Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykorzystanie środków UE podsumowanie kadencji Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykorzystanie środków UE podsumowanie kadencji Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykorzystanie środków UE podsumowanie kadencji Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz

2 2 Podsumowanie Wartość pozyskanego dofinansowania: – 8,5 mld zł – Na jednego mieszkańca - 5 tys. zł Realizowane projekty: – Ilość projektów w realizacji: 144 – Wartość projektów: 14,4 mld zł Źródła finansowania: 59 (liczba programów/funduszy)

3 3 Wartość projektów w ujęciu kategorii interwencji (w mln zł)

4 4 Porównanie 2006 Projekty: Realizowane – 50 Zrealizowane – 36 Środki pozyskane: 1,7 mld zł Rozliczenia: 141,6 mln zł 2010 Projekty: Realizowane – 144 Zrealizowane – 221 Środki pozyskane: 8,5 mld zł Rozliczenia: 2,9 mld zł

5 5 Dynamika wykorzystania środków unijnych Wartości skumulowane w mln zł.

6 6 Główne sukcesy Dotacja dla II linii metra (2,9 mld zł) Restrukturyzacja projektu Czajka (2 mld zł): – Czas realizacji, – Dodatkowe dofinansowanie (670 mln zł). Dofinansowanie budowy dróg (1 mld zł) Dofinansowanie transportu publicznego (570 mln zł) Dofinansowanie sektora kultury (260 mln zł) Projekty społeczne – 37 projektów rocznie (29,6 mln zł)

7 7 2010 rok Główne wydarzenia

8 8 Projekt Pedałuj i płyń (UE - 17 mln zł): – Plaże wiślane, – Bulwar, – Port Czerniakowski – Nadwiślański Szlak Rowerowy. Ochrona siedlisk ptaków (UE, NFOS - 13 mln zł) – Inicjatywa LIFE+ – Ochrona miejsc lęgowych ptaków, – Udostępnienie miejsc do obserwacji ptaków, – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe nad Wisłą. Wisła

9 9 Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl" (UE, NFOS – 3,59 mln zł): – Ochrona ptaków trafiających w ręce ludzi, opieka nad chorymi ptakami, zapewnienie ich leczenia i rehabilitacji oraz powrotu do środowiska naturalnego Ośrodek gatunków CITES (UE, NFOS – 3,22 mln zł): – Stworzenie ośrodka dla żywych okazów zagrożonych wyginięciem (CITES) pochodzących z zatrzymań, konfiskowanych lub podrzucanych – Opieka nad zatrzymanymi okazami Ochrona przyrody

10 10 Praga Płn. - Rewitalizacja ul. Białostockiej Śródmieście - Remont i konserwacja Murów obronnych Starego Miasta Ursus - Rozbudowa budynku w Parku Achera Ochota - Rewitalizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z sąsiadującym Zieleńcem przy Teatrze Ochoty Rembertów - Rewitalizacja i modernizacja Domu Dziennego Pobytu "Centrum Złotego Wieku Rewitalizacja

11 11 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu: – Wartość projektu (UE – 21,8 mln zł) – 2 tys. komputerów Nowoczesne technologie – Wartość projektu (UE – 11,3 mln zł) – 900 komputerów – 35 specjalistycznych stanowisk dla szkół specjalnych Internet – wykluczenie cyfrowe

12 12 BEST METROPOLISES - Najlepsze warunki rozwoju w europejskich metropoliach – Paryżu, Berlinie i Warszawie – projekt badawczy – Projekt partnerski Warszawa (lider) – Berlin – Paryż – analiza konsekwencji metropolizacji i jej wpływu na potencjał rozwojowy miast metropolitarnych – porównanie strategii, działań i narzędzi używanych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju ESPON

13 13 Przedsiębiorczość Wspieranie zakładania działalności gospodarczej (okres 2007-2010) – 2 tys. dotacji na założenie firm – 35 tys. osób objętych doradztwem Finansowanie: – Środki UE – 33,6 mln zł – Środki F. Pracy – 18 mln zł

14 14 Efektywność energetyczna Projekt Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – Wartość projektu ( UE - 8,5 mln zł ) – Oprócz projektu miejskiego przygotowanych zostanie ok. 10 projektów instytucji miejskich (ZOZ, instytucje kultury, spółki, itp.)

15 15 Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych w Warszawie: – Projekt Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie (UE – 23,7 mln zł) Zintegrowany System Sterowania Ruchem: – Projekt Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w m.st. Warszawie w okresie 2011 – 2014 (UE – 86,4 mln zł) Projekty oceniane

16 16 Projekty oceniane Innowacyjne projekty społeczne: – Projekt "ARCUS - Wsparcie tworzenia przyzakładowych przedszkoli w miejscu pracy" (UE – 1,0 mln zł) – Projekt TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej w miastach (UE – 1,6 mln zł) Projekty ochrony środowiska (w przygotowaniu) – Poprawa bezpieczeństwa p. powodziowego w granicach Warszawy poprzez rozbudowę wałów przeciwpowodziowych, rzeki Wisły i jej dopływów oraz modernizację budowli i urządzeń wodnych (UE – 35 mln zł)

17 17 Plan na lata 2010-2014 Główne wydarzenia

18 18 Rozliczenia Kluczowe projekty: – Ochrona środowiska (2013) Dokończenie III i IV fazy projektu wodno-ściekowego, – Transport publiczny (2014) II linia metra (2014) Projekty tramwajowe (2014) SKM (2012) – Kultura (2013) Centrum Nauki Kopernik, (2011) – Projekty drogowe (2013) Trasa Mostu Pólnocnego (2012) Ul. Nowolazurowa (2013) Węzeł Łopuszańska – Kleszczowa (2012)

19 19 Możliwości dofinansowania w krótkim okresie Projekty społeczne – PO Kapitał Ludzki, – Rynek pracy, – Przedsiębiorczość, – Edukacja, – Przeciwdziałanie wykluczeniu, – Zarządzanie. Rezerwa wykonania – Transport publiczny, – Projekty drogowe. Środki EOG

20 20 Fundusze UE dla Warszawy po 2013 Strategia Europa 2020 Polska 2030 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Mazowsze, Warszawa a środki UE

21 21 Obszary prac nad projektami Dostępność komunikacyjna metropolii, Gospodarka oparta na wiedzy Ochrona środowiska i klimatu Spójność społeczna Wzmacnianie symbolicznych funkcji metropolii


Pobierz ppt "1 Wykorzystanie środków UE podsumowanie kadencji Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google