Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Comenius Asystentura Comeniusa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Comenius Asystentura Comeniusa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."— Zapis prezentacji:

1 Program Comenius Asystentura Comeniusa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA kraje Unii Europejskiej Norwegia Liechtenstein Islandia Turcja Chorwacja Szwajcaria Asystentura Comeniusa- Asystentura Comeniusa- kraje biorące udział w programie

3 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Czym jest Asystentura Comeniusa? Są to praktyki przyszłych nauczycieli odbywające się w europejskich szkołach Trwające: Trwające: od 3 do 10 miesięcy od 12-16 godzin tygodniowo

4 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Asystentura Comeniusa Kto może zostać asystentem Comeniusa? Studenci kierunków nauczycielskich, którzy: - mają ukończone co najmniej 2 lata studiów; - nigdy nie byli związaniu umową o pracę z żadną jednostką realizującą powszechny obowiązek nauczania. Absolwenci kierunków nauczycielskich, którzy: -nigdy nie byli związaniu umową o pracę z żadną jednostką realizującą powszechny obowiązek nauczania. Przyszli nauczyciele, czyli… *studenci innych kierunków aniżeli nauczycielskie są uprawnionymi potencjalnymi beneficjentami Asystentury Comeniusa jeżeli zrealizowali/są w trakcie realizacji kursów pedagogicznych.

5 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Nauczanie…. języka obcego języka ojczystego Zadania Asystenta Comeniusa Hospitacja lekcji… Asystowanie w lekcjach….

6 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Zadania Asystenta Comeniusa (…) innych przedmiotów…

7 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Zadania Asystenta Comeniusa Czyli rozwijanie pozalekcyjnej oferty szkół poprzez: Kółka zainteresowań Projekty szkolne Comeniusa Kluby europejskie Promowanie informacji o swoim kraju ojczystym Pracę z uczniami o specjalnych potrzebach Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

8 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Dofinansowanie pokrycie kosztów podróży utrzymanie w kraju goszczącym udział w Induction Meeting w kraju goszczącym Opcjonalnie na przygotowanie językowe/pedagogiczne * Maksymalna kwota dofinansowania nie jest określona, ustalana jest indywidualnie w zależności od czasu trwania stażu oraz kraju w jakim się on odbywa Asystenci otrzymują dofinansowanie na: Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie umowy jaką asystenci podpisują z Narodową Agencją.

9 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Asystentury trwające do 17 tygodni- płatności I transza 80 % dofinansowania II transza Po złożeniu raportu końcowego; Dokonaniu rozliczenia 20 % dofinansowania Ostatnia rata *Stawki na 2013 rok zamieszczone są na stronie www.comenius.org.pl / Asystentura Comeniusa/finansowaniewww.comenius.org.pl

10 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Asystentury trwające powyżej 17 tygodni- płatności I transza Stawka za pierwsze 13 tygodni Kolejne płatności Po złożeniu raportu końcowego; Po dokonaniu rozliczenia projektu za każde kolejne 4 tygodnie Ostatnia rata

11 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Dofinansowanie Jednak osiąga inne korzyści wynikające z obecności i aktywności asystenta i nie płaci mu. Szkoła goszcząca nie otrzymuje dofinansowania

12 Wymagane dokumenty Wysłać 2 papierowe wypełnione w języku polskim i opatrzonego własnoręcznym podpisem egzemplarze tegoż formularza aplikacyjnego na 2013 rok; Wysłać komplet wymaganych załączników; PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Wniosek złożyć można raz w roku - do 31 stycznia 2013 W tym celu należy: Złożyć wniosek w formie elektronicznej;

13 Wymagane załączniki 1. Rekomendacja dziekana wydziału/rektora/dyrektora szkoły, jeśli wnioskujący jest studentem kierunku nauczycielskiego. 2. W przypadku kandydatów (studentów lub absolwentów) z kierunków innych niż neofilologiczne należy przedstawić poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie B2. 3. Dokumentowanie treści zawartych we wniosku poprzez załączanie zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów (ukończone kursy, szkolenia, wolontariaty itp.) może być dodatkowym atutem. 4. Studenci innych kierunków niż nauczycielskie muszą przedstawić poświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego. PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA

14 Co jest oceniane?- ocena formalna Wpłynięcie wniosku w wyznaczonym terminie Złożenie wypełnionego formularza on-line Wysłania 2 papierowych egzemplarzy formularza aplikacyjnego wypełnionego w języku polskim i opatrzonego własnoręcznym podpisem/ podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania instytucji. Nadesłanie wymaganych załączników Ocena wniosku

15 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Co jest oceniane?- ocena merytoryczna Motywacja Planowane działania asystenta (lekcyjne i pozalekcyjne), z uwzględnieniem szczególnych umiejętności, doświadczeń. Przewidywane korzyści zarówno dla asystenta, jak i dla szkoły. Spójność aplikacji (powiązanie pomiędzy motywacją, zaproponowanymi działaniami i przewidywanymi efektami). Ocena wniosku

16 PROGRAM COMENIUS Karta oceny merytorycznej wniosku

17 PROGRAM COMENIUS Asystentura w liczbach W 2012 roku Wpłynęło 265 wniosków o dofinansowanie w kategorii Asystent Comeniusa Otrzymaliśmy 155 wniosków w kategorii szkoły goszczące Dofinansowanie przyznano 90 osobom 25 szkół będzie gościło Asystenta z zagranicy

18 PROGRAM COMENIUS Średnia wysokość dofinansowania w 2012 roku: 7 760 Maksymalna kwota dofinansowania nie jest określona, ustalana jest indywidualnie w zależności od czasu trwania stażu oraz kraju w jakim się on odbywa

19 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Asystentura Comeniusa 2012 asystenci Comeniusa wg kraju odbywania praktyki

20 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA

21 Dobre praktyki PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA http://asystentura.comenius.org.pl/ Możliwość zdawania relacji z przebiegu praktyki; Zamieszczanie tekstów, zdjęć, filmików; Wymiana doświadczeń, pomysłów; Publikacja produktów projektów.

22 Relacje bieżące Asystentów PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA

23 Raporty końcowe

24 Komentarze PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA

25 www.comenius.org.pl Informacje oraz pytania Iwona Morawicz imorawicz@frse.org.pl www.comenius.org.pl Tel: 0-22 46 31 207 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie


Pobierz ppt "Program Comenius Asystentura Comeniusa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google