Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mapy i inteligentna nawigacja w sieci WWW z wykorzystaniem sieci bayesowskich i systemów immunologicznych Kierownik: dr hab. inż.Mieczyslaw A. Klopotek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mapy i inteligentna nawigacja w sieci WWW z wykorzystaniem sieci bayesowskich i systemów immunologicznych Kierownik: dr hab. inż.Mieczyslaw A. Klopotek."— Zapis prezentacji:

1 Mapy i inteligentna nawigacja w sieci WWW z wykorzystaniem sieci bayesowskich i systemów immunologicznych Kierownik: dr hab. inż.Mieczyslaw A. Klopotek Wykonawcy: prof. dr hab. inż. Slawomir T. Wierzchon, mgr inż. Krzysztof Ciesielski mgr inż. Michal Draminski, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa mgr Mariusz Kujawiak Instytut Informatyki Akademii Podlaskiej, Siedlce dr inż. Marcin Sydow Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Research partially supported by the KBN research project 4 T11C 026 25 "Maps and intelligent navigation in WWW using Bayesian networks and artificial immune systems"4 T11C 026 25 projekt KBN 4 T11C 026 25 (okres realizacji XI.2003- XI.2005

2 Agenda Cel projektu Pojęcie mapy dokumentu Proces tworzenia mapy Architektura systemu Problematyka klasteryzacji w mapach dokumentów Wyniki niektórych eksperymentów Co przed nami....

3 Cel projektu Celem projektu jest stworzenie narzędzi do wspomagania zadania eksploracji pełnotekstowych baz dokumentów poprzez stworzenie nawigacyjnej mapy dokumentów, na której bliskość geometryczna na mapie odzwierciedlałaby bliskość koncepcyjną dokumentów, a trzeci wymiar byłby wykorzystywany do odzwierciedlenia gęstości dokumentów

4 Koncepcja mapy dokumentów Wizualizacja zbioru dokumentów na płaszczyźnie Wiele podejść (inxight, internet cartographer, WEbSOM i warianty) Idea WebSOM – bliskość na mapie = bliskość w przestrzeni dokumentów – Obszary mapy etykietowane informatywnie – Trzeci wymiar – odmienność w stosunku do otoczenia Nasze podejście bazuje na idei WebSOM – Trzeci wymiar – gęstość dokumentów

5 Interfejs systemu BEATCA dostęp z http://www.ipipan.waw.pl/~klopotek /mak/current_research/KBN2003/KBN2003Translation.htmhttp://www.ipipan.waw.pl/~klopotek Lista map Wyntrana mapa Dokumenty z komórek Zapytanie

6 Trójwymiarowe wizualizacje map (BEATCA)

7 W planach: hypergeometryczne reprezentacje (Fish-Eye Effect)

8 Proces tworzenia mapy (bez etykietowania) Zbiór dokumentów Punkty w przestrzeni dokumentów Grupy w przestrzeni dokumentów Mapa doklumentów

9 WebSOM – model przestrzeni dokumentów W tzw. Modelu wektorowym dokument jest punktem w przestrzeni rozpiętej przez termy – o współrzędnych odpowiadających częstosci tych termów dog food walk My dog likes this food When walking, I take some food

10 Przestrzeń dokumentów a zapytania w wyszukiwarce Relewantność dokumentu do kwerendy mierzy się kosinusem kąta między kwerendą a dokumentem dog food walk Query: walk

11 WebSOM – specyficzna klasteryzacja dokumentów Document space 2D map m x r Mocna zmiana położenia (gruba strzałka) Important difference to general clustering: not only clusters with similar documents, but also neighboring clusters similar Każda komórka mapy ma swój wektore ferencyjny

12 Wady WebSOM Wysoka złożoność obliczeniowa Niestabilność (mapy różnią się dla tych samych dokumentów)

13 Nasza modyfikacja Reprezentacja w postaci kompaktowych wektorów referencyjnych Inicjalizacja ogólnymi tematami Łączona metoda szukania zwycięzcy Mapy wielopozuiomowe Wielofazowa klasteryzacja – Początkowa klasteryzacja – identyfikacja głównych tematów – Wstępne grupowanie dokumentów – WEBSOM dla grup dokumentów – Rozmyte grupowanie komórek WebSOM i etykietowanie

