Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zespół Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie ID grupy: 96/6_mp_g2 Kompetencja: Matematyczno-Przyrodnicza Temat projektowy: Budowa cząsteczkowa materii Semestr/rok szkolny: Semestr II, rok szkolny 2009/2010

3 Cząsteczkowa budowa materii
.

4 Tę cechę materii nazywamy nieciągłością lub ziarnistością.
Wszystko to co nas otacza : powietrze, woda i skały składa się z maleńkich, poruszających się cząstek – ziarenek zwanych materią. Cząstki te zderzają się ze sobą i odbijają się we wszystkich kierunkach, co prowadzi do ich wymieszania się. Tę cechę materii nazywamy nieciągłością lub ziarnistością.

5 Najstarsza definicja atomu (atomos – gr.: „niepodzielny”).
Pojęcie atomu zostało wprowadzone przez filozofa greckiego Demokryta z Abdery (460–370 p.n.e.). Głosił on, że materia zbudowana jest z małych, niepodzielnych cząstek poruszających się w próżni – atomów (atomos – gr.: „niepodzielny”).

6 Teoria atomistyczna Najważniejszą ze wszystkich teorii chemicznych jest teoria atomistyczna, której twórcą angielski chemik i fizyk John Dalton. W 1805 roku ogłosił, że : - Atomy tego samego pierwiastka są identyczne, - Atomy mają kształt kulisty, - Atom danego pierwiastka posiada jego cechy charakterystyczne, - Atomy mogą łączyć się w cząsteczki, - Związek chemiczny jest zbiorem tych samych cząsteczek.

7 Rodzynkowy model budowy atomu
Jednak już w 1987 roku J.Thomson obalił jeden z punktów teorii Daltona odkrywając pierwszą cząstkę elementarną – elektron. Stworzył on swój własny „rodzynkowy” model atomu, który wkrótce został uznany za nieprawidłowy

8 Model atomu E.Rutherforta (1911)
Porównał strukturę atomu do systemu planetarnego, w którym jądro odpowiada Słońcu, a elektrony planetom. Według tego modelu atom stanowi układ składający się z jądra o ładunku dodatnim, które zawiera prawie całą masę atomu oraz elektronów o ładunku ujemnym, które poruszają się wokół jądra po torach zamkniętych .

9 Współczesny model budowy atomu
Wcześniejsze modele precyzyjnie określonych orbit elektronów zostały zastąpione opisem obszarów przestrzeni (nazywanych orbitalami),czyli obszarem gdzie najprawdopodobniej znajdują się elektrony. Obszar zacieniony pokazuje prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w pewnej odległości.  

10 Budowa Atomu Budowa Atomu
Każdy z atomów złożony jest z jądra atomowego, o ładunku dodatnim i z krążących wokół jądra elektronów Budowa Atomu Jądro Elektrony Każdy z atomów złożony jest z jądra atomowego, o ładunku dodatnim i z krążących wokół jądra elektronów

11 Budowa jądra atomu Jądro atomowe znajduje się w centrum atomu i jest złożone z dwu rodzajów cząstek: Neutronów- nie posiadają ładunku. Protonów -obdarzone są elektrycznym ładunkiem dodatnim

12 Atomy danego pierwiastka mają ściśle określoną liczbę protonów i elektronów.
Liczbę protonów w jądrze atomu nazywamy liczbą atomową i oznaczamy literą Z. Sumę liczb protonów i neutronów nazywamy liczbą masową i oznaczamy literą A. Zapisujemy to w następujący sposób:

13 Rozmiar atomu Rozmiary cząsteczek podaje się nanometrach(nm)
nm to 0, m Atomy są bardzo małe. Aby wyobrazić sobie średnicę atomu tlenu, można podzielić 1 milimetr na sto milionów części, ponieważ średnica atomu tlenu wynosi 0, cm.

14 Rozmiar atomu Jeżeli atom byłby wielkości łepka gwoździa, to twoja ręka byłaby tak duża, że z łatwością mogłaby trzymać kulę ziemską.

15 Wielkość jądra i atomu Rysunek zamieszczony obok obrazuje w bardzo przystępny sposób rozmiary atomu i jądra atomowego. Gdybyśmy wyobrazili sobie jądro atomowe jako piłkę to cały atom byłby wtedy wielkości stadionu.

16 Pojedyncze atomy występują jednak bardzo rzadko
Pojedyncze atomy występują jednak bardzo rzadko . Zwykle tworzą połączenia zwane cząsteczkami. Cząsteczka to trwałe połączenie co najmniej dwóch atomów .

