Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Nafta/Chemia 2009 Warszawa, 30 listopada 2009 FLUOR - Technologie siarkowe Rozwój, trendy i zastosowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Nafta/Chemia 2009 Warszawa, 30 listopada 2009 FLUOR - Technologie siarkowe Rozwój, trendy i zastosowania."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Nafta/Chemia 2009 Warszawa, 30 listopada 2009 FLUOR - Technologie siarkowe Rozwój, trendy i zastosowania

2 2 Instalacja odzysku siarki SRU (Sulfur Recovery Unit) Instalacje odzysku siarki nie generują zysków, ich zadaniem jest ochrona środowiska.

3 Ochrona środowiska 3 Realizowane projekty muszą spełniać wymagania: u prawa polskiego Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 wraz z obowiązującymi rozporządzeniami u prawa Unii Europejskiej Traktat Akcesyjny i Dyrektywa pułapowa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2001r, mówiąca o redukcji emisji SO2, NOx, NH3 i LZO do roku 2010

4 Bieżące zadania 4 Nasza aktywność powinna obejmować: u uczestnictwo w tworzeniu pakietu klimatyczno- energetycznego opublikowanego przez Komisję Europejską w styczniu 2008 r u realizowanie nowych inwestycji i modernizowanie istniejących instalacji, tak by spełniały one wymogi BAT i wytyczne dokumentów referencyjnych BREF

5 5 Instalacja odzysku siarki Zastosowanie: u Przemysł rafineryjny u Przemysł koksowniczy u Oczyszczanie gazu ziemnego u Instalacje zgazowania węgla

6 6 Porównanie technologii TechnologiaSkutecznośćKoszt (%) 2-Stage Claus94~95%100 3-Stage Claus96~98%120 Direct Oxidation98.5~99.0%145 Sub-Dew Point98.5~99.5%145 Direct Oxidation/Reduction99.5%155 Claus/Hydrogenation/Amine (common Regeneration) 99.9%+160 Claus/Hydrogenation/Amine (Dedicated Regeneration) 99.9%+180

7 7 Instalacja Clausa H 2 S + 3/2 O 2 SO 2 + H 2 O 2 H 2 S + SO 2 3 S + 2 H 2 O

8 8 Rozwiązania firmy FLUOR Sposoby zwiększenia wydajności instalacji odzysku siarki u Budowa nowych instalacji SRU/TGTU u Modernizacja istniejących instalacji z wykorzystaniem technologii wzbogacania tlenem

9 9 Technologia wzbogacania tlenem 20 x 50 2 0.5 1 + 2 = 3 1 + 0.5 = 1.5 0 100 Przepływ gazu Wzrost wydajności (%) O 2 % (skondensowana) H S + 1/2 O + x NH O + S + x N 2222 2 10001200

10 10 Doczyszczanie gazów resztkowych z instalacji Clausa TGTU (Tail Gas Treating Unit)

11 11 Technologie doczyszczania gazów resztkowych u Sub-dew Point Technology CBA ®, MCRC ®, Sulfreen ® u Hydrogenation/Amine Technology Fluor ®, SCOT ®, Flexsorb ®

12 12 Dopalanie gazów resztkowych Dopalanie termiczne Dopalanie katalityczne

13 13 Technologie odgazowania siarki Poziom siarkowodoru zawartego w ciekłej siarce jest redukowany do 10 ppm, zgodnie z wymogami bezpiecznego transportu i magazynowania.

14 14 FLUOR - doświadczenia projektowe

15 90 Instalacji SWS 200 Instalacji Aminowych 120 Instalacji Clausa 100 Instalacji TGTU Fluor zaprojektował i wybudował ponad... 15

16 16 FLUOR - doświadczenia projektowe Doświadczenia projektowe obejmują wszystkie fazy projektowania: u koncepcja technologiczna, studium badawcze, studium wykonalności - wybór i ocena technologii, wspomaganie procesu decyzyjnego, u projekty bazowe i wykonawcze, u projekty rozbudowy i modernizacji - rozwiązywanie problemów technologicznych i eksploatacyjnych, u pomoc techniczna, szkolenie załogi, rozruch instalacji, testy eksploatacyjne, itp.

17 17 FLUOR - doświadczenia projektowe TechnologiaFluor Współpraca Fluora z Firmą 1.Modified Claus TechnologyX- 2.Ammonia Destruction TechnologyX- 3. Low- & Medium-Level Oxygen Enrichment Technologies X- 4. Fluors Claus Tail Gas Treating Technology a.with MDEA b.with ExxonMobils Flexsorb® Solvent XXXX - ExxonMobil 5. Fluor SOx I Clean-Up Process Fluor SOx II Clean-Up Process X- 6. High Level Oxygen Enrichment Technology a.COPE (Case by Case) b.SURE Double Combustion (Case by Case) XXXX - GAA/Air Product BOC 7.Selectox, Recycle SelectoxXUOP 8.SCOT Tail Gas Treating TechnologyXSGS 9. Liquid Sulfur Degassing Technology a. Shell b. DGAASS c. ExxonMobil XXXXXX SGS GAA Exxon Mobil

18 Projekty wykorzystujące nasze technologie u Przemysł rafineryjny Ceska Refinery, Czech Republic -- 200 MTPD Natref Refinery, Sasoburg, South Africa -- 140 MTPD Total Leuna Refinery, Germany – 260 MTPD COP Wilhemshaven, Germany -- 2 x 420 MTPD Lotos, Gdansk, Poland -- 2 x 200 MTPD Husky Oil, Lloydminster, Canada -- 350 MTPD Husky Madura, Indonesia -- 40 MTPD BP Cherry Point, Washington, USA – 120 LTPD COP Lake Charles, USA -- 40 LTPD u Oczyszczanie gazu ziemnego GASCO SGD -- 10,000 MTPD, 4 x 2,500 MTPD u Zgazowanie węgla OPTI Canada Upgrader -- 620 MTPD, OPTI Canada Upgrader – 1,266 MTPD, TX Energy (Eastman), Beaumont, Texas – 2 x 293 LTPD

19 19 Podsumowanie u Skuteczność Instalacji Odzysku Siarki - 99.0 -99.9% u Możliwości zwiększenia wydajności instalacji SRU – technologie wzbogacania tlenem, u Sprawdzona i skuteczna technologia destrukcji amoniaku i BTX-ów, u Doświadczenie w projektowaniu i realizacji Mega instalacji SRU/TGTU, u Zespół ekspertów technologii siarkowych z wieloletnim doświadczeniem projektowym.

20 20 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "Konferencja Nafta/Chemia 2009 Warszawa, 30 listopada 2009 FLUOR - Technologie siarkowe Rozwój, trendy i zastosowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google