Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubaniu ID grupy: 96/95_MP_G1 Opiekun: mgr Jarosław Kulpa Kompetencja Matematyczno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubaniu ID grupy: 96/95_MP_G1 Opiekun: mgr Jarosław Kulpa Kompetencja Matematyczno."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubaniu ID grupy: 96/95_MP_G1 Opiekun: mgr Jarosław Kulpa Kompetencja Matematyczno – przyrodnicza Temat projektowy: K-35 MAŁE PSTRYK Semestr/rok szkolny: V semestr /2012

3 małe pstryk Cel główny projektu:
Uświadomienie sposobów właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz bezpiecznego, ekologicznego i racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej. Cele projektu: Poszerzenie wiedzy dotyczącej energii elektrycznej i sposobów jej wytwarzania, poznanie sposobów racjonalnego korzystania z urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym, zapoznania się ze sposobami reagowania na sytuacje zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

4 Jak wyglądałoby nasze życie bez prądu
Jak wyglądałoby nasze życie bez prądu? Skąd czerpiemy energię elektryczną?

5 Nasze życie jest uzależnione nie tylko od różnych używek, ale tak że od prądu bez którego praktycznie nie moglibyśmy normalnie przeżyć jednego dnia. Prawie wszystkie przedmioty codziennego użytku potrzebują zasilania prądu elektrycznego. Bez prądu nie mogli byśmy np. przechowywać różnych produktów w lodówce by mieć świeżą żywność pod ręką, bez pralki musimy prać ręcznie, trudniej byłoby przemieszczać się z jednego punku do drugiego, pracować w fabryce i zakładach przy maszynach. Bez prądu nie przydały by nam się te wszystkie urządzenia umieszczone w poniższej tabelce. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego jak wiele zawdzięczamy elektryczności i jak wyglądałoby nasze życie bez jej. energię elektryczną możemy uzyskać poprzez spalanie surowców nieodnawialnych takich jak węgiel ropa gaz lub za pośrednictwem surowców odnawialnych np. wiatr słońce woda... ELEKTROWNIE WODNE WIATRAKI BATERIE SŁONECZNE

6 Znamy różne formy energii, różne zastosowania
Znamy różne formy energii, różne zastosowania. Potrzebujemy jej przy wyrobach fabrycznych, spedycji, ocieplaniu czy oświetleniu. Najpierw w tą energię zaopatrywało na otoczenie w formie zasobów naturalnych, nieprzetworzonych opału czy paliw np. drewna, węgla, ropy naftowej lub gazu. Niegdyś przetwarzano energię w wiatrakach lub młynach wodnych. Natomiast nieprzerwany postęp zamówienia na energię i to w bogatych formach, spadek zasobów kopalnianych, względy ekologiczne oraz ekonomiczne powodowały, że człowiek szukał nowych wyzwania w tej dziedzinie. Rozwinięcie techniki w drugiej połowie XIX wieku oraz pojawienie się dużej liczby przyrządów elektrycznych. spowodowało rozwój elektrowni. Celem ich jest zaopatrywać nas w prąd elektryczny. Elektrownie są w stanie brać energię niezbędną do produkcji prądu z najrozmaitszych źródeł. Znane są t elektrownie cieplne, wiatrowe, jądrowe, słoneczne, geotermalne. Źródła energii podzielić można na dwie podstawowe grupy: - Odnawialne - Nieodnawialne Nieodnawialne źródła energii to substancje, które gdy je zastosujemy rozpadną się są to m.in. paliwa kopalne (np. węgiel, ropa naftowa) oraz energia jądrowa. Natomiast do odnawialnych źródeł energii zalicza się: energię wiatrową, wodna, słoneczną, geotermiczną (geotermalną) i biomasę.

