Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój PPE i innych form oszczędzania w ramach III filara

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój PPE i innych form oszczędzania w ramach III filara"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój PPE i innych form oszczędzania w ramach III filara
Maciej Rogala

2 Podatki w planach emerytalnych
Rodzaj podatku Moment wnoszenia składki Okres gromadzenia Okres wypłat PIT Składka nie wchodzi do podstawy naliczenia podatku – E Składka wnoszona po opodatkowaniu - T nie dotyczy Wypłata stanowi dochód podlegający opodatkowaniu – T Wypłata wolna od podatku - E Podatek Belki Płacony przy naliczeniu odsetek Dochody wolne od podatku – E, Podatek odroczony na moment wypłaty - T

3 Modele podatkowe występujące w Polsce
Rodzaj planu Model podatkowy I i II filar EET PPE i IKE TEE (przy zwrocie – TTE) IKZE Plany pozaustawowe TTE

4 Model podatkowy TEE (PPE i IKE)
Całość się wyświetla. Klik – przekreśla się pierwszy punkt, klik przekreśla się 4 punkt, klik – ostatni punkt przekreśla. Klik – znikają przekreślone punkty i powiększają się kolejno pozostałe punkt – za każdym kliknięciem, 4

5 Model podatkowy EET (IKZE)
Całość się wyświetla. Klik – przekreśla się pierwszy punkt, klik przekreśla się 4 punkt, klik – ostatni punkt przekreśla. Klik – znikają przekreślone punkty i powiększają się kolejno pozostałe punkt – za każdym kliknięciem, 5

6 Model podatkowy ETT (brak w Polsce)
Całość się wyświetla. Klik – przekreśla się pierwszy punkt, klik przekreśla się 4 punkt, klik – ostatni punkt przekreśla. Klik – znikają przekreślone punkty i powiększają się kolejno pozostałe punkt – za każdym kliknięciem, 6

7 Model podatkowy TTE (tradycyjne formy lokat, programy pozaustawowe)
Całość się wyświetla. Klik – przekreśla się pierwszy punkt, klik przekreśla się 4 punkt, klik – ostatni punkt przekreśla. Klik – znikają przekreślone punkty i powiększają się kolejno pozostałe punkt – za każdym kliknięciem, 7

8 Zmiana limitu procentowego na kwotowy – 120% średniej pensji
Proponowane zmiany Dotyczą tylko IKZE Zmiana limitu procentowego na kwotowy – 120% średniej pensji Podatek PIT przy wypłacie – ryczałt 10%

9 Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone?
W długim okresie kluczowe dla gospodarki jest to, aby system emerytalny był zbilansowany i wiarygodny dla obywateli. Główne problemy systemu emerytalnego wynikają ze zmian demograficznych. Publiczny system emerytalny (pobierający przymusową składkę w wysokości 19,52%) niezależnie od tego, czy składka będzie kierowana w całości do ZUS, czy dzielona między ZUS i OFE, zapewni w przyszłości jedynie niską emeryturę. Kluczowe zatem jest intensywne kształtowanie w społeczeństwie gotowości do samodzielnego odkładania środków na starość w III filarze, który jest jedyną częścią systemu emerytalnego, w którym są realne oszczędności.

10 Czy zmiany są wystarczające?
Dotyczą niewłaściwej formy – indywidualnej a nie grupowej, Dotyczą formy, w której najważniejszym ogniwem jest sprzedawca (dystrybutor) kierujący się przede wszystkim prowizją a nie interesem klienta,

11 Jakie zmiany Promocja modelu EET (takiego jak w IKZE) w formie grupowej – najbardziej efektywnej formie pod względem dotarcia do pracownika oraz pod względem kosztów, czyli: Wprowadzenie możliwości oferowania IKZE w formie grupowej (poprzez pracodawcę), Pracodawca występuje jako: administrator programu (odprowadza składki z wynagrodzenia pracowników) oraz akwizytor, Lub dodatkowo jako podmiot dofinansowujący składkę pracownika

12 Jakie zmiany (cd.) w ustawie o IKE i IKZE dopisać dodatkową formę - IKZE w formie grupowej, Przy trybie powoływania dopisać, że mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o ppe (umowa zakładowa między pracodawcą a reprezentacją pracowników, umowa z podmiotem zarządzającym, rejestracja w KNF), Pracodawca może (nie ma obowiązku) dofinansować wpłaty pracowników do wysokości wpłaty pracownika (maks 120% średniego wynagrodzenia), Wpłaty pracodawcy stanowią koszt uzyskania przychodu, są wolne od składek na ubezpieczenia społeczne. Wpłaty pracodawcy stają się dochodem dla pracownika dopiero w momencie ich wypłaty (podatek ryczałtowy 10%) lub zwrotu (podatek według skali). Pracownik nie może odpisywać od podstawy opodatkowania wpłat pracodawcy.


Pobierz ppt "Rozwój PPE i innych form oszczędzania w ramach III filara"

Podobne prezentacje


Reklamy Google