Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Modele referencyjne i standardy otwarte w ochronie zdrowia a czynniki sukcesu projektów informacyjnych Kazimierz Frączkowski Biuro Zarządzania Projektami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Modele referencyjne i standardy otwarte w ochronie zdrowia a czynniki sukcesu projektów informacyjnych Kazimierz Frączkowski Biuro Zarządzania Projektami."— Zapis prezentacji:

1 1 Modele referencyjne i standardy otwarte w ochronie zdrowia a czynniki sukcesu projektów informacyjnych Kazimierz Frączkowski Biuro Zarządzania Projektami PIOZ, CSIOZ, Warszawa k.fraczkowski@csioz.gov.pl Instytut Informatyki, PWr, Wrocław kazimierz.fraczkowski@pwr.wroc.pl Konferencja naukowa Interoperacyjność i Efektywność Projektów e-Zdrowie 20-21.12.2010 Warszawa

2 2 1.Podstawowe pojęcia i definicje? 2.Stan świadomości, wiedzy oraz za i przeciw –Modele referencyjne – Standardy otwarte 3.Stan badań współczynnika sukcesu i porażki projektów IT 4.Badania własne dotyczące stanu wiedzy i poglądów jakie czynniki decydują o skuteczności projektów informatycznych w polskim środowisku IT, 5.Wnioski. 02 Plan prezentacji

3 3 Model referencyjny Model Referencyjny Współpracy Systemów Otwartych (ang. Reference Model Of Open Systems Interconnection) został opracowany w celu skoordynowania procesów tworzenia, rozwijania, adoptowania istniejących standardów komunikacji (wymiany informacji) między systemami otwartymi. Interconnection oznacza, nie tylko wymianę informacji między systemami otwartymi, ale również współpracę systemów otwartych w celu wykonania określonego, rozproszonego zadania.

4 4 Standard otwarty System jest otwarty, jeśli potrafi skomunikować się z innym systemem i spełnia standardy modelu referencyjnego, tzn. został zbudowany według standardów modelu referencyjnego. Współpraca Systemów Otwartych, (ang. Open Systems Interconnection) określa standardy wymiany informacji między systemami, które są na siebie otwarte dzięki zastosowaniu jednakowych standardówKomunikacji (Model Referencyjny dla OSI ISO/IEC 7498)

5 5 Warunki jakie musi spełniać standard otwarty* przyjęty i zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji (konsensusu, większości głosów, itp.), w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach sporządzenia kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania również bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych, wszelkie związane z nim prawa autorskie, patenty i inna własność przemysłowa są nieodwołalnie udostępnione bez opłat, nie ma żadnych ograniczeń w jego wykorzystaniu. *Definicja opublikowana w 2004 roku przez Komisję Europejską.

6 6 6 v1.11 Organizacje standaryzujące ANSI ISO CEN/ TC251 HISB ASTMDICOMNCPDP(ASC) X12HL7 CEN ISO/ TC215

7 7 Jedyny powszechnie akceptowane i stosowany ? Gwint Edisona E27

8 8 8 v1.11 ISO TC 215 - zakres Na każdym etapie komunikacji: wykonywane są specyficzne zadania (funkcje, usługi), wykorzystywane są specyficzne aplikacje i urządzenia, wykorzystywane są specyficzne protokoły komunikacyjne. Warstwy Modelu Referencyjnego 7. warstwa Aplikacji 6. warstwa Prezentacji 5. warstwa Sesji 4. warstwa Transportowa 3. warstwa Sieci 2. warstwa Łącza Danych 1. warstwa Fizyczna.

