Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jest to miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny, jednostka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jest to miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny, jednostka."— Zapis prezentacji:

1

2

3 jest to miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny, jednostka zbyt duża do wykorzystania w życiu codziennym. Z tego względu najpopularniejszą w Polsce jednostką objętości jest jeden litr ( l ) (1 l = 1 dm 3 = 0,001 m³).

4 Jednostki objętości jednostkaskrótwartośc 1 eksametr sześcienny1 Em m 3 1 petametr sześcienny1 Pm m 3 1 terametr sześcienny1 Tm m 3 1 gigametr sześcienny1 Gm m 3 1 megametr sześcienny1 Mm m 3 sześcienny1 km 3 1 hektometr sześcienny1 hm 3 1 decymetr sześcienny1 dm 3 sześcienny1 cm 3 sześcienny1 mm 3 1 mikrometr sześcienny1 µm 3 0, m 3 1 nanometr sześcienny1 nm 3 0, m 3 1 pikometr sześcienny1 pm 3 0, m 3 1 femtometr sześcienny1 fm 3 0, m 3 1 attometr sześcienny1 am 3 0, m 3

5 V = l b h V = π r 2 h V = 1/3 h A b V = 4/3 π r 3 V = 1/3 π r 2 h

6 Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność i oddziaływanie grawitacyjne obiektów fizycznych. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego. Najczęściej oznaczana litera m Jednostki masy Masę wyrażamy w jednostkach takich jak: gram, dekagram, kilogram, tona. Jednostki Masy: 1 gram 1 dekagram = 10 g 1 kilogram = 100 dag = 1000 g 1 tona = 1000 kg

7 Przyrządy do pomiaru masy :

8

9 Występuje wiele rodzajów długości takich jak: Długość geograficzna Długość fali Długość ekliptyczna Długość Plancka Długość słowa Długość łuku Długość całkowita Długość między pionami

10 Długość geograficzna (ang. longitude; symbol λ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka 0 (południka przechodzącego przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich), a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi. Punkty położone na półkuli wschodniej, czyli na wschód od południka 0° do 180°, mają długość geograficzną wschodnią (symbol E), czasem nazywaną też długością geograficzną dodatnią. Punkty położone na półkuli zachodniej, czyli na zachód od 0° do 180°, mają długość geograficzną zachodnią (symbol W), czyli ujemną. Wszystkie punkty położone na tym samym południku mają tę samą długość geograficzną. W zależności od długości geograficznej, można obliczać matematycznie czas słoneczny miejscowy. Począwszy od południka 0°, na którym czas nosi nazwę czasu uniwersalnego (GMT) to na wschód dodaje się godziny (GMT + X) na zachód odejmuje się godziny (GMT – X). Do obliczeń czasu 15° to jedna godzina, (360°/24h = 15°) 1° to 4 minuty. W przeszłości dla wyznaczania długości geograficznej istotne było od którego południka ją liczono. Wyznaczano ją m.in. od Ferro na Wyspach Kanaryjskich, Paryża, Rzymu i Pułkowa k. Petersburga. W 1911 Międzynarodowa Unia Geograficzna przyjęła za powszechnie obowiązujący południk przechodzący przez główny teleskop w Królewskim Obserwatorium Astronomicznym w Greenwich.

11

12 Długość Fali to najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali – zob. rysunek). Dwa punkty fali są w tej samej fazie, jeżeli wychylenie w obu punktach jest takie samo i oba znajdują się na etapie wzrostu (lub zmniejszania się). Jeżeli w jednym punkcie wychylenie zwiększa się a w drugim maleje, to punkty te znajdują się w fazach przeciwnych. Tradycyjne długość fali oznacza się ją grecką literą λ. Dla fali sinusoidalnej najłatwiej określić jej długość wyznaczając odległość między dwoma sąsiednimi grzbietami.

13

14 Układ ekliptyczny – sferyczny układ, gdzie kołem głównym jest ekliptyka, głównym kierunkiem zaś kierunek do punktu Barana. Współrzędne stanowią: szerokość ekliptyczna (kąt zawarty między płaszczyzną ekliptyki a kierunkiem do danego ciała niebieskiego), długość ekliptyczna, mierzona od punktu Barana w kierunku ruchu Słońca po ekliptyce. Długość ekliptyczna jest kątem dwuściennym pomiędzy płaszczyznami dwóch kół wielkich prostopadłych do płaszczyzny ekliptyki, z których jedno przechodzi przez punkt Barana, a drugie przez interesujący nas punkt na sferze niebieskiej. Długość ekliptyczna narasta w kierunku ruchu rocznego Słońca i wyraża się ją zwyczajowo w stopniach (0°-360°).Jest dogodną wielkością opisującą ruch planet Układu Słonecznego – znajdujących się zawsze w pobliżu ekliptyki. Długość ekliptyczna jest odpowiednikiem długości geograficznej na Ziemi.

15

16


Pobierz ppt "jest to miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny, jednostka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google