7 Jakie znamy typy energii?

8 ENERGIA SŁONECZNA Energia ta, jak sam nazwa wskazuje, dostarczana jest do nas z promieniowania słonecznego ENERGIA MECHANICZNA, Związana jest ona z działaniem układu mech. jako całości lub indywidualnych jego elementów względem siebie (energia kinetyczna., energia potencjalna). ENERGIA ELEKTRYCZNA, Jest to energia układu ładunków elektrycznych nie poruszających się (energia elektrostatyczna) lub poruszających się (energia elektrodynamiczna). ENERGIA SPRĘŻYSTA Czyli energia potencjalna(energia odkształcenia sprężystego) zgromadzona w ciele sprężystym w trakcie odkształcenia, które jest spowodowane obciążeniem; zwracana (niemal w całości) po odciążeniu.

9 ENERGIA ZEROWA, Jest to energia kinetyczna, którą ma układ fizyczny(zgodnie z mechaniką kwantową) w najniższym stanie energetycznym (stan całkowitego spoczynku jest niewykonalny). ENERGIA WZBUDZENIA, Energia konieczna do przeniesienia elektronu ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego(stan o wyższej energii);albowiem przejść takich może być mnóstwo, istnieje dużo skwantowanych wartości e.w. ENERGIA WIĄZANIA, Energia, w którą należy zaopatrzyć układ fiz. (np. jądru atom., cząst.), by rozbić go na pojedyncze elementy; e.w. atomów w cząst. jest rzędu eV, nukleonów w jądrze atom. - od kilku do tys. MeV; e.w. układu jest współmierna do braku masy tego układu; zob. też Einsteina. E.w. pomiędzy atomami w cząst. związków chem. zależy od rzędu wiązania (pojedyncze, wielokrotne) ale także od typów atomów i wartościowości pierwiastka; posiada mniej więcej identyczną wartość w różnych cząst., np. dla C-C wynosi ok. 345 kJ/mol, C-C 602 kJ/mol.

10 ENERGIA ZEROWA, Jest to energia kinetyczna, którą ma układ fizyczny(zgodnie z mechaniką kwantową) w najniższym stanie energetycznym (stan całkowitego spoczynku jest niewykonalny). ENERGIA WZBUDZENIA, Energia konieczna do przeniesienia elektronu ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego(stan o wyższej energii);albowiem przejść takich może być mnóstwo, istnieje dużo skwantowanych wartości e.w. ENERGIA WIĄZANIA, Energia, w którą należy zaopatrzyć układ fiz. (np. jądru atom., cząst.), by rozbić go na pojedyncze elementy; e.w. atomów w cząst. jest rzędu eV, nukleonów w jądrze atom. - od kilku do tys. MeV; e.w. układu jest współmierna do braku masy tego układu; zob. też Einsteina. E.w. pomiędzy atomami w cząst. związków chem. zależy od rzędu wiązania (pojedyncze, wielokrotne) ale także od typów atomów i wartościowości pierwiastka; posiada mniej więcej identyczną wartość w różnych cząst., np. dla C-C wynosi ok. 345 kJ/mol, C-C 602 kJ/mol.

11 ENERGIA SWOBODNA (funkcja Helmholtza, F ), jest jednym z rodzajów funkcji stanu termodynamicznego; F = U - TS ( U - energia wewnętrzna. układu, S - entropia, T - temp. bezwzględna); w izotermicznych procesach odwracalnych równa pracy wykonanej nad układem. ENERGIA SŁONECZNA, Produkowana jest przez Słońce; gł. źródłem jej są reakcje termojądrowe, które mają miejsce w jądrze Słońca, odpowiedzialne za zamianę jąder wodoru w jądra helu. ENERGIA POTENCJALNA, Fragment energii mech. układu fiz. zależna od wzajemnego położenia fragmentów układu (np. energia sprężysta) oraz ich lokalizacji w zewn. polu sił (np. polu grawitacyjnym, polu elektr.). ENERGIA JONIZACJI, Niezbędna jest ona do odłączenia elektronu od obojętnego atomu lub cząst. i uformowania jonu; wartość e.j. zależy od typu atomu (cząst.) oraz położenia elektronu w atomie; energie niezbędne do odłączenia następnych elektronów z uzyskanego jonu nazwane zostały odpowiednio drugą, trzecią, ..., e.j.; podaje się na ogół w elektronowoltach (eV). ENERGIA WEWNĘTRZNA Oznaczamy ją przez U, jedna z funkcji stanu termodynamicznego; równa całkowitej energii układu (w e.w. nie bierze pod uwagę energii kinet. ruchu układu jako całości oraz energii potencjalnej układu w zewn. polach sił); przejście e.w. w możliwym procesie definiuje I zasada termodynamiki.