14 Reprezentacja w postaci kompaktowych wektorów referencyjnych Wektory referencyjne komórek mapy są rzadkie Podczas uczenia stają się jeszcze rzadsze Reprezenntowane przez zrównoważone drzewa red-black tree Zadano próg tolerancji Termy (wymiary) poniżej progu są usuwane Zdecydowanie zmniejszono złozoność bez pogorszenia jakości

15 Inicjalizacja tematyczna wektorów referencyjnych Zamiast WebSOMowej losowej Identyfikacja K głównych tematów (i ich opisów) – Użycie LSI, lub – Naiwnej sieci bayesowskiej lub – PLSA – niestety nie rekomendujemy Wybór K punktów na mapie jako tyzw. punktów fiksowych poszczególnych tematów Inicjalizacja punktów fiksowych tematami głównymi Pozostałe komórki inicjalizujemy wektorami pośrednimi

16 Klasteryzacja wstępna dokumentów Metoda – gazu neuronowego lub – gazu neuronowego z funkcją użyteczności lub – sieci immunologicznej (przyszłe badania) – sieci bayesowskiej (przyszłe badania)

17 Łączone poszukiwanie zwycięzcy na mapie typu WebSOM Globalne poszukiwanie – dokładne, lecz wolne Lokalne przeszukiwanie – szybsze, lecz może być niedokładne dla szybkich zmian rozkładu Start – jedna faza poszukiwań globalnych Ruchy dokumentów coraz płynniejsze – lokalne poszukiwanie wystarcza Nawrót globalnego przeszukiwania w wypadku nagłych przemieszczeń (outliery, zmnmiejszenie promienia otoczenia)

18 Mapy hierarchiczne Bottom-up approach Feasible (with joint winner search method) Start with most detailed map Compute weighted centroids of map areas Use them as seeds for coarser map Top-down approach is possible but requires fixpoints

19 Klasteryzacja grup dokumentów (komórek do obszarów) Tradycyjne metody zawodne: – Skrajnie rozmyta struktura tematyczna SOM – Podobieństwo w oryginalnej przestrzeni i na mapie koniecznie zachowane – Problemy outrlierów – Brak estymacji liczby grup apriori Zastosowano Fuzzy C-MEANS na kracie komórek Połączenie rozmytego grupowania z podejściem grafowym (MST gęstości i odległości) Sjklastrowane dokumenty etykietowane ważonymi centroidami wektorów referencyjnych komórek skalowanymi entropią międzygrupową

20 Architektura systemu

21 Eksperymenty ze zbieżnością map Badano zbieżność do stabilnego stanu mapy w zależności od – Typu funkcji alpha (tempo redukcji promienia poszukiwań) – Typu metody szukankia zwycięzcy

22 Zbieżność – funkcje alpha (liniowa kontra odwrotnie proporcjonalna)

23 Zbieżność – poszukiwanie zwycięzcy (łączne kontra lokalne)

24 Eksperymenty z czasem wykonania Czynniki badane – Rozmiar mapy (całkowita liczba komórek) – Metoda optymalizacji słownika dictionary optimization reference vector representation

25 Execution time - map size

26 Execution time - optimizations

27 Dalsze badania Implementacja kolejnych metod klasteryzacji Implementacja koncepcji przyrostowego konstruowania map Budowa efektywnego pająka Badania porównawcze szybkości i jakości generowanych na różnych ścieżkach

28 Dziękuję. Czy są pytania? Dziękuję. Czy są pytania?


Pobierz ppt "Mapy i inteligentna nawigacja w sieci WWW z wykorzystaniem sieci bayesowskich i systemów immunologicznych Kierownik: dr hab. inż.Mieczyslaw A. Klopotek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google