Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa kapitałowa B3 System S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa kapitałowa B3 System S.A."— Zapis prezentacji:

1 Grupa kapitałowa B3 System S.A.
marzec 17 Grupa kapitałowa B3 System S.A. Władysław Sędzielski Wiceprezes Zarządu © B3 System

2 SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
marzec 17 MISJA DOSTARCZENIE NAJSKUTECZNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH B3System, 2008 marzec 17 © B3 System

3 KLUCZOWE DATY 9 luty 2000 r. 22 czerwca 2006 r.
powstanie B3 System M. Kaliński i W. Sędzielski Spółka Jawna 22 czerwca 2006 r. przekształcenie spółki jawnej w B3 System S.A. 20 października 2006 r. przejęcie przedsiębiorstwa spółki B3System Security Sp. z o.o. 18 grudnia 2006 r. zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 stycznia 2007 r. podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej Akcji serii F 02 lipca 2007 r. przejęcie firmy Navipro Sp. z o.o. 16 lipca 2007 r. przejęcie firmy HS Partner Pro-Test S.A. 10 grudnia 2007 r. nabycie 52% firmy Commcord Sp. z o.o. B3System, 2008 marzec 17

4 Nasza giełdowa przygoda
Wybrane informacje o emisji akcji: Zakres ceny book building 3,20 – 4,00 zł Cena emisyjna 4,00 zł Środki pozyskane z giełdy tys. zł Kurs otwarcia w dniu debiutu 6,65 zł (wzrost o 66,25%) B3System, 2008 marzec 17

5 (43,67% akcji posiada bezpośrednio Emitent
GRUPA KAPITAŁOWA B3System S.A. Navipro Sp. z o.o. (100% udziałów) PRO –TEST Sp. z o.o. (100% udziałów ) HS Partner Pro – Test S.A. (43,67% akcji posiada bezpośrednio Emitent 55,65% akcji posiada PRO –TEST Sp. z o.o.) Commcord Sp. z o.o. (52% udziałów ) B3System, 2008 marzec 17

6 Strategia rozwoju grupy kapitałowej
Umacnianie pozycji lidera na rynku IT w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zwiększanie w nim udziału. Osiągnięcie pozycji lidera wśród producentów oprogramowania dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Dalszy szybki rozwój na dynamicznie rosnącym rynku informatycznym w Polsce, umożliwiający skuteczne konkurowanie z dużymi spółkami. Wykorzystanie synergii w ramach grupy kapitałowej B3System S.A. Wykorzystanie potencjału finansowego do skokowego wzrostu wartości poprzez akwizycję. Poprawa rentowności usług i eliminacja tzw. czynnika sezonowości. Budowanie zaufania wśród Akcjonariuszy. B3System, 2008 marzec 17

7 Kluczowe elementy strategii grupy kapitałowej
Monitorowanie najnowszych trendów związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa IT oraz potrzeb klientów w tym zakresie. Stała innowacyjność produktowa pozwalająca sprostać zapotrzebowaniu rynku. Umacnianie pozycji lidera w zakresie dostawcy rozwiązań dla bezpieczeństwa IT w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym. Dynamiczne wejście z ofertą dla klientów z innych sektorów gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem sektora administracji publicznej (wzrost do 25% przychodów). Położenie szczególnego nacisku na pozyskiwanie i współpracę z klientami z sektora MSP. Budowanie sprawnej organizacji opartej na najlepszych wzorcach zarządzania. B3System, 2008 marzec 17

8 Plany marketingowe Zwiększanie udziału w sprzedaży rozwiązań z zakresu zabezpieczania i archiwizacji danych (Tandberg Data, CA, Symantec). Zwiększanie udziału w sprzedaży rozwiązań zapewniających kompleksową ochronę systemów i usług na styku sieci chronionej z siecią zewnętrzną (Checkpoint, Fortinet, Secure Computing). Zwiększenie ilości prowadzonych projektów wdrożeniowych Business Inteligence i Microsoft Dynamics CRM, usług wsparcia technicznego oraz usług outsourcingowych dla produktów firmy Microsoft . Sprzedaż rozwiązań do ochrony styku z Internetem w postaci usługi wykonywanej za pośrednictwem Centrum Monitoringu. Dostarczanie rozwiązań biznesowych z szeroko pojętego obszaru zarządzania infrastrukturą IT, zgodnie z rekomendacjami biblioteki ITIL B3System, 2008 marzec 17

9 Plany rozwoju Inwestorzy po przeprowadzeniu oferty Akcji serii I obejmą akcji dające im do 11,11% udziału w kapitale i 10,15% w głosach na WZA. Wykorzystanie środków z emisji serii I na: dalszy rozwój organiczny, wprowadzanie nowych rozwiązań do oferty Spółki, szkolenia i certyfikację, inwestycje w inne podmioty gospodarcze w celu pozyskania nowych uzupełniających kompetencji, produktów i klientów. B3System, 2008 marzec 17

