Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Time-Driven Activity Based Costing Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Time-Driven Activity Based Costing Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie."— Zapis prezentacji:

1 Time-Driven Activity Based Costing Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie

2 Drastyczne zmiany w otoczeniu Zmiany w strukturze kosztów XX w.XXI w.

3 Optymalne rozliczanie kosztów

4 Tradycyjny rachunek kosztów vs Activity- Based Costing Resources Products Cost Objects Activities Tradycyjnie ABC Alokacja Nośniki Zasobów Nośniki Działań

5 Ewolucja metody ABC Koniec lat 80-tych: rozwój tradycyjnej metody kalkulacji kosztów ABC Początek lat 90-tych – pierwsze narzędzia ABC –OROS ABC –Hypher ABC Metify ABM –Activity Analyzer Początek 2000: powstanie koncepcji Time-Driven ABC; odpowiedź na praktyczne problemy związane ze standardowym ABC

6 Tradycyjne ABC Działania Wydziału Zamówień Przyjmowanie zamówień Obsługa reklamacji Sprawdzanie wiarygodności kredytowej klienta Tradycyjny system ABC Określenie zasobów Przypisanie zasobów do działań Ustalenie całkowitej ilości nośników kosztów Obliczenie kosztu jednostkowego nośnika kosztów TOTAL 100% Działanie % Koszt# nośników Koszt jedn. Działania kosztów nośnika kosztów Przyjmowanie zamówień 70% /zam. Obsługa reklamacji 10% /reklamacja Sprawdzanie wiarygodności 20% /check-up kredytowej klienta

7 Główne problemy z ABC Utrzymanie systemu –Trudności w aktualizacji, rozbudowie i utrzymaniu modelu. Efektywność –Brak możliwości określania stopnia wykorzystania zasobów oraz kosztów niewykorzystanych zasobów. Złożoność – Dokładność –Uzyskanie wysokiej dokładności skutkuje nadmierną złożonością modelu.

8 Dodatkowe problemy z tradycyjnym ABC Zasobochłonny –Kosztowny i trudny w utrzymaniu i aktualizacji model ABC w związku z zachodzącymi w firmie zmianami (dochodzą nowe działania, zmienia się poziom wykonywanych działań i konsumpcji zasobów). –Kosztowne prowadzenie wywiadów w celu aktualizacji modelu. Nieskalowalny –Ograniczona ilość i złożoność działań; maskuje zróżnicowanie i złożoność procesów zachodzących w firmie, zachowań klientów, konsumpcji zasobów. Statyczny –Zmiany w strukturze produktów oraz poziomie działań wymagają ponownych analiz, a niekiedy wręcz przemodelowania systemu ABC Niedokładny –Zakłada 100% efektywność zasobów. –Uśrednione koszty jednostkowe

9 Kupują produkty na zamówienie Zamawiają małe ilości Zróżnicowane terminy dostaw Zróżnicowane wymagania odnośnie dostaw Zamówienia ręczne Wysoki poziom wsparcia przed- sprzedażnego (marketingowego, technicznego, handlowego) Wysoki poziom wsparcia po- sprzedażnego (instalacja, szkolenia, gwarancja, help desk) Długi okres kredytowania lub płacą nieterminowo Zamawiają standardowe produkty Kupują duże ilości Stałe terminy dostaw Standardowe warunki dostaw Zamówienia elektroniczne (EDI) Niski poziom obsługi przed- sprzedażnej (standardowe ceny i warunki zamówień) Brak konieczności wparcia po- sprzedażnego Płacą terminowo, krótkie terminy płatności Klienci o niskich kosztach obsługiKlienci o wysokich kosztach obsługi Różnice w zachowaniu klientów

10 Time-Driven ABC nie posługuje się wartościami średnimi ! Identyfikuje różnice w każdej transakcji i symuluje wielkość konsumowanych zasobów oraz ich koszt. Zamodelowany proces przyjmowania zamówień: Złożenie zamówienia (2 minuty) Otrzymane przez fax (6 minut) Otrzymane przez EDI (1 minuta) Otrzymane przez telefon (8 minut) Kontrola przez system (0 minut) Kontrola ręczna (3 minuty) Nowy klient (5 minut) Sprawdzenie zdolności kredytowej (10 minut) Zamówienie specjalne (5 minut) Zakończenie zamówienia (2 minuty)

11 Time-Driven ABC nie posługuje się wartościami średnimi !!! Koszt obsługi 4.6zł/zam.2.25zł/zam. Różnica 106% !!! Zamówienie 1 Działania Czas Złożenie zamówienia 2 min Otrzymane przez fax 6 Kontrola ręczna 3 Zamówienie specjalne 5 Sprawdzenie zdolności 10 kredytowej Zakończenie zamówienia 2 Zamówienie 2 Działania Czas Złożenie zamówienia 2 min Otrzymane przez EDI 1 Kontrola przez system 0 Zakończenie zamówienia 2

12 Koszty transportu 100 opakowań (1x1x1 każde) 100% 30 opakowań (1x1x2każde) 60% 42gr./szt.98gr./szt. Różnica 133% !!! Wykorzystanie palet Wykorzystanie ładowności 90% Odległość 70% 500 km1000 km Koszt transportu 5000zł8000zł Time-Driven ABC nie posługuje się wartościami średnimi !!!

13 Koszt magazynowania Time-Driven ABC nie posługuje się wartościami średnimi !!! 100 opakowań (5 szt./op.) 30 opakowań (10 szt./op.) 90 dni120 dni 25gr./szt.55gr./szt. Różnica 55% !!!

