Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie strukturalne i obiektowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie strukturalne i obiektowe"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie strukturalne i obiektowe
Instrukcja switch. Instrukcja while. mgr inż. Agata Pacek

2 Operator ?: wyboru Operator wyboru ?: może w pewnych sytuacjach zastąpić instrukcję if…else. Jest operatorem, który jako jedyny może przyjmować trzy argumenty. 7 > 4 ? 10 : 12; Co czytamy, jeżeli 7 jest większe od 4 to wynikiem jest 10, jeżeli nie jest równe to wynikiem jest 12.

3 #include <conio.h> #include <iostream> int main() { using namespace std; int a = 34, liczba = 0; cout << "Podaj jakas liczbe\n"; cin >> liczba; cout << ((liczba > 34) ? "Twoja liczba jest wieksza od mojej\n" : "Twoja liczba jest mniejsza od mojej lub rowna \n"); getch(); return 0; }

4 Instrukcja switch Poprawia czytelność kodu
Działa jak instrukcja if…else Daje nam mniejszą swobodę niż instrukcja if..else Stosujemy ją najczęściej w listach wyboru itp.

5 Struktura instrukcji switch
switch(zmienna) {   case wartosc1:   //tu instrukcje zostaną wykonane jeśli (zmienna==wartosc1)   break;//koniec warunku; wychodzi z warunku switch   case wartosc2:   //tu instrukcje zostaną wykonane jeśli (zmienna==wartosc2)   break;//koniec warunku; wychodzi z warunku switch   //tu mogą być kolejne case   default://instrukcja warunkowa switch wykonuje ten kod   //wtedy i tylko wtedy, gdy nie został spełniony   //żaden inny wyżej wymieniony warunek   break;//wychodzi  z warunku switch; }

6 Przykład zastosowania instrukcji switch
Instrukcja switch będzie badała wartość zmiennej x. Jeśli przyjmie ona wartość 1, instrukcja cout wypisze ją słownie; podobną operację wykona dla wartości 2,3,4. W innym przypadku etykieta default poinformuje za pomocą instrukcji cout, że wpisana cyfra jest nieprawidłowa.

7 #include<iostream> int main() { int x; std::cin>>x; switch(x) //instrukcja sprawdzi wartość x za pomocą etykiety case case 1: std::cout<<”Podales jeden\n”; break; case 2: std::cout<<”Podales dwa\n”; case 3: std::cout<<”Podales trzy\n”; case 4: std::cout<<”Podales cztery\n”; default: std::cout<<”OSZUKUJESZ!\n”; } system(”PAUSE”); return 0;

8 Instrukcja switch Instrukcja break sprawia, że nie zostają kolejno wykonane wszystkie instrukcje znajdujące się po etykiecie, dla której wartość wyboru była równa. Etykiety są unikalne i są to stałe wartości całkowite oraz wyrażenia stałe.

9 Kalkulator Napisz program kalkulator. Program powinien zawierać menu wyboru zrealizowane za pomocą instrukcji switch.

10 Program ciąg Napisz program obliczający sumę odpowiedniego ciągu oraz wyświetlający wyrazy tego ciągu. Menu programu – zrealizowane za pomocą instrukcji switch Program powinien zawierać dwie funkcje, odpowiednio dla ciągu arytmetycznego i geometrycznego

11 Instrukcja while Składnia instrukcji while: while(warunek) instrukcja;
instrukcja while może być instrukcją złożoną lub pustą

12 Chcesz kontynuowac? t/n
Instrukcja while Przykład zastosowanie: Instrukcje w pętli będą wykonywane do momentu wprowadzenia znaku n. Za każdym razem na konsoli zostanie wypisany komunikat Chcesz kontynuowac? t/n

13 Przykład zastosowania instrukcji while
#include<iostream> using namespace std; int main() { char x; while (x!=‘n’){ cout<<”Chcesz kontynuowac? t/n”<<endl; cin>>x;} system("PAUSE"); return 0; }

14 Instrukcja while cd. do instrukcja while (warunek);
Pętla wykonuje instrukcje znajdujące się między do i while dopóty, dopóki jest spełniony warunek.

15 Przykład zastosowania instrukcji while
#include<iostream> using namespace std; Int main() { char x; do{ count<<”Chcesz kontynuowac? t/n”<<endl; cin>>x;} while (x!=‘n’); system("PAUSE"); return 0; }

16 Napisz program Pan Jan wpłacił w styczniu do banku 100zł, a każdego następnego miesiąca będzie wpłacał o 10zł więcej. Napisz program, który obliczy po ilu miesiącach Pan Jan będzie miał zł.


Pobierz ppt "Programowanie strukturalne i obiektowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google