Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt restrukturyzacji Skuteczne rozwiązania na przykładzie Elektrociepłowni Warszawskich S.A. Konferencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt restrukturyzacji Skuteczne rozwiązania na przykładzie Elektrociepłowni Warszawskich S.A. Konferencja."— Zapis prezentacji:

1 1 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt restrukturyzacji Skuteczne rozwiązania na przykładzie Elektrociepłowni Warszawskich S.A. Konferencja PTWP, 25 październik 2005, Piotr Szymczyk

2 2 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Agenda Wstęp Program Restrukturyzacji Elektrociepłowni Warszawskich Projekt wydzielenia Obszaru Remonty ze struktur Elektrociepłowni Warszawskich S.A.

3 3 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wstęp. PDM Polska PDM Polska Sp. z o.o. –Firma doradcza. Istnieje od 2000 roku. Obecna działalność od roku 2002 roku Podstawowa działalność –Ocena inwestycji energetycznych –Zarządzanie projektami –Fuzje i przejęcia –Wydzielanie działalności niepodstawowej. Outsourcing Kluczowi klienci –Grupa Vattenfall (EW S.A., GZE S.A.) –Grupa R&M (R&M MainServ, R&M Izomar) –Elektrobudowa S.A.

4 4 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Elektrociepłownie Warszawskie Program restrukturyzacji.

5 5 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Elektrociepłownie Warszawskie S.A. Styczeń 2000 - Prywatyzacja Elektrociepłowni Warszawskich S.A. Koncentracja EW S.A. na działalności podstawowej Rozpoczęcie programu restrukturyzacji Optymalizacja organizacji, kosztów i zatrudnienia

6 6 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Program restrukturyzacji Wsparcie zewnętrzne Różnice kulturowe Ludzie i nowa struktura Zarządzanie projektami

7 7 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Elektrociepłownie Warszawskie S.A. Administracja Produkcja Administracja Produkcja Administracja Produkcja Administracja Produkcja Administracja ProdukcjaRemonty Elektrociepłownia Żerań Administracja ProdukcjaRemonty Elektrociepłownia Siekierki Remonty Elektrociepłownia Pruszków Remonty Elektrownia Powiśle Remonty Ciepłownia Kawęczyn Remonty Ciepłownia Wola Zarząd EW S. A.

8 8 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nowa struktura zarządcza Departament ControllinguDepartament Organizacyjny Departament RozwojuDepartament Zasobów Ludzkich Departament SprzedażyDepartament Finansowy Dyrektor ds Strategii Dyrektor ds Integracji Dyrektor generalny Dyspozytornia Produkcji EC SiekierkiEC Żerań EC KawęczynEC Pruszków C WolaEC Powiśle Dyrektor ds Produkcji Pion Logistyki Pion Usług Ogólnych Pion Remontów Pion Usług Socjalnych Pion Nadzoru Właścicielskiego Poziom pomocniczy Poziom pomocniczy Poziom strategiczny = poziom strategiczny = poziom podstawowy = poziom pomocniczy Poziom podstawowy

9 9 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Określenie kierunków transformacji EW S.A. – Model Biznesowy Wybór liderów zmian – assessment center Określenie architektury odpowiedzialności Ustalenie zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego Dobór potencjalnych pracowników szczebla (n-2) – assessment center Przygotowanie budżetów jednostek organizacyjnych i Spółki Podział zasobów pomiędzy jednostki organizacyjne Mianowanie kadry n-1 i n-2 Start nowej struktury organizacyjnej EW S.A. Restrukturyzacja – plan działań

10 10 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Centralizacja zasobów wokół łańcucha wartości w celu wykorzystania efektu skali Decentralizacja zarządzania poprzez oddelegowanie większej odpowiedzialności i kompetencji decyzyjnych na niższe szczeble zarządzania Koncentracja na kluczowych zagadnieniach biznesu Ocena stopnia wykorzystania posiadanego potencjału zasobów Orientacja rynkowa i relacje wewnętrzny klient - wewnętrzny dostawca Model biznesowy – kierunki transformacji EW S.A.

11 11 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nowa organizacja EW S.A. wprowadza reguły gry rynkowej pomiędzy wyodrębnionymi jednostkami ekonomicznymi poprzez wprowadzenie relacji Wewnętrzny Dostawca - Wewnętrzny Klient. Rynek wewnętrzny dotyczy wszelkich usług mających charakter pomocniczy Stronę podaży reprezentują Remonty, Jednostka Pomocnicza i umieszczone w Centrali wybrane jednostki usługowe np.: IT Stronę popytu reprezentują wszystkie jednostki organizacyjne nowej struktury EW S.A. Zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego

12 12 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt restrukturyzacji. Wydzielenia Spółki zależne –Hotele EWSA Sp. z o.o. / Nieruchomości EWSA Sp. z o.o. –EW Services Sp. z o.o. / Coaltran Sp. z o.o. Projekty wydzieleniowe –Opieka medyczna / Ochrona / Stołówki / Utrzymanie czystości –Remonty –Nawęglanie i obsługa sprzętu ciężkiego Sprzedaż majątku –Udziały –Nieruchomości i grunty –Szkoła. Hotele i ośrodki

13 13 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Elektrociepłownie Warszawskie Projekt wydzielenia Służb Utrzymania Ruchu/Remontów

14 14 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Remonty - przykład Wydzielenie Zakładu Remontów ze struktury EW S.A. CELE PROJEKTU –Zbudowanie zdrowej zdolnej do samodzielnego działania Spółki Remontowej –Optymalizacja zatrudnienia w EW S.A. Transfer pracowników –Optymalizacja kosztów oraz zabezpieczenie zakresu i jakości prac remontowych Kontrakt Serwisowo-Remontowy Inwestor strategiczny

15 15 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarząd Customer Satisfaction Grupa Personel Contract and Relationship Grupa Spółka Alignment and Vision Grupa Kontrakt Price and Service Grupa Strategia Remontów Grupa Strategia Remontów Przebieg procesu – Organizacja Grupa Decyzyjna Grupa Doradcza Administrator projektu Menedżer Projektu

16 16 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przygotowanie listy urządzeń objętych serwisowaniem Założenia do kontraktu serwisowego (rozdziały kontraktu, spis załączników) Opracowanie zakresów i wyceny czynności serwisowych Przygotowanie listy remontów planowych, ich zakresów i wyceny Opracowanie części handlowej kontraktu serwisowego Grupa projektowa Kontrakt - zadania

17 17 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Czas (lata) Remonty planowe Wolny rynek Budżet EW S.A. na remonty Serwis przemysłowy (stały zakres - przychody gwarantowane) 200320042005200620072008

18 18 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie umowy spółki Przygotowanie i wycena majątku wnoszonego do Spółki – środki trwałe, kapitał pieniężny Optymalizacja i stworzenie nowych procesów Opracowanie projektu struktury organizacyjnej Opracowanie biznes planu Projekt umów dodatkowych (logistyka, dzierżawa nieruchomości, usługi medyczne) Zarejestrowanie Spółki Opracowanie planu i rozpoczęcia wdrożenia systemu IT Grupa projektowa Spółka - zadania

19 19 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Assessment Centre - wybór liderów zmian, odpowiedzialnych za budowanie nowej organizacji Spotkania informacyjne z pracownikami Zakładu Remontów (omówienie przejścia do nowej spółki na podstawie art. 23 i koncepcji wyboru inwestora strategicznego). Warsztaty dla liderów zmian i trenerów Spotkania informacyjne ze związkami zawodowymi Kick off meeting z wszystkimi pracownikami Zakładu Remontów, prezentacja wizji Uruchomienie programu Pracownik w firmie, cykl 12 spotkań Powiadomienie związków zawodowych o przejściu pracowników Wręczenie powiadomień pracownikom Grupa projektowa Personel - zadania

20 20 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. EW Services. Pozyskanie Inwestora

21 21 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. dostęp do nowych produktów i technologii dostęp do zasobów wiedzy specjalistycznej i rozwiązań doświadczenie w różnych gałęziach rynku - poszerzenie rynku doświadczenie w outsourcingu wsparcie w przejmowaniu obszarów / spółek utrzymania ruchu w przemyśle rozwój pracowników, wymiana doświadczeń możliwość realizacji dużych projektów / gwarancje bezpieczeństwo Klienta Inwestor strategiczny - wartość dodana

22 22 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarządzanie zmianą – mobilizacja i komunikacja Działania nowej spółki opracowanie strategii i struktury organizacyjnej przegląd i optymalizacja procesów ocena i selekcja kluczowych pracowników (assessment) optymalizacja zatrudnienia opracowanie i wdrożenie nowego motywacyjnego systemu wynagradzania (BSC) zmiana kultury organizacyjnej (praca zespołowa, efektywność, profesjonalizm, orientacja na Klienta) rozwój systemów IT wspomagających zarządzanie dostosowanie do działania na wolnym rynku - konkurencja budowa wizerunku firmy Efekty podjętych działań wzrost przychodów obniżenie kosztów stałych poprawa organizacji pracy wzrost wydajności wzrost wykorzystania potencjału (obniżenie absencji chorobowej) zmiana mentalności i postaw pracowników podniesienie kompetencji organizacji i pracowników wzrost zaufania Klientów Projekt Remonty - efekty

23 23 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dziękuję za uwagę Piotr Szymczyk


Pobierz ppt "1 © 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt restrukturyzacji Skuteczne rozwiązania na przykładzie Elektrociepłowni Warszawskich S.A. Konferencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google