Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały szkoleniowe przygotowujące do ubiegania się o wydanie upoważnienia do wykonywania przeglądów w zakresie niezbędnym do dopuszczenia do lotów samolotów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały szkoleniowe przygotowujące do ubiegania się o wydanie upoważnienia do wykonywania przeglądów w zakresie niezbędnym do dopuszczenia do lotów samolotów."— Zapis prezentacji:

1 Materiały szkoleniowe przygotowujące do ubiegania się o wydanie upoważnienia do wykonywania przeglądów w zakresie niezbędnym do dopuszczenia do lotów samolotów (z wyłączeniem samolotu An-2) i/lub szybowców, na które pilot posiada uprawnienia do wykonywania lotów bez prawa regulacji i usuwania usterek. Opracował: Edwin ForgielWrocław 2009 AEROKLUB WROCŁAWSKI ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA CIĄGŁĄ ZDATNOŚCIĄ DO LOTU

2 2 Zarządzenie nr 3/2008 z dnia 26.02.2008 r. Na podstawie przepisów Part-M oraz AMC do Part-M Dział A: Wymagania Techniczne dotyczące obsługi technicznej statków powietrznych ustalam zasady dotyczące wykonywania przez pilotów przeglądów przedlotowych statków powietrznych użytkowanych przez Aeroklub Wrocławski. Aeroklub Wrocławski D Y R E K T O R /-/ Stanisław Słotwiński

3 3 Zasady wykonywania przeglądów przedlotowych statków powietrznych przez pilotów. 1.Zgodnie z przepisami zawartymi w Part-M oraz AMC do Part-M za przegląd przedlotowy odpowiedzialny jest pilot-dowódca. 2.Pilot może przystąpić do przeglądu przedlotowego tylko w przypadku posiadania upoważnienia wydanego przez Dyrektora Aeroklubu Wrocławskiego. 3.Upoważnienie do przeglądów przedlotowych dotyczy statków powietrznych, których właścicielem lub użytkownikiem jest Aeroklub Wrocławski i jest ważne jeden rok. Przedłużenie upoważnienia jest poprzedzone sprawdzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu przeglądów przedlotowych. 4.Podstawą wydania upoważnienia do przeglądów przedlotowych jest instruktaż zakończony sprawdzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej pilota. Instruktaż prowadzi Szef Techniczny lub osoba przez niego upoważniona. 5.Zakres instruktażu obejmuje wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przeglądów przedlotowych.

4 4 Zasady wykonywania przeglądów przedlotowych statków powietrznych przez pilotów cd. 6.Upoważnienie jest ważne tylko wraz z uprawnieniami do wykonywania lotów na określonych typach samolotów i szybowców, za wyjątkiem samolotu An-2. W czasie szkolenia podstawowego przegląd przedlotowy wykonuje uczeń-pilot pod nadzorem pilota instruktora. 7.Samolot lub szybowiec do przeglądu przedlotowego udostępnia w godzinach pracy mechanik, po godzinach pracy służba ochronna po sprawdzeniu ważności upoważnienia. 8.Pilot jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie Pokładowego Dziennika Technicznego. Do jego obowiązku należy dokonanie odpowiedniego wpisu po przeprowadzeniu przeglądu przedlotowego. 9.Wszelkie nieprawidłowości w prowadzeniu Pokładowego Dziennika Technicznego pilot powinien zgłaszać Szefowi Wyszkolenia lub etatowym instruktorom Aeroklubu Wrocławskiego. W przypadku nieprawidłowości wypełnienia Pokładowego Dziennika Technicznego (brak wymaganych wpisów, podpisów itp.) statek powietrzny zostaje zawieszony w eksploatacji do czasu uzupełnienia wpisów przez pilota.

5 5 Zasady wykonywania przeglądów przedlotowych statków powietrznych przez pilotów cd. 10.W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad eksploatacji statków powietrznych przez pilota Dyrektor Aeroklubu Wrocławskiego może cofnąć upoważnienie. 11.Zasady wykonywania przeglądów przedlotowych statków powietrznych wraz z upoważnieniami przechowywane są wraz z dokumentacją mechanika dyżurnego. 12.Upoważnienia wydaje się w 2 egzemplarzach: 1-szy egzemplarz zainteresowany, 2 – egzemplarz dokumentacja mechanika dyżurnego. Aeroklub Wrocławski D Y R E K T O R /-/ Stanisław Słotwiński

6 6 Załączniki: 1.Wyciąg z Part-M w zakresie obsługi przedlotowej. 2.Przegląd przedlotowy szybowca. 3.Przegląd przedlotowy samolotu. 4.Zaświadczenie o odbyciu instruktażu w zakresie przeglądu przedlotowego. 5.Upoważnienie. 6.Rejestr wydanych upoważnień do przeprowadzenia przeglądów przedlotowych przez pilotów.

