> liczba; cout 34) ? "Twoja liczba jest wieksza od mojej\n" : "Twoja liczba jest mniejsza od mojej lub rowna \n"); getch(); return 0; }">

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja switch. Instrukcja while. mgr inż. Agata Pacek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja switch. Instrukcja while. mgr inż. Agata Pacek."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja switch. Instrukcja while. mgr inż. Agata Pacek

2 Operator wyboru ?: może w pewnych sytuacjach zastąpić instrukcję if…else. Jest operatorem, który jako jedyny może przyjmować trzy argumenty. 7 > 4 ? 10 : 12; Co czytamy, jeżeli 7 jest większe od 4 to wynikiem jest 10, jeżeli nie jest równe to wynikiem jest 12.

3 #include int main() { using namespace std; int a = 34, liczba = 0; cout << "Podaj jakas liczbe\n"; cin >> liczba; cout 34) ? "Twoja liczba jest wieksza od mojej\n" : "Twoja liczba jest mniejsza od mojej lub rowna \n"); getch(); return 0; }

4 Poprawia czytelność kodu Działa jak instrukcja if…else Daje nam mniejszą swobodę niż instrukcja if..else Stosujemy ją najczęściej w listach wyboru itp.

5 switch(zmienna) { case wartosc1: //tu instrukcje zostaną wykonane jeśli (zmienna==wartosc1) break;//koniec warunku; wychodzi z warunku switch case wartosc2: //tu instrukcje zostaną wykonane jeśli (zmienna==wartosc2) break;//koniec warunku; wychodzi z warunku switch //tu mogą być kolejne case... default://instrukcja warunkowa switch wykonuje ten kod //wtedy i tylko wtedy, gdy nie został spełniony //żaden inny wyżej wymieniony warunek break;//wychodzi z warunku switch; }

6 Instrukcja switch będzie badała wartość zmiennej x. Jeśli przyjmie ona wartość 1, instrukcja cout wypisze ją słownie; podobną operację wykona dla wartości 2,3,4. W innym przypadku etykieta default poinformuje za pomocą instrukcji cout, że wpisana cyfra jest nieprawidłowa.

7 #include int main() { int x; std::cin>>x; switch(x) //instrukcja sprawdzi wartość x za pomocą etykiety case { case 1: std::cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/837698/slides/slide_7.jpg", "name": "#include int main() { int x; std::cin>>x; switch(x) //instrukcja sprawdzi wartość x za pomocą etykiety case { case 1: std::cout<>x; switch(x) //instrukcja sprawdzi wartość x za pomocą etykiety case { case 1: std::cout<

8 Instrukcja break sprawia, że nie zostają kolejno wykonane wszystkie instrukcje znajdujące się po etykiecie, dla której wartość wyboru była równa. Etykiety są unikalne i są to stałe wartości całkowite oraz wyrażenia stałe.

9 Napisz program kalkulator. Program powinien zawierać menu wyboru zrealizowane za pomocą instrukcji switch.

10 Napisz program obliczający sumę odpowiedniego ciągu oraz wyświetlający wyrazy tego ciągu. Menu programu – zrealizowane za pomocą instrukcji switch Program powinien zawierać dwie funkcje, odpowiednio dla ciągu arytmetycznego i geometrycznego

11 Składnia instrukcji while: while(warunek) instrukcja; instrukcja while może być instrukcją złożoną lub pustą

12 Przykład zastosowanie: Instrukcje w pętli będą wykonywane do momentu wprowadzenia znaku n. Za każdym razem na konsoli zostanie wypisany komunikat Chcesz kontynuowac? t/n

13 #include using namespace std; int main() { char x; while (x!=n){ cout<>x;} system("PAUSE"); return 0; }

14 do instrukcja while (warunek); Pętla wykonuje instrukcje znajdujące się między do i while dopóty, dopóki jest spełniony warunek.

15 #include using namespace std; Int main() { char x; do{ count<>x;} while (x!=n); system("PAUSE"); return 0; }

16 Pan Jan wpłacił w styczniu do banku 100zł, a każdego następnego miesiąca będzie wpłacał o 10zł więcej. Napisz program, który obliczy po ilu miesiącach Pan Jan będzie miał 10000zł.


Pobierz ppt "Instrukcja switch. Instrukcja while. mgr inż. Agata Pacek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google