Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka ważna i ciekawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka ważna i ciekawa."— Zapis prezentacji:

1 Fizyka ważna i ciekawa

2

3 Szkoły partnerskie Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie, Polska Kaunas Builders’ Training Centre, Kaunas Litwa

4 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie

5 Kaunas Builders Training Center

6 Polscy nauczyciele w projekcie
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie, Polska Koordynator: nauczyciel fizyki– Elżbieta Gawron; Nauczyciele współpracujący: nauczyciel j.angielskiego - Renata Drążek; nauczyciel j.angielskiego - Sylwia Skiba Nauczyciele - doradcy informatyczni: Nauczyciel informatyki – Piotr Ocieczek Nauczyciel informatyki – Mariusz Koń

7 Litewscy nauczyciele w projekcie
Szkoła partnerska - Kaunas Builders’ Training Centre,Kowno, Litwa Nauczyciel fizyki– Gražina Daunorienė; Nauczyciel j. angielskiego- Genia Kudinov; Nauczyciel informatyki– Ričardas Liekis;

8 Realizacja projektu odbywała się podczas zajęć pozalekcyjnych, przez grupy uczniów zainteresowanych fizyką. Zawartość merytoryczna projektu koreluje z programem nauczania zarówno w polskiej szkole jak i litewskiej. Projekt uczył i bawił.

9 Czas trwania projektu: 3 miesiące
Język projektu: j.angielski Przedmioty: Fizyka Informatyka, Język angielski Wiek uczniów:

10 Pulpit projektu http://my.twinspace.etwinning.net/lp
- adres publiczny do przestrzeni TwinSpace „Fizyka…” Pulpit projektu

11 Cel nadrzędny projektu
Uczniowie muszą mieć świadomość znaczenia zjawisk fizycznych w codziennym życiu.

12 Cele projektu Uczą się:
jak można stosować i wykorzystywać prawa, zasady i zjawiska fizyczne, jak badać, wybierać i gromadzić przydatne informacje, w jaki sposób można prezentować zdobyte informacje i dzielić się nimi z kolegami z innego kraju, jak wykorzystywać technologie ICT, korzystać z informacji podanych przez partnera i rozwiązywać problemy, korzystać z zasobów Internetu, przetwarzać je i przekazywać informacje drogą internetową, doskonalić język angielski, pracować w grupie i współpracować z grupą innej narodowości.

13 Działania Obie grupy uczniów i nauczycieli pracowały według ustalonego wcześniej planu realizując jego poszczególne punkty.

14 Projekt był realizowany na dwóch płaszczyznach w sześciu częściach.

15 Realizując projekt, udowadnialiśmy, iż fizyka jest bardzo ważną i ciekawą dziedziną wiedzy - ratuje życie i zdrowie człowieka. Znajomość zjawisk fizycznych, podstawowych praw i zasad przez każdego człowieka może zapobiec wielu problemom i nieszczęściom.

16 Innowacyjność projektu
wyraża się niekonwencjonalnym sposobem zdobywania wiedzy fizycznej przez uczniów. Zajęcia praktyczne odbywały się:

17 w gabinecie fizykoterapii, siłowni,

18 Uczniowie brali udział w akcji
Bezpieczeństwo na drodze.

19 W parku rozrywki szukaliśmy praw fizyki: przeglądając się w krzywych lustrach, badając rodzaje ruchów, sprawdzając działanie sił na różnych urządzeniach.

20 Uczniowie brali udział w pokazach organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską, przygotowali widowisko – teatr iluzji.

21 Projekt rozwijał wyobraźnię uczniów oraz poczucie pewności i odpowiedzialności.

22 Jako produkt końcowy grupy partnerskie przygotowały – e-albumy.

23 Wymiana partnerska. W trakcie realizacji projektu zostały zorganizowane dwie wizyty : w Polsce i na Litwie . Uczestnicy komunikowali się w języku angielskim , odwiedzili miejsca związane z fizyką i astronomią , poznawali tradycje i kulturę kraju partnerskiego.

24 Młodzież zwiedziła: Kraków, Chorzów, Tarnowskie Góry, Wilno, Kowno, Troki i Kłajpedę.

25 Składając sobie wzajemne wizyty wzbogaciliśmy swoją wiedzę o kulturze naszych narodów. Prezentowaliśmy sobie to, co najważniejsze i najpiękniejsze w naszych krajach. W postaci zdjęć i filmów przywieźliśmy część bogactwa narodowego, które pozostanie w naszych umysłach.

26 Rezultaty Projekt stworzył możliwość komunikowania się z partnerem z innego kraju europejskiego. Pozwolił na zawarcie nowych znajomości. Pracując nad projektem uczniowie skutecznie promowali swoje szkoły nie tylko w środowisku lokalnym.

27 Rezultaty Projekt rozbudza zainteresowanie fizyką oraz pokazuje, że jest nie tylko ważna ale i ciekawa. Udało nam się pokazać, że ucząc fizyki można się dobrze bawić . Zagadnienia , które zostały zaprezentowane mogą być wykorzystywane zarówno w trakcie lekcji jak i na zajęciach pozalekcyjnych.

28 Trwałość Projekt dotyczy tego, co wokół nas się dzieje,
tego o czym młodzież uczy się na lekcjach fizyki. Z materiałów, które opracowaliśmy będą mogli korzystać również inni uczniowie, bo one nigdy się nie „przeterminują”.

29 Można go realizować z partnerami każdej narodowości bo wszyscy podlegamy tym samym prawom fizyki i korzystamy z wytworów tej nauki.

30 Korzyści Projekt otrzymał Narodową Odznakę Jakości w Polsce i na Litwie oraz Europejską Odznakę Jakości Projekt został zwycięzcą na Litwie w konkursie na „ Najlepsze szkoły eTwinning”, został również wyróżniony w Polsce w konkursie dla nauczycieli fizyki. Projekt otrzymał nagrodę europejską.

31 Projekt brał udział w konkursie dla nauczycieli fizyki i został wyróżniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

32 Główną nagrodą dla polskiego koordynatora był wyjazd do CERN –w Genewie.

33 CERN największe na świecie laboratorium cząstek elementarnych.
Genev Airport LHC

34 Na terenie CERN.

35 Projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości eTwinning zarówno na Litwie jak i w Polsce.

36 Projekt otrzymał Europejską Odznakę Jakości eTwinning.

37 Projekt otrzymał NAGRODĘ EUROPEJSKĄ w kategorii Science and Maths.

38 Pierwsze miejsce. Wręczenie nagród odbyło się w Bukareszcie.

39 Nagrody wręczył Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Pan Krzysztof Stanowski.

40

41 Pan Minister oraz Zastępca Dyrektora Programu „Uczenie się przez całe życie” ds. Programu eTwinning, Comenius i Grundtvig Pani Alicja Pietrzak odwiedzili stoisko, na którym prezentowany był projekt.

42 Pracownice Narodowego Biura Kontaktowego Panie Monika Bik i Dorota Wojdyga również cieszyły się sukcesem.

43 W październiku 2007r. w Gimnazjum Publicznym w Tyczynie odbyły się obchody Tygodnia eTwinning mające na celu promocję tego programu.

44 Od października do grudnia 2007 r
Od października do grudnia 2007 r. zostało zarejestrowanych pięć nowych projektów, które są obecnie realizowane. Realizują je nauczyciele: Marta Lorentz Beata Rychlik Sylwia Skiba Elżbieta Gawron Adriana Gronko Piotr Ocieczek Mariusz Koń

45 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Fizyka ważna i ciekawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google