Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyszukiwanie informacji na dany temat w oparciu o warsztat informacyjny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie (materiały pomocnicze do lekcji)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyszukiwanie informacji na dany temat w oparciu o warsztat informacyjny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie (materiały pomocnicze do lekcji)"— Zapis prezentacji:

1 Wyszukiwanie informacji na dany temat w oparciu o warsztat informacyjny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie (materiały pomocnicze do lekcji)

2 Źródła informacji Bezpośrednie – znajdziemy w nich konkretną informację, której szukamy! Pośrednie – znajdziemy w nich tylko informację, gdzie szukać konkretnej informacji!

3 Warsztat informacyjny biblioteki Katalogi Kartoteki Księgozbiór podręczny

4 Źródła informacji Bezpośrednie Księgozbiór podręczny Pośrednie Katalogi alfabetyczny rzeczowy komputerowy Kartoteki osobowa

5 Katalog alfabetyczny Jest to zbiór kart katalogowych z opisem „wszystkich” książek, które znajdują się w danej bibliotece. Karty katalogowe ułożone są alfabetycznie według hasła autorskiego (czyli nazwiska i imienia autora) – tylko w wyjątkowych przypadkach wykorzystywane jest tu hasło tytułowe (czyli tytuł książki): książka napisana anonimowo; praca napisana pod redakcją; praca zbiorowa, gdzie autorów książki jest więcej niż 3. Z katalogu alfabetycznego korzystamy, gdy znamy autora lub tytuł książki.

6

7 Katalog rzeczowy Czytelnik sięga do katalogu rzeczowego, grupującego książki według ich treści, jeśli potrzebuje książki z określonej dziedziny wiedzy na określony temat, a nie wie lub nie pamięta, kto taką książkę napisał i nie zna jej tytułu. Podstawą opracowania katalogu rzeczowego jest Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) - system uniwersalny obejmujący całość wiedzy ludzkiej. Podstawową cechą jest podział dziesiętny. Całą wiedzę podzielono na 10 działów głównych. Każdy z tych działów może być podzielony na działy podrzędne, drugiego, trzeciego lub nawet czwartego stopnia rozbudowy.

8

9 Katalog komputerowy Katalog komputerowy

10 Karta katalogowa Zawiera najważniejsze informacje o książce pochodzące ze strony tytułowej oraz informacje biblioteczne.

11 Krasicki Ignacy63378 (hasło autorskie) (sygnatura) Bajki, przypowieści, satyry / Ignacy Krasicki. - Wyd. 2 Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. - 102 s. : il. ; 21 cm ISBN 83-03-01386-6 (opis bibliograficzny książki) 63378821.162.1-1 (numer inwentarzowy)(znak klasyfikacji UKD)

12 Krasicki Ignacy Pokrzywniak Józef Tomasz 69806, 70515 (hasło autorskie) (sygnatura) Ignacy Krasicki / Józef Tomasz Pokrzywniak. Poznań : „Rebis”, 1995. - 153 s. ; 17 cm. (Czytani Dzisiaj) ISBN 83-7120-190-7 (opis bibliograficzny książki) 69806, 70515821.162.1-1 (numer inwentarzowy)(znak klasyfikacji UKD)

13 Kartoteka Uporządkowany zbiór kart zawierających informacje na określony temat, pełni rolę ewidencji informacji o zawartości czasopism, fragmentów książek i innych materiałów; stanowi ważne uzupełnienie katalogu rzeczowego.

14 Krasicki Ignacy Ignacy Krasicki / Joanna Zajkowska // Cogito. - (tytuł artykułu) (autor artykułu)(tytuł czasopisma) 1998, 14, s. 63-67 (rocznik i numer czasopisma) Krasicki Ignacy

15 Krasicki Ignacy65702 P Pokrzywniak Józef Tomasz (autor fragmentu książki) Ignacy Krasicki : (1735-1801). (tytuł fragmentu książki) W: Pisarze polskiego oświecenia. T. 1. Warszawa, 1992. - s. 432-483 (opis książki, z której pochodzi dany fragment)

16 Rewers Kowalski Jan Kowalski Jan 2098 69806 70515 Pokrzywniak J. Ignacy Krasicki 21.01.2011 r. Kowalski Cogito 1998, nr 14 21.01.2011 r.Kowalski X

17 Księgozbiór podręczny Księgozbiór podręczny to celowo dobrana i wydzielona część zbiorów bibliotecznych, składająca się głównie z wydawnictw informacyjnych, a więc encyklopedii, słowników i leksykonów, udostępnianych wyłącznie w czytelni.

18 Aparat pomocniczy książki Indeks (skorowidz) – spis terminów, miejscowości, autorów, tematów przytoczonych lub omówionych w dziele, wskazujący strony, na których termin jest wspomniany. Odsyłacz – odesłanie od jednego hasła do drugiego (np.: zob. str. 14).

19 Żywa pagina Żywa pagina – informacja drukowana u góry strony nad tekstem: głównie tytuł dzieła lub rozdziału, w encyklopedii pierwsze lub ostatnie słowo (lub jego pierwsza sylaba) na stronie.

20 Zasady korzystania z encyklopedii i słowników Zapoznanie się z uwagami i objaśnieniami wstępnymi Dobra znajomość alfabetu Wybranie właściwego tomu (w wyd. wielotomowych) – oznaczenie na grzbiecie Umiejętność posługiwania się żywą paginą Umiejętność posługiwania się spisem treści i indeksami Umiejętność korzystania z wykazu skrótów i objaśnień

21 Karty pracy GRUPA 1 Korzystając z wybranych źródeł informacji (katalog alfabetyczny, katalog rzeczowy, kartoteka osobowa, pozycje z księgozbioru podręcznego), wykonajcie następujące polecenia. Przy każdym poleceniu zaznaczcie z jakiego źródła informacji skorzystaliście. 1. Znajdźcie dzieło autorstwa Józefa Piłsudskiego, które znajduje się w zbiorach PBW w Warszawie i wypełnijcie rewers. Źródło informacji:..................................................................

22 Karty pracy c. d. 2. Znajdźcie książkę biograficzną o Józefie Piłsudskim, która znajduje się w zbiorach PBW w Warszawie i wypełnijcie rewers. Źródło informacji:................................................................

23 Karty pracy c.d. 3. Znajdźcie artykuł z czasopisma dotyczący życia i twórczości Józefa Piłsudskiego i wypełnijcie rewers. Źródło informacji:.....................................................................................

24 Karty pracy c.d. 4. Wyszukajcie następujące informacje o Józefie Piłsudskim. Józef Piłsudski urodził się.............................................. w.......................................... Józef Piłsudski został pochowany w............................................................................. Źródło informacji:........................................................................................................ Agnieszka Zdrojewska PBW w Warszawie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Oprac. czerwiec 2011 r.


Pobierz ppt "Wyszukiwanie informacji na dany temat w oparciu o warsztat informacyjny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie (materiały pomocnicze do lekcji)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google