10 Wyniki finansowe 2004-2007 (w tys. PLN)
BILANS 2004 2005 2006 2007 2007 (*) Aktywa razem 4 591 5 214 12 897 28 104 30 412 Aktywa trwałe 876 893 807 13 588 11 474 Aktywa obrotowe 3 715 4 320 12 090 14 536 18 939 Kapitał własny 985 1 067 2 860 14 671 14 721 Zobowizania i rezerwy 3 606 4 147 10 037 13 433 15 692 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaży 13 254 15 133 22 929 36 269 39 406 Zysk operacyjny 456 381 877 1 509 1 818 Zysk brutto 504 352 862 1 538 1 860 Zysk netto 475 343 762 1 239 1 503 (*) wyniki finansowe GK obejmujące konsolidacje IV kw. 2007r. B3System, 2008 marzec 17

11 Navipro Sp. z o.o. Zespół konsultantów posiadających wiedzę i doświadczenie potwierdzone certyfikatami szkoleniowymi i produktowymi przyznawanymi przez Centrum Szkoleniowe Microsoft. Dostawca profesjonalnych rozwiązań wspierających działalność przedsiębiorstw klasy ERP, CRM i Business Intelligence w oparciu o strategiczną współpracę z firmą Microsoft i produkcie Microsoft Dynamics NAV. Wsparcie swoich klientów w zakresie: doradztwa strategicznego, analizy procesów biznesowych, analizy przedwdrożeniowej, wdrożenia systemów IT, szkolenia i serwisu. Wyniki finansowe za rok 2007 w tys. PLN: przychód ze sprzedaży ,4 zysk netto ,6 B3System, 2008 marzec 17

12 HS Partner PRO-TEST S.A. Producent oprogramowania: ekonomiczno-finansowego, magazynowego, hotelowego i gastronomicznego wspomagające zarządzanie obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. Ofertę uzupełniają produkty dla hoteli firmy Messerchmitt Systems AG takie jak: zamki hotelowe na karty zbliżeniowe i magnetyczne, czytniki naścienne, systemy zarządzania energią, sejfy hotelowe, minibary. Wśród ponad 1300 klientów firmy znajdują się m.in.: sieci hotelowe: Orbis S.A., Gromada, Hotel 500, Qubus, Reytan, hotele: Amax Mikołajki, AQUA Polkowice, Branicki Białystok, CSW ZALEW Rynia, sieci restauracyjnych: Polrest Kraków, Nort Fish, Ryszarda, Fantasy Park, restauracje: Belvedere Warszawa, Blue Cactus Warszawa, Lolek Warszawa, firmy innych branż: Agencja Rozwoju Przemysłu, Almatur Polska. Zdobywca wielu prestiżowych nagród, w tym m.in.: Lider Roku 2007 w tworzeniu oprogramowania dla branży hotelarsko-gastronomicznej, złoty certyfikat przedsiębiorstwa Fair Play 2007, nagroda za najlepszy produkt na targach HORECA – 2007. Wyniki finansowe za rok 2007 w tys. PLN: przychód ze sprzedaży ,6 zysk netto ,4 B3System, 2008 marzec 17

13 Commcord Sp. z o.o. Firma koncentrująca się na dostarczaniu usług związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i proceduralnym, oferująca: audyty, konsultacje i tworzenie rozwiązań i projektowanie, wdrożenia i integrowanie platform systemowych, opiekę serwisową i szkolenia. Posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie oferowanych rozwiązań i produktów zdobytą w trakcie szkoleń, popartą licznymi certyfikatami producentów, wśród nich m.in.: Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Information Security Spetialist (CISS), CheckPoint Certified Security Expert (CCSE), CheckPoint Certified Security Associate (CCSA), Juniper Networks Certified Internet Associate (JNCIA-IDP), Juniper Networks Sales Specialist (JNSS), HP ProCurve Networking (ASP), HP ProCurve Networking & Mobility (ASE), RSA Keon PKI - Certified System Engineer , RSA SecurID - Certified System Engineer . Wyniki finansowe za rok 2007 w tys. PLN: przychód ze sprzedaży ,6 zysk netto ,8 B3System, 2008 marzec 17

14 B3System S.A. B3System świadczy usługi informatyczne w zakresie:
B1) Rozwiązań do ochrony systemów IT, systemy antywirusowe, rozwiązania antyspamowe, systemy do ochrony stylu z Internetem, zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań, systemy kryptograficzne, rozwiązania do autentykacji i inne. B2) Polityki bezpieczeństwa IT, audyty bezpieczeństwa IT – usługi związane z analizą i kontrolą struktur instytucji pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury IT, testy penetracyjne, bezpieczeństwa antywirusowego, audyty legalności oprogramowania (w imieniu firmy Microsoft). B3) Wspomagania Zarządzania. systemy wspomagające pracę działów IT (w tym działy HelpDesk) a także systemy do zarządzania infrastrukturą IT B3System, 2008 marzec 17

