Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Die interessanten Säugetiere.
Ciekawe Ssaki.

3 Die Säugetiere sind eine Klasse der Wirbeltiere
Die Säugetiere sind eine Klasse der Wirbeltiere. Zu ihren kennzeichnenden Merkmalen gehören: die Fütterung des Nachwuchses (durch das Säugen) mit der Milch, die in den Milchdrüsen der Weibchen produziert wird, sowie das Fell, das sie unabhängig von der Umgebungstemperatur macht. Ssaki należą do rodziny kręgowców. Do ich cech charakterystycznych należy: karmienie młodych (przez ssanie) mlekiem, które jest produkowane przez gruczoły mleczne samicy oraz sierść, która czyni je niezależnymi od temperatury otoczenia.

4 Der Biber hat ein dichtes Fell das ihn vor Kälte und Nässe schützt
Der Biber hat ein dichtes Fell das ihn vor Kälte und Nässe schützt. Er kann sehr gut schwimmen und tauchen, denn er verschließt Nase und Ohren wenn er auf Tauchgang geht. Er hat Schwimmhäute an den Hinterpfoten und einen Ruderschwanz. Er wohnt an langsam fließenden Gewässern und baut dort Dämme. Bóbr ma gęstą sierść, która chroni go przed zimnem i wilgocią. Potrafi dobrze pływać i nurkować ponieważ podczas zanurzania się zamyka nos oraz uszy. Ma błony na tylnych łapach oraz ogon pełniący rolę wiosła. Mieszka przy wolno płynących wodach i buduje tam tamy. Er nagt Baume rundherum und stößt sie danach um. Obgryza dookoła drzewa i zrzuca je potem na dół.

5 Der Ameisenbär hat einen mächtigen Körper und einen kleinen Kopf mit dünner, langer Schnauze. Er besitzt keine Zähne. Er wird bis Zentimeter lang. Seine Schnauze misst bis zu 45 Zentimeter und besitzt nur eine winzige Mundöffnung, durch die, die bis zu 60 cm lange klebrige Zunge passt. Mrówkojad posiada silne ciało oraz małą głowę z długim pyskiem. Nie ma zębów. Osiąga długość do 120 cm. Jego pysk mierzy do 45 cm i ma tylko mały otwór gębowy mieszczący lepki język o dł. 60 cm. Die Ameisenbären leben in Savannen und in Küstenwäldern. Mrówkojady żyją w sawannach oraz w lasach przybrzeżnych.

6 Die Heimat des Damhirsches ist in Europa und in Asien
Die Heimat des Damhirsches ist in Europa und in Asien. Er lebt in den Wäldern des Mittelgebirges. Der Damhirsch ist ein mittelgroßes Tier. Im Sommer ist sein Fell gefleckt, im Winter oft nur graubraun. Jedes Jahr bekommen die Männchen ein neues Geweih. Ojczyzną daniela jest Europa i Azja. Żyje w lasach terenu górzystego. Daniel jest zwierzęciem średniej wielkości. W lecie jego sierść jest nakrapiana a w zimie szaro - brązowa. Samce co roku zmieniają poroże. Die Damhirsche leben in Rudeln, das nur aus weiblichen Tieren mit ihren Jungen besteht. Die Männchen leben in ihren kleinen Gruppen. Daniele żyją w stadach składającym się tylko z samic z młodymi. Samce żyją w swoich małych grupkach.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Fütