Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Zespół Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie ID grupy: 96/6_mp_g2 Kompetencja: Matematyczno-Przyrodnicza Temat projektowy: Budowa cząsteczkowa materii Semestr/rok szkolny: Semestr II, rok szkolny 2009/2010

4 . Cząsteczkowa budowa materii

5

6 Pojęcie atomu zostało wprowadzone przez filozofa greckiego Demokryta z Abdery (460–370 p.n.e.). Głosił on, że materia zbudowana jest z małych, niepodzielnych cząstek poruszających się w próżni – atomów (atomos – gr.: niepodzielny). Najstarsza definicja atomu

7 Najważniejszą ze wszystkich teorii chemicznych jest teoria atomistyczna, której twórcą angielski chemik i fizyk John Dalton. W 1805 roku ogłosił, że : - Atomy tego samego pierwiastka są identyczne, - Atomy mają kształt kulisty, - Atom danego pierwiastka posiada jego cechy charakterystyczne, - Atomy mogą łączyć się w cząsteczki, - Związek chemiczny jest zbiorem tych samych cząsteczek.

8 Jednak już w 1987 roku J.Thomson obalił jeden z punktów teorii Daltona odkrywając pierwszą cząstkę elementarną – elektron. Stworzył on swój własny rodzynkowy model atomu, który wkrótce został uznany za nieprawidłowy Rodzynkowy model budowy atomu

9 Model atomu E.Rutherforta (1911) Model atomu E.Rutherforta (1911) Porównał strukturę atomu do systemu planetarnego, w którym jądro odpowiada Słońcu, a elektrony planetom. Według tego modelu atom stanowi układ składający się z jądra o ładunku dodatnim, które zawiera prawie całą masę atomu oraz elektronów o ładunku ujemnym, które poruszają się wokół jądra po torach zamkniętych.

10 Współczesny model budowy atomu Wcześniejsze modele precyzyjnie określonych orbit elektronów zostały zastąpione opisem obszarów przestrzeni (nazywanych orbitalami),czyli obszarem gdzie najprawdopodobniej znajdują się elektrony. Obszar zacieniony pokazuje prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w pewnej odległości.

11 Jądro Elektrony Każdy z atomów złożony jest z jądra atomowego, o ładunku dodatnim i z krążących wokół jądra elektronów

12 Budowa jądra atomu Jądro atomowe znajduje się w centrum atomu i jest złożone z dwu rodzajów cząstek: Neutronów- nie posiadają ładunku. Protonów -obdarzone są elektrycznym ładunkiem dodatnim

13 Atomy danego pierwiastka mają ściśle określoną liczbę protonów i elektronów. Liczbę protonów w jądrze atomu nazywamy liczbą atomową i oznaczamy literą Z. Sumę liczb protonów i neutronów nazywamy liczbą masową i oznaczamy literą A. Zapisujemy to w następujący sposób:

14 Rozmiar atomu Rozmiary cząsteczek podaje się nanometrach(nm) Rozmiary cząsteczek podaje się nanometrach(nm) nm to 0,000 000001mnm to 0,000 000001m Atomy są bardzo małe. Aby wyobrazić sobie średnicę atomu tlenu, można podzielić 1 milimetr na sto milionów części, ponieważ średnica atomu tlenu wynosi 0,000 000 013 cm. NANOMETR

15 Jeżeli atom byłby wielkości łepka gwoździa, to twoja ręka byłaby tak duża, że z łatwością mogłaby trzymać kulę ziemską.

16 WIELKOŚĆ JĄDRA I ATOMU Rysunek zamieszczony obok obrazuje w bardzo przystępny sposób rozmiary atomu i jądra atomowego. Gdybyśmy wyobrazili sobie jądro atomowe jako piłkę to cały atom byłby wtedy wielkości stadionu.

17 Cząsteczka to trwałe połączenie co najmniej dwóch atomów.

18 Każdy rodzaj cząsteczki ma określony wzór chemiczny. Pokazuje on jakie atomy zawarte są w cząsteczce i w jakich proporcjach. Wzór ten można przedstawić w postaci rysunkowej. wzór chemiczny wody H 2 O Cząsteczka wody wzór strukturalny Pokazuje jak atomy połączone są w cząsteczce H-O-H

19 Chemicy dzielą substancje na pierwiastki, mieszaniny i związki chemiczne Pierwiastek to substancja chemiczna składająca się z jednego rodzaju atomów, które nie można rozłożyć na substancje proste Aby lepiej to zobrazować, stworzyliśmy rysunek, znajdujący się poniżej

20 Mieszanina to substancja zawierająca dwa i więcej pierwiastków zmieszanych ze sobą, które łatwo można rozdzielić. Przykładem mieszaniny jest; mleko, słodzona herbata, woda morska, zaprawa murarska, sól zmieszana z piaskiem, różnego rodzaju stopy metali, powietrze, itp. Także nasza Ziemia jest mieszaniną gazów, cieczy i ciał stałych. Także nasza Ziemia jest mieszaniną gazów, cieczy i ciał stałych.

