Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCZENIE SIĘ POPRZEZ WARUNKOWANIE KLASYCZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCZENIE SIĘ POPRZEZ WARUNKOWANIE KLASYCZNE"— Zapis prezentacji:

1 UCZENIE SIĘ POPRZEZ WARUNKOWANIE KLASYCZNE

2 PROBLEMATYKA Uczenie się poprzez warunkowanie klasyczne- analiza teorii behawiorystycznych (koneksjonistycznych) przyjmujących, że podstawą uczenia się są różnego typu połączenia między bodźcami i reakcjami; praktyczne implikacje teorii warunkowania– warunkowanie klasyczne w życiu codziennym i w klasie szkolnej. Słowa- klucze: behawioryzm, warunkowanie klasyczne, bodziec warunkowy, bodziec bezwarunkowy, generalizacja, wygaszanie, metoda kolejnych przybliżeń, zasada Premacka Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP. s

3 PLAN WYKŁADU Założenia behawioryzmu Uczenie się skojarzeniowe
Warunkowanie klasyczne Warunkowanie sprawcze Natura warunkowania klasycznego Cztery komponenty Procesy podstawowe Przyczyna Warunkowanie w realnym świecie

4 Założenia behawioryzmu
Zjawiska psychiczne to epifenomeny działania mózgu, Psychologia musi się ograniczyć do eksperymentów, Człowiek działa w myśl koncepcji: S – R (bodziec – reakcja); środowisko jest układem aktywnym, człowiek zaś układem reaktywnym, Uczenie się ma charakter uniwersalny, Badania prowadzone na zwierzętach podstawowe badania psychologiczne, Na te same bodźce ludzie różnie reagują, Ta sama reakcja pojawia się pod wpływem różnych bodźców, Neobehawioryści sugerują, że pomiędzy S i R coś się znajduje --> S-O-R, „Człowiek może być kierowany przez środowisko, ale należy pamiętać, że środowisko jest prawie całkowicie ukształtowane przez niego”.

5 Uczenie się skojarzeniowe
koneksjonizm (ang. connectionism), model uczenia się, w którym jednostką, jaka zostaje wyuczona, jest skojarzenie, nawyk lub związek między bodźcem i reakcją; Warunkowanie klasyczne – uczenie się przewidywalnych sygnałów Warunkowanie sprawcze – uczenie się o konsekwencjach

6 Natura warunkowania klasycznego
Definicja: warunkowanie klasyczne (ang. classical conditioning), forma uczenia się polegająca na tym, że zachowanie (reakcja warunkowa) zaczyna być wywoływane przez pewien bodziec (bodziec warunkowy), który uzyskał tę zdolność wskutek powiązania go z bodźcem istotnym biologicznie (bodźcem bezwarunkowym). Odkrycie: badania I.Pawłowa nad trawieniem psów; warunkowanie pawłowowskie

7 Cztery komponenty warunkowania klasycznego
bodziec bezwarunkowy, Sb (ang. unconditional stimulus, UCS), w warunkowaniu klasycznym bodziec, który wywołuje i wzmacnia reakcję bezwarunkową. bodziec warunkowy, Sw (ang. conditional stimulus, CS), w warunkowaniu klasycznym, bodziec poprzednio obojętny, który zaczyna wywoływać reakcję warunkową. reakcja bezwarunkowa, Rb (ang. unconditional response), W warunkowaniu klasycznym, reakcja wywoływana przez bodziec bezwarunkowy, bez uprzedniego ćwiczenia czy uczenia się. reakcja warunkowa, Rw (ang. conditional response), w warunkowaniu klasycznym reakcja wywoływana przez bodziec poprzednio obojętny; występuje w wyniku powiązania bodźca obojętnego z bodźcem bezwarunkowym.

8 Podstawowe cechy warunkowania klasycznego
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Podstawowe cechy warunkowania klasycznego Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

9 Procesy podstawowe Nabywanie Wygaszanie i samorzutne odnowienie
wygaszanie (ang. extinction), w warunkowaniu - osłabienie związku warunkowego, gdy nie jest podawany czynnik wzmacniający czyli bodziec bezwarunkowy. samorzutne odnowienie (ang. spontaneous recovery), ponowne pojawienie się wygaszonej reakcji warunkowej po okresie odpoczynku. Generalizacja bodźca (ang. stimulus generalization), automatyczne rozszerzenie reakcji warunkowej na podobne bodźce, które nigdy nie były zestawiane z bodźcem bezwarunkowym. Różnicowanie bodźców różnicowanie bodźców (ang. stimulus discrimination), proces warunkowania, kiedy to organizm uczy się reagować inaczej na bodźce, które w pewnym wymiarze różnią się od bodźca warunkowego

10 Dlaczego zachodzi warunkowanie
Styczność w czasie Zasada kontyngencja

11 Przykłady warunkowania klasycznego w realnym świecie
Fobie: systematyczna desensytyzacja Uczenie się miłości i sympatii Uczenie się awersji do smaku (ang. taste-aversion learning), biologiczne predyspozycje do uczenia się, polegające na tym, że organizm uczy się w jednej próbie unikać pokarmu, po spożyciu którego zachorował;

12 Ćwiczenie myślenia krytycznego wg Richarda O. Strauba
Psychologowie uważają, że dzieci uczą się kontrolowania pęcherza podczas snu na zasadzie warunkowania klasycznego, czyli typu uczenia się, w którym organizm zaczyna kojarzyć różne fakty. Normalnie mokra pościel lub pieluszka powoduje, że dziecko się budzi. Przez powtarzające się połączenie tych dwóch faktów napięcie pęchrza zostaje skojarzone z wrażeniem wilgoci i dzieci budza się, kiedy czują, że pęcherz jest pełny. Wyobraź sobie, że jesteś opiekunem/opiekunką sześcioletniego dziecka, które jeszcze nie nauczyło się łaczyć napięcia pecherza z mokrym łóżkiem. Zatroskani rodzice zwrócili się o pomoc do psychologa rozwojowego, który opracował metodę działania na moczenie nocne za pomocą warunkowania klasycznego, posługując się specjalnym prześcieradłem wyposażonym w maleńkie przewody elektryczne. Kiedy śpiące dziecko zmaoczy się do łóżka, mocz (przewodząc prąd elektryczny) natychmiast włacza obwód elektryczny i uruchamia głośny dzwonek, który budzi dziecko. Z czsem napięcie pęcherza kojarzy się z dzwonkiem i dziecko zostaje uwarunkowane na budzenie się przed zmoczeniem łóżka. Choć rodzice przeczytali broszurę wyjaśniającą podstawowe zasady warunkowania poprosili, abyś pomógl/pomogła im dokładnie zrozumieć, dlaczego to skutkuje Czy potrafisz wymienić elementy warunkowania klasycznego u dzieci, które bez specjalnego treningu uczą się budzić przed zmoczeniem lóżka? Bodziec bezwarunkowy: Reakcja bezwarunkowa: Bodziec warunkowy: Reakcja warunkowa: Czy potrafisz wymienić elementy warunkowania kasycznego u dzieci, u których budzenie się jest warunkowane za pomocą specjalnego prześcieradła i dzwonka?


Pobierz ppt "UCZENIE SIĘ POPRZEZ WARUNKOWANIE KLASYCZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google