Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNY EKOROZWÓJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNY EKOROZWÓJ."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNY EKOROZWÓJ

2 „…Jak można kupować lub sprzedawać niebo, ciepło oddechu ziemi
„…Jak można kupować lub sprzedawać niebo, ciepło oddechu ziemi? Dla nas jest to zupełnie obce. Jeżeli nie jesteśmy właścicielami świeżości powietrza i połyskliwości wody, jak mamy je sprzedawać? Każdy zakątek tej ziemi jest dla nas święty. Każda błyszcząca sosnowa igła, każda piaszczysta plaża, każda mgiełka podnosząca się z leśnego poszycia, każda polana, każdy brzęczący owad w powietrzu jest drogi moim braciom. Życiodajny sok płynący pod korą drzew niesie z sobą cząstkę pamięci o czerwonoskórych braciach. Gdy biali umierają i odchodzą ku gwiazdom - zapominają o krainie swego urodzenia. ..”

3 „…przeznaczenie jest dla nas zagadką: wszystkie bawoły zostały zarżnięte a wszystkie dzikie konie poskromione, wszystkie tajemnicze zakątki lasu ciężkie są od zapachu wielu ludzi i widok wzgórza jest zniszczony mówiącymi drutami. Gdzie są gąszcze - zniknęły. Gdzie jest orzeł - odleciał. I co znaczą słowa pożegnania skierowane do szybkiego kucyka lub łowów ? - to jest koniec życia i początek przeżycia. Bóg dał wam władzę nad zwierzętami, lasami i Czerwonym Człowiekiem z pewnego szczególnego powodu , ale ten powód jest dla nas dużą zagadką. ..”

4 Troska o środowisko naturalne to nie tylko oszczędzanie wody, energii elektrycznej i ciepła. To także segregowanie odpadów oraz współuczestniczenie w systemie ich unieszkodliwiania i recyklingu W gospodarstwach domowych, firmach i instytucjach powstają codziennie góry śmieci. Wyrzucone do kubła bez sortowania mogą stać się bombą z opóźnionym zapłonem - odpadki organiczne zaczną wydzielać na wysypiskach trujące gazy, chemikalia zatrują glebę i wodę, a plastik oszpeci krajobraz na wiele setek lat. Trudno w to uwierzyć, ale przedmioty codziennego użytku zbudowane są z niebezpiecznych substancji. Gdy skończy się ich przydatność do użytku, często stają się bardzo toksyczne.

5 Prawdziwym trucicielem są baterie
Prawdziwym trucicielem są baterie. W naszych domach zużywa się rocznie prawie 300 milionów jednorazowych ogniw elektrycznych. Zaledwie 25 procent z nich trafia do recyklingu. Większość wyczerpanych baterii ląduje po prostu w koszu. Niestety, te małe przedmioty, wyrzucone lekkomyślnie na śmietnik, stają się poważnym zagrożeniem dla środowiska. Ołów, kadm, rtęć, żrące kwasy - te substancje szybko przenikają przez skorodowaną osłonę baterii i dostają się do gleby oraz wód gruntowych, skażając je na wiele dziesiątków lat.

6 Jedna mała bateria guzikowa, stosowana powszechnie w miniaturowych urządzeniach elektronicznych, może skazić 1 metr sześcienny gleby i zatruć 400 litrów życiodajnej wody. Ogniwo do zegarków na rękę, mniejsze od ludzkiego paznokcia, wywoła lokalną katastrofę ekologiczną. Setki milionów wyrzuconych beztrosko baterii to już globalny problem. Jedna tona wyczerpanych „paluszków" zawiera trzy kilogramy rtęci i pół kilograma kadmu. Tak duża ilość metali ciężkich, gdyby przedostała się naraz do otoczenia, postawiłaby na nogi wszystkie służby ratownicze.