12 ENERGIA WIATROWA Wiejący wiatr to masy powietrza atmosferycznego, które przemieszczają się nad warstwą ziemi z jakąś prędkością. Masa i prędkość to energia. ENERGIA JĄDROWA Wyzwolenie energii jądrowej opiera na rozszczepieniu jądra ciężkiego atomu, zbudowanego z protonów i neutronów, na dwa jądra pierwiastków lżejszych, wydzielając w skutek ubytku masy energię cieplną i wyzwalając od 0 do 8 neutronów. Wyemitowane neutrony docierają do innych jąder, które następują rozszczepieniu. W wyniku czego tworzy coraz dużo wolnych neutronów i coraz więcej jąder ciężkich atomów rozbija się, co powiększa porcję energii. ENERGIA GEOTERMALNA Energia geotermalna - energia wnętrza Ziemi - innymi słowy wrodzone ciepło wnętrza naszej planety nagromadzone w skalach i wypełniających je wodach. Jest to świeża procedura nabywania energii ponieważ, po raz pierwszy energię geotermalną wykorzystano do produkcji elektryczności w 1904 r. w Larderello (Włochy).

13 ENERGIA WODNA Energetyka wodna ( hydroenergetyka ) zajmuje się nabywaniem energii wód i jej produkcją na energię mechaniczną i elektryczną za pomocą silników wodnych ( turbin wodnych ) i hydrogeneratorów w siłowniach wodnych ( np. . w młynach ) oraz elektrowniach wodnych , ale również innych urządzeń ( w elektrowniach maretermicznych i maremotorycznych) . Energetyka wodna polega na zastosowaniu energii wód śródlądowych (rzadziej mórz - w elektrowniach pływowych) o ogromnym natężeniu przepływu i dużym spadzie - mierzonym różnicą poziomów wody górnej i dolnej biorąc pod uwagę straty przepływu . ENERGIA GEOTERMICZNA Środek Ziemi jest bardzo gorący. Co 100 m w głąb Ziemi temperatura rośnie o 3oC . Niektóre obszary na Ziemi, głównie niedaleko uskoków geologicznych wrząca woda lub para wodna wytryskuje na powierzchnię jako gejzery. Są to tak zwane źródła geotermiczne . Krainą gejzerów jest Islandia i Park Yellowstone (USA). Mieszkania i domki metropolii jakim jest Islandia, Reykjavik, są grzane energią gorących źródeł tryskających z środka Ziemi.

14 Baterie słoneczne Źródła odnawialne Biomasa

15 Elektrownie wodne Wiatraki Elektrownie geotermalne

16 Źródła nieodnawialne

17 energia jądrowa

18

19

20

21 katastrofy nuklearne

22 Fukushima, Japonia (INES 6) 11 marca 2011 roku, położona ok
Fukushima, Japonia (INES 6) marca 2011 roku, położona ok. 250 km na północ od Tokio Fukushima I została uszkodzona na skutek potężnego trzęsienia ziemi i tsunami, które nawiedziły Japonię. Jak podają eksperci, na razie ani Japonia, ani inne kraje w regionie, nie są zagrożone poważnym skażeniem. Sytuacja może się jednak w najbliższych godzinach zmienić. Wypadek nuklearny w elektrowni Fukushima I osiągnął 6 stopień w siedmiostopniowej Międzynarodowej Skali Wydarzeń Nuklearnych i Radiologicznych (INES) Budynek reaktora nr 1 przed i po wybuchu, Autor: Nesnad/ Wikipedia CC