17 Pokazuje jak atomy połączone są w cząsteczce
Każdy rodzaj cząsteczki ma określony wzór chemiczny . Pokazuje on jakie atomy zawarte są w cząsteczce i w jakich proporcjach . Wzór ten można przedstawić w postaci rysunkowej . wzór chemiczny wody H2O wzór strukturalny Pokazuje jak atomy połączone są w cząsteczce H-O-H Cząsteczka wody

18 Chemicy dzielą substancje na pierwiastki, mieszaniny i związki chemiczne
Aby lepiej to zobrazować, stworzyliśmy rysunek, znajdujący się poniżej Pierwiastek to substancja chemiczna składająca się z jednego rodzaju atomów, które nie można rozłożyć na substancje proste

19 Mieszanina to substancja zawierająca dwa i więcej pierwiastków zmieszanych ze sobą , które łatwo można rozdzielić. Przykładem mieszaniny jest; mleko, słodzona herbata, woda morska, zaprawa murarska, sól zmieszana z piaskiem, różnego rodzaju stopy metali, powietrze, itp. Także nasza Ziemia jest mieszaniną gazów, cieczy i ciał stałych. Także nasza Ziemia jest mieszaniną gazów, cieczy i ciał stałych.

20 to substancja zawierająca dwa i pierwiastków połączonych ze sobą .
NANOMETR Związek chemiczny to substancja zawierająca dwa i pierwiastków połączonych ze sobą . Związku chemicznego nie można rozdzielić metodami fizycznymi . cukier sól

21 Wszystkie substancje można podzielić na ciała stałe ,ciecze i gazy .
Cząsteczki w ciele stałym są gęsto upakowane i nie mogą się oderwać od siebie. Nie mogą się poruszać a jedynie drgać. Ciała stałe mają stały kształt i objętość. Cząstki w gazach są bardzo oddalone od siebie i poruszają się swobodnie we wszystkich kierunkach. . Gaz nie ma określonej objętości . Cząsteczki w cieczach są ułożone luźno i mogą się powoli poruszać. Ciecze nie mają stałego kształtu i mogą pływać .

22 Woda jest związkiem chemicznym zbudowanym tylko z dwóch pierwiastków - z jednego atomu tlenu oraz z dwóch atomów wodoru Poszczególne atomy tworzą ze sobą trójkąt-wodór jest naładowany dodatnio, natomiast tlen - ujemnie.

23 Ujemny ładunek atomu tlenu przyciąga dodatnio naładowane atomy wodoru sąsiedniej cząsteczki i pomiędzy nimi powstaje tak zwane wiązanie wodorowe. Mówimy, że cząstka wody jest polarna, czyli tworzy dipol.

24 Woda stanowi aż 6,6% masy całej Ziemi i jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych. Zajmuje ona dwie trzecie powierzchni Ziemi

25 Woda występuje w trzech stanach skupienia

26 Właściwości wody fizyczne : -ciecz -bezbarwna -bezwonna -zmienia swoje stany skupienia -jest polarna chemiczne: -reaguje z metalami -jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków organicznych -nie pali się -nie podtrzymuje spalania

27 Lód jest bezbarwny i nie ma zapachu
Lód jest bezbarwny i nie ma zapachu. Jeśli zawiera dużo niewidocznych gołym okiem pęcherzyków powietrza, to ma białe zabarwienie, wywołane rozproszeniem światła na tych pęcherzykach. Lód topi się w temperaturze 0°C. W tej samej temperaturze zachodzi proces odwrotny – zamarzanie (krzepnięcie) wody. Podsumowując uzyskane dotąd informacje, możemy powiedzieć, że w zwykłych warunkach temperatura krzepnięcia (zamarzania) ciekłej wody i temperatura topnienia lodu są takie same i wynoszą 0°C.

28 Para wodna Para wodna jest bezbarwna, przezroczysta i nie ma zapachu. W odróżnieniu od ciekłej wody i lodu nie możemy jej zobaczyć. Zamiana ciekłej wody w parę wodną, czyli parowanie, zachodzi w każdej temperaturze, w której może istnieć woda w stanie ciekłym. Zamiana lodu w parę wodną, zwana sublimacją (ulatnianiem), zachodzi w każdej temperaturze, w której może istnieć lód. Oba te procesy przyspiesza wzrost temperatury.

29 Napięcie powierzchniowe
To ono utrzymuje nawet duże krople w całości. Dzięki niemu możemy podziwiać krople rosy, a nartniki mogą ślizgać się po powierzchni wody

30 Człowiek zbudowany jest w 70% z wody
Rola wody w organizmie człowieka Nawilża wdychane powietrze Uczestniczy w procesie oddychania Umożliwia transport i przyswajanie substancji odżywczych Usuwa zbędne produkty przemiany materii Rozcieńcza trucizny Chroni ważne dla życia narządy Jest głównym składnikiem tkanek Człowiek zbudowany jest w 70% z wody

31 Wykonano przy pomocy: www.zdrowa-woda.eu atomistyka.pl/promien/pic
chemia_ogolna.webpark.pl neutrino.fuw.edu.pl/ Podręczna encyklopedia ucznia


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google