7 ANKIETA (na 55 osób) 1. Czy uważasz, że warto segregować śmieci?
tak 96 % nie 4 % 2. Czy uważasz, że śmieci są obecnie zagrożeniem dla środowiska? * tak 62 % nie 13 % nie mam zdania 25 %

8 Zanieczyszczanie środowiska naturalnego.
3. Jeśli tak, to w jakich sytuacjach jesteś świadkiem takiego zagrożenia? Zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

9 4. Czy wiesz jak należy segregować śmieci. tak 98 %. nie 2 % 5
4. Czy wiesz jak należy segregować śmieci? * tak 98 % nie 2 % 5. Czy w twoim domu segreguje się śmieci? * tak 79 % nie 21 %

10 6. Co jest według Ciebie największym problemem w segregowaniu śmieci
6. Co jest według Ciebie największym problemem w segregowaniu śmieci? * brak pojemników do segregacji 23 % uważam, że segregowanie śmieci nie ma sensu 15 % nie mam na to czasu 12% nie mam warunków do segregacji odpadów 16% nie jest to dla mnie żaden problem 34%

11 8. Czy w okolicy twojego miejsca zamieszkania znajdują się kolorowe pojemniki do segregacji odpadów? * tak 80% nie 9% nie wiem 11% 9. Czy w twojej miejscowości są informacje na temat segregacji śmieci? * tak 16% nie 78% nie wiem 4%

12 10. Gdzie wg Ciebie powinno wyrzucać się przeterminowane lekarstwa
10. Gdzie wg Ciebie powinno wyrzucać się przeterminowane lekarstwa? * do kosza na śmieci 11% do specjalnych punktów w aptece 76% inne 3%

13 11. Gdzie wyrzucasz zużyte baterie
11. Gdzie wyrzucasz zużyte baterie? * do kosza na śmieci 1% do specjalnych pojemników 98% inna odp.: 1%

14 12. Do jakiego pojemnika wyrzuciłbyś/wyrzuciłabyś kartonik po mleku
12. Do jakiego pojemnika wyrzuciłbyś/wyrzuciłabyś kartonik po mleku? do pojemnika na papier 46% do pojemnika na szkło 0% do pojemnika na plastik 3% do pojemnika na aluminium 1% do ogólnego pojemnika 50 %

15

16 Zgodnie z §8, Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi: "Odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się do pojemników w kolorze żółtym, oznakowanych napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”, wykonanych z materiałów trudnopalnych."   KARTONIKI PO MLEKU ITP. WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW ŻÓŁTYCH, RAZEM Z PUSZKAMI I PLASTIKIEM.

17 15. Czy Pana/Pani zdaniem segregacja odpadów powinna być obowiązkowa
15. Czy Pana/Pani zdaniem segregacja odpadów powinna być obowiązkowa? * tak 71% nie 18 % nie mam zdania 11%

18 16. Co według Ciebie mogłoby skłonić ludzi do segregacji śmieci? *
np.: Nakładanie kar pieniężnych

19

20

21 Jednym z najpopularniejszych zachowań ekologicznych w Polsce jest segregacja odpadów. Trzy czwarte ankietowanych przyznało, że stale segreguje odpady. Najczęściej segregowanym odpadem jest szkło, rzadziej natomiast segregujemy plastik i papier. Skłonność do segregowania odpadów jest uzależniona nie tylko od wieku, ale także wykształcenia i miejsca zamieszkania. Z badań wynika, że starsi, wykształceni, z dużych miast chętniej sortują plastik i szkło, a także częściej sortują inne odpady.

22 Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych,  co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach. Wreszcie, wykorzystywanie surowców, które są nośnikami energii, jest elementem oszczędnego gospodarowania energią. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.

23 Papier jest produkowany na świecie w ilości 318 mln ton rocznie
Papier jest produkowany na świecie w ilości 318 mln ton rocznie. Wykorzystanie makulatury ogranicza eksploatację drewna pochodzącego z lasów. Tona makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew. Przetwarzając makulaturę oszczędzamy wodę, zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza przez papiernie oraz zyskujemy miejsce na składowiskach. Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tys. litrów wody i 7 m3 miejsca na składowisku. Produkcja papieru z makulatury oznacza zmniejszenie zużycia energii o 75%, redukcję zanieczyszczenia powietrza o 74% a ilości ścieków przemysłowych o 35%. Zbiórka papieru i makulatury jest prowadzona przy pomocy pojemnika oznakowanego kolorem niebieskim.

