Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różnorodność, polityka równych szans, zarządzanie różnorodnością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różnorodność, polityka równych szans, zarządzanie różnorodnością"— Zapis prezentacji:

1 Różnorodność, polityka równych szans, zarządzanie różnorodnością
ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA PHD MBA UNIwERSytet WROCŁAWski ABILITY TRIGGER STRIVING FOR EXCELLENCE

2 AREAS OF EXCELLENCE

3 Różnorodność: co i dlaczego? I w jaki sposób?
Nowe konteksty prowadzenia biznesu Od polityki równych szans do zarządzania różnorodnością 

4 Wyzwania współczesnego rynku pracy:
Niepewność co do przyszłości zatrudnienia Rosnące ryzyko związane z modyfikacją zapotrzebowania na kwalifikacje i osobiste kompetencje Konieczność odejścia od wąskiej specjalności w kształceniu; Ewolucja zawodów i specjalności Praca o charakterze poznawczym Elastyczność, pluralizm, różnorodność pracy Orientacja personalna

5 Co nas czeka na lokalnych /regionalnych rynkach pracy?
Mniej pracowników etatowych Więcej pracowników powyżej 55 roku życia Więcej kobiet w sferze zawodowej Więcej młodzieży wykluczonej z rynku pracy Większa mobilność zawodowa i przestrzenna Więcej pracowników o różnorodnych korzeniach kulturowych Zmiana w strukturze zarządzania firmą i kultury funkcjonowania na lokalnym rynku (konkurencyjność poprzez współpracę) Funkcjonowanie w partnerstwach i klastrach

6 Sustainable development
Silver economy Sustainable development Job sharing CSR Diversity Flexicurity Ethics values Gender Governance

7 równość wolność solidarność sprawiedliwość braterstwo odpowiedzialność aktywność uczciwość subsydiarność

8 uczenie przez całe życie lokalność / globalność
integracja spójność wielokulturowość odwaga cywilna tolerancja kompetencje włączanie uczenie przez całe życie lokalność / globalność kretywność

9 kapitał intelektualny
kapitał społeczny kapitał ludzki kapitał intelektualny kapitał kulturowy zaufanie współpraca dialog partnerstwo współpraca

10 Rynek Obywatel in actu Sektor publiczny Sektor obywatelski

11 Rynek Sektor publiczny Sektor obywatelski
Zrównoważony rozwój Rynek Corporate governance Społeczna odpowiedzialność biznesu Corporate citizenship think-tank Metropolie i aglomeracje Sektor publiczny Sektor obywatelski Zarządzanie wiedzą

12 CAUX Round Table Principles for Business
Section 2: General principles The Responsibilities of business: Beyond Shareholders Towards Stakeholders The Economic and Social Impact of Business: Towards Innovation, Justice and World Community Business Behaviour: Beyond the Letter of Law Towards a Spirit of Trust

13 CAUX Round Table Principles for Business
Section 3: Stakeholder principles Customers Employees Owners/Investors Suppliers Competitors Communities

14

15

16

17

18

19 Czym jest ZR? to prowadzenie biznesu w sposób maksymalizujący pozytywny wpływ na rozwój firmy przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na ludzi i otoczenie odnosi się do codziennej praktyki interakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego bezpośrednimi interesariuszami, czyli pracownikami odnosi się do wartości, w oparciu o które firma pragnie funkcjonować.

20 Narodowość Wykształcenie Kultura Różnorodność Wyznanie Wiek Rasa Płeć

21 Podstawowym zadaniem związanym z wdrażaniem strategii ZR
jest zwiększanie wartości firmy: stanowi część zarządzania ryzykiem jest częścią budowania marki spełnia wymagania rynku wspiera zatrudnianie najlepszych odpowiada na oczekiwania interesariuszy

22 Inne korzyści płynące z wdrażania ZR:
szerszy dostęp do nowych talentów i zasobów ludzkich •    lepsza reputacja firmy i jej prestiż •    kultura firmy wzbogacona o istotne wartości •    wyższa efektywność i motywacja pracowników •    większa satysfakcja klientów •    redukcje kosztów związanych z rekrutacją, absencją i utrzymaniem wykwalifikowanego personelu

23 Jak wdrażać ZR w firmie?

24 Diversity Index

25 Aldona Wiktorska-Święcka
Dziękuję Aldona Wiktorska-Święcka


Pobierz ppt "Różnorodność, polityka równych szans, zarządzanie różnorodnością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google