Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNERZY: A BSOLWENT NA MIARĘ CZASU dr inż. Piotr Kisała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNERZY: A BSOLWENT NA MIARĘ CZASU dr inż. Piotr Kisała."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNERZY: A BSOLWENT NA MIARĘ CZASU dr inż. Piotr Kisała

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A GENDA Ogólne info o Projekcie Cel projektu Grupy docelowe Budżet projektu Korzyści z udziału w Projekcie Podsumowanie

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O GÓLNE INFO O P ROJEKCIE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Od 01.10.2010 do 30.09.2012 Międzynarodowe Centrum Szkoleń I Kompetencji Projektodawca: Politechnika Lubelska Informacjeogólne

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego P OTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU Na Politechnice Lubelskiej istnieją obecnie studia jednolite stacjonarne na kierunku Informatyka oraz studia stacjonarne I stopnia. Zachodzi więc potrzeba dostosowania kierunku do wymogów ministerialnych. W województwie lubelskim studia stacj. II stopnia na kierunku Informatyka oferują tylko dwie uczelnie a studia I stopnia oferuje pięć uczelni. Zatem na rynku edukacyjnym istnieje znaczna liczba studentów, którzy kończąc I stopień nauki chcą kontynuować ją na studiach II stopnia.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C EL PROJEKTU Celem projektu jest przygotowanie, otwarcie i realizacja nowych specjalności na II stopniu kształcenia na kierunku Informatyka oraz dostosowanie programów nauczania w dziedzinie IT do potrzeb rynku pracy.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego N OWE SPECJALNOŚCI W RAMACH PROJEKTU Technologie wytwarzania oprogramowania Aplikacje internetowe Systemy teleinformatyczne Systemy mobilne i techniki multimedialne Eksploatacja systemów informatycznych specjalności Systemy teleinformatyczne

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W IRTUALNY K AMPUS (WK) – 3 SYSTEMY 1 platforma e-elarningowa Część przedmiotów na platformie będzie rozszerzona o dodatkowe wyjaśnienia, testy, quizy i pytania utrwalające wiedzę dla studentów, którzy mają problemy z opanowaniem zagadnień danego przedmiotu. 2 systemu wymiany informacji pomiędzy wykładowcą a studentem Umożliwi on e- konsultacje, umieszczanie wyników kolokwiów i egzaminów. Będzie formą dziennika elektronicznego dla wykładowcy, do którego mają dostęp także studenci. 3 systemu gromadzenia wiedzy zdobytej we współpracy z przemysłem Będzie źródłem wiedzy dla partnerów w projekcie i studentów. Przedsiębiorstwa, które wejdą we współpracę z PL będą mogły w ramach umowy o partnerstwie, korzystać w dalszym ciągu z tego systemu (trwałość projektu).

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego G RUPY DOCELOWE Projekt obejmie wsparciem: 180 studentów/tki nowych specj. na kier. Informatyka w ramach studiów stacjonarnych II st.(dwa nabory po 90); 180 słuchaczy kursów w tym e-learningowych, 90 słuch. szkoleń w tym certyfikowanych, 45 słuch. warsztatów i 150 słuch. seminariów.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego B UDŻET PROJEKTU 3 914 420,38 zł 2010 150 780,21 zł 2011 1 993 035,69 zł 2012 1 770 604,48 zł

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K ORZYŚCI Z UDZIAŁU W P ROJEKCIE cykl seminariów "International Seminars on Computer Science" dla studentów prowadzony przez wiodących ekspertów z zagranicy, zajęcia w laboratoriach wyposażonych w sprzęt finansowany ze środków EFS, materiały do wszystkich wykładów, laboratoriów i projektów przygotowane w całości przed zajęciami w formie elektronicznej, opłacone egzaminy i wydanie dyplomów ECCC, opłacone egzaminy i wydanie dyplomów CISCO, opłacone egzaminy i wydanie dyplomów Microsoft,

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K ORZYŚCI Z UDZIAŁU W P ROJEKCIE sfinansowany udział w konferencji dydaktycznej pt. "Kompetentny absolwent informatyki" z udziałem pracodawców, warsztaty dla studentów prowadzone przez pracodawców 20 warsztatów: 3dni/5h, korzystanie z platformy e-learningowej, korzystanie z systemu do komunikacji wykładowca- student, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla studentów dot. korzystania z platformy, komplet materiałów dydaktycznych na platformę w formie elektronicznej, zatrudnieni spec. ds. organizacji staży i praktyk, zatrudnieni opiekunowie praktyk studenckich,

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K ORZYŚCI Z UDZIAŁU W P ROJEKCIE doradztwo zawodowe – 45 osób, warsztaty przygot. do wejścia na rynek pracy Umiejętności miękkie w branży IT, opieka pracownika przemysłu nad stażystą przygotowującym pracę dyplomową, wynagrodzenie stażowe dla studentów, gwarancje ukończenia kierunku studiów, na który istnieje pewność zapotrzebowania u wiodących pracodawców sektora IT, praca dyplomowa pisana pod konkretnego pracodawcę.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ P IOTR K ISAŁA KOORDYNATOR PROJEKTU


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PARTNERZY: A BSOLWENT NA MIARĘ CZASU dr inż. Piotr Kisała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google