14 Założenia TD-ABC Punktem wyjścia w T-D ABC jest określenie puli kosztów zaangażowanych w wykonywanie określonych działań –W Punkcie Obsługi Klientów możemy zidentyfikować koszty osobowe (pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami i ich kierowników), oraz inne zasoby z których korzystają – pomieszczenia, komputery, telefony, wyposażenie itp. – łącznie zł

15 Praktyczna wydajność zasobów Określona zostaje tzw. praktyczna maksymalna wydajność zasobów –Np. w Punkcie Obsługi Klientów pracuje 5 osób. Każdy zatrudniony pracuje średnio 172 h w ciągu miesiąca. Jeśli praktyczna wydajność ich pracy wynosi 80%, wówczas efektywny czas pracy to 138 h/miesiąc, czyli łącznie 688 h dla całego POK

16 Kalkulacja kosztu jednostki czasu Koszt jednostki czasu= koszt zasobów dostarczonych do puli kosztowej praktyczna wydajność zasobów Ustalony zostaje koszt jednostki czasu Koszt jednostki czasu = zł =36,34 zł/h=0,61 zł/min 688 h

17 Przykład: Wprowadzenie zamówienia = Złożenie zamówienia2 min + Jeżeli zamówienie złożone przez: fax6 min EDI1 min telefon8 min + Jeżeli potrzebna była kontrola ręczna3 min + Jeżeli klient zgłosił potrzebę zamówienia specjalnego5 min + Jeżeli konieczne było sprawdzenie zdolności kredytowej klienta 10 min + Jeżeli konieczne było wprowadzenie danych nowego klienta5 min + Aby zakończyć wprowadzanie zamówienia2 min Złożenie zamówienia (2 minuty) Otrzymane przez fax (6 minut) Otrzymane przez EDI (1 minuta) Otrzymane przez telefon (8 minut) Kontrola przez system (0 minut) Kontrola ręczna (3 minuty) Nowy klient (5 minut) Sprawdzenie zdolności kredytowej (10 minut) Zamówienie specjalne (5 minut) Zakończenie zamówienia (2 minuty) Równania czasu

18 Modelują różnorodność zdarzeń i procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie Umożliwiają kalkulację czasu (a tym samym również kosztu) potrzebnego do wykonania produktu działania zorientowanego na określony obiekt kosztowy

19 Przykład Koszt ogółem za miesiąc zł Nominalny czas pracy w miesiącu (5 osób 172h 60") min Efektywny czas pracy (80% czasu nominalnego) min Koszt 1 minuty pracy 0,61 zł /min min) Punkt Obsługi Klienta Założenia: Liczba osób – 5 Czas pracy jednej osoby – 172 h ( min)

20 Przykład cd. Proces: 1. Obsługa Klienta Działania: 1.1 Wprowadzenie zamówienia do systemu 1.2 Wprowadzenie wniosku kredytowego 1.3 Ustalenie zdolności kredytowej klienta 1.4 Przygotowanie i wysłanie raportu Wprowadzenie zamówienia do systemu = 3 min + jeżeli(nowy klient=TRUE;2;0) + jeżeli(zamówienie_specjalne=TRUE;3;0) + jeżeli(wiarygodność=TRUE;1;10) + 0,5*liczba_pozycji_na_zamówieniu

21 Przykład cd. Dane z systemu transakcyjnego za ostatni tydzień: Klient AKlient BKlient CKlient D Liczba zamówień5317 Nowy FFFFFTFFTFFFFFFF Zamówienie specjalne FTFTFFFFTFFFFTFF Wiarygodność TTTFFTTTTTTTFTTT # pozycji na zamówieniu Czas działania 6,512521,516,586,55,512,57114,5178,56,55 Koszt działania 3,977,323,0513,1210,074,883,973,367,634,276,712,7510,375,193,973,05 Koszt ogółem 37,52 zł12,20 zł7,63 zł36,30 zł

22 Klient A Klient BKlient CKlient D 1.1 Wprowadzenie zamówienia do systemu Wprowadzenie wniosku kredytowego Ustalenie zdolności kredytowej klienta Przygotowanie i wysłanie raportu Koszt obsługi klienta zł1 887 zł236 zł6 782 zł Ogółem koszty działań zł Nominalny poziom zasobu zł Wskaźnik efektywności 69% Poziom niewykorzystanych zasobów 31% Koszt działań w POK

23 T-D ABC - zalety Integracja z istniejącymi systemami ERP, CRM Możliwość oddania różnorodności zdarzeń i procesów gospodarczych; brak konieczności nadmiernej rozbudowy modelu Zwiększenie wiedzy nt. procesów – ich wydajności i sprawności Ukazuje stopień wykorzystania zasobów Możliwość benchmarkingu wewnętrznego Łatwość aktualizacji i modernizacji – ustawiczne zmiany

24 Ustawiczne zmiany Analiza Rzeczywistości Modelowanie Analiza Rezultatów Implementacja Strategii

25 T-D ABC - zalety Integracja z istniejącymi systemami ERP, CRM Możliwość oddania różnorodności zdarzeń i procesów gospodarczych; brak konieczności nadmiernej rozbudowy modelu Zwiększenie wiedzy nt. procesów – ich wydajności i sprawności Ukazuje stopień wykorzystania zasobów Możliwość benchmarkingu wewnętrznego Łatwość aktualizacji i modernizacji Łatwość rozbudowy modelu – duża skalowalność Możliwość prognozowania (nie tylko kosztów materiałów, ale również kosztów pracy) Wsparcie w ustalaniu TCO Cost intelligence - skupienie uwagi na ulepszaniu procesów zamiast redukcji kosztów


Pobierz ppt "Time-Driven Activity Based Costing Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google