Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Protokół drzewa opinającego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Protokół drzewa opinającego"— Zapis prezentacji:

1 Protokół drzewa opinającego
mgr inż. Łukasz Dylewski

2 Agenda Czy potrzebuje STP ? Kilka słów o STP BPDU STP a Porty

3 Nadmiarowość Celem stosowania topologii nadmiarowych jest eliminacja wyłączeń sieci wywoływanych przez pojedyncze punkty awarii. Wszystkie sieci wymagają nadmiarowości, jeśli mają być bardziej niezawodne.

4 Nadmiarowość

5 Burze rozgłoszeniowe

6 Pętle w sieci

7 STP – Spanning-Tree Protocol
Protokół drzewa opinającego ustanawia węzeł główny, który jest nazywany mostem głównym. Protokół drzewa opinającego konstruuje topologię, w której do każdego węzła w sieci prowadzi dokładnie jedna ścieżka. Korzeniem drzewa jest most główny. Połączenia nadmiarowe, które nie są częścią drzewa o najkrótszych ścieżkach, są blokowane.

8 STP – Spanning-Tree Protocol
Połączenia, które powodują powstanie pętli, przechodzą do stanu blokowania. Ramki danych odebrane na zablokowanych łączach są odrzucane. Tworzenie topologii za pomocą komunikatów BPDU (ang. Bridge Protocol Data Unit). Jednostki BPDU są odbierane nawet na zablokowanych portach.

9 STP – BPDU Zadania BPDU:
Wybrać jeden przełącznik główny, który będzie pełnił rolę korzenia drzewa opinającego. Obliczyć najkrótszą ścieżkę od danego przełącznika do przełącznika głównego. W każdym segmencie sieci LAN wyznaczyć przełącznik wyznaczony (ang. designated switch), który w topologii będzie najbliżej przełącznika głównego. Przełącznik wyznaczony obsługuje całą komunikację między daną siecią LAN a mostem głównym.

10 STP – BPDU

11 STP – BPDU: Pola

12 STP – BPDU: Pola

13 STP – BPDU: Pola

14 STP – BPDU: Pola

15 STP – BPDU: Pola

16 STP – BPDU: Pola

17 STP – BPDU: Pola

18 STP – BPDU: Algorytm

19 STP – Priorytet vs. MAC Wartość w polu Priorytet: 1 – 65536.
Wartość niższa jest lepsza. Domyślna wartość dla switchy Cisco to Modyfikacja wartości o 4098. Jeżeli priorytet ma wartość domyślną to bierzemy pod uwagę adres MAC. Adres MAC o najniższej wartości jest najlepszy.

20 STP – Priorytet vs. MAC

21 STP – Priorytet vs. MAC: Konfiguracja

22 STP – Priorytet vs. MAC – Weryfikacja

23 STP – Zmiany topologii

24 STP – Porty: Klasyfikacja

25 STP – Typy portów Root ports – porty będące najbliżej Root Bridge.
Designated ports – wszystkie porty non-root, które mogą przesyłać ruch sieciowy. Non-designated ports – wszystkie porty ustawione w tryb Blocking aby zapobiec powstawaniu pętli. Disables ports – porty wyłączone administracyjnie.

26 STP – Porty: Koszt

27 STP – Porty: Koszt

28 STP – Porty: Koszt – Weryfikacja

29 STP – Porty: Priorytet W przypadku gdy dwa switche połączone są dwoma lub więcej portami, port o wyższym numerze może przejść w stan Non-designated.

30 STP – Stany portów

31 STP – Stany portów Blokowania (ang. blocking) - porty mogą jedynie odbierać jednostki BPDU. Nasłuchiwania (ang. listening) - przełączniki ustalają, czy istnieją inne ścieżki do mostu głównego. Ścieżka, która nie jest ścieżką o najniższym koszcie prowadzącą do mostu głównego, przechodzi z powrotem do stanu blokowania. W stanie nasłuchiwania nie są przesyłane dane i nie są zapamiętywane adresy MAC. Zapamiętywania (ang. learning). W tym stanie dane nie są przekazywane, ale adresy MAC są odbierane i zapamiętywane.

32 STP – Stany portów Przekazywania (ang. forwarding). W tym stanie dane użytkowe są przekazywane, a adresy MAC są w dalszym ciągu zapamiętywane. Wyłączenia (ang. disabled). Stan wyłączenia może wystąpić, gdy port zostanie wyłączony przez administratora lub ulegnie awarii.

33 STP – Stany portów

34 STP – Stany portów: Liczniki

35 STP – Porty: Cisco PortFast

36 STP – Porty: Cisco PortFast

37 STP – Cisco Rapid-PVST+
Rapid-PVST+ - implementacja Cisco standardu RSTP Konfiguracja STP na switch Cisco2960 Konfiguracja Materiały WWW

38 STP – Cisco Rapid-PVST+ – Weryfikacja

39 Domyślnie na urządzeniach Cisco Domyślnie na innych urządzeniach
STP – Cisco vs. IEEE Domyślnie na urządzeniach Cisco Domyślnie na innych urządzeniach

40 STP – IEEE: RSTP RSTP (IEEE 802.1w) – rozwinięcie standardu IEEE 802.1D. Szybsza zbieżność. Dwa rodzaje BPDU co pozwala na bezproblemową współprace w sieci IEEE 802.1D i 802.1W. Nie wykorzystuje liczników czasowych z IEEE 802.1D.

41 STP – IEEE: RSTP

42 STP – IEEE: RSTP

43 STP – IEEE: RSTP – Porty

44 STP – IEEE: RSTP – Porty

45 STP – IEEE: RSTP – Porty

46 STP – IEEE: RSTP – Porty

47 STP – IEEE: RSTP – Edge Ports
Nie można podłączyć do switcha Natychmiastowa transmisja Działają podobnie do Cisco PortFast

48 STP – Podsumowanie

49 STP – Podsumowanie

50 KONIEC


Pobierz ppt "Protokół drzewa opinającego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google