Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: Wszyscy stanowimy jedność Project: All together we are like one Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie Poland 2009-2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: Wszyscy stanowimy jedność Project: All together we are like one Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie Poland 2009-2011."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt: Wszyscy stanowimy jedność Project: All together we are like one Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie Poland 2009-2011

3 Dni Litwy 5-9.10.2009 Lithuanian days 5-9.10.2009

4 Mówimy po litewsku WitajWelcome

5 5 października - "Mówimy po litewsku". Był to dzień języka litewskiego w naszej szkole. Wszyscy nauczyciele i uczniowie otrzymali krótką listę najważniejszych litewsko-polskich słówek i zwrotów grzecznościowych. Próbowali się ich nauczyć na pamięć przed wyznaczonym dniem i właśnie 5 października wszyscy w naszej szkole starali się używać tych zwrotów przez cały dzień w czasie lekcji i na przerwach. Była to świetna zabawa zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. 5 października - "Mówimy po litewsku". Był to dzień języka litewskiego w naszej szkole. Wszyscy nauczyciele i uczniowie otrzymali krótką listę najważniejszych litewsko-polskich słówek i zwrotów grzecznościowych. Próbowali się ich nauczyć na pamięć przed wyznaczonym dniem i właśnie 5 października wszyscy w naszej szkole starali się używać tych zwrotów przez cały dzień w czasie lekcji i na przerwach. Była to świetna zabawa zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli.

6 We speak Lithuanian 5th October – We speak Lithuanian. It was a day of Lithuanian language in our school. All the teachers and pupils were given a short Lithuanian-Polish list of the most important words and expressions. They tried to learn them by heart before that day. And on 5th October everybody in our school tried to speak Lithuanian during all school day. 5th October – We speak Lithuanian. It was a day of Lithuanian language in our school. All the teachers and pupils were given a short Lithuanian-Polish list of the most important words and expressions. They tried to learn them by heart before that day. And on 5th October everybody in our school tried to speak Lithuanian during all school day. It was a great fun for the pupils and as well for the teachers. It was a great fun for the pupils and as well for the teachers.

7

8

9 Kocham Cię I Love You

10 Czytamy baśnie litewskie

11 W dniach od 21 września do 6 października 2009 odbyło się na lekcjach głośne czytanie bajek i baśni litewskich. Nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel plastyki czytali klasom pierwszym, drugim, czwartym i piątym. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej czytał swoim pięcio- i sześcioletnim podopiecznym z oddziału O. I tak maluchy z O wykonały rysunki do wysłuchanej baśni Świniopas. Dzieci z klas pierwszych ilustrowały baśń Słonecznik, natomiast dzieci z klasy drugiej pięknie namalowały scenki z baśni litewskiej Świniopas i bajki Tomcio Paluszek. W dniach od 21 września do 6 października 2009 odbyło się na lekcjach głośne czytanie bajek i baśni litewskich. Nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel plastyki czytali klasom pierwszym, drugim, czwartym i piątym. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej czytał swoim pięcio- i sześcioletnim podopiecznym z oddziału O. I tak maluchy z O wykonały rysunki do wysłuchanej baśni Świniopas. Dzieci z klas pierwszych ilustrowały baśń Słonecznik, natomiast dzieci z klasy drugiej pięknie namalowały scenki z baśni litewskiej Świniopas i bajki Tomcio Paluszek. Czterem oddziałom klas czwartych na lekcjach plastyki nauczyciele przeczytali bajkę Historia staruchy, która była tak złośliwa, że swą złość mogła odstąpić diabłu. Na tym poziomie edukacyjnym namalowane przez dzieci rysunki odznaczyły się wysokim poziomem artystycznym. Wykonując przepiękne rysunki, uczniowie wykazali się dużym talentem plastycznym. Czterem oddziałom klas czwartych na lekcjach plastyki nauczyciele przeczytali bajkę Historia staruchy, która była tak złośliwa, że swą złość mogła odstąpić diabłu. Na tym poziomie edukacyjnym namalowane przez dzieci rysunki odznaczyły się wysokim poziomem artystycznym. Wykonując przepiękne rysunki, uczniowie wykazali się dużym talentem plastycznym. Pięć oddziałów klasy piątych wysłuchało bajki Niebo spada nam na głowę. Również i w tych klasach poziom wykonanych prac był bardzo wysoki, a rysunki zachwycające. Pięć oddziałów klasy piątych wysłuchało bajki Niebo spada nam na głowę. Również i w tych klasach poziom wykonanych prac był bardzo wysoki, a rysunki zachwycające. Wybrane utwory pochodzą ze zbioru Oskara Miłosza Baśnie i legendy litewskie. Wybrane utwory pochodzą ze zbioru Oskara Miłosza Baśnie i legendy litewskie. Komisja konkursowa w składzie : Lidia Gutowska, Joanna Kucka – nauczyciele oraz Magdalena Staryk - uczennica klasy 4a, po uważnym obejrzeniu wszystkich prac plastycznych przyznała dzieciom nagrody i wyróżnienia. Komisja konkursowa w składzie : Lidia Gutowska, Joanna Kucka – nauczyciele oraz Magdalena Staryk - uczennica klasy 4a, po uważnym obejrzeniu wszystkich prac plastycznych przyznała dzieciom nagrody i wyróżnienia.

12 We read Lithuanian tales We read and listen to some Lithuanian tales and fairy- tales. Some Lithuanian tales have been read for over two weeks during some lessons. 1 – 3 classes teachers read the tales to their pupils and the children drew pictures describing one of the tales. Classes 4 – 5 have also been listening to the Lithuanian stories. We were really amased by their drawings, so there was a great problem to chose best pictures. We read and listen to some Lithuanian tales and fairy- tales. Some Lithuanian tales have been read for over two weeks during some lessons. 1 – 3 classes teachers read the tales to their pupils and the children drew pictures describing one of the tales. Classes 4 – 5 have also been listening to the Lithuanian stories. We were really amased by their drawings, so there was a great problem to chose best pictures. The contest committee (L. Gutowska, J. Kucka, and one of the pupils – M. Staryk) have prized six 1-3 classes pupils and six 4-5 classes pupils. Two special prizes were given to two 0 class children. The contest committee (L. Gutowska, J. Kucka, and one of the pupils – M. Staryk) have prized six 1-3 classes pupils and six 4-5 classes pupils. Two special prizes were given to two 0 class children.

13

14

15

16

17

18

19

20 Sławni ludzie i miejsca na Litwie

21 Famous places and people from Lithuania Within the school 'Lithuania Days', class VC made the posters which represented monuments and outstanding people from Lithuania. All the posters were displayed on the school hall in order to give opportunities for other students to know something more about beautiful places and famous people from this country. In that day, students found out about Lithuanian history. During Polish lessons, works of Lithuanian poets were read. Within the school 'Lithuania Days', class VC made the posters which represented monuments and outstanding people from Lithuania. All the posters were displayed on the school hall in order to give opportunities for other students to know something more about beautiful places and famous people from this country. In that day, students found out about Lithuanian history. During Polish lessons, works of Lithuanian poets were read.

22 Sławni ludzie i miejsca na Litwie W ramach szkolnych Dni Litwy, klasa 5c na lekcji godziny wychowawczej przygotowała plakaty przedstawiające zabytki oraz wybitnych ludzi z Litwy. Wszystkie plakaty zostały wywieszone na szkolnym korytarzu, aby wszyscy uczniowie mogli dowiedzieć się o pięknych miejscach i sławnych ludziach tego kraju. W tym dniu uczniom została przybliżona historia Litwy, a także na lekcjach języka polskiego były czytane dzieła litewskich poetów. W ramach szkolnych Dni Litwy, klasa 5c na lekcji godziny wychowawczej przygotowała plakaty przedstawiające zabytki oraz wybitnych ludzi z Litwy. Wszystkie plakaty zostały wywieszone na szkolnym korytarzu, aby wszyscy uczniowie mogli dowiedzieć się o pięknych miejscach i sławnych ludziach tego kraju. W tym dniu uczniom została przybliżona historia Litwy, a także na lekcjach języka polskiego były czytane dzieła litewskich poetów.

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Dzień tradycji i kuchni litewskiej

32 Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w przygotowaniu plakatów przedstawiających potrawy kuchni litewskiej. Przed przystąpieniem do wykonania prac, udostępniłam uczniom książki i albumy z potrawami kuchni litewskiej. Niektórzy uczniowie przynieśli przepisy wyszukane w internecie. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w przygotowaniu plakatów przedstawiających potrawy kuchni litewskiej. Przed przystąpieniem do wykonania prac, udostępniłam uczniom książki i albumy z potrawami kuchni litewskiej. Niektórzy uczniowie przynieśli przepisy wyszukane w internecie. W czasie wykonywania prac udzielałam wskazówek dotyczących wykonania plakatów oraz odpowiadałam na ich pytania. Kiedy uczniowie wykonywali plakaty pracownik szkoły robił zdjęcia i w ten sposób udokumentował ich pracę. W czasie wykonywania prac udzielałam wskazówek dotyczących wykonania plakatów oraz odpowiadałam na ich pytania. Kiedy uczniowie wykonywali plakaty pracownik szkoły robił zdjęcia i w ten sposób udokumentował ich pracę. Udział w Dniach Litwy stał się okazją do poznania przez młodzież tradycyjnych potraw kuchni litewskiej oraz porównania jej z kuchnią polską. Prace uczniów zostały umieszczone na gazetce szkolnej. Udział w Dniach Litwy stał się okazją do poznania przez młodzież tradycyjnych potraw kuchni litewskiej oraz porównania jej z kuchnią polską. Prace uczniów zostały umieszczone na gazetce szkolnej.

33 The day of Lithuanian tradition and cuisine Students with great enthusiasm took part in preparation posters concerning Lithuanian cuisine. I brought pupils lots of books and albums to show and describe how to make different kinds of meals which are related to this culture. Some students brought recipes which they found on the Internet. Students with great enthusiasm took part in preparation posters concerning Lithuanian cuisine. I brought pupils lots of books and albums to show and describe how to make different kinds of meals which are related to this culture. Some students brought recipes which they found on the Internet. When students were making posters I was giving advice on that subject and I was answering on their questions. Thanks to worker from the school who was taking pictures lots of people can see their work. When students were making posters I was giving advice on that subject and I was answering on their questions. Thanks to worker from the school who was taking pictures lots of people can see their work. Participation in Lithuania's Days became a great opportunity for students to know Lithuanian cuisine. They could compare it with Polish cuisine. Students' posters were presented on school's notice board. Participation in Lithuania's Days became a great opportunity for students to know Lithuanian cuisine. They could compare it with Polish cuisine. Students' posters were presented on school's notice board.

34

35

36

37

38

39

40

41 Dzień flagi

42 8 października obchodziliśmy w szkole Dzień flagi litewskiej. Wszyscy uczniowie bardzo zaangażowali się w przygotowania. W klasach młodszych: 3a i 3d odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały flagi Litwy. Klasa 3b uczciła ten dzień malując buzie. Starsi uczniowie ubrali się w kolorach flagi: klasy czwarte na czerwono, klasy piąte na zielono i klasy szóste na żółto. Przeprowadzono konkurs na najliczniej przebraną klasę. Rywalizacja była bardzo wyrównana, ale zwycięzcami zostały klasy 4a, 5c i 6d. Zwycięskie klasy stanęły do wspólnego zdjęcia tworząc trójkolorową flagę. 8 października obchodziliśmy w szkole Dzień flagi litewskiej. Wszyscy uczniowie bardzo zaangażowali się w przygotowania. W klasach młodszych: 3a i 3d odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały flagi Litwy. Klasa 3b uczciła ten dzień malując buzie. Starsi uczniowie ubrali się w kolorach flagi: klasy czwarte na czerwono, klasy piąte na zielono i klasy szóste na żółto. Przeprowadzono konkurs na najliczniej przebraną klasę. Rywalizacja była bardzo wyrównana, ale zwycięzcami zostały klasy 4a, 5c i 6d. Zwycięskie klasy stanęły do wspólnego zdjęcia tworząc trójkolorową flagę.

43 The Day of Lithuanian Flag On 8 October we celebrated The Day of Lithuanian Flag. All pupils were very involved in preparations. Younger children from class 3a and 3d were given the task of making Lithuanian flags. Pupils from class 3b decided to celebrate this day by painting their faces. Older pupils were dresses this day in colours of the flag: fourth classes - red; fifth classes- green and sixthe classes- yellow. We carried a competition for the most red, green or yellow class. The winners were 4a, 5c and 6d. On 8 October we celebrated The Day of Lithuanian Flag. All pupils were very involved in preparations. Younger children from class 3a and 3d were given the task of making Lithuanian flags. Pupils from class 3b decided to celebrate this day by painting their faces. Older pupils were dresses this day in colours of the flag: fourth classes - red; fifth classes- green and sixthe classes- yellow. We carried a competition for the most red, green or yellow class. The winners were 4a, 5c and 6d. Taking the photo of the winning classes standing together in order to create the Lithuanian flag was the culminating point of this day. Taking the photo of the winning classes standing together in order to create the Lithuanian flag was the culminating point of this day.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 "The Lithuanian Days" has aroused huge interest among pupils, teachers and staff of our school. Children were enthusiastic about all the activities done during the week. Now our students have extensive knowledge of the Lithuanian flag, polite expressions, characters from legends and tales, famous people and places or traditional Lithuanian cuisine. "The Lithuanian Days" has aroused huge interest among pupils, teachers and staff of our school. Children were enthusiastic about all the activities done during the week. Now our students have extensive knowledge of the Lithuanian flag, polite expressions, characters from legends and tales, famous people and places or traditional Lithuanian cuisine.

60 Zorganizowane Dni Litwy cieszyły się w naszej szkole ogromnym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i pracowników administracji. Dzieci chętnie uczestniczyły w wykonywaniu zadań. Teraz nasi uczniowie doskonale wiedzą jak wygląda flaga litewska, poznały grzecznościowe zwroty litewskie, bohaterów baśni i bajek, sławnych ludzi i miejsca oraz tradycje i potrawy kuchni litewskiej. Zorganizowane Dni Litwy cieszyły się w naszej szkole ogromnym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i pracowników administracji. Dzieci chętnie uczestniczyły w wykonywaniu zadań. Teraz nasi uczniowie doskonale wiedzą jak wygląda flaga litewska, poznały grzecznościowe zwroty litewskie, bohaterów baśni i bajek, sławnych ludzi i miejsca oraz tradycje i potrawy kuchni litewskiej.


Pobierz ppt "Projekt: Wszyscy stanowimy jedność Project: All together we are like one Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie Poland 2009-2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google