Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM UCIEPŁOWNIENIA CENTRUM MIASTA ZGIERZA Prezentację przygotował Koordynator Programu Uciepłownienia Centrum Miasta Zgierza Cezariusz Grabowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM UCIEPŁOWNIENIA CENTRUM MIASTA ZGIERZA Prezentację przygotował Koordynator Programu Uciepłownienia Centrum Miasta Zgierza Cezariusz Grabowicz."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM UCIEPŁOWNIENIA CENTRUM MIASTA ZGIERZA Prezentację przygotował Koordynator Programu Uciepłownienia Centrum Miasta Zgierza Cezariusz Grabowicz

2 Główne cele i strategiczne warunki sukcesu Wyjątkowość Programu, Wyjątkowość Programu, Dobre dostosowanie do istniejących warunków finansowo-prawnych, Dobre dostosowanie do istniejących warunków finansowo-prawnych, Wspólna wizja i wspólne cele uczestników, Wspólna wizja i wspólne cele uczestników, Środki przeznaczone w budżecie miasta Zgierza oraz zainteresowanie kredytowaniem przedsięwzięcia przez banki komercyjne. Środki przeznaczone w budżecie miasta Zgierza oraz zainteresowanie kredytowaniem przedsięwzięcia przez banki komercyjne.

3 ŹRÓDŁA PROGRAMU Wstępna koncepcja techniczna wykonania Programu Uciepłownienia Centrum Miasta Zgierza w formie map i analiz techniczno- ekonomicz wykonanych w PEC Zgierz Wstępna koncepcja techniczna wykonania Programu Uciepłownienia Centrum Miasta Zgierza w formie map i analiz techniczno- ekonomicz wykonanych w PEC Zgierz Program Uciepłownienia Centrum Miasta Zgierza – aktualizowany na bieżąco. Program Uciepłownienia Centrum Miasta Zgierza – aktualizowany na bieżąco. Umowa o powołaniu Ciepłowniczego Konsorcjum Inwestycyjnego, Umowa o powołaniu Ciepłowniczego Konsorcjum Inwestycyjnego,

4 Uczestnicy Programu Miasto Zgierz, Miasto Zgierz, PEC Spółka z oo. w Zgierzu, PEC Spółka z oo. w Zgierzu, MPGM Spółka z oo, w Zgierzu, MPGM Spółka z oo, w Zgierzu, Fortum DZT SA. w Wałbrzychu, Fortum DZT SA. w Wałbrzychu, Wspólnoty Mieszkaniowe w Zgierzu. Wspólnoty Mieszkaniowe w Zgierzu.

5 Najważniejsze cele Programu Ograniczenie niskiej emisji gazów i pyłów, Ograniczenie niskiej emisji gazów i pyłów, Podniesienie standardu życia mieszkańców, Podniesienie standardu życia mieszkańców, Podniesienie wartości nieruchomości, Podniesienie wartości nieruchomości, Ograniczenie kosztów eksploatacji budynków wspólnot, Ograniczenie kosztów eksploatacji budynków wspólnot, Poprawa czystości i estetyki budynków, Poprawa czystości i estetyki budynków, Stabilizacja zużycia ciepła z sieci ciepłowniczej. Stabilizacja zużycia ciepła z sieci ciepłowniczej.

6 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU UMOWA CIEPŁOWNICZEGO KONSORCJUM INWESTYCYJNEGO, UMOWA CIEPŁOWNICZEGO KONSORCJUM INWESTYCYJNEGO, FUNDUSZ INWESTYCYJNY PEC SP.Z OO., FUNDUSZ INWESTYCYJNY PEC SP.Z OO., BUDŻET MIASTA ZGIERZA, BUDŻET MIASTA ZGIERZA, FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUM DZT SA. FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUM DZT SA. FUNDUSZ REMONTOWY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, FUNDUSZ REMONTOWY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, KREDYT BANKOWY KOMERCYJNY BISE, KREDYT BANKOWY KOMERCYJNY BISE, FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI BGK. FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI BGK. WFOŚ i GW w Łodzi. WFOŚ i GW w Łodzi.