23

24 instalacja elektryczna

25

26

27

28

29

30

31

32 Mity o Oszczędzaniu energii !!!

33 Wymiana okien na nowe, uszczelnianie okien i drzwi, wyjmowanie z gniazdka ładowarek i innych urządzeń elektrycznych, z których nie korzystamy – czy te sposoby faktycznie pozwalają zmniejszyć rachunki? Naczytałeś się porad na temat oszczędzania energii, uzbroiłeś w zapas uszczelek i jesteś gotowy stanąć do walki z rachunkami za gaz i elektryczność? Nie tak prędko. Okazuje się, że niektóre popularne porady dotyczące oszczędzania energii wcale nie zmniejszają jej zużycia tak bardzo, jak ci się wydaje, twierdzi Michael Blasnik, ekspert ds. budownictwa z Bostonu. Blasnik przeanalizował popularne porady gwarantujące zmniejszenie rachunków za energię i zauważył, że nawet te najbardziej rozpowszechnione rozwiązania to mity nie przystające do obietnic. – Wielu porad w ogóle nie sprawdzono w praktyce. To zdumiewające, jak mało przeprowadzono badań nad rozwiązaniami, które faktycznie pozwalają ograniczyć zużycie gazu i prądu – dziwi się Blasnik. Dlatego postanowił to zmienić. Szukając potwierdzenia skuteczności popularnych sposobów oszczędzania energii przeanalizował m.in. rachunki za prąd przedstawione przez właścicieli domów, w których zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi. Rachunki porównał z gwarancjami wystawianymi przez szanowane i wiarygodne źródła, jak agencje rządowe czy firmy energetyczne oraz – jakże by inaczej – artykułami w prasie. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoliła mu obalić kilka popularnych mitów o oszczędzaniu energii.

34 Jak obliczyć zużycie prądu przez dane urządzenie - sprawdź
Jak obliczyć zużycie prądu przez dane urządzenie - sprawdź! Oczywiście nikt tu nie twierdzi, że nie warto tego robić. Niektóre z zalecanych rozwiązań sprawią, że w domu będzie czyściej i przytulniej, wiele z nich pozwoli nam dłużej cieszyć się swoją własnością i zachować ją w dobrym stanie. Nie bez znaczenia jest argument, że nawet najmniejsze oszczędności z czasem zsumują się w całkiem spore kwoty. Blasnik nie ukrywa, że ze względu na różne zmienne – styl życia, technologia, jaką zbudowano dom, czy klimat, w jakim mieszkamy – niemożliwe jest podanie uniwersalnych wyników obliczeń. Pewne jest jedynie to, że jeśli spodziewamy się znacząco zmniejszyć rachunki, stosując się do popularnych porad, możemy się rozczarować, ostrzega Blasnik. Oto zalecenia, które jego zdaniem są najmniej skuteczne:

35 Wymiana okien Za wymianą starych, przeciekających okien stoi sporo niepodważalnych argumentów. Nowe okna sprawią, że poprawi się komfort życia. Nowoczesne technologie pozwalają raz na zawsze rozwiązać problem kondensacji i zapobiegają zniszczeniom powodowanym przez nadmierną wilgoć. Na pewno też podnoszą wartość rynkową domu. Nie licz jednak, że koszt wymiany zwróci się w postaci zaoszczędzonej energii, ostrzega Blasnik. Badanie, jakie przeprowadził na zlecenie elektrociepłowni Concord Municipal Light w Bostonie, wykazało, że wymiana 15 starych okien pozwoli zaoszczędzić od 42 do 112 dolarów rocznie. Nawet gdyby oszczędności były większe, koszty wymiany (ok. 7 tys. dolarów) zwróciłby się dopiero po ok. 62 latach.

36 Uszczelnianie okien i drzwi Uszczelnienie okien i drzwi (np
Uszczelnianie okien i drzwi Uszczelnienie okien i drzwi (np. przez zamontowanie taśm i listewek uszczelniających) zwiększy komfort użytkowania mieszkania, ale nie zmniejszy w znaczący sposób rachunków za energię, twierdzi Blasnik. Przez drzwi i okna wydostaje się z domu około 20 proc. powietrza – w przypadku domów budowanych nowoczesnymi technologiami nawet mniej. Zdaniem Blasnika znacznie większą stratę ciepła w typowym domu powoduje zimne powietrze, które dostaje się przez piwnicę, otworami w ścianach podróżuje w górę i uchodzi przez strych. Z jego obliczeń wynika, że uszczelnienie drzwi i okien w przeciętnym amerykańskim domu pozwala zaoszczędzić od 7 do 28 dolarów rocznie. Wydatek jest opłacalny, jeśli sami montujemy listwy i taśmy, ale jeśli angażujemy ekipę, koszty zwrócą się dopiero po kilku sezonach.