24 Tworzywa sztuczne, pozyskiwane z przerobu ropy naftowej,  są groźne dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich rozkładu wynosi  nawet kilka tysięcy lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie przenikają do gleb i wód gruntowych. Niebezpieczne jest również samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z uwagi na uwalniane substancje trujące. Dlatego ważne jest przetwarzanie plastiku. W Polce w skali roku na wysypiska trafia ponad 100 tys. ton samych butelek plastikowych, z czego tylko 140 ton jest odzyskiwane. Dzięki opracowanej przez naukowców amerykańskich w latach 70-tych technologii możliwe jest otrzymanie z przemielonych butelek włókna poliestrowego, z którego produkowane są m.in. polary. Popularne bluzy, które chronią nas przed chłodem, a jednocześnie przepuszczają powietrze, nie powodując pocenia się to coś, co posiada w szafie większość z nas. Materiał, z którego zostały wytworzone, czyli Polartec, powstał na wzór budowy futra niedźwiedzi polarnych. Futra niedźwiedzi zbudowane są z cienkich rurek, które dają dobrą izolację termiczną i minimalną absorpcję wody. Zainspirowani tą „naturalną technologią” naukowcy stworzyli więc ubranie zawierające rurki o takich samych właściwościach, ale stworzone z włókien poliestrowych. Dokładnie takich samych włókien, jakie osiągnąć można po przemieleniu butelek plastikowych. Jedna bluza polarowa powstaje z ok. 35 butelek plastikowych. Poza tym, z włókna poliestrowego powstają również inne produkty, z którymi mamy kontakt na co dzień. Zalicza się do nich m. in. ubrania narciarskie, plecaki, namioty, a nawet buty.

25 Cele recyklingu można streścić następująco:
Ochrona zasobów naturalnych – zastosowanie surowców wtórnych zmniejszy zastosowanie surowców pierwotnych, ograniczony zapas bogactw naturalnych zwiększy się. Ochrona środowiska – wydobywanie surowców i przetwarzanie ich na dobra konsumpcyjne jest nieustannie związane z obciążeniem i niszczeniem środowiska. Dlatego ochrona zasobów naturalnych jest jednocześnie ochroną środowiska. Oszczędność energii – surowce wtórne są nośnikami energii. Ich wykorzystanie prowadzi do ochrony energii tak długo, jak długo nakład energii na ich odzyskanie jest mniejszy od energii, którą w sobie zawierają i którą da się uzyskać. Oszczędzanie energii także oznacza równocześnie ochronę środowiska.

26 Poszczególne etapy recyklingu Sortowanie
Poszczególne etapy recyklingu Sortowanie. Racjonalne zagospodarowanie odpadów opakowaniowych wymaga oddzielenia poszczególnych frakcji: tworzyw sztucznych, makulatury, puszek metalowych, szkła i odpadków organicznych. Zalecany jest wstępny recykling w gospodarstwach domowych na podział na frakcje suchą i mokrą (odpady organiczne). Alternatywę dla sortowania całej masy odpadów zróżnicowanych jakościowo stanowi sortowanie asortymentowe prowadzone na etapie zbiórki odpadów. Dokonywane jest ono przez użytkowników - a więc odbywa się na etapie najbliższym powstawania odpadów - i z tego względu cechuje je duża efektywność asortymentowa. Odpady z tego rodzaju zbiórki są mniej zanieczyszczone i bardziej przydatne do obróbki technologicznej. Warunkiem powodzenia selektywnej zbiórki odpadów jest wysoka świadomość społeczna, kultura ekologiczna oraz łatwa dostępność pojemników na odpady. Rozdrabnianie. Odpady gromadzone w pojemnikach do zbiórki selektywnej znajdują się w różnej formie - z reguły nieprzydatnej do bezpośredniego przetwórstwa. Z uwagi na łatwość transportu surowca w strefie dozowania odpady z tworzyw sztucznych muszą zostać rozdrobnione do wymiarów rzędu kilku mm. Odbywa się to w młynach nożowych, wyposażonych w noże tnące oraz sita separujące odpady o wymaganej wielkości. Mycie. Odpady z tworzyw sztucznych i szkła zwykle są zanieczyszczone i wymagają mycia. Stosowane są w tym celu wanny myjące, zawierające kąpiele wodne z detergentami. Po etapie mycia konieczne jest usunięcie wody, co odbywa się przez odwirowanie i suszenie odpadów (wirówki i suszarnie). Wytłaczanie. Wytłaczarki stanowią zasadniczy etap linii technologicznej recyklingu mechanicznego - wytwarzany jest tu produkt końcowy recyklingu, którym może być granulat lub wyrób finalny o formie użytkowej w przypadku szkła. Obydwa asortymenty mają wartość handlową. Wytłaczarki do recyklingu tworzyw sztucznych stanowią maszyny jednoślimakowe lub dwuślimakowe z głowicą formującą o geometrii zależnej od planowanego produktu końcowego (granulat, profil, folia).