21 cukier to substancja zawierająca dwa i pierwiastków połączonych ze sobą. Związku chemicznego nie można rozdzielić metodami fizycznymi. sól NANOMETR Związek chemiczny

22 Cząsteczki w ciele stałym są gęsto upakowane i nie mogą się oderwać od siebie. Nie mogą się poruszać a jedynie drgać. Ciała stałe mają stały kształt i objętość. Cząstki w gazach są bardzo oddalone od siebie i poruszają się swobodnie we wszystkich kierunkach.. Gaz nie ma określonej objętości. Cząsteczki w cieczach są ułożone luźno i mogą się powoli poruszać. Ciecze nie mają stałego kształtu i mogą pływać. Wszystkie substancje można podzielić na ciała stałe,ciecze i gazy.

23 Woda jest związkiem chemicznym zbudowanym tylko z dwóch pierwiastków - z jednego atomu tlenu oraz z dwóch atomów wodoru Poszczególne atomy tworzą ze sobą trójkąt-wodór jest naładowany dodatnio, natomiast tlen - ujemnie.

24 Ujemny ładunek atomu tlenu przyciąga dodatnio naładowane atomy wodoru sąsiedniej cząsteczki i pomiędzy nimi powstaje tak zwane wiązanie wodorowe. Mówimy, że cząstka wody jest polarna, czyli tworzy dipol.

25 Woda stanowi aż 6,6% masy całej Ziemi i jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych. Zajmuje ona dwie trzecie powierzchni Ziemi

26 WODA WYSTĘPUJE W TRZECH STANACH SKUPIENIA

27 WŁAŚCIWOŚCI WODY fizyczne : -ciecz -bezbarwna -bezwonna -zmienia swoje stany skupienia -jest polarna chemiczne: -reaguje z metalami -jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków organicznych -nie pali się -nie podtrzymuje spalania

28 Lód jest bezbarwny i nie ma zapachu. Jeśli zawiera dużo niewidocznych gołym okiem pęcherzyków powietrza, to ma białe zabarwienie, wywołane rozproszeniem światła na tych pęcherzykach. Lód topi się w temperaturze 0°C. W tej samej temperaturze zachodzi proces odwrotny – zamarzanie (krzepnięcie) wody. Podsumowując uzyskane dotąd informacje, możemy powiedzieć, że w zwykłych warunkach temperatura krzepnięcia (zamarzania) ciekłej wody i temperatura topnienia lodu są takie same i wynoszą 0°C.

29 Para wodna Para wodna jest bezbarwna, przezroczysta i nie ma zapachu. W odróżnieniu od ciekłej wody i lodu nie możemy jej zobaczyć. Zamiana ciekłej wody w parę wodną, czyli parowanie, zachodzi w każdej temperaturze, w której może istnieć woda w stanie ciekłym. Zamiana lodu w parę wodną, zwana sublimacją (ulatnianiem), zachodzi w każdej temperaturze, w której może istnieć lód. Oba te procesy przyspiesza wzrost temperatury.

30 To ono utrzymuje nawet duże krople w całości. Dzięki niemu możemy podziwiać krople rosy, a nartniki mogą ślizgać się po powierzchni wody Napięcie powierzchniowe

31 Rola wody w organizmie człowieka Nawilża wdychane powietrze Uczestniczy w procesie oddychania Umożliwia transport i przyswajanie substancji odżywczych Usuwa zbędne produkty przemiany materii Rozcieńcza trucizny Chroni ważne dla życia narządy Jest głównym składnikiem tkanek Człowiek zbudowany jest w 70% z wody

32 www.zdrowa-woda.eu atomistyka.pl/promien/pic chemia_ogolna.webpark.pl WWW.bryk.pl www.chemia.elektryczny.net www.hydropure.com.pl neutrino.fuw.edu.pl/ www.chemmix.artnet.pl www.vegaconsulting www.chemia.dami.pl/ Podręczna encyklopedia ucznia


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google