37 Zamykanie drzwi do lodówki REKLAMA Choć chyba wszystkie matki na świecie utyskują, gdy domownicy stoją przed otwartą lodówką i w nieskończoność analizują jej zawartość, ten irytujący zwyczaj nie ma większego wpływu na wysokość rachunków za prąd, zapewnia Blasnik. W chwili, gdy otwierasz lodówkę ucieka z niej chłodne powietrze, ale zdaniem eksperta to błaha strata. Chłód w lodówce utrzymuje wcale nie powietrze, a jej zawartość. Schłodzone produkty nie nagrzeją się jakoś znacząco w czasie, gdy zastanawiamy się, czy zjeść resztkę pizzy, czy kawałek pieczeni z wczorajszego obiadu. Oczywiście ciągłe pozostawianie otwartych drzwi to na pewno marnowanie energii, bo lodówka musi wtedy pracować na najwyższych obrotach. Dzięki szybkiemu podejmowaniu decyzji i natychmiastowemu zamykaniu drzwi lodówki można zaoszczędzić może dolara na rachunkach za prąd w ciągu roku, dowodzi Blasnik. Zamiast walczyć z dziecinnym nawykiem wpatrywania się w zawartość lodówki lepiej zmienić zwyczaj, który faktycznie bije po kieszeni: wkładanie do lodówki ciepłych potraw. Z obliczeń eksperta wynika, że trzeba setki razy otworzyć lodówkę, by zużyła tyle energii, co na schłodzenie garnka ciepłej zupy wstawionej po obiedzie.

38 Wyczyszczenie radiatora z tyłu lodówki Utarła się opinia, że brudny radiator zmusza lodówkę do pracy na wysokich obrotach. Tymczasem prawda jest taka, że czyszczenie zakurzonego radiatora miało ekonomiczny sens w czasach, gdy lodówki pożerały energię. Zdaniem Blasnika dziś ta rada na ogół nie ma uzasadnienia. Większość lodówek wyprodukowanych w ostatnich 15 latach zużywa znacznie mniej prądu niż starsze modele. Jeśli jednak masz starą lodówkę, a do tego kilka kotów, wyczyszczenie radiatora może się opłacić, zaznacza Blasnik. Na pewno warto dbać o czystość lodówki, jeśli zależy ci na jak najdłuższym jej użytkowaniu lub lubisz mieć porządek w kuchni. – Nie mówię, żeby odpuścić sobie odkurzanie radiatora – podkreśla ekspert. – Nie licz jednak, że zauważysz większe zmiany w wysokości rachunków za energię.

39 Wyjmij ładowarkę z gniazdka Chyba każdy słyszał o tych energetycznych wampirach – urządzeniach, które pożerają energię nawet w trybie stand-by. Ten problem był powszechny pięć, dziesięć lat temu, a w przypadku niektórych urządzeń może być nadal prawdziwy. Z obserwacji Blasnika wynika jednak, że większość producentów już się z tym uporała i znacząco ograniczyła pobór prądu przez wyłączone urządzenia. Tak jest np. w przypadku ładowarek do telefonów. Blasnik zapewnia, że dzisiejsze ładowarki gdy nie ładują telefonów pobierają śladowe ilości prądu – koszt rzędu „kilku centów rocznie”. Dlatego nie martw się: nie zrujnujesz się, jeśli zostawiasz ładowarkę w gniazdu.

40 Zasłanianie okien na noc Zasłanianie okien – zasłonami, roletami, żaluzjami itp. – zwiększa komfort, bo ogranicza przepływ zimnego powietrza. Tymczasem zdaniem Blasnika standardowe zabezpieczenia niewiele pomagają i zimne powietrze i tak dostaje się do mieszkania. Jeśli zależy ci na lepszej izolacji, zainwestuj w specjalistyczne zabezpieczenia okienne, stworzone z myślą o zabezpieczeniu pomieszczenia przed wpływem czynników atmosferycznych, radzi ekspert. Z drugiej strony, odsłonięcie okien w słoneczne dni pozwala zaoszczędzić na rachunkach za energię. Ciepło słoneczne wpadające do mieszkania rekompensuje stratę ciepła, które ucieka przez szyby.

