Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Gorlach Uniwersytet Jagielloński Różne oblicza globalizacji i ich rola w rozwoju obszarów wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Gorlach Uniwersytet Jagielloński Różne oblicza globalizacji i ich rola w rozwoju obszarów wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Gorlach Uniwersytet Jagielloński Różne oblicza globalizacji i ich rola w rozwoju obszarów wiejskich

2 Trzy tezy nt. globalizacji: a/ to nie wyłącznie lekarstwo b/ to nie wyłącznie przyczyna zagrożeń c/ to zestaw potencjalnych możliwości

3 Trzy tezy nt. zmiany społecznej (współcześnie): a/ zmiana znaczenia czynników zewnętrznych (imitacja) b/ zmiana znaczenia czynników wewnętrznych, c/ konieczność jednoczesnego uwzględniania obydwu typów czynników

4 Koncepcja globalizacji według Watersa (1995)- wymiar ekonomiczny: a/ swobodny handel, b/ produkcja uzależniona od przestrzennych (spatial) uwarunkowań, c/ inwestycje zagraniczne oraz handel i związki produkcyjne, d/ rynkowa regulacja gospodarki, e/ finanse oparte o zasadę decentralizacji i niepowiązanie z państwem f/ swobodny przepływ siły roboczej

5 Koncepcja globalizacji według Watersa (1995)- wymiar polityczny: a/ częściowa utrata suwerenności państw narodowych, b/ rozwiązywanie problemów lokalnych w kontekście globalnym, c/ dominacja organizacji międzynarodowych, d/ zmienny i policentryczny układ sił międzynarodowych, e/ globalna kultura polityczna

6 Koncepcja globalizacji według Watersa (1995)- wymiar kulturowy: a/ globalna dystrybucja wierzeń i informacji, b/ globalna turystyka c/ uniformizacja kulturowa, d/ hybrydyzacja kulturowa, e/ fundamentalizmy kulturowe

7 Sprzeczności procesów globalizacyjnych : a/ odnowiony regionalizm i triadyzacja, b/ osłabienie roli państwa narodowego, ale i zwiększenie regulacji, c/ rozwój ale i pogłębianie się różnic

8 Rezultaty globalizacji w rolnictwie i obszarach wiejskich: a/ intensyfikacja produkcji rolnej, b/ poszerzenie granic sektora gospodarki rolnej, c/ wzmocnienie innych aniżeli produkcyjne funkcji obszarów wiejskich, d/ stworzenie możliwości nowych mechanizmów rozwojowych

9 Nowe funkcje obszarów wiejskich: a/ funkcja produkcyjna (nie tylko rolnictwo); b/ funkcja rezydencjalna; c/ funkcja konsumpcyjna

10 Nowe typy obszarów wiejskich: a/ obszar poszukujący renty, b/ obszar zależny, c/ obszar przedsiębiorczy

11 Nowe elementy koncepcji rozwoju obszarów wiejskich: a/ rozwój wielopoziomowy, b/ rozwój wielokierunkowy, c/ mechanizm neo-endogenny

12 Znaczenie globalizacji – konkluzje: a/ uwypuklenie słabości i silnych stron społeczności i obszarów, b/ wymuszanie współpracy różnych podmiotów, c/ możliwość oddolnego aktywnego pozyskiwania środków

13 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "Krzysztof Gorlach Uniwersytet Jagielloński Różne oblicza globalizacji i ich rola w rozwoju obszarów wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google