7 EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W ROKU 2004. LIKWIDACJA KOTŁOWNI W UL. DUBOIS O MOCY 0,9 MW, LIKWIDACJA KOTŁOWNI W UL. DUBOIS O MOCY 0,9 MW, WYBUDOWANIE 500M CIEPŁOCIĄGU W ULICY DUBOIS I WŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ, WYBUDOWANIE 500M CIEPŁOCIĄGU W ULICY DUBOIS I WŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ, WBUDOWANIE 6 NOWOCZESNYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH. WBUDOWANIE 6 NOWOCZESNYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH.

8 EFEKTY REALIZCJI PROGRAMU W ROKU 2005 WYBUDOWANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ROZDZIELCZEJ I PRZYŁĄCZY DO OBIEKTÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZY E.PLATER, REMBOWSKIEGO, DŁUGA w Zgierzu, WYBUDOWANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ROZDZIELCZEJ I PRZYŁĄCZY DO OBIEKTÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZY E.PLATER, REMBOWSKIEGO, DŁUGA w Zgierzu, MONTAŻ 6 WĘZŁÓW CIEPLNYCH W WW. OBIEKTACH, MONTAŻ 6 WĘZŁÓW CIEPLNYCH W WW. OBIEKTACH, MONTAŻ 6 WĘZŁÓW CIEPLNYCH W OSIEDLU KURAK IV. MONTAŻ 6 WĘZŁÓW CIEPLNYCH W OSIEDLU KURAK IV.

9 Zamierzenia na rok 2005 Zamierzenia finansowe programu przewidywały nakłady na rozbudowę sieci ciepłowniczej blisko 0,5 miliona zł. Zamierzenia finansowe programu przewidywały nakłady na rozbudowę sieci ciepłowniczej blisko 0,5 miliona zł. Przewidywano zwiększenie konkurencyjności dostaw ciepła z msc w stosunku do innych żródeł ciepła przez pokazanie najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie ciepłownictwa. Przewidywano zwiększenie konkurencyjności dostaw ciepła z msc w stosunku do innych żródeł ciepła przez pokazanie najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie ciepłownictwa. Postęp techniczny i poszerzenie rynku sprzedaży ciepła z msc, ograniczenie niskiej emisji gazów i pyłów. Postęp techniczny i poszerzenie rynku sprzedaży ciepła z msc, ograniczenie niskiej emisji gazów i pyłów. Poprawa standardu życia mieszkańców starych bloków mieszkalnych. Poprawa standardu życia mieszkańców starych bloków mieszkalnych.

10

11

12 Realizacja zamierzeń finansowych 2005r. nakłady finansowe PEC Sp. z oo. na budowę sieci rozdzielczej i węzłów cieplnych w osiedlu Kurak IV wyniosły 230 000,00zł, nakłady finansowe PEC Sp. z oo. na budowę sieci rozdzielczej i węzłów cieplnych w osiedlu Kurak IV wyniosły 230 000,00zł, nakłady finansowe Fortum DZT SA na budowę sieci rozdzielczej i węzłów cieplnych wyniosły 153 250,00zł, nakłady finansowe Fortum DZT SA na budowę sieci rozdzielczej i węzłów cieplnych wyniosły 153 250,00zł, Nakłady finansowe Wspólnot mieszkaniowych realizowanych przez MPGM Sp. z oo. wyniosły 1 261 137zł. w następującym podziale jak niżej. Nakłady finansowe Wspólnot mieszkaniowych realizowanych przez MPGM Sp. z oo. wyniosły 1 261 137zł. w następującym podziale jak niżej.

13 Końcowe efekty fizyczne realizacji Programu w 2005 roku. Ocieplono i wyposażono w wewnętrzne instalacje ciepłownicze 5 bloków mieszkalnych w kwartale ulic: Długa, E. Plater, Rembowskiego, Dubois nakładem: Ocieplono i wyposażono w wewnętrzne instalacje ciepłownicze 5 bloków mieszkalnych w kwartale ulic: Długa, E. Plater, Rembowskiego, Dubois nakładem: 1 261 137zł – łączny koszt zadania a w tym, 834 383zł – kredyt, 834 383zł – kredyt, 209 502zł – premia termomodernizacyjna, 209 502zł – premia termomodernizacyjna, 170 449zł – wydatek miasta Zgierza. 170 449zł – wydatek miasta Zgierza. Wykonano łącznie 241 m nowoczesnej sieci rozdzielczej i przyłączy ciepłowniczych, Zamontowano 11 węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej 2,056MW w tym E. Plater, Długa 806kW i Kurak IV 1,07MW. Zamontowano 11 węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej 2,056MW w tym E. Plater, Długa 806kW i Kurak IV 1,07MW. Zlikwidowano 141 kuchni węglowych. Zlikwidowano 141 kuchni węglowych.

14

15

16 Zamierzenia inwestycyjne na rok 2006. PEC Sp. z oo. - wyposażenie w węzły ciepłownicze budynków sądu rej. i starostwa, PEC Sp. z oo. - wyposażenie w węzły ciepłownicze budynków sądu rej. i starostwa, Fortum DZT SA. – przyłączenie 7-8 bloków mieszkalnych wspólnot mieszk. oraz wykonanie przyłącza do starostwa i sądu rejonowego, Fortum DZT SA. – przyłączenie 7-8 bloków mieszkalnych wspólnot mieszk. oraz wykonanie przyłącza do starostwa i sądu rejonowego, MPGM Sp. z oo. wykonanie termomodernizacji 7 bloków mieszkalnych, wraz z wyposażeniem w wewnętrzne instalacje co. i cwu, MPGM Sp. z oo. wykonanie termomodernizacji 7 bloków mieszkalnych, wraz z wyposażeniem w wewnętrzne instalacje co. i cwu, Likwidacja około 200 kuchni węglowych. Likwidacja około 200 kuchni węglowych.

17 Planowane nakłady finansowe w roku 2006 Nakłady MPGM Sp. z oo. (wspólnoty) na termomodernizację i wykonanie wew. sieci co. i cwu. w siedmiu budynkach: Nakłady MPGM Sp. z oo. (wspólnoty) na termomodernizację i wykonanie wew. sieci co. i cwu. w siedmiu budynkach: 1 830 000,00zł w tym wydatek miasta Zgierza = 300 000,00zł 1 830 000,00zł w tym wydatek miasta Zgierza = 300 000,00zł Nakłady Fortum DZT SA. =300 000,00zł. Nakłady Fortum DZT SA. =300 000,00zł.

18 Zamierzenia na następny okres Kompleksowa modernizacja 20 budynków wspólnot mieszkaniowych z przyłączeniem ciepła w latach 2007-2008. Kompleksowa modernizacja 20 budynków wspólnot mieszkaniowych z przyłączeniem ciepła w latach 2007-2008. Nakłady finansowe w wysokości 7 000 000,00 zł w latach 2007-2008, Nakłady finansowe w wysokości 7 000 000,00 zł w latach 2007-2008, Poszerzenie listy uczestników Ciepłowniczego Konsorcjum Inwestycyjnego o kolejne podmioty. Poszerzenie listy uczestników Ciepłowniczego Konsorcjum Inwestycyjnego o kolejne podmioty. Zacieśnienie współpracy w ramach Konsorcjum. Zacieśnienie współpracy w ramach Konsorcjum.

19 Podsumowanie Nakłady finansowe możliwe do poniesienia dzięki umowie o współpracy, Nakłady finansowe możliwe do poniesienia dzięki umowie o współpracy, Wyraźne efekty w zakresie standardu życia mieszkańców, czystości powierza, estetyki budynków, stabilizacji zużycia i cen ciepła. Wyraźne efekty w zakresie standardu życia mieszkańców, czystości powierza, estetyki budynków, stabilizacji zużycia i cen ciepła. Do 2008r gruntownie wyremontowanych 30 bloków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych. Do 2008r gruntownie wyremontowanych 30 bloków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych. Likwidacja około 4200 szt. kuchni węglowych. Likwidacja około 4200 szt. kuchni węglowych.

20 Dziękuję i do zobaczenia


Pobierz ppt "PROGRAM UCIEPŁOWNIENIA CENTRUM MIASTA ZGIERZA Prezentację przygotował Koordynator Programu Uciepłownienia Centrum Miasta Zgierza Cezariusz Grabowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google