Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Gorlach Uniwersytet Jagielloński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Gorlach Uniwersytet Jagielloński"— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Gorlach Uniwersytet Jagielloński
Różne oblicza globalizacji i ich rola w rozwoju obszarów wiejskich

2 Trzy tezy nt. globalizacji:
a/ to nie wyłącznie lekarstwo b/ to nie wyłącznie przyczyna zagrożeń c/ to zestaw potencjalnych możliwości

3 Trzy tezy nt. zmiany społecznej (współcześnie):
a/ zmiana znaczenia czynników zewnętrznych (imitacja) b/ zmiana znaczenia czynników wewnętrznych, c/ konieczność jednoczesnego uwzględniania obydwu typów czynników

4 Koncepcja globalizacji według Watersa (1995)- wymiar ekonomiczny:
a/ swobodny handel, b/ produkcja uzależniona od przestrzennych (spatial) uwarunkowań, c/ inwestycje zagraniczne oraz handel i związki produkcyjne, d/ rynkowa regulacja gospodarki, e/ finanse oparte o zasadę decentralizacji i niepowiązanie z państwem f/ swobodny przepływ siły roboczej

5 Koncepcja globalizacji według Watersa (1995)- wymiar polityczny:
a/ częściowa utrata suwerenności państw narodowych, b/ rozwiązywanie problemów lokalnych w kontekście globalnym, c/ dominacja organizacji międzynarodowych, d/ zmienny i policentryczny układ sił międzynarodowych, e/ globalna kultura polityczna

6 Koncepcja globalizacji według Watersa (1995)- wymiar kulturowy:
a/ globalna dystrybucja wierzeń i informacji, b/ globalna turystyka c/ uniformizacja kulturowa, d/ hybrydyzacja kulturowa, e/ fundamentalizmy kulturowe

7 Sprzeczności procesów globalizacyjnych:
a/ odnowiony regionalizm i „triadyzacja”, b/ osłabienie roli państwa narodowego, ale i zwiększenie regulacji, c/ rozwój ale i pogłębianie się różnic

8 Rezultaty globalizacji w rolnictwie i obszarach wiejskich:
a/ intensyfikacja produkcji rolnej, b/ poszerzenie granic sektora gospodarki rolnej, c/ wzmocnienie innych aniżeli produkcyjne funkcji obszarów wiejskich, d/ stworzenie możliwości nowych mechanizmów rozwojowych

9 Nowe funkcje obszarów wiejskich:
a/ funkcja produkcyjna (nie tylko rolnictwo); b/ funkcja rezydencjalna; c/ funkcja konsumpcyjna

10 Nowe typy obszarów wiejskich:
a/ obszar „poszukujący renty”, b/ obszar zależny, c/ obszar przedsiębiorczy

11 Nowe elementy koncepcji rozwoju obszarów wiejskich:
a/ rozwój wielopoziomowy, b/ rozwój wielokierunkowy, c/ mechanizm neo-endogenny

12 Znaczenie globalizacji – konkluzje:
a/ uwypuklenie słabości i silnych stron społeczności i obszarów, b/ wymuszanie współpracy różnych podmiotów, c/ możliwość „oddolnego” aktywnego pozyskiwania środków

13 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "Krzysztof Gorlach Uniwersytet Jagielloński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google