Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja PTWP, 25 październik 2005 , Piotr Szymczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja PTWP, 25 październik 2005 , Piotr Szymczyk"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja PTWP, 25 październik 2005 , Piotr Szymczyk
Projekt restrukturyzacji Skuteczne rozwiązania na przykładzie Elektrociepłowni Warszawskich S.A. Konferencja PTWP, 25 październik , Piotr Szymczyk

2 Agenda Wstęp Program Restrukturyzacji Elektrociepłowni Warszawskich
Projekt wydzielenia Obszaru Remonty ze struktur Elektrociepłowni Warszawskich S.A.

3 Wstęp. PDM Polska PDM Polska Sp. z o.o. Podstawowa działalność
Firma doradcza. Istnieje od 2000 roku. Obecna działalność od roku 2002 roku Podstawowa działalność Ocena inwestycji energetycznych Zarządzanie projektami Fuzje i przejęcia Wydzielanie działalności niepodstawowej. Outsourcing Kluczowi klienci Grupa Vattenfall (EW S.A., GZE S.A.) Grupa R&M (R&M MainServ, R&M Izomar) Elektrobudowa S.A.

4 Elektrociepłownie Warszawskie
Program restrukturyzacji.

5 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
Styczeń Prywatyzacja Elektrociepłowni Warszawskich S.A. Koncentracja EW S.A. na działalności podstawowej Rozpoczęcie programu restrukturyzacji Optymalizacja organizacji, kosztów i zatrudnienia

6 Program restrukturyzacji
Wsparcie zewnętrzne Różnice kulturowe Ludzie i nowa struktura Zarządzanie projektami

7 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
Administracja Produkcja Remonty Elektrociepłownia Żerań Elektrociepłownia Siekierki Elektrociepłownia Pruszków Elektrownia Powiśle Ciepłownia Kawęczyn Ciepłownia Wola Zarząd EW S. A.

8 Nowa struktura zarządcza
Departament Controllingu Departament Organizacyjny Departament Rozwoju Departament Zasobów Ludzkich Departament Sprzedaży Departament Finansowy Dyrektor ds Strategii Dyrektor ds Integracji Dyrektor generalny Poziom strategiczny Pion Logistyki Pion Usług Ogólnych Pion Remontów Pion Usług Socjalnych Pion Nadzoru Właścicielskiego Dyspozytornia Produkcji EC Siekierki EC Żerań EC Kawęczyn EC Pruszków C Wola EC Powiśle Dyrektor ds Produkcji Poziom podstawowy Poziom pomocniczy Poziom pomocniczy = poziom strategiczny = poziom podstawowy = poziom pomocniczy

9 Restrukturyzacja – plan działań
Określenie kierunków transformacji EW S.A. – Model Biznesowy Wybór liderów zmian – assessment center Określenie architektury odpowiedzialności Ustalenie zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego Dobór potencjalnych pracowników szczebla (n-2) – assessment center Przygotowanie budżetów jednostek organizacyjnych i Spółki Podział zasobów pomiędzy jednostki organizacyjne Mianowanie kadry n-1 i n-2 Start nowej struktury organizacyjnej EW S.A.

10 Model biznesowy – kierunki transformacji EW S.A.
Centralizacja zasobów wokół łańcucha wartości w celu wykorzystania efektu skali Decentralizacja zarządzania poprzez oddelegowanie większej odpowiedzialności i kompetencji decyzyjnych na niższe szczeble zarządzania Koncentracja na kluczowych zagadnieniach biznesu Ocena stopnia wykorzystania posiadanego potencjału zasobów Orientacja rynkowa i relacje wewnętrzny klient - wewnętrzny dostawca

11 Zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego
Nowa organizacja EW S.A. wprowadza reguły gry rynkowej pomiędzy wyodrębnionymi jednostkami ekonomicznymi poprzez wprowadzenie relacji „Wewnętrzny Dostawca - Wewnętrzny Klient”. Rynek wewnętrzny dotyczy wszelkich usług mających charakter pomocniczy Stronę podaży reprezentują Remonty, Jednostka Pomocnicza i umieszczone w Centrali wybrane jednostki usługowe np.: IT Stronę popytu reprezentują wszystkie jednostki organizacyjne nowej struktury EW S.A.

12 Projekt restrukturyzacji. Wydzielenia
Spółki zależne Hotele EWSA Sp. z o.o. / Nieruchomości EWSA Sp. z o.o. EW Services Sp. z o.o. / Coaltran Sp. z o.o. Projekty wydzieleniowe Opieka medyczna / Ochrona / Stołówki / Utrzymanie czystości Remonty Nawęglanie i obsługa sprzętu ciężkiego Sprzedaż majątku Udziały Nieruchomości i grunty Szkoła. Hotele i ośrodki

13 Elektrociepłownie Warszawskie
Projekt wydzielenia Służb Utrzymania Ruchu/Remontów

14 Projekt Remonty - przykład
„Wydzielenie Zakładu Remontów ze struktury EW S.A.” CELE PROJEKTU Zbudowanie „zdrowej” zdolnej do samodzielnego działania Spółki Remontowej Optymalizacja zatrudnienia w EW S.A. Transfer pracowników Optymalizacja kosztów oraz zabezpieczenie zakresu i jakości prac remontowych Kontrakt Serwisowo-Remontowy Inwestor strategiczny

15 Przebieg procesu – Organizacja
Zarząd Grupa Decyzyjna Grupa Doradcza Menedżer Projektu Administrator projektu Grupa Strategia Remontów Grupa Kontrakt Grupa Spółka Price and Alignment Grupa Personel Contract and Customer Service and Vision Relationship Satisfaction

16 Grupa projektowa Kontrakt - zadania
Przygotowanie listy urządzeń objętych serwisowaniem Założenia do kontraktu serwisowego (rozdziały kontraktu, spis załączników) Opracowanie zakresów i wyceny czynności serwisowych Przygotowanie listy remontów planowych, ich zakresów i wyceny Opracowanie części handlowej kontraktu serwisowego

17 (stały zakres - przychody gwarantowane)
Budżet EW S.A. na remonty Wolny rynek Remonty planowe Serwis przemysłowy (stały zakres - przychody gwarantowane) Czas (lata) 2003 2004 2005 2006 2007 2008

18 Grupa projektowa Spółka - zadania
Opracowanie umowy spółki Przygotowanie i wycena majątku wnoszonego do Spółki – środki trwałe, kapitał pieniężny Optymalizacja i stworzenie nowych procesów Opracowanie projektu struktury organizacyjnej Opracowanie biznes planu Projekt umów dodatkowych (logistyka, dzierżawa nieruchomości, usługi medyczne) Zarejestrowanie Spółki Opracowanie planu i rozpoczęcia wdrożenia systemu IT

19 Grupa projektowa Personel - zadania
Assessment Centre - wybór liderów zmian, odpowiedzialnych za budowanie nowej organizacji Spotkania informacyjne z pracownikami Zakładu Remontów (omówienie przejścia do nowej spółki na podstawie art. 23’ i koncepcji wyboru inwestora strategicznego). Warsztaty dla liderów zmian i trenerów Spotkania informacyjne ze związkami zawodowymi Kick off meeting z wszystkimi pracownikami Zakładu Remontów, prezentacja wizji Uruchomienie programu „Pracownik w firmie”, cykl 12 spotkań Powiadomienie związków zawodowych o przejściu pracowników Wręczenie powiadomień pracownikom

20 EW Services. Pozyskanie Inwestora

21 Inwestor strategiczny - wartość dodana
dostęp do nowych produktów i technologii dostęp do zasobów wiedzy specjalistycznej i rozwiązań doświadczenie w różnych gałęziach rynku - poszerzenie rynku doświadczenie w outsourcingu wsparcie w przejmowaniu obszarów / spółek utrzymania ruchu w przemyśle rozwój pracowników, wymiana doświadczeń możliwość realizacji dużych projektów / gwarancje bezpieczeństwo Klienta

22 Projekt Remonty - efekty
Działania nowej spółki Efekty podjętych działań wzrost przychodów obniżenie kosztów stałych poprawa organizacji pracy wzrost wydajności wzrost wykorzystania potencjału (obniżenie absencji chorobowej) zmiana mentalności i postaw pracowników podniesienie kompetencji organizacji i pracowników wzrost zaufania Klientów opracowanie strategii i struktury organizacyjnej przegląd i optymalizacja procesów ocena i selekcja kluczowych pracowników (assessment) optymalizacja zatrudnienia opracowanie i wdrożenie nowego motywacyjnego systemu wynagradzania (BSC) zmiana kultury organizacyjnej (praca zespołowa, efektywność, profesjonalizm, orientacja na Klienta) rozwój systemów IT wspomagających zarządzanie dostosowanie do działania na wolnym rynku - konkurencja budowa wizerunku firmy Zarządzanie zmianą – mobilizacja i komunikacja

23 Dziękuję za uwagę Piotr Szymczyk


Pobierz ppt "Konferencja PTWP, 25 październik 2005 , Piotr Szymczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google