Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIERWSZY MIKOŁAJKOWY ZLOT DRUŻYN HARCERSKICH I GROMAD ZUCHOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIERWSZY MIKOŁAJKOWY ZLOT DRUŻYN HARCERSKICH I GROMAD ZUCHOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 PIERWSZY MIKOŁAJKOWY ZLOT DRUŻYN HARCERSKICH I GROMAD ZUCHOWYCH
Czyżew, 5-6 grudnia 2008

2 Twórcy skautingu Robert Stephenson Smyth Baden-Powell,
baron Gilwell, gen. armii brytyjskiej

3 1908 r. – „Skauting dla chłopców” podręcznik ruchu skautowego
1916 r. – założenie organizacji skautek „Girl Guides” przez żonę Powella 1920 r. – Powell Naczelnym Skautem Świata

4 POCZĄTKI SKAUTINGU W POLSCE
„Zarzewie”, „Sokół” – pierwsze polskie organizacje o charakterze skautowym Związkowe Naczelnictwo Skautowe Naczelna Komenda Skautowa jako pierwsze nielegalne władze harcerskie

5 1

6 r. – Zjazd w Warszawie, który łączy wszystkie organizacje skautowe w zaborze rosyjskim. Przyjmują nazwę Związek Harcerstwa Polskiego r. – Zjazd w Lublinie Związku Harcerstwa Polskiego. Łączy organizacje skautowe ze wszystkich polskich ośrodków

7 Andrzej, Juliusz Małkowski 31. 10. 1888 – 15. 01
Andrzej, Juliusz Małkowski – twórca polskiego skautingu Olga Drahonowska – Małkowska wspólnie z mężem stworzyła ośrodek harcerski w Zakopanem

8 „Skautowa lilijka”

9 Symbolika ZHP KRZYŻ HARCERSKI Wzorowany na Krzyżu Virtuti Militari. Obecnie używany wzór opracował w 1912 r. ks. Kazimierz Lutosławski. Krzyż harcerski posiada bogatą symbolikę. Wieniec laurowy oznacza zwycięstwo, dębowy zaś - męstwo. Na poprzecznych ramionach widnieje napis "Czuwaj". Miejsce przecięcia się ramion Krzyża objęte jest pierścieniem - symbolem doskonałości. Wewnątrz tego pierścienia umieszczona jest lilijka, symbolizująca jedność harcerstwa ze skautingiem całego świata.

10 LILIJKA HARCERSKA Do skautingu, a więc i harcerstwa wprowadzono lilijkę z busoli morskiej. Igły magnetyczne tychże busoli są w północnym swym biegunie zaopatrzone w takie właśnie lilijki. Marynarze zwykli byli mawiać, że ten mały znak doprowadza ich okręty do celu. Lilijka skautowa symbolizuje więc wytrwałe dążenie do jasno określonego celu.

11 2

12 10.08.1919 - Naczelna Rada Harcerska ogłasza PRAWO HARCERSKIE
OKRES MIĘDZYWOJENNY Naczelna Rada Harcerska ogłasza PRAWO HARCERSKIE i PRZYRZECZENIE HARCERSKIE – I Walny Zjazd ZHP Adam jest także człowiekiem 1926 – powstanie „Czerwonego Harcerstwa”

13 21.05.1927 – 7.03.1933 – ustalanie regulaminu mundurowego
1929 – stworzenie metody pracy z zuchami przez Aleksandra Kamińskiego

14 „Wspólne prawo”

15 WOJENNA KARTA ZHP Szare Szeregi

16 Szare Szeregi - kryptonim konspiracyjny Organizacji Harcerzy ZHP i szerzej - całego Związku Harcerstwa Polskiego w okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej Szare Szeregi zostały powołane 27 września 1939 roku w Warszawie przez grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej.

17 Organizacja Organizacja harcerzy opierała się na strukturze przedwojennego ZHP, posługiwano się kryptonimami: chorągwie - ule hufce - roje drużyny - rodziny zastępy - pszczoły. Na czele organizacji harcerzy stał Naczelnik z Główną Kwaterą Pasieką. Naczelnicy Szarych Szeregów: Florian Marciniak (27 września maja1943) Stanisław Broniewski (12 maja października 1944) Leon Marszałek (3 października 1944 – 18 stycznia1945).

18 Podział młodzieży  "Zawisza" lat Drużyny "Zawiszy" nie brały w zasadzie udziału w walce bieżącej. Natomiast przygotowywały się do pełnienia służby pomocniczej, a nauką na tajnych kompletach - do odbudowy Polski po wojnie. Spośród służb pomocniczych, pełnionych w okresie "przełomu", najbardziej znana jest zorganizowana w czasie powstania warszawskiego harcerska poczta polowa.

