Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM UCIEPŁOWNIENIA CENTRUM MIASTA ZGIERZA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM UCIEPŁOWNIENIA CENTRUM MIASTA ZGIERZA"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM UCIEPŁOWNIENIA CENTRUM MIASTA ZGIERZA
Prezentację przygotował Koordynator Programu Uciepłownienia Centrum Miasta Zgierza Cezariusz Grabowicz

2 Główne cele i strategiczne warunki sukcesu
Wyjątkowość Programu, Dobre dostosowanie do istniejących warunków finansowo-prawnych, Wspólna wizja i wspólne cele uczestników, Środki przeznaczone w budżecie miasta Zgierza oraz zainteresowanie kredytowaniem przedsięwzięcia przez banki komercyjne.

3 ŹRÓDŁA PROGRAMU Wstępna koncepcja techniczna wykonania Programu Uciepłownienia Centrum Miasta Zgierza w formie map i analiz techniczno-ekonomicz wykonanych w PEC Zgierz Program Uciepłownienia Centrum Miasta Zgierza – aktualizowany na bieżąco. Umowa o powołaniu Ciepłowniczego Konsorcjum Inwestycyjnego,

4 Uczestnicy Programu Miasto Zgierz, PEC Spółka z oo. w Zgierzu,
MPGM Spółka z oo, w Zgierzu, Fortum DZT SA. w Wałbrzychu, Wspólnoty Mieszkaniowe w Zgierzu.

5 Najważniejsze cele Programu
Ograniczenie niskiej emisji gazów i pyłów, Podniesienie standardu życia mieszkańców, Podniesienie wartości nieruchomości, Ograniczenie kosztów eksploatacji budynków wspólnot, Poprawa czystości i estetyki budynków, Stabilizacja zużycia ciepła z sieci ciepłowniczej.

6 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
UMOWA CIEPŁOWNICZEGO KONSORCJUM INWESTYCYJNEGO, FUNDUSZ INWESTYCYJNY PEC SP.Z OO., BUDŻET MIASTA ZGIERZA, FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUM DZT SA. FUNDUSZ REMONTOWY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, KREDYT BANKOWY KOMERCYJNY BISE, FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI BGK. WFOŚ i GW w Łodzi.

7 EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W ROKU 2004.
LIKWIDACJA KOTŁOWNI W UL. DUBOIS O MOCY 0,9 MW, WYBUDOWANIE 500M CIEPŁOCIĄGU W ULICY DUBOIS I WŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ, WBUDOWANIE 6 NOWOCZESNYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH.

8 EFEKTY REALIZCJI PROGRAMU W ROKU 2005
WYBUDOWANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ROZDZIELCZEJ I PRZYŁĄCZY DO OBIEKTÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZY E.PLATER, REMBOWSKIEGO, DŁUGA w Zgierzu, MONTAŻ 6 WĘZŁÓW CIEPLNYCH W WW. OBIEKTACH, MONTAŻ 6 WĘZŁÓW CIEPLNYCH W OSIEDLU KURAK IV.

9 Zamierzenia na rok 2005 Zamierzenia finansowe programu przewidywały nakłady na rozbudowę sieci ciepłowniczej blisko 0,5 miliona zł. Przewidywano zwiększenie konkurencyjności dostaw ciepła z msc w stosunku do innych żródeł ciepła przez pokazanie najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie ciepłownictwa. Postęp techniczny i poszerzenie rynku sprzedaży ciepła z msc, ograniczenie niskiej emisji gazów i pyłów. Poprawa standardu życia mieszkańców starych bloków mieszkalnych.

10

11

12 Realizacja zamierzeń finansowych 2005r.
nakłady finansowe PEC Sp. z oo. na budowę sieci rozdzielczej i węzłów cieplnych w osiedlu Kurak IV wyniosły ,00zł, nakłady finansowe Fortum DZT SA na budowę sieci rozdzielczej i węzłów cieplnych wyniosły ,00zł, Nakłady finansowe Wspólnot mieszkaniowych realizowanych przez MPGM Sp. z oo. wyniosły zł. w następującym podziale jak niżej.

13 Końcowe efekty fizyczne realizacji Programu w 2005 roku.
Ocieplono i wyposażono w wewnętrzne instalacje ciepłownicze 5 bloków mieszkalnych w kwartale ulic: Długa, E. Plater, Rembowskiego, Dubois nakładem: zł – łączny koszt zadania a w tym, zł – kredyt, zł – premia termomodernizacyjna, zł – wydatek miasta Zgierza. Wykonano łącznie 241 m nowoczesnej sieci rozdzielczej i przyłączy ciepłowniczych, Zamontowano 11 węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej 2,056MW w tym E. Plater, Długa 806kW i Kurak IV 1,07MW. Zlikwidowano 141 kuchni węglowych.

14

15

16 Zamierzenia inwestycyjne na rok 2006.
PEC Sp. z oo. - wyposażenie w węzły ciepłownicze budynków sądu rej. i starostwa, Fortum DZT SA. – przyłączenie 7-8 bloków mieszkalnych wspólnot mieszk. oraz wykonanie przyłącza do starostwa i sądu rejonowego, MPGM Sp. z oo. wykonanie termomodernizacji 7 bloków mieszkalnych, wraz z wyposażeniem w wewnętrzne instalacje co. i cwu, Likwidacja około 200 kuchni węglowych.

17 Planowane nakłady finansowe w roku 2006
Nakłady MPGM Sp. z oo. (wspólnoty) na termomodernizację i wykonanie wew. sieci co. i cwu. w siedmiu budynkach: ,00zł w tym wydatek miasta Zgierza = ,00zł Nakłady Fortum DZT SA. = ,00zł.

18 Zamierzenia na następny okres
Kompleksowa modernizacja 20 budynków wspólnot mieszkaniowych z przyłączeniem ciepła w latach Nakłady finansowe w wysokości ,00 zł w latach , Poszerzenie listy uczestników Ciepłowniczego Konsorcjum Inwestycyjnego o kolejne podmioty. Zacieśnienie współpracy w ramach Konsorcjum.

19 Podsumowanie Nakłady finansowe możliwe do poniesienia dzięki umowie o współpracy, Wyraźne efekty w zakresie standardu życia mieszkańców, czystości powierza, estetyki budynków, stabilizacji zużycia i cen ciepła. Do 2008r gruntownie wyremontowanych 30 bloków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych. Likwidacja około 4200 szt. kuchni węglowych.

20 Dziękuję i do zobaczenia


Pobierz ppt "PROGRAM UCIEPŁOWNIENIA CENTRUM MIASTA ZGIERZA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google