Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA PHD MBA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI ABILITY TRIGGER STRIVING FOR EXCELLENCE Różnorodność, polityka równych szans, zarządzanie różnorodnością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA PHD MBA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI ABILITY TRIGGER STRIVING FOR EXCELLENCE Różnorodność, polityka równych szans, zarządzanie różnorodnością"— Zapis prezentacji:

1 ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA PHD MBA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI ABILITY TRIGGER STRIVING FOR EXCELLENCE Różnorodność, polityka równych szans, zarządzanie różnorodnością

2 AREAS OF EXCELLENCE

3 Różnorodność: co i dlaczego? I w jaki sposób? Nowe konteksty prowadzenia biznesu Od polityki równych szans do zarządzania różnorodnością

4 Wyzwania współczesnego rynku pracy: Niepewność co do przyszłości zatrudnienia Rosnące ryzyko związane z modyfikacją zapotrzebowania na kwalifikacje i osobiste kompetencje Konieczność odejścia od wąskiej specjalności w kształceniu; Ewolucja zawodów i specjalności Praca o charakterze poznawczym Elastyczność, pluralizm, różnorodność pracy Orientacja personalna

5 Co nas czeka na lokalnych /regionalnych rynkach pracy? Mniej pracowników etatowych Więcej pracowników powyżej 55 roku życia Więcej kobiet w sferze zawodowej Więcej młodzieży wykluczonej z rynku pracy Większa mobilność zawodowa i przestrzenna Więcej pracowników o różnorodnych korzeniach kulturowych Zmiana w strukturze zarządzania firmą i kultury funkcjonowania na lokalnym rynku (konkurencyjność poprzez współpracę) Funkcjonowanie w partnerstwach i klastrach

6 Job sharing Silver economy FlexicurityGenderDiversityCSRGovernance Sustainable development Ethics values

7 wolność równośćodpowiedzialnośćbraterstwosprawiedliwość solidarność aktywnośćuczciwośćsubsydiarność

8 integracjaspójnośćwłączaniekompetencjetolerancjawielokulturowośćkretywność uczenie przez całe życie lokalność / globalność odwaga cywilna

9 kapitał ludzki kapitał społeczny współpracazaufaniekapitał kulturowy kapitał intelektualny dialogpartnerstwowspółpraca

10 Sektor publiczny Rynek Sektor obywatelski Obywatel in actu

11 Sektor publiczny Rynek Sektor obywatelski Corporate citizenship Corporate governance Społeczna odpowiedzialność biznesu Metropolie i aglomeracje Zrównoważony rozwój Zarządzanie wiedzą think-tank

12 CAUX Round Table Principles for Business Section 2: General principles 1.The Responsibilities of business: Beyond Shareholders Towards Stakeholders 2.The Economic and Social Impact of Business: Towards Innovation, Justice and World Community 3.Business Behaviour: Beyond the Letter of Law Towards a Spirit of Trust

13 CAUX Round Table Principles for Business Section 3: Stakeholder principles Customers Employees Owners/Investors Suppliers Competitors Communities

14

15

16

17

18

19 Czym jest ZR? to prowadzenie biznesu w sposób maksymalizujący pozytywny wpływ na rozwój firmy przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na ludzi i otoczenie odnosi się do codziennej praktyki interakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego bezpośrednimi interesariuszami, czyli pracownikami odnosi się do wartości, w oparciu o które firma pragnie funkcjonować.

20 Różnorodność PłećWiekRasaWyznanieWykształcenieKulturaNarodowość

21 stanowi część zarządzania ryzykiem wspiera zatrudnianie najlepszych jest częścią budowania marki spełnia wymagania rynku odpowiada na oczekiwania interesariuszy Podstawowym zadaniem związanym z wdrażaniem strategii ZR jest zwiększanie wartości firmy:

22 Inne korzyści płynące z wdrażania ZR: szerszy dostęp do nowych talentów i zasobów ludzkich lepsza reputacja firmy i jej prestiż kultura firmy wzbogacona o istotne wartości wyższa efektywność i motywacja pracowników większa satysfakcja klientów redukcje kosztów związanych z rekrutacją, absencją i utrzymaniem wykwalifikowanego personelu

23 Jak wdrażać ZR w firmie?

24 Diversity Index

25 Dziękuję Aldona Wiktorska-Święcka aldona.wiktorska@uni.wroc.pl


Pobierz ppt "ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA PHD MBA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI ABILITY TRIGGER STRIVING FOR EXCELLENCE Różnorodność, polityka równych szans, zarządzanie różnorodnością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google