19 "Bojowe Szkoły" (BS) - 15-17 lat
Drużyny BS pełniły służbę w małym sabotażu, będącym akcją propagandową skierowaną do ludności polskiej (w Warszawie w ramach organizacji "Wawer-Palmiry"). Akcja obejmowała pisanie na murach, rozlepianie afiszy i nalepek, rozdawanie ulotek, kolportaż fikcyjnych dodatków nadzwyczajnych do gazet, podłączenie się do niemieckich megafonów, zrywanie niemieckich flag, usuwanie z wystaw i gablot niemieckich fotografii, gazowanie kin. Do najgłośniejszych akcji należy zdjęcie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie. W powstaniu warszawskim walczy w Śródmieściu jako kompania, a w innych dzielnicach jako plutony piechoty.

20 Grupy Szturmowe" (GS) - powyżej 17 lat
Drużyny GS, podporządkowane "Kedywowi" (Kierownictwu Dywersji) AK, pełniły służbę w wielkiej dywersji. W Warszawie w sierpniu 1943 utworzono z nich batalion "Zośka", którego trzecią kompanię wydzielono do zadań specjalnych ("Agat":, później "Pegaz"). Wiosną 1944 powstał z niej batalion "Parasol". Oddziały GS wykonały wiele akcji bojowych, w tym wysadzanie mostów kolejowych, pociągów, odbijanie więźniów (akcja pod Arsenałem, akcja w Celestynowie), likwidacja funkcjonariuszy aparatu terroru (Kutschera, Koppe, Burcki). W powstaniu warszawskim bataliony "Zośka" i "Parasol" walczyły na Woli, Starówce i Czerniakowie, ponosząc straty sięgające 80%. Kompania "Rudy" batalionu "Zośka" została nazwana przez Komendanta Głównego AK najlepszą kompanią Armii Krajowej. Batalion "Wigry" walczył na Woli i Starówce.

21 Działalność Organizacja harcerzy prowadziła ponadto akcję "M", usiłując oddziaływać na całą młodzież niezorganizowaną. Wydawała wiele pism, w tym pisma Głównej Kwatery: "Źródło" później "Dęby", "Drogowskaz", "Pismo Młodych", "Brzask", wydawała liczne broszury i książki, m.in. "O powołaniu naszego pokolenia", "Wielka gra", "Przodownik" i "Kamienie na szaniec". Wyszkoliła ok. 300 instruktorów. Oddział specjalny - III Kompania Wydzielona (nazwy: "Agat" - "Pegaz" - "Parasol"). Zadaniem oddziału było likwidowanie szczególnie szkodliwych hitlerowców - głównie funkcjonariuszy SS lub innych wysokich oficerów niemieckich. Organizacja harcerzy poniosła bardzo duże straty, m.in. 21 lutego 1944 zginął w obozie Gross-Rosen twórca i pierwszy Naczelnik Florian Marciniak (aresztowany 6 maja 1943), w powstaniu warszawskim poległ zastępca Naczelnika E. Stasiecki. Szare Szeregi zostały rozwiązane 17 stycznia

22 Powstanie Warszawskie
1 sierpnia 1944 roku, godzina – Powstanie Warszawskie. Walczą żołnierze Armii Krajowej, Armii Ludowej, harcerze Szarych Szeregów, ludność cywilna.

23 Warszawskie dzieci Nie złamie wolnych żadna klęska, Nie strwoży śmiałych krwawy trud, Pójdziemy razem do zwycięstwa, Gdy ramię w ramię stanie lud. Ref. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew! Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

24 Powiśle, Wola i Mokotów, Ulica każda, każdy dom – Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów, Jak w ręku Boga złoty grom. Ref. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, Poległym chwała, wolność żywym, Niech płynie w niebo dumny śpiew, Wierzymy, że nam Sprawiedliwy Odpłaci za przelaną krew.

25 Gdzie wicher wojny niesie wiatr Tam za rogów stu
Szare Szeregi Gdzie wicher wojny niesie wiatr Tam za rogów stu Stoi harcerska szara brać I flaga biało-czerwona. Szare, szare, szare szeregi, szare szeregi, w szarych mundurach harcerska brać. Nie straszny nam już wojny czas Ni strzał zza rogów stu Stoi pod murem szara brać z opaską biało-czerwoną. Ref. Szare, szare, szare szeregi Choć miał zaledwie dziesięć lat Nie straszna mu jest śmierć Na barykadzie stoi chwat z opaską biało-czerwoną.

26 Deszcz jesienny Deszcz, jesienny deszcz Smutne pieśni gra, Mokną na nim karabiny, Hełmy kryje rdza. Nieś po blocie w dal, W zapłakany świat, Przemoczone pod plecakiem Osiemnaście lat. Gdzieś daleko stąd, Noc zapada znów, Ciemna główka twej dziewczyny Chyli się do snu.

27 Może właśnie dziś Patrzy w mroczną mgłę, I modlitwą prosi Boga, By zachował cię. Deszcz, jesienny deszcz Bębni w hełmu stal, Idziesz młody żołnierzyku Gdzieś w nieznaną dal. Może dobry Bóg Da, że wrócisz znów, Będziesz tulił ciemną główkę Miłej swej do snu.

