Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego."— Zapis prezentacji:

1 11 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inicjatywach logistycznych Wielkopolski

2 22 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Formuła Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Partnerstwo Publiczno – Prywatne w rozumieniu ustawy to, oparta oparta na umowie, współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, w ramach której partner prywatny w całości albo w części poniesie nakłady na wykonanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy lub zapewni ich poniesienie przez osoby trzecie. Źródło: Ar.1 Projekt ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym 5 lipca 2004.

3 33 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Formuła Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP) jest formą długoterminowej współpracy sektorów publicznego i prywatnego przy realizacji inwestycji. Celem współpracy według formuły PPP jest osiągnięcie wspólnych korzyści w wymiarze komercyjnym i społecznym. Rezultatem współpracy jest uzyskanie większej wartości oraz wyższej jakości za niższą cenę niż w przypadku finansowania inwestycji w tradycyjny sposób. Źródło: Borek M. – Ernst & Young Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego. Forum partnerów publiczno-prywatnych. Partnerstwo Publiczno – Prywatne, a absorpcja funduszy europejskich. Poznań, 19 listopada 2003.

4 44 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Zalety formuły PPP Możliwość realizacji długoterminowych inwestycji o wymiarze komercyjnym i społecznym, obarczonych dużymi kosztami realizacji i znacznym ryzykiem inwestycyjnym. Biznesowe połączenie fazy inwestycyjnej i eksploatacyjnej poprawiające efektywność zwrotu nakładów. Lepsze wykorzystanie doświadczeń w zarządzanie projektem inwestycyjnym. Lepsze zarządzanie ryzykami. Zmniejszenie kosztów realizacji projektu dzięki możliwości pozyskania niekomercyjnych środków finansowych.

5 55 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Sektor publiczny Sektor prywatny Różne priorytety, ten sam cel

6 66 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Różne priorytety, ten sam cel Zrealizowanie zadania o szerszym wymiarze społecznym w krótszym czasie. Osiągnięcie korzyści pośrednich w postaci napływu nowych inwestycji, nowych miejsc pracy, pobudzenie wzrostu gospodarczego. Obniżenie kosztów realizacji inwestycji i zmniejszenie zaangażowania środków własnych. Zapewnienie optymalnego finansowania inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym. Priorytety sektora publicznego:

7 77 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Różne priorytety, ten sam cel Osiągnięcie wymiernych korzyści z realizacji inwestycji w postaci zwrotu z zaangażowanego kapitału. Obniżenie kosztów inwestycji oraz kosztów eksploatacyjnych. Możliwość generowania dodatkowych przychodów z działalności operacyjnej. Ograniczenie ryzyka poprzez przeniesienie na sektor publiczny tych ryzyk, którymi ten sektor lepiej zarządza. Priorytety sektora prywatnego:

8 88 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Przykładowa alokacja ryzyk występujących przy budowie centrum logistycznego RyzykoSektor publiczny Sektor prywatny Wspólne Nieuregulowanie spraw własności gruntów x Nieuregulowanie przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego x Nieterminowa realizacja inwestycji x Przekroczenie budżetu inwestycji x Brak zainteresowania wykupem gruntów x Brak najemców infrastruktury x Brak dobrego skomunikowania centrum logistycznego z otaczającą je infrastrukturą transportową x Brak popytu na usługi firm zasiedlających centrum logistyczne x Źródło: Opracowanie własne

9 99 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Przykład skuteczności formuły PPP - centrum logistyczne w Grazu Źródło: www.cargo-center-graz.at

10 10 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner 1 Sektor publiczny poziom regionalny Kraj związkowy Styria Centrum logistyczne Sektor publiczny poziom centralny Rząd federalny Pierwsza inicjatywa 2 Druga inicjatywa Sektor prywatny 3 Zmiana MPZP 4 Utworzenie spółki prawa handlowego 5 Zakup gruntów 7 Utworzenie spółki zarządzającej - 49% udziałów Utworzenie spółki zarządzającej – 51% udziałów 6 Uzbrojenie gruntów 10 Budowa wiaduktu nad autostradą i linią kolejową 8 Przekazanie gruntów do spółki zarządzającej - leasing 9 Zmiana w ustawie o transporcie kolejowym 100% udziałów – federalny skarb państwa Przykład skuteczności formuły PPP - centrum logistyczne w Grazu

11 11 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Plany rozbudowy CCG: Źródło: www.cargo-center-graz.at Przykład skuteczności formuły PPP - centrum logistyczne w Grazu

12 12 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Problem Oddziału Celnego w Koninie - stan poprzedni Brak powierzchni parkingowej Utrudniony dojazd Źródło: Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A. Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inicjatywach logistycznych Wielkopolski

13 13 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Źródło: Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A. Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A. Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inicjatywach logistycznych Wielkopolski

14 14 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A. Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inicjatywach logistycznych Wielkopolski Fot. I. Fechner Problem Oddziału Celnego w Koninie - stan aktualny

15 15 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner A2 Źródło: Opracowanie własne clip Fundacja Zakłady Kórnickie Gądki Swarzędz Centrum Logistyczne Poznań-Franowo Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w inicjatywach logistycznych Wielkopolski

16 16 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Zagrożenia dla praktycznej realizacji inwestycji według formuły PPP: Obawy związane z współpracą obu sektorów. Ograniczenia wynikające z ustaw: o partnerstwie publiczno-prywatnym, zamówieniach publicznych i finansach publicznych.


Pobierz ppt "11 Możliwości realizacji inwestycji według formuły PPP 2005-07-05 Ireneusz Fechner Możliwości związane z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google