9 9 Elektroniczny Rekord Pacjenta (EHR) Infrastruktura bazodanowa Systemy Medyczne Systemy kliniczne administracyjne Mobilny dostęp do EHR Kontrola bezpieczeństwa dostępu Architektura zintegrowana Teleopieka dostęp do EHR Ratownictwo medyczne szpitale

10 10 Model platformy dla P1

11 11 Modele referencyjne procesów biznesowe oraz standardy i podstawą sukcesu e-Zdrowia Wiele grup użytkowników systemów eksploatowanych w szpitalu musi mieć świadomość integracji swoich działań poprzez unifikację i standardy (słownik nazw oddziałów, procedur, OPK, inne) Należy zapewnić mechanizmy bieżącego monitorowania spójności i kompletności wprowadzanych danych w czasie rzeczywistym

12 12 Za i przeciw standardom otwartym ZaPrzeciw UE, Organizacje i stowarzyszeniaCzołowe firmy na świecie IT, BSA Sposób na likwidacje monopolów firm Możliwość wymuszenia lojalności użytkowników Rządy krajów UEZagrożenie dla innowacyjności Możliwość kreatywnego uczestnictwa w rozwoju oprogramowania Brak odpowiedzialnego za oprogramowanie Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (www.standardy.org.pl) Free Software Foundation Europe (FSFE)FSFE BSA European Interoperability Framework – EIF Plan Informatyzacji Państwa – zalecenie stosowania otwartych standardów CEN-GARTNER ? STORM

13 13

14 14 ISBSG- International Software Benchmarking Standards Group

15 15 The Standish Group Członek 35000,00 $ Trends in IT Investments Copyright 2008 18 pages/ea. $2,500.00

16 16 Badania własne czynników wpływających na sukces lub niepowodzenie projektów IT 10 1.Zdefiniowanie celu oraz opracowanie planu realizacji projektu 2.Wybór i przygotowanie środowiska do badań 1.Opracowanie atrybutów metryk Post Mortem, oddanie ich pod ocenę uczestników projektów IT oraz PM, http://itresearch.iis.pwr.wroc.pl/ 2.Modernizacja metryk i ich publikacja w celu gromadzenia danych o projektach IT 3.Opracowanie raportów statystycznych dotyczących skuteczności realizowanych w Polsce projektów IT, na podstawie wypełnionych metryk Post Mortem. Możliwość porównania projektu w początkowej fazie do projektów zrealizowanych, w celu wczesnego zidentyfikowania ryzyka.

17 17 Etapy realizacji badań 09 BAZA WIEDZY Z MODUŁEM RAPORTOWANIA Wnioski MODEL AKTUALIZACJI I ZARZĄDZANIA WIEDZĄ PROJEKTIT METRYKA PROJEKTU IT Wnioski PROJEKTIT PROJEKT IT - Jaki jest stan obecnie realizowanych projektów? - Jak prowadzić dany projekt IT? - Jakie są szanse na powodzenie danego projektu? - Jakie są dla niego odnotowane zagrożenia? Doświa dczenie Eksperci dziedzinowi Raporty

18 18 Lista 10 najważniejszych atrybutów projektów IT 13 lpatrybut projektu IT ocena deweloperów ocena kierowników średnia ocena 1 Rzeczywisty koszt projektu poniesiony przez wykonawcę6,758,548,47 2 Rzeczywisty czas trwania projektu8,258,218,35 3 Planowany koszt projektu poniesiony przez odbiorcę6,008,548,29 4 Planowany czas trwania projektu7,339,178,25 5 Planowany koszt projektu poniesiony przez wykonawcę7,507,597,94 6 Rzeczywisty koszt projektu poniesiony przez odbiorcę4,338,427,94 7 Doświadczenie wykonawcy w zakresie wytwarzania oprogramowania7,007,647,88 8 Jaki nakład pracy użytkownika końcowego został włożony w projekt7,677,507,87 9 Czy oczekiwania odbiorcy projektu zostały w zupełności zaspokojone7,008,507,82 10 Czy produkt końcowy całkowicie pokrywa wyspecyfikowane wymagania6,259,117,79 * W badaniach wzięło łącznie udział 76 osób z tego 45 % kierownicy projektów (stan na 13.04.2008)