41 Rachunki za prąd

42

43

44 Energia słoneczna

45

46

47 Wciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Wzrost zapotrzebowania na energię jest ściśle związany z rozwojem gospodarczym!

48 Procentowy udział poszczególnych źródeł w produkcji energii w Polsce.

49 Głównym surowcem energetycznym Polski jest węgiel

50 Wady węgla Zasoby węgla kończą się. Według niektórych przewidywań, węgla zostało nam już tylko na około 40 lat. Elektrociepłownie wykorzystujące węgiel emitują związki szkodliwe dla środowiska, a zobowiązania Polski wynikające z porozumienia w Kioto wymagają od nas redukcji emisji tych związków o około 20% do 2020 r. Ze względu na ochronę środowiska tradycyjne technologie w energetyce węglowej muszą być zastępowane kosztownymi „czystymi technologiami węglowymi”.

51 Rozwiązanie problemu:
WNIOSEK - problem Zapotrzebowanie na energię wciąż rośnie, a zasoby węgla, jako głównego źródła energii w Polsce drastycznie się zmniejszają. Na mocy porozumienia z Kioto, Polska zobowiązana jest do zwiększenia produkcji energii z OZE o 15% do 2020 r. Rozwiązanie problemu: Stopniowe zastępowanie węgla innymi źródłami energii.

52 Weźmy sprawy w swoje ręce!
Elektrownie chętnie wprowadzają alternatywne źródła energii, jest to jednak proces długotrwały i wymagający nowoczesnych linii przesyłowych. Wiemy też, że ceny energii kupowanej od elektrowni wciąż rosną.

53 Alternatywne źródła energii w Polsce

54 SŁOŃCE

55 Kolektory słoneczne Kolektor słoneczny- urządzenie do zamiany energii promieniowania słonecznego na ciepło.

56 Wydajność kolektorów zależy od warunków klimatycznych:

57 Kolektory słoneczne średnio zaspokajają ok
Kolektory słoneczne średnio zaspokajają ok. 60% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Zatem czy ich używanie się opłaca?

58 Ile zaoszczędzimy z kolektorami?
Pięcioosobowa rodzina zużywa rocznie przeciętnie litrów ciepłej wody użytkowej , na co potrzebuje niemal 6894 kWh ciepła. Kolektory słoneczne są w stanie zaspokoić ok. 60% tych potrzeb, czyli w tym przypadku 4136 kWh. 1 kWh kosztuje ok. 0,56 zł, zatem za 4136 kWh zapłacilibyśmy 2316 zł Podsumowując, używając kolektora słonecznego czteroosobowa rodzina zaoszczędzi 2316 zł rocznie.

59 Koszt zakupu instalacji z kolektorem słonecznym dla domu 5- osobowego to około zł. Zatem nasza inwestycja zwraca się po: / 2688 ≈ 6 latach! Okres gwarancji tych instalacji wynosi często nawet 25 lat. Kolektory słoneczne to opłacalna inwestycja.

60 ENERGIA GEOTERMALNA

61 ENERGIA GEOTERMALNA ZIEMIA DOTYCZĄCA TERM- CIEPŁYCH ŹRÓDEŁ Energia geotermalna to wewnętrzna energia cieplna Ziemi przekazywana wodzie w szczelinach skalnych

62 Ze względu na niezależność od sieci energetycznych, panele słoneczne doskonale sprawdzają się w miejscach oddalonych od tych sieci, np. w domkach letniskowych oraz w różnych urządzeniach typu lampa, zegarki, kalkulatory.

63 Jak powstaje energia geotermalna?
W jądrze Ziemi zachodzi rozpad pierwiastków promieniotwórczych podczas którego emitowana jest duża ilość energii (temperatura jądra wzrasta do 6000°C). Jest to energia geotermalna.

