Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedliska przyrodnicze Europy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedliska przyrodnicze Europy"— Zapis prezentacji:

1 Siedliska przyrodnicze Europy
Część 8 – Siedliska naskalne

2 8 – Siedliska naskalne i skały
W części tej wymieniono 3 poddziały oraz 12 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 7 z nich występuje na terenie Polski 81 – siedliska piargów i rumowisk 82 – pionierskie zbiorowiska szczelinowe 83 – inne zbiorowiska skalne i pokrewne

3 Piargi i gołoborza krzemianowe Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsetalia ladani) Górskie zbiorowiska piargów krzemianowych z udziałem gatunków górskich i alpejskich, także na podłożach wtórnych (opuszczone kamieniołomy). Gatunki: Androsacae alpina, Achillea nana, Oxyria digyna, Geum reptans, Saxifraga bryoides, Ranunculus glacialis, Linaria alpina, Cerastium uniflorum, Doronicum clusii, D. grandiflorum, Poa laxa, Viola valderia, Luzula alpinopilosa, Cryptogramma crispa; Veronica baumgartenii, Saxifraga carpatica, Senecio carniolicus, Poa contracta, Festuca picta, Saxifraga pedemontana ssp. cymosa, Silene acaulis, Androsace chamaejasme, Galeopsis ladanum ssp. ladanum, Anarrhinum bellidiflorum, Athyrium alpestre

4

5 8120 - Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae
Wysokogórskie i górskie zbiorowiska piargów wapiennych (wapienie, dolomity, margle) W Polsce wyłącznie w Tatrach Przykładowe gatunki: Draba hoppeana, Artemisia genipi, Campanula cenisia, Saxifraga biflora, Herniaria alpina, Thlaspi rotundifolium, Hutchinsia alpina, Papaver rhaeticum, Galium villarsi, Berardia subacaulis, Viola cenisia, Arabis alpina; Acinos alpinus, Cerastium arvense ssp. calcicolum, Saxifraga moschata, Cardaminopsis neglecta, Papaver corona-sanctistephani, Rumex scutatus, Doronicum carpaticum i wiele innych.

6

7 8130 Western Mediterranean and thermophilous scree 8140 Eastern Mediterranean screes
ciepłolubne, nawapienne piarżyska zachodniej części obszaru śródziemnomorskiego (Alpy, Pireneje, Apeniny) – bardzo zróżnicowane fitosocjologicznie i gatunkowo 8140 – piargi na wapieniach i serpentynitach na terenie Grecji kontynentalnej i wysp greckich oraz na Cyprze (Drypetalia spinosae , Campanulion hawkinsonianae).

8 8130 8140

9 8150 – Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe (Medio-European upland siliceous screes) Podgórskie i wyżynne zbiorowiska piargów bezwapiennych o charakterze termofilnym na różnych typach podłoży (bazalty, andezyty, szarogłazy, granity, silnie skrystalizowane marmury), także na podłożach wtórnych (opuszczone kamieniołomy). Gatunki: Epilobium collinum, Galeopsis segetum, Senecio viscosus, Anarrhinum bellidifolium, Cryptogramma crispa Liczne odmiany lokalne, różniące się składem gatunkowym BRAK TYPU SIEDLISKA W PODRĘCZNIKACH

10

11 8160 - Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis
Podgórskie i wyżynne zbiorowiska piargów wapiennych o charakterze termofilnym poza obszarem śródziemnomorskim. Gatunki: Achnatherum calamagrostis, Gymnocarpium robertianum, Galeopsis angustifolia, Petasites paradoxus, Rumex scutatus.

12

13 8210 - Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
Wapienne ściany skalne pokryte roślinnością. Typ siedliska obejmuje całą Europę od zbiorowisk kserotermicznych regionu śródziemnomorskiego aż po zbiorowiska alpejskie i borealne, jest więc silnie zróżnicowany Gatunki: Asplenium sp., Cystopteris sp., Polypodium sp., Draba sp., Saxifraga sp. Potentilla sp. – bardzo zróżnicowane w zależności od podtypu i położenia geograficznego.

14

15 8220 - Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
Krzemianowe ściany skalne i skały pokryte roślinnością. Typ siedliska obejmuje całą Europę od zbiorowisk kserotermicznych regionu śródziemnomorskiego aż po zbiorowiska alpejskie i borealne, jest więc silnie zróżnicowany Gatunki: Asplenium sp., Silene sp., Polypodium sp., Jovibarba sp., Sedum sp. Potentilla sp., Veronica sp., Saxifraga sp. – bardzo zróżnicowane w zależności od podtypu i położenia geograficznego.

16

17 8230 - Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)
Pionierskie zbiorowiska skał krzemianowych, obejmujące pierwsze stadium sukcesji połogich powierzchni skalnych. Gatunki: Veronica verna, Veronica dillenii, Allium montanum, Sedum acre, Sedum album, Sedum reflexum, Sedum sexangulare, Scleranthus perennis, Rumex acetosella. Mchy: Polytrichum piliferum, Ceratodon purpureus.

18

19 8240 *Limestone pavements Krasowe formacje wapienne składające się z głęboko porozcinanych szczelinami słupów o płaskich powierzchniach. Mozaika flory naskalnej (typowej dla siedlisk 6110, 8210 i 8160) oraz muraw kserotemicznych (6210), zarośli ciepłolubnych a nawet lasów klonowo –lipowych (siedlisko 9180). Pierwotnie tylko w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji., rozpoznane także w Alpach, Apeninach i Pirenejach oraz Portugalii. Skrajnie zagrożone wydobyciem wapienia (w Wielkiej Brytanii pozostało tylko 3% powierzchni)

20

21 8310 - Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

22

23 8320 Fields of lava and natural excavations

24

25 8330 Submerged or partially submerged sea caves

26

27 8340 Permanent glaciers

28


Pobierz ppt "Siedliska przyrodnicze Europy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google