Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja USOS Zwroty wpłat studentów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja USOS Zwroty wpłat studentów"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja USOS Zwroty wpłat studentów
Wersja: Opracowanie: mgr Katarzyna Wardzińska, tel. 9775

2 Wpłaty i rozliczenia Funkcji ZWROT w module Wpłaty i rozliczanie używamy w sytuacji, gdy otrzymaliśmy decyzję o zmniejszeniu czesnego, a student opłacił już w całości swoje należności. W takiej sytuacji należy pomniejszyć należności studenta o wymaganą kwotę i dokonać zwrotu nadpłaty. Odnotowanie tego faktu w systemie należy wykonać wg prezentowanej instrukcji.

3 Przykładowa sytuacja Zakładamy, że panu Abackiemu musimy zwrócić 100zł. Wcześniej do sytemu została dodana należność w wysokości 300zł. Pan Abacki wpłacił na swoje indywidualne konto całą należności. Należność i wpłata zostały automatycznie rozliczone.

4 1. Krok pierwszy – anulowanie rozliczenia
2 3 Wybieramy należność z którą rozliczona została wpłata, której część chcemy zwrócić (1) a następnie klikamy na przycisk Szczegóły rozliczenia (2) i w nowym oknie wciskamy przycisk Anuluj rozlicznie (3).

5 2. Krok drugi – zmiana kwoty należności
1 3 2 4 5 W celu pomniejszenia wprowadzonej wcześniej należności (1) wciskamy przycisk Szczeg. transakcji (2) i wprowadzamy nową kwotę należności (200zł) (3) oraz podajemy powód zmiany (np. zwrot nadpłaty) (4) – zatwierdzamy OK (5).

6 3. Krok trzeci – rozliczenie transakcji
1 2 3 Zaznaczamy pole Wybrane transakcji które chcemy rozliczyć (1), wciskamy przycisk Rozlicz wybrane (2) i zatwierdzamy OK (3).

7 4. Krok czwarty – zwrot nadpłaty
1 2 3 4 W wyniku rozliczenia (krok 3) powstanie nowa nierozliczona wpłata w wysokości -100zł (1). Po jej wybraniu należy wcisnąć przycisk Zwrot (2) i w oknie Wprowadzanie wpłaty wpisać symbol KW (3) i zatwierdzić OK (4).

8 Wynik działania W wyniku działania kolejnych kroków pojawią się w systemie nowe należności i wpłaty, które odnotują fakt zwrotu części opłaconego przez studenta czesnego.

9 Uwagi dodatkowe Jeżeli nie ma w systemie dodanych należności należy pominąć kroki 1-2 i wprowadzić nową należność (przypomnienie str. 10) Jeżeli należności i wpłaty nie są rozliczone pomijamy krok 1 Podczas wykonywania kolejnych kroków zaleca się zapisywanie zmian (dyskietka – Zapisz). W przeciwnym razie będzie pojawiał się komunikat systemowy (Rys. 1) – należy wówczas zatwierdzić wprowadzone zmiany (Tak) Rys. 1 – komunikat systemowy

10 Przypomnienie: Dodawanie nowej należności
Wciskamy przycisk Dodaj należność i wprowadzamy niezbędne informacje (termin płatności, kwotę należności z decyzji, kody cyklu i etapu).


Pobierz ppt "Instrukcja USOS Zwroty wpłat studentów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google