Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STASIONALIA IV Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, z dumą nosi imię wybitnego męża stanu, pisarza, filozofa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STASIONALIA IV Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, z dumą nosi imię wybitnego męża stanu, pisarza, filozofa."— Zapis prezentacji:

1 STASIONALIA IV Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, z dumą nosi imię wybitnego męża stanu, pisarza, filozofa i przyrodnika Stanisława Staszica.

2 Nasz patron urodził się w 1755r. w Pile, a zmarł 20 Stycznia 1826r
Nasz patron urodził się w 1755r. w Pile, a zmarł 20 Stycznia 1826r. w Warszawie Wyróżniał się wszechstronną i owocną działalnością w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Od 1800 roku był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk a w latach pełnił funkcję jego prezesa. Między 1807 a 1812 rokiem był członkiem Izby Edukacyjnej oraz Dyrekcji Skarbu. Od 1810 do 1812 roku był członkiem Rady Stanu.  W latach był jednym z głównych organizatorów Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego

3 W 1824 roku utworzył plan powołania pierwszej polskiej uczelni technicznej. 
Wszystkie swoje dochody przeznaczał na cele społeczne a w swym testamencie przekazał znaczne środki na rzecz kilku warszawskich szpitali, wydział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Głuchoniemych oraz na budowę Domu Przytułku i Pracy przy ul. Wolskiej.  Grób jego znajduje się przy dawnym kościele klasztornym Ojców Kamedułów na Bielanach. 

4 NASZ PATRON – STANISŁAW STASZIC
Nauczyciele naszego liceum starają się przybliżać uczniom sylwetkę patrona szkoły: Stanisława Staszica. Najprostszym przykładem jest coroczny konkurs  „Nasz Patron - Stanisław Staszic”,  organizowany dla wszystkich uczniów klas pierwszych. Uczniowie dostają specjalne broszury z biografią patrona, zapoznają się z faktami i informacjami o jego życiu i dokonaniach . Ich wiedza jest sprawdzana w formie testu przez opiekuna konkursu - p. Beatę Kuzko i członków jury, uczniów klas trzecich. Najlepsi uczniowie otrzymują nagrody od dyrektora szkoły.

5 WYCIECZKA SZLAKIEM STANISŁAWA STASZICA
Każdego roku odbywa się wycieczka szlakiem Stanisława Staszica. Uczestniczą w niej najlepsi uczniowie, reprezentanci sekcji sportowej, samorządu szkolnego, wolontariatu oraz uczniowie ze 100% frekwencją. Uczestnicy poznają bliżej historię patrona naszej szkoły oraz historię miejsc, związanych ze Stanisławem Staszicem.

6 Sylwetka Staszica w naszej szkole, to nie tylko testy, akademie, czy wystawy.
Bardzo popularną wśród uczniów i w obrębie całego miasta, formą propagowania idei staszicowskich są tzw. „Stasionalia ”- konkurs na prezentację klasy. Jego idea została zapoczątkowana przez p. Renatę Maj, ówczesnego opiekuna Samorządu Uczniowskiego, w 2001r. Opracowała ona regulamin Stasionaliów, modernizowany później przez kolejnego opiekuna SU p. Monikę Karmasz. Obecnie działania związane z konkursem pilotuje p. Anna Wojtiuk aktualny opiekun SU.

7 Głównym celem zapoczątkowania tej formy aktywności, było zwiększenie integracji klas i twórczego zaangażowania uczniów w życie szkoły. Poza tym przygotowując swoje Stasionalia uczniowie uczą się planowania działań, poszukiwania sponsorów, odpowiedzialności, negocjacji i innych umiejętności interpersonalnych.

8 Stasionalia to nasz oryginalny pomysł na imprezę wewnątrzszkolną, trwającą przez cały rok szkolny. Stasionalia stały się już tradycją i miłą odskocznią od codziennej nauki.

9 Na początku każdego roku szkolnego, uczniowie klas drugich losują kolejność i terminy występów.
Prezentacje odbywają się od października do kwietnia.

10 Po wylosowaniu terminu uczniowie poszczególnych klas przygotowują scenariusz Stasionaliów.
Muszą zaplanować temat przewodni prezentacji, wystrój, przygotować scenografię, kostiumy, oprawę muzyczną występu oraz mały bufet, w którym koledzy i koleżanki z pozostałych klas będą  mogli spróbować własnoręcznie przez nich zrobionych, potraw.

11 W dniu prezentacji, na jednej godzinie lekcyjnej uczniowie prezentują swoje przedstawienie przed młodzieżą klas I i II klas. Wystrój oraz występ oceniane są przez specjalnie powołane jury, składające się z członków SU oraz grona pedagogicznego.  Uczniowie mogą wykazać się tutaj kreatywnością, zaangażowaniem oraz poczuciem humoru. Końcowym etapem konkursu jest przedłożenie komisji konkursowej sprawozdania.

12 Po zakończeniu konkursu komisja poddaje ocenie Stasionalia wszystkich klas i przyznaje punkty za pomysłowość i atrakcyjność prezentacji, zaangażowanie klasy i wychowawcy, terminowość oraz utrzymanie porządku. Zwycięska klasa otrzymuje nagrodę dyrektora szkoły, która najczęściej jest przeznaczana na dofinansowanie wycieczki klasowej.

13 STASIONALIA Są doskonałą okazją do zintegrowania klasy, odkrycia nowych talentów i ich prezentacji na forum szkoły.. Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem i aprobatą, a dodatkową atrakcją są wartościowe nagrody. Relacje ze Stasionaliów można śledzić na szkolnej stronie internetowej oraz w szkolnej gazetce.

14 STASIONALIA


Pobierz ppt "STASIONALIA IV Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, z dumą nosi imię wybitnego męża stanu, pisarza, filozofa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google