27 PAMIĘTAJ: * ZAWSZE ZGNIATAJ PUSZKI, KARTONY I BUTELKI PLASTIKOWE PRZED WRZUCENIEM DO POJEMNIKA, WYRZUCAJ BUTELKI BEZ NAKRĘTEK I KORKÓW, * WYBIERAJĄC SIĘ NA ZAKUPY ZABIERAJMY ZE SOBĄ WŁASNE SIATKI NP. LNIANE, DZIĘKI TEMU OGRANICZYSZ  ZUŻYCIE PLASTIKOWYCH TOREBEK A PRZYNOSISZ DO DOMU TORBY FOLIOWE, WARTO WYKORZYSTAJ JĄ, NP. JAKO WORKI NA ŚMIECI, * ZWRÓĆ UWAGĘ CO PRODUCENT PROPONUJE ZROBIĆ Z OPAKOWANIEM PO WYKORZYSTANIU JEGO ZAWARTOŚCI (ZOBACZ ZNAK NA OPAKOWANIU), * DO WYCIERANIA UŻYWAJ SZMATEK WIELOKROTNEGO UŻYCIA ZAMIAST PAPIEROWYCH RĘCZNIKÓW.

28 POJEMNIK NIEBIESKI (MATERIAŁY PAPIEROWE)
WRZUCAMY: gazety, książki, katalogi, zeszyty; papierowe torby i worki; papier szkolny, biurowy; kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania. NIE WRZUCAMY: kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach); tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach ); kalki; papier termiczny i faksowy; tapety; odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy). Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe. Jedna tona makulatury pozwala ochronić przed ścięciem aż 17 drzew. POJEMNIK NIEBIESKI (MATERIAŁY PAPIEROWE)

29 Pojemnik żółty (tworzywo sztuczne np. plastik, metal)
WRZUCAMY: puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, kartony po mleku i sokach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia). NIE WRZUCAMY: butelki po olejach spożywczych i samochodowych; opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach styropian, guma, butelki z jakąkolwiek zawartością, puszki po farbach czy baterie, opakowania po aerozolach, lekach, opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych, sprzętu AGD. Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, warto zainteresować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek. Pojemnik żółty (tworzywo sztuczne np. plastik, metal)

30 POJEMNIK ZIELONY (SZKŁO KOLOROWE)
WRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach. NIE WRZUCAMY: porcelana i ceramika, doniczki żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne, fajans, ekrany i lampy telewizyjne, lustra, szyby samochodowe.

31 POJEMNIK BIAŁY (SZKŁO BEZBARWNE)
WRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. NIE WRZUCAMY: porcelana i ceramika, szkło stołowe, żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, fajans, żarówki, reflektory, izolatory, szkło żaroodporne, szkło okularowe, szyby samochodowe i okienne, doniczki, lustra, ekrany i lampy telewizyjne.

32 CO NAS CZEKA W NOWYM SYSTEMIE:
* gmina ustala opłatę za śmieci posegregowane i zmieszane. Za odpady posegregowane stawka będzie niższa; * firma, wybrana w przetargu przez gminę, odbierze każdą ilość śmieci: zmieszanych i posegregowanych; osoby indywidualne, mieszkające w domach jednorodzinnych nie będą już podpisywać umów z firmami na odbiór śmieci. Obowiązek zapewnienia wywozu odpadów przejmie gmina; gmina będzie odpowiedzialna za to, aby wybrana w przetargu firma przekazała jak najwięcej śmieci do odzysku i recyklingu, a jak najmniej – na wysypisko; * powstaną nowoczesne zakłady do przetwarzania odpadów; wszyscy będziemy mogli żyć w czystszym i bardziej przyjaznym środowisku.

33 DZIĘKUJEMY ZA WYSŁUCHANIE


Pobierz ppt "LOKALNY EKOROZWÓJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google