Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Pomiar i miara” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie 97/24_MF_G1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Pomiar i miara” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie 97/24_MF_G1"— Zapis prezentacji:

1

2 „Pomiar i miara” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie 97/24_MF_G1
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie ID grupy: 97/24_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: „Pomiar i miara” Semestr/rok szkolny: SEMESTR V ROK SZKOLNY 2011/2012

3 … w prezentacji… Co rozumiemy przez pojęcia: miara , pomiar Układ SI
Jednostki podstawowe układu SI Niektóre miary stosowane w dawnej Polsce Wykonujemy pomiary i obliczamy Nasze pomiary Bibliografia

4 MIARA Miara (wielkości fizycznej lub umownej) – liczbowy wynik pomiaru danej wielkości, wartość wielkości fizycznej lub umownej wyrażona w postaci iloczynu liczby (wartości liczbowej wielkości), określającej stosunek wartości wielkości do jednostki miary (czyli wskazującej, ile razy wartość ta jest większa lub mniejsza od jednostki miary) i jednostki miary tej wielkości

5 POMIAR Pomiar – według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu. Pomiar jest to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia miary określonej wielkości fizycznej lub umownej, jako iloczynu jednostki miary oraz liczby określającej wartość liczbową tej wielkości, inaczej mówiąc porównywanie wartości danej wielkości z jednostką miary tej wielkości.

6 UKŁAD SI Układ SI (franc. Système International d'Unités) – Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar. Jest stworzony w oparciu o metryczny system miar. Jednostki w układzie SI dzielą się na podstawowe i pochodne. W Polsce układ SI obowiązuje od 1966 roku

7 JEDNOSTKI PODSTAWOWE UKŁADU SI

8 NIEKTÓRE MIARY STOSOWANE W DAWNEJ POLSCE
Najstarsze miary polskie noszą nazwy rodzime i opierały się na przeciętnych wymiarach ludzkich:  sążeń(siąg) =  3 łokcie = 6 stóp = 1787 mm łokieć= 2 stopy= 595,54 mm stopa = 297,77 mm piędź – miara długości, określana jako odległość między końcami kciuka i palca środkowego  jej wartość, zróżnicowana lokalnie, wynosiła w zależności od regionu: 1/3 łokcia ≈ 19,8cm lub 3/4stopy ≈ 22,3 cm skok – miara o długości skoku normalnego człowieka - ok. 1,5 m w skoku z miejsca

9 NIEKTÓRE MIARY STOSOWANE W DAWNEJ POLSCE
 W późniejszym czasie pod wpływem kontaktów handlowych z kupcami zagranicznymi weszły w użycie nowe miary i wagi- na przykład:  cal( 25,4 mm),centnar (50kg), funt (0,5 kg)  mendel(15sztuk),kopa (60 sztuk) ,mila (1,852 km) morga  (początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa), a jej wielkość wynosiła – zależnie od jakości gleby, zaprzęgu i narzędzi w Europie 0,33–1,07 hektara) sznur (75 łokci= 150 stóp= 44,665 m), tuzin (12 sztuk) 

10 JAKIE WYKONUJE SIĘ POMIARY I CO MOŻNA OBLICZAĆ ?
WYMIARY GEOMETRYCZNE- długość, wysokość i szerokość POLA POWIERZCHNI - miara, przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar OBJĘTOŚĆ- miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. MASĘ- miara ilości materii obiektu fizycznego TEMPERATURĘ- miara stopnia nagrzania ciał CZAS- wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu

11 NASZE POMIARY

12 POMIAR WYSOKOŚCI I OBLICZANIE WIEKU DRZEW
„Drzewa to „naturalna fabryka” nie tylko sama żyje, lecz umożliwia także życie innym organizmom. To zielone płuca naszych osiedli i terenów pozamiejskich, przyczyniają się w odczuwalnym stopniu do oczyszczania środowiska” Nie niszczmy ich - r o s n ą w o l n o. „Chrońmy to, co cenne”

13 CYPRYŚNIK BŁOTNY -POMNIK PRZYRODY
(lokalizacja: drzewo znajduje się naprzeciw wejścia do głównego budynku szkoły)

14 DĄB SZYPUŁKOWY (lokalizacja: drzewo znajduje się naprzeciw wejścia do głównego budynku szkoły)

15 POMIARY WYSOKOŚCI …za pomocą dalmierza laserowego Stanley TLM 220i

16 Odazotowania Gazu w Snowidowie ( 44,625m) Wieża głównego budynku szkoły (17,927m)

17 Kościół p.w. Św. Marcina w Granowie
Wieża (29,927m) Kościół wewnątrz (9,15 mx 9,10m) Na zewnątrz (15,125m)

18 Bibliografia http://pl.wikipedia.org/ http://www.google.pl/

19 Dziękujemy za uwagę  W projekcie AS KOMPETENCJI udział wzięli: Weronika, Ewelina, Sylwia, Klaudia, Krysia, Ewelina, Diana, Joasia, Mateusz, Sławek i Stasiu … i koniec ale łatwiej iść dalej z bogatszym bagażem wiedzy … DZIĘKUJEMY   

20


Pobierz ppt "„Pomiar i miara” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie 97/24_MF_G1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google