Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy danych Access 200x Ćwiczenie 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy danych Access 200x Ćwiczenie 1."— Zapis prezentacji:

1 Bazy danych Access 200x Ćwiczenie 1

2 Wprowadzenie do baz danych
Cel: Kończąc ćwiczenie student nabędzie podstawową wiedzę dotyczącą zastosowania baz danych, zasad działania, standardowych elementów tworzących interfejs bazy oraz elementów bazy danych .

3 Pojęcia: Baza tabela kwerenda Kolumna, atrybut raport wartość krotka
Filtry Rekord

4 Praktyczne umiejętności:
Nawigacja pomiędzy rekordami bazy danych, dodawanie, usuwanie, edycja rekordów (wykorzystanie maski i filtra). Poznanie budowy bazy danych w środowisku MS Access tworzenie prostej bazy danych z kreatora baz, rozróżnianie typów danych, dobieranie odpowiednich pól do danych, generowanie kwerend oraz raportów

5 Definicja bazy danych Baza danych to kolekcja danych umieszczonych w określony sposób w strukturach odpowiadająca założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz programu komputerowego wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (lub zestaw programów) nazywany jest "Systemem zarządzania bazą danych (SZBD)" - ang. DataBase Management System (DBMS). Po prostu: Dane zapisywane są w bazie najczęściej w postaci pojedynczego pliku o odpowiedniej strukturze. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przykład: baza danych zawierająca dane adresowe, każdy rekord odpowiada pojedynczej osobie; szczegółowe informacje takie jak nazwisko, imię, adres, numer telefonu czy adres zamieszkania znajdą się w oddzielnych polach – baza kartotekowa. Najczęściej spotykanym rodzajem baz są relacyjne bazy danych, w których dane grupowane są w wielu tablicach powiązanych ze sobą tzw. relacjami. W dobie sieci komputerowych i Internetu coraz częściej mamy do czynienia z bazami rozproszonymi - bazami danych przechowywanymi w różnych, nieraz bardzo odległych od siebie miejscach sieci.

6 Podstawowe funkcje SZBD to:
projektowanie rekordów nazwa pola długość pola rodzaj pola (tekstowe, liczbowe, logiczne) edycja (dopisywanie, usuwanie, poprawianie rekordów) wyszukiwanie i selekcja danych - tworzenie zapytań tworzenie raportów zapewnienie bezpieczeństwa danych

7 Definicja – Relacyjna baza danych
Relacyjna baza danych (RDBMS ang. Relational Database Management Systems) - baza danych w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej (tablica<=>relacja, stąd nazwa) - jako tablice rekordów o identycznej strukturze, oraz relacje między nimi zachodzące. Powoduje to ułatwienie zarządzania bazą danych (w stosunku do tradycyjnego podejścia), ułatwienie wprowadzania zmian, zmiejszenie objętości itd. Twórcą teorii relacyjncyh baz danych jest nieżyjący już Edgar F. Codd. Większość współczesnych relacyjnych baz danych korzysta z jakiejś wersji języka SQL pozwalającego prowadzić "konwersacje" z motorem (silnikiem) bazy danych, to znaczy zadawać w języku SQL pewnego rodzaju warunki i wyświetlać dane które je spełniają, a także wykonywać wiele innych i skomplikowanych operacji. Sukces relacyjnych baz danych leży w istnieniu formalnej matematycznej struktury zwanej rachunkiem relacyjnym, pozwalającym przeprowadzić automatyczne sprawdzanie pewnych konstrukcji, gwarantującym wykonalnośc pewnych operacji i spójnośc zbiorów danych. Pierwszy dokument opisujący stosowane do dziś algorytmy zarządzania relacyjnymi bazami danych pt.: "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" został opublikowany przez E. F. Codda z laboratoriów IBM w roku 1970-tym

8 Kwerenda Klient wysyła do serwera bazy danych kwerende, czyli odpowiednio skonstruowane zapytanie, na które serwer odpowiednio odpowiada. Kwerendy umożliwiają operacje na danych - zarówno ich pobieranie (tzw. k. wybierające w tym z różnych tabel), jak i ich usuwanie, modyfikację czy dodawanie Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, również dokonywania obliczeń na danych liczbowych zawartych w tabelach lub innych kwerendach oraz wszelkiego rodzaju grupowań i podsumowań

9 Definicje cd. Raporty: służą do dokonywania różnego rodzaju zestawień i podsumowań przeznaczonych do wydrukowania Formularz: Narzędzie graficzne służące do wizualizacji danych wprowadzanych i modyfikowanych w bazie, Filtr: Narzędzie umożliwiające wyświetlenie tylko informacji dla nas istotnych z bazy danych

10 Krotka Krotka n-elementowa to uporządkowany skończony (n-elementowy) zbiór elementów. Inaczej mówiąc – jest to uporządkowana lista pewnych obiektów. Krotka jest uogólnieniem pojęcia ciągu skończonego, bowiem kolejne elementy krotki nie muszą należeć do tego samego zbioru.

11 Tabela i jej składowe

12 Tekst stanowi przedruk z:
A. Tor „Access 2000 podstawy” Tortech, W-wa 2000


Pobierz ppt "Bazy danych Access 200x Ćwiczenie 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google