Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inicjatywach logistycznych Wielkopolski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inicjatywach logistycznych Wielkopolski."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inicjatywach logistycznych Wielkopolski

2 Formuła Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
Partnerstwo Publiczno – Prywatne w rozumieniu ustawy to, oparta oparta na umowie, współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, w ramach której partner prywatny w całości albo w części poniesie nakłady na wykonanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy lub zapewni ich poniesienie przez osoby trzecie. Źródło: Ar.1 Projekt ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym 5 lipca 2004.

3 Formuła Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP) jest formą długoterminowej współpracy sektorów publicznego i prywatnego przy realizacji inwestycji. Celem współpracy według formuły PPP jest osiągnięcie wspólnych korzyści w wymiarze komercyjnym i społecznym. Rezultatem współpracy jest uzyskanie większej wartości oraz wyższej jakości za niższą cenę niż w przypadku finansowania inwestycji w tradycyjny sposób. Źródło: Borek M. – Ernst & Young „Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego”. Forum partnerów publiczno-prywatnych. Partnerstwo Publiczno – Prywatne, a absorpcja funduszy europejskich. Poznań, 19 listopada 2003.

4 Zalety formuły PPP Możliwość realizacji długoterminowych inwestycji o wymiarze komercyjnym i społecznym, obarczonych dużymi kosztami realizacji i znacznym ryzykiem inwestycyjnym. Biznesowe połączenie fazy inwestycyjnej i eksploatacyjnej poprawiające efektywność zwrotu nakładów. Lepsze wykorzystanie doświadczeń w zarządzanie projektem inwestycyjnym. Lepsze zarządzanie ryzykami. Zmniejszenie kosztów realizacji projektu dzięki możliwości pozyskania niekomercyjnych środków finansowych.

5 Różne priorytety, ten sam cel
Sektor publiczny Sektor prywatny

6 Różne priorytety, ten sam cel
Priorytety sektora publicznego: Zrealizowanie zadania o szerszym wymiarze społecznym w krótszym czasie. Osiągnięcie korzyści pośrednich w postaci napływu nowych inwestycji, nowych miejsc pracy, pobudzenie wzrostu gospodarczego. Obniżenie kosztów realizacji inwestycji i zmniejszenie zaangażowania środków własnych. Zapewnienie optymalnego finansowania inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym.

7 Różne priorytety, ten sam cel
Priorytety sektora prywatnego: Osiągnięcie wymiernych korzyści z realizacji inwestycji w postaci zwrotu z zaangażowanego kapitału. Obniżenie kosztów inwestycji oraz kosztów eksploatacyjnych. Możliwość generowania dodatkowych przychodów z działalności operacyjnej. Ograniczenie ryzyka poprzez przeniesienie na sektor publiczny tych ryzyk, którymi ten sektor lepiej zarządza.

8 Przykładowa alokacja ryzyk występujących przy budowie centrum logistycznego
Ryzyko Sektor publiczny Sektor prywatny Wspólne Nieuregulowanie spraw własności gruntów x Nieuregulowanie przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nieterminowa realizacja inwestycji Przekroczenie budżetu inwestycji Brak zainteresowania wykupem gruntów Brak najemców infrastruktury Brak dobrego skomunikowania centrum logistycznego z otaczającą je infrastrukturą transportową Brak popytu na usługi firm zasiedlających centrum logistyczne Źródło: Opracowanie własne

9 Przykład skuteczności formuły PPP - centrum logistyczne w Grazu
Źródło:

10 Przykład skuteczności formuły PPP - centrum logistyczne w Grazu
Sektor publiczny poziom regionalny Kraj związkowy Styria Sektor publiczny poziom centralny Rząd federalny Sektor prywatny 1 Pierwsza inicjatywa 2 Druga inicjatywa 3 Zmiana MPZP Utworzenie spółki prawa handlowego 100% udziałów – federalny skarb państwa 4 5 Zakup gruntów 6 Uzbrojenie gruntów Utworzenie spółki zarządzającej - 49% udziałów Utworzenie spółki zarządzającej – 51% udziałów 7 Przekazanie gruntów do spółki zarządzającej - leasing 8 Zmiana w ustawie o transporcie kolejowym 9 Budowa wiaduktu nad autostradą i linią kolejową 10

11 Przykład skuteczności formuły PPP - centrum logistyczne w Grazu
Plany rozbudowy CCG: Źródło:

12 Problem Oddziału Celnego w Koninie - stan poprzedni
Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inicjatywach logistycznych Wielkopolski Problem Oddziału Celnego w Koninie - stan poprzedni Brak powierzchni parkingowej Utrudniony dojazd Źródło: Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A.

13 Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A.
Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inicjatywach logistycznych Wielkopolski Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A. Źródło: Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A.

14 Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A.
Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inicjatywach logistycznych Wielkopolski Problem Oddziału Celnego w Koninie - stan aktualny Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A. Fot. I. Fechner

15 Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inicjatywach logistycznych Wielkopolski clip Swarzędz A2 A2 Centrum Logistyczne Poznań-Franowo Fundacja Zakłady Kórnickie Gądki Źródło: Opracowanie własne

16 Zagrożenia dla praktycznej realizacji inwestycji według formuły PPP:
Obawy związane z współpracą obu sektorów. Ograniczenia wynikające z ustaw: o partnerstwie publiczno-prywatnym, zamówieniach publicznych i finansach publicznych.


Pobierz ppt "Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inicjatywach logistycznych Wielkopolski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google