak Rowerowy. Ochrona siedlisk ptaków (UE, NFOS - 13 mln zł) Inicjatywa LIFE+ Ochrona miejsc lęgowych ptaków, Udostępnienie miejsc do obserwacji ptaków, Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe nad Wisłą.

9 Ochrona przyrody Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl" (UE, NFOS – 3,59 mln zł): Ochrona ptaków trafiających w ręce ludzi, opieka nad chorymi ptakami, zapewnienie ich leczenia i rehabilitacji oraz powrotu do środowiska naturalnego Ośrodek gatunków CITES (UE, NFOS – 3,22 mln zł): Stworzenie ośrodka dla żywych okazów zagrożonych wyginięciem (CITES) pochodzących z zatrzymań, konfiskowanych lub podrzucanych Opieka nad zatrzymanymi okazami

10 Rewitalizacja Praga Płn. - Rewitalizacja ul. Białostockiej
Śródmieście - Remont i konserwacja Murów obronnych Starego Miasta Ursus - Rozbudowa budynku w Parku Achera Ochota - Rewitalizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z sąsiadującym Zieleńcem przy Teatrze Ochoty Rembertów - Rewitalizacja i modernizacja Domu Dziennego Pobytu "Centrum Złotego Wieku„

11 Internet – wykluczenie cyfrowe
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu: Wartość projektu (UE – 21,8 mln zł) 2 tys. komputerów Nowoczesne technologie Wartość projektu (UE – 11,3 mln zł) 900 komputerów 35 specjalistycznych stanowisk dla szkół specjalnych

12 ESPON BEST METROPOLISES - Najlepsze warunki rozwoju w europejskich metropoliach – Paryżu, Berlinie i Warszawie – projekt badawczy Projekt partnerski Warszawa (lider) – Berlin – Paryż analiza konsekwencji metropolizacji i jej wpływu na potencjał rozwojowy miast metropolitarnych porównanie strategii, działań i narzędzi używanych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju

13 Przedsiębiorczość Wspieranie zakładania działalności gospodarczej (okres ) 2 tys. dotacji na założenie firm 35 tys. osób objętych doradztwem Finansowanie: Środki UE – 33,6 mln zł Środki F. Pracy – 18 mln zł

14 Efektywność energetyczna
Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy” Wartość projektu ( UE - 8,5 mln zł ) Oprócz projektu miejskiego przygotowanych zostanie ok. 10 projektów instytucji miejskich (ZOZ, instytucje kultury, spółki, itp.)

15 Projekty oceniane Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych w Warszawie: Projekt „Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie” (UE – 23,7 mln zł) Zintegrowany System Sterowania Ruchem: Projekt „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w m.st. Warszawie w okresie 2011 – 2014” (UE – 86,4 mln zł)

16 Projekty oceniane Innowacyjne projekty społeczne:
Projekt "ARCUS - Wsparcie tworzenia przyzakładowych przedszkoli w miejscu pracy" (UE – 1,0 mln zł) Projekt „TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej w miastach” (UE – 1,6 mln zł) Projekty ochrony środowiska (w przygotowaniu) Poprawa bezpieczeństwa p. powodziowego w granicach Warszawy poprzez rozbudowę wałów przeciwpowodziowych, rzeki Wisły i jej dopływów oraz modernizację budowli i urządzeń wodnych (UE – 35 mln zł)

17 Plan na lata Główne wydarzenia

18 Rozliczenia Kluczowe projekty: Ochrona środowiska (2013)
Dokończenie III i IV fazy projektu wodno-ściekowego, Transport publiczny (2014) II linia metra (2014) Projekty tramwajowe (2014) SKM (2012) Kultura (2013) Centrum Nauki Kopernik, (2011) Projekty drogowe (2013) Trasa Mostu Pólnocnego (2012) Ul. Nowolazurowa (2013) Węzeł Łopuszańska – Kleszczowa (2012)

19 Możliwości dofinansowania w krótkim okresie
Projekty społeczne – PO Kapitał Ludzki, Rynek pracy, Przedsiębiorczość, Edukacja, Przeciwdziałanie wykluczeniu, Zarządzanie. Rezerwa wykonania Transport publiczny, Projekty drogowe. Środki EOG

20 Fundusze UE dla Warszawy po 2013
Strategia Europa 2020 Polska 2030 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Mazowsze, Warszawa a środki UE

21 Obszary prac nad projektami
Dostępność komunikacyjna metropolii, Gospodarka oparta na wiedzy Ochrona środowiska i klimatu Spójność społeczna Wzmacnianie symbolicznych funkcji metropolii


Pobierz ppt "Podsumowanie Wartość pozyskanego dofinansowania: Realizowane projekty:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google