15 RYNEK IT Dynamika w roku 2007 polskiego rynku IT powinna osiągnąć poziom 19,6%, co oznacza wartość rynku IT w całym 2007 r. rzędu 23,1 mld zł (w porównaniu do 19,3 mld zł w 2006 r.). Najważniejszym czynnikiem, który będzie decydował o dynamice rynku informatycznego w Polsce pozostanie tempo wzrostu PKB na poziomie 4,5% i nakładów inwestycyjnych w gospodarce powyżej 9%. Najważniejszym trendem widocznym od kilku lat na polskim rynku IT jest stopniowe zmniejszanie się udziału sprzętu w całkowitej wartości rynku, przy rosnącym znaczeniu usług, podczas gdy udział oprogramowania od pięciu lat pozostaje na stałym poziomie. B3System, 2008 marzec 17

16 ODBIORCY Spółka kieruje swoją ofertę głównie do dużych firm z takich sektorów jak: Sektor Bankowo-Ubezpieczeniowy: 55,23 % Pekao S.A., BZ WBK S.A., PKO BP, Fortis Bank Polska S.A.PZU S.A., PZU Życie S.A., Commercial Union Sp. z o.o., TU Allianz Polska S.A., Przemysł: 17,66 % PGNiG S.A., ZREW S.A., Petrolot Sp. z o.o., Europol Gaz S.A., Kronopol Sp. z o.o., Budimex S.A., Polimex-Mostostal S.A., Administracja Publiczna: 12,20 % Ministerstwo Sprawiedliwości, PFRON, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu Edukacja: 5,23 % Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Śląski, Politechnika Radomska, Inne: 9,68 % EMAX S.A., PKT Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., MCSI Sp. z o.o., P.W.P.T. WASKO Sp. z o.o., ADP Polska Sp. z o.o. B3System, 2008 marzec 17

17 Ranking spółek sektora IT
Spółka znalazła się na wysokich miejscach wśród firm informatycznych i telekomunikacyjnych w rankingu TOP 200 przygotowanym i opublikowanym w czerwcu 2007 r. przez Computerworld Polska, zajmując następujące pozycje: 139 pozycja wśród firm informatycznych działających w Polsce w 2006 roku, 170 pozycja wśród firma informatycznych świadczących usługi w 2006 roku, 2 pozycja wśród firm o największym wzroście sprzedaży usług IT w 2006 roku (dotyczy firm o przychodach z usług powyżej 1 mln zł), 14 pozycja wśród firm informatycznych o największym wzroście przychodów w latach , 50 pozycja wśród firm osiągających przychód z obsługi sektora administracji w 2006 roku, 45 pozycja wśród firm osiągających przychód z obsługi sektora telekomunikacyjnego w 2006 roku, 25 pozycja wśród firm osiągających przychód z obsługi sektora bankowo-finansowego w 2006 roku, B3System, 2008 marzec 17

18 Nasze dokonania Umocnienie pozycji lidera wśród firm dostarczających rozwiązania dla sektora finansowego. Utworzenie grupy kapitałowej w skład której weszły firmy: HS Partner Pro-Test S.A., Navipro Sp. z o.o. Commcord Sp. z o.o. Zmiany struktury organizacyjnej : utworzenie zespołu ds. przetargów publicznych utworzenie zespołu ds. rozwiązań biznesowych Dostosowanie systemu rachunkowości do MSR: wdrożenie systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego Navision, Wzrost kapitałów własnych Spółki do tys. PLN (o 514,6%). B3System, 2008 marzec 17

19 DANE FINANSOWE ( w tys. PLN )
B3System, 2008 marzec 17

20 DANE FINANSOWE ( w tys. PLN )
B3System, 2008 marzec 17

21 Pozytywne tendencje Wzrost Przychody netto ze sprzedaży
IV kw do IV kw. 2007 Przychody netto ze sprzedaży 31,01 Zysk na sprzedaży 93,14 Zysk operacyjny 37,25 Zysk brutto 30,05 Zysk netto 24,64 71,86 111,26 107,34 115,83 97,76 B3System, 2008 marzec 17

22 Dlaczego warto współpracować z B3System S.A.?
ambitny i doświadczony zespół, kompetencje wsparte nowoczesnymi narzędziami, znany potencjał organizacyjny i techniczny lista referencyjna i flagowe projekty, certyfikaty i tytuły producentów, B3System, 2008 marzec 17

23 Dziękuję za uwagę B3 System S.A. ul. Taneczna Warszawa tel , fax:


Pobierz ppt "Grupa kapitałowa B3 System S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google