19 19 Lista 10 najmniej istotnych atrybutów projektów IT 15 lpatrubut projektu IT ocena deweloperów ocena kierowników średnia ocena 1Wielkość słownika systemowego4,252,404,64 2Wielkość rocznych obrotów kapitałowych wykonawcy projektu4,752,374,73 3Wielkość słownika biznesowego4,002,554,79 4Ilość ekranów5,003,544,88 5Ilość zatrudnianych pracowników przez odbiorcę projektu3,004,925,06 6Liczba linii kodu4,754,645,06 7 Łączna liczba wykrytych, w trakcie tworzenia oprogramowania, błędów nieznacznych, nie czyniących oprogramowania niesprawnym w żadnym znaczeniu 4,755,595,12 8Ilość zatrudnianych pracowników przez wykonawcę projektu6,505,825,25 9Serwer / serwery z jakich będzie korzystać wytwarzana aplikacja4,255,795,29 10 Rodzaj docelowej platformy sprzętowej3,505,965,31

20 20 Badania współczynnika sukcesu i porażki projektów IT realizowanych na świecie 07 Standish Group Report 2006: Obecnie jest mniej chaosu w projektach informatycznych Jim Johnson w najnowszym raporcie The Standish Group przedstawia 3 powody poprawy jakości oprogramowania: *lepsze zarządzanie projektami *podejście iteratywne * Poprawa infrastruktury WEB Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów The Standish Group

21 21 Czynniki sukcesu projektu* Zaangażowanie klienta15,5% Wspomaganie kierownictwa13,9% Jasne określenie wymagań13,0% Właściwe planowanie 9,6% Realistyczne analizowanie8,2% Mniejsze odstępy między punktami kontrolnymi7,7% Kompetencje pracowników7,2% Odpowiedzialność5,3% Jasno sprecyzowane cele2,9% Ciężko pracujący pracownicy2,4% Inne13,9% »* wg. Badań Standish Group 2005 r

22 22 Standardy procesów biznesowych w Szpitalach podstawą integracji systemów informatycznych Wiele grup użytkowników systemów eksploatowanych w szpitalu musi mieć świadomość integracji swoich działań poprzez unifikację i standardy (słownik nazw oddziałów, procedur, OPK, inne) Należy zapewnić mechanizmy bieżącego monitorowania spójności i kompletności wprowadzanych danych w czasie rzeczywistym

23 23 Materiał badawczy Badanie prowadzone jest od marca 2010 Informacje nt. projektów gromadzone są poprzez ankietę dostępną na portalu www.pmresearch.plwww.pmresearch.pl Zapytania kierowano do osób realizujących projekty w różnych obszarach gospodarki i administracji poprzez akcje mailingową i wywiady bezpośrednie z udziałem: –Polskiego Towarzystwa Informatycznego –Stowarzyszenia Projekt Management Polska –Project Management Instytut –Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Metoda badania ankieta kierowana do PM oraz osób, które miały wiedzę nt. zrealizowanych projektów Uzyskaliśmy informacje o ponad 150 projektach, do analizy wzięto tylko 80 projekty, o których uzyskaliśmy komplet wymaganych danych zawartych w ankietach.

24 24 Rodzaj badanych projektów wg. klasyfikacji

25 25

26 26

27 27 Co decyduje o sukcesie projektów IT ? Wielkość projektu i jego złożoność ? Doświadczenie PM ? Posiadanie certyfikatu przez PM (Prince, PMP, IPMA) ? Odstępy miedzy punktami kontrolnymi ? Użyta metodyka wytwarzania oprogramowania ? Rodzaj projektu ? Nadzór projektu i jego rola w projekcie? Zaangażowanie sponsora/beneficjenta ? Liczba prowadzonych projektów przez organizacje ? Umiejętności i technika zakresie zarządzania ryzykiem? Czy i jakie dokumenty zarządcze mają są najważniejsze ? Inne….

28 28

29 29 Szersze przedstawienie wyników badań zostanie udostępnione zarejestrowanym użytkownikom portalu www.pmresearch.pl www.pmresearch.pl

30 30 Zamiast wniosków

31 31 Dziękujemy za uwagę Kazimierz Frączkowski 16


Pobierz ppt "1 Modele referencyjne i standardy otwarte w ochronie zdrowia a czynniki sukcesu projektów informacyjnych Kazimierz Frączkowski Biuro Zarządzania Projektami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google