7 7 W okresie od wydania upoważnień do przeglądów przedlotowych do dnia dzisiejszego wystąpiło kilka istotnych zmian mających wpływ na przeprowadzenie przeglądu przedlotowego. Zmiany dotyczą: 1.Przeprowadzenia przeglądu przedlotowego samolotu Cessna 150. W wyniku decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego koniecznym stało się wykonanie (kontrowersyjnych) biuletynów dotyczących zbiorników paliwowych. Następstwem wykonania biuletynów SEB92-26R1 oraz SEB92-23 jest zwiększenie liczby punktów poboru odstoju paliwa i tak: (a) na samolocie Cessna 150 SP-KAN liczba punktów poboru odstoju paliwa zwiększyła się z 3 (trzech) do 10 (dziesięciu); (b) na samolocie Cessna 150 SP-FMO liczba punktów poboru odstoju paliwa zwiększyła się z 3 (trzech) do 12 (dwunastu). 2.Zmiany zawartości Pokładowego Dziennika Technicznego.

8 8 Samolot Cessna 150 SP-KAN: Łączna pojemność zbiorników 98 litów; Liczba dodatkowo zainstalowanych zaworów drenażowych w zbiornikach skrzydłowych – 6; Łączna ilość zaworów drenażowych w zbiornikach skrzydłowych – 8; Liczba dodatkowo zainstalowanych zaworów drenażowych pod kadłubem – 1; Łączna ilość punktów poboru odstoju paliwa pod kadłubem – 2; Całkowita liczba punktów poboru odstoju paliwa dla samolotu SP-KAN – 10.

9 9 Miejsce instalacji dodatkowego zaworu drenażowego pod kadłubem:

10 10 Miejsca instalacji dodatkowych zaworów drenażowych:

11 11 1 2 2

12 12 SKRZYDŁO PRAWESKRZYDŁO LEWE 3 4 5 6 7 8 9 10

13 13 12 3 4 5 6

14 14 7 8 9 10

15 15 Samolot Cessna 150 SP-FMO: Łączna pojemność zbiorników 144 litry; Liczba dodatkowo zainstalowanych zaworów drenażowych w zbiornikach skrzydłowych – 8; Łączna ilość zaworów drenażowych w zbiornikach skrzydłowych – 10; Liczba dodatkowo zainstalowanych zaworów drenażowych pod kadłubem – 1; Łączna ilość punktów poboru odstoju paliwa pod kadłubem – 2; Całkowita liczba punktów poboru odstoju paliwa dla samolotu SP-FMO – 12.

16 16 Miejsce instalacji dodatkowego zaworu drenażowego pod kadłubem:

17 17 Miejsca instalacji dodatkowych zaworów drenażowych:

18 18 1 2 2

19 19 SKRZYDŁO PRAWESKRZYDŁO LEWE 3 4 5 6 11 8 9 10 7 12

20 20 12 3 4 6 75

21 21 8 9 10 11 12

22 22 Zgodnie z wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego w oparciu o Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników (PL-6) – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. 2004 Nr 262, poz. 2609) Pokładowy Dziennik Techniczny musi zawierać: 1. W przypadku SAMOLOTÓW Lp.Nazwa dokumentuStosowany skrótNr druku 0.Karta weryfikacji kompletności PDT-- 1.Oświadczenie o Zdatności do LotuMSAWr/T/D/1 2.Poświadczenie ObsługiCRSAWr/T/D/2 3.Pokładowy Dziennik TechnicznyPDTAWr/T/D/03.2 4.Protokół WażeniaPW- 5.Lista Wzlotów-AWr/W/IWL/02 lub Zlecenie na Lot (w przypadku wykonywania lotów z lądowaniem na innych lotniskach) -AWr/W/IWL/01

23 23 2. W przypadku SZYBOWCÓW Lp.Nazwa dokumentuStosowany skrótNr druku 0.Karta weryfikacji kompletności PDT-- 1.Oświadczenie o Zdatności do LotuMSAWr/T/D/1 2.Poświadczenie ObsługiCRSAWr/T/D/2 3.Pokładowy Dziennik TechnicznyPDTAWr/T/D/04 4.Protokół WażeniaPW- 5.Lista Wzlotów-AWr/W/IWL/02 lub Zlecenie na Lot (Zaświadczenie Zgłoszenia Przelotu) (w przypadku wykonywania lotów z lądowaniem na innych lotniskach) -- Zgodnie z informacją zamieszczoną na pierwszej stronie Pokładowego Dziennika Technicznego: Pilot-dowódca statku powietrznego zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności dokumentów przed każdym lotem zgodnie z powyższym wykazem.


Pobierz ppt "Materiały szkoleniowe przygotowujące do ubiegania się o wydanie upoważnienia do wykonywania przeglądów w zakresie niezbędnym do dopuszczenia do lotów samolotów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google