Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednostki długości, objętości i masy – Czym tak naprawdę są?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednostki długości, objętości i masy – Czym tak naprawdę są?"— Zapis prezentacji:

1 Jednostki długości, objętości i masy – Czym tak naprawdę są?

2 Objętość jest to miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny, jednostka zbyt duża do wykorzystania w życiu codziennym. Z tego względu najpopularniejszą w Polsce jednostką objętości jest jeden litr (l) (1 l = 1 dm3 = 0,001 m³).

3 Jednostki objętości 1 eksametr sześcienny 1 Em3
jednostka skrót wartośc 1 eksametr sześcienny 1 Em3 m3 1 petametr sześcienny 1 Pm3 m3 1 terametr sześcienny 1 Tm3 m3 1 gigametr sześcienny 1 Gm3 m3 1 megametr sześcienny 1 Mm3 m3 sześcienny 1 km3 1 hektometr sześcienny 1 hm3 1 decymetr sześcienny 1 dm3 1 cm3 1 mm3 1 mikrometr sześcienny 1 µm3 0, m3 1 nanometr sześcienny 1 nm3 0, m3 1 pikometr sześcienny 1 pm3 0, m3 1 femtometr sześcienny 1 fm3 0, m3 1 attometr sześcienny 1 am3 0, m3

4 V = 1/3 h Ab V = π r2 h V = 1/3 π r2h V = 4/3 π r3 V = l b h 

5 MASA Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność i oddziaływanie grawitacyjne obiektów fizycznych. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego. Najczęściej oznaczana litera m Jednostki masy Masę wyrażamy w jednostkach takich jak: gram, dekagram, kilogram, tona. Jednostki Masy: 1 gram 1 dekagram = 10 g 1 kilogram = 100 dag = 1000 g 1 tona = 1000 kg

6 Przyrządy do pomiaru masy :

7 Długość Długość Długość to miara fizyczna odległości pomiędzy dwoma punktami, liczona zgodnie z metryką euklidesową zwykłym sposobem mierzenia odległości, albo w linii prostej np. długość fali odległość między jej dwoma węzłami albo po krzywej np. długość drogi przebytej przez ciało.

8 Występuje wiele rodzajów długości takich jak:
Długość geograficzna Długość fali Długość ekliptyczna Długość Plancka Długość słowa Długość łuku Długość całkowita Długość między pionami

9 Długość Geograficzna Długość geograficzna (ang. longitude; symbol λ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka 0 (południka przechodzącego przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich), a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi. Punkty położone na półkuli wschodniej, czyli na wschód od południka 0° do 180°, mają długość geograficzną wschodnią (symbol E), czasem nazywaną też długością geograficzną dodatnią. Punkty położone na półkuli zachodniej, czyli na zachód od 0° do 180°, mają długość geograficzną zachodnią (symbol W), czyli ujemną. Wszystkie punkty położone na tym samym południku mają tę samą długość geograficzną. W zależności od długości geograficznej, można obliczać matematycznie czas słoneczny miejscowy. Począwszy od południka 0°, na którym czas nosi nazwę czasu uniwersalnego (GMT) to na wschód dodaje się godziny (GMT + X) na zachód odejmuje się godziny (GMT – X). Do obliczeń czasu 15° to jedna godzina, (360°/24h = 15°) 1° to 4 minuty. W przeszłości dla wyznaczania długości geograficznej istotne było od którego południka ją liczono. Wyznaczano ją m.in. od Ferro na Wyspach Kanaryjskich, Paryża, Rzymu i Pułkowa k. Petersburga. W 1911 Międzynarodowa Unia Geograficzna przyjęła za powszechnie obowiązujący południk przechodzący przez główny teleskop w Królewskim Obserwatorium Astronomicznym w Greenwich.

10

11 Długość Fali Długość Fali to najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali – zob. rysunek). Dwa punkty fali są w tej samej fazie, jeżeli wychylenie w obu punktach jest takie samo i oba znajdują się na etapie wzrostu (lub zmniejszania się). Jeżeli w jednym punkcie wychylenie zwiększa się a w drugim maleje, to punkty te znajdują się w fazach przeciwnych. Tradycyjne długość fali oznacza się ją grecką literą λ. Dla fali sinusoidalnej najłatwiej określić jej długość wyznaczając odległość między dwoma sąsiednimi grzbietami.

12

13 Długość Ekliptyczna Układ ekliptyczny – sferyczny układ, gdzie kołem głównym jest ekliptyka, głównym kierunkiem zaś kierunek do punktu Barana. Współrzędne stanowią: szerokość ekliptyczna (kąt zawarty między płaszczyzną ekliptyki a kierunkiem do danego ciała niebieskiego), długość ekliptyczna, mierzona od punktu Barana w kierunku ruchu Słońca po ekliptyce. Długość ekliptyczna jest kątem dwuściennym pomiędzy płaszczyznami dwóch kół wielkich prostopadłych do płaszczyzny ekliptyki, z których jedno przechodzi przez punkt Barana, a drugie przez interesujący nas punkt na sferze niebieskiej. Długość ekliptyczna narasta w kierunku ruchu rocznego Słońca i wyraża się ją zwyczajowo w stopniach (0°-360°).Jest dogodną wielkością opisującą ruch planet Układu Słonecznego – znajdujących się zawsze w pobliżu ekliptyki. Długość ekliptyczna jest odpowiednikiem długości geograficznej na Ziemi.

14

15 Koniec


Pobierz ppt "Jednostki długości, objętości i masy – Czym tak naprawdę są?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google