Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wysyłka towarów za granicę. Przepisy celne i „niecelne” w Polsce i UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wysyłka towarów za granicę. Przepisy celne i „niecelne” w Polsce i UE"— Zapis prezentacji:

1 Wysyłka towarów za granicę. Przepisy celne i „niecelne” w Polsce i UE

2 Szymon Kabaciński Funkcjonariusz Służby Celnej od 1991
1991 – Izba Celna w Rzepinie (granica z Niemcami) od Izba Celna w Gdyni (granica z całym światem) Użytkownik Allegro zarejestrowany jako Sim0n_k od kwietnia 2004

3 Unia Europejska vs reszta świata

4 Granice Państw a Granica Celna
Obszar Celny Unii obejmuje: terytorium Królestwa Belgii, terytorium Królestwa Danii, z wyjątkiem Wysp Owczych i Grenlandii terytorium Republiki Federalnej Niemiec, z wyjątkiem wyspy Helgoland i terytorium Büsingen terytorium Królestwa Hiszpanii z wyjątkiem Ceuty i Melilli terytorium Republiki Francuskiej, za wyjątkiem terytoriów zamorskich i Saint Pierre i Miquelon oraz Majotty terytorium Republiki Greckiej terytorium Irlandii terytorium Republiki Włoskiej, z wyjątkiem gmin Livigno i Campione d’Italia oraz wód krajowych Jeziora Lugano znajdujących się pomiędzy nabrzeżem a granicą polityczną strefy położonej pomiędzy Ponte Tesa a Porto Ceresio

5 Granice Państw a Granica Celna
terytorium Królestwa Niderlandów w Europie terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga terytorium Republiki Austrii terytorium Republiki Portugalskiej terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Wysp Normandzkich i Wyspy Man terytorium Republiki Finlandii terytorium Królestwa Szwecji terytorium Republiki Czeskiej terytorium Republiki Estońskiej terytorium Republiki Cypryjskiej terytorium Republiki Łotewskiej terytorium Republiki Litewskiej terytorium Republiki Węgierskiej terytorium Republiki Malty terytorium Rzeczypospolitej Polskiej terytorium Republiki Słowenii terytorium Republiki SŁowackiej

6 Również terytoria spoza terytorium UE uznaje się za część terytorium celnego Wspólnoty
terytorium księstwa Monaco terytorium stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa w Akrotiri i Dhekalii

7 Przepisy regulujące wymianę towarową z zagranicą

8 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY (WKC)
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 PRZEPISY WYKONAWCZE do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego WKC (PWKC) Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 918/83 WSPÓLNOTOWY SYSTEM ZWOLNIEŃ CELNYCH

9 Wspólnotowa Taryfa Celna TARIC

10

11 Ograniczenia i zwolnienia taryfowe

12 Wolny handel ?

13 Ograniczenia pozataryfowe

14 Ochrona dóbr kultury

15 Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

16 Broń i amunicja

17 Czasem się nie udaje

18 Kontrola celna

19 Pułapki i paradoksy

20 Dyskusja i odpowiedzi na pytania


Pobierz ppt "Wysyłka towarów za granicę. Przepisy celne i „niecelne” w Polsce i UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google