28 Ballada rajdowa Właśnie tu na tej ziemi młody harcerz meldował swą gotowość umierać za Polskę. Tak jak ty niesiesz plecak, on niósł w ręku karabin, w sercu miłość, nadzieję i troskę. Może tu w Nowej Słupi, Daleszycach, Bielicach brzozowymi krzyżami znaczonych swą dziewczynę pożegnał nic nie wiedząc, że tylko kilka dni życia mu przeznaczonych. Ref. Naszej ziemi śpiewamy, ziemi pokłon składamy. Taki prosty, serdeczny harcerski. Niechaj echo poniesie tę balladę rajdową w nowe jutro i przyszłość nową.

29 że był śmiały, odważny, radosny.
Na pomniku wyryto, że 16 miał wiosen, że był śmiały, odważny, radosny. Kiedy padał płakała cała Puszcza Jodłowa, nie doczekał czekanej tak wiosny, i choć on nie doczekał to nie zginął tak sobie przetarł szlak, którym dzisiaj wędrujesz. Kiedy tak przy ognisku śpiewasz sobie balladę, tak jak on w sercu Ojczyznę czujesz. Ref. Naszej ziemi śpiewamy, ziemi pokłon składamy. Taki prosty, serdeczny harcerski. Niechaj echo poniesie tę balladę rajdową w nowe jutro i przyszłość nową.

30 O Panie Boże Ojcze nasz W opiece swej nas miej. Harcerskich serc Ty drgnienia znasz. Nam pomóc zawsze chciej. Ref. Wszak ciebie i ojczyznę miłując chcemy żyć. Harcerskim prawom w życia dniach wiernymi zawsze być. O daj nam zdrowie dusz i ciał. Swym światłem zagłusz noc. I daj nam hart tatrzańskich skał I twórczą daj nam moc

31 Na szczytach górskich, czy wśród łąk,
W dolinach bystrych rzek, Szukamy śladów Twoich rąk, By życie z Tobą wieść. Ref. Wszak ciebie i ojczyznę miłując chcemy żyć. Przed nami jest otwarty świat, A na nim wiele dróg. Choć wiele ścieżek kusi nas, Lecz dla nas tylko Bóg.

32 3

33 Ruch harcerski po wojnie
– reaktywowanie ZHP i powołanie Naczelnej Rady Harcerskiej z naczelniczką Zofią Zakrzewską powołanie Rady Przyjaciół Harcerstwa 1958 – powstanie drużyn „Nieprzetartego szlaku”

34 – zmarł hm Aleksander Kamiński, wybitny instruktor i pedagog, twórca metody zuchowej, działacz Szarych Szeregów. Testament

35 13.01.1981 – zawiązanie Niezależnego Ruchu Harcerskiego
– działalność drużyn Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej, które nie są w pełni wierne ideałom ruchu harcerskiego – zawiązanie Niezależnego Ruchu Harcerskiego Powstanie Kręgu Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego, którego celem jest odnowa moralna harcerstwa

36 Powstanie nowych organizacji harcerskich: - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (od końca 1992 r. połączony z ZHP-1918) - Polska Organizacja Harcerska - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”

37 17.01.1996 – przyjęcie ZHP do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM)
2003 – wprowadzenie zmian w systemie metodycznym harcerstwa

38 „Komendant”

39 RUCH HARCERSKI W CZYŻEWIE
1956 – 1975 – działalność ZHP w ramach akcji tworzenia wiejskich drużyn Kroniki działalności drużyn: - 72 Drużyna Harcerek im. M. Curie-Skłodowskiej - 10 Drużyna Harcerska - 8 Drużyna Harcerska Drużyna Harcerska im. A. Mickiewicza (Siennica Lipusy) - 11 Drużyna Harcerska im. M. Konopnickiej - 6 Drużyna Harcerska

40 3 Drużyna Harcerek im. Szarych Szeregów (1977-1989)
3 Drużyna Harcerek im. Szarych Szeregów ( ). Drużyna ta uzyskała dwukrotnie tytuł Drużyny Sztandarowej. Harcerki przez długi czas utrzymywały bliski kontakt z matką Rudego panią Zdzisławą Bytnarową oraz dh Stanisławem Sieradzkim – Świstem.

41 Reaktywowanie ruchu harcerskiego w Czyżewie
– powstanie w szkole podstawowej drużyny harcerskiej, która stała się spadkobierczynią 3 DH im. Szarych Szeregów. Ideą działalności był fakt wyboru patrona szkoły. 2006 – powstanie 6 Drużyny Harcerzy Starszych im. Sybiraków przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czyżewie.

42 2006 – powstanie 14 Drużyny Harcerskkiej w Rosochatem Kościelnem
2007 – powstanie 8 Czyżewskiej Drużyny Wędrowniczczej przy ZSOiZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie

43 4

44 „Rzeka historii”

45 PIERWSZY MIKOŁAJKOWY ZLOT DRUŻYN HARCERSKICH I GROMAD ZUCHOWYCH
Czyżew, 5-6 grudnia 2008


Pobierz ppt "PIERWSZY MIKOŁAJKOWY ZLOT DRUŻYN HARCERSKICH I GROMAD ZUCHOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google