64 Energia ta przemieszcza się w kierunku powierzchni Ziemi (zjawisko konwekcji) ogrzewając skały i wody wypełniające szczeliny skalne, częściowo zamieniające się w parę wodną.

65 Lokalizacja wód geotermalnych w Polsce
Na obszarze Polski jest co najmniej 6600 km² wód geotermalnych . Zasoby te są dość równomiernie rozmieszczone na znacznej części obszaru Polski.

66 Wody geotermalne w Polsce mają temperaturę °C, co wyklucza stosowanie ich jako źródła energii elektrycznej. Są za to doskonałym źródłem ciepła.

67 Energia geotermalna w Polsce
zalety wady duże zasoby - nie wymaga dostarczania paliwa jest oszczędne (zamiana węgla jako źródła ciepła na energię geotermalną to zmniejszenie kosztów ogrzewania o 40%) - Duże koszty instalacji (kilkadziesiąt tysięcy złotych!) - Jest zależny od warunków klimatycznych. O sprawności pompy ciepła decyduje różnica temperatur nad i pod powierzchnią ziemi

68 Jak możemy wykorzystać energię geotermalną w domu?
Poprzez tzw. pompy ciepła. W pompie ciepła krąży czynnik chłodniczy (niskowrząca ciecz o T wrzenia -10°C). W miejscu, skąd pozyskujemy energię (woda, grunt) czynnik ten nagrzewa się i zamienia się w parę. Para ta jest zasysana przez elektryczną sprężarkę, która podnosi ciśnienie pary. Po wyjściu stamtąd para ma 20 bar czyli ok. 70°C. Wtedy swoje ciepło oddaje otoczeniu, skrapla się i znowu płynie po ciepło.

69 BIOMASA

70 Co to jest biomasa? Biomasa - cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. W celu uzyskania energii biomasę przetwarza się na tzw. biopaliwa, które znajdują zastosowanie zarówno ciepłownictwie, jak i w transporcie.

71 zalety wady Biomasa w Polsce
brak emisji szkodliwych związków do atmosfery. uzyskiwanie energii z biomasy jest dobrym sposobem na zagospodarowanie nadwyżek żywności, odpadków rolniczych i leśniczych oraz odpadów komunalnych jest dobrym rozwiązaniem dla rolników, którzy znajdują nowy rynek zbytu dla swoich produktów , np. owsa, pozwala wykorzystać swoje odpadki oraz daje im nowe wyzwania, np. uprawy energetyczne konieczność odpowiedniego przygotowania biomasy do wykorzystywania jej w celach energetycznych (suszenie, fermentacje) konieczność odpowiedniego przechowywania biopaliw (miejsce o odpowiedniej wilgoci itd.) wartość opałowa biopaliw jest trochę mniejsza od wartości opałowej węgla

72 Jak możemy wykorzystać biomasę w domu?
Kominki i piec na pellet (granulowane trociny) pellet ma wydajność ok. 30% mniejszą od węgla, niska zawartość popiołu (ok. 1%) cena pelletu: zł/ tonę. Piece na inne: na własnych nieużytkach można posadzić drzewa energetyczne (szybki wzrost, małe wymagania odnośnie gleby) i potem nimi palić odpadki leśne baloty ze słomy (1 t węgla= 1,5 t słomy)

73 Co możemy zrobić od zaraz?
Możemy racjonalnie korzystać z energii: Wyłączać niepotrzebne oświetlenie Wyłączać urządzenia, których nie używamy Stosować energooszczędne oświetlenie Kupować sprzęt AGD ze znakiem A+ Tylko dzięki racjonalnemu korzystaniu z energii możemy zaoszczędzić aż 20% energii. Wzrost produkcji energii o 20%, to ogromny koszt finansowy, a korzystanie z energii „z głową” nie kosztuje NIC!!!

74 Nasza grupa podczas poszukiwań informacji w internecie

75

76

77

78

79 Nasza grupa 96_95_mp_g1 Dziękujemy za uwagę

80


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Zespół Szkół – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubaniu ID grupy: 96/95_MP_G1 Opiekun: mgr Jarosław Kulpa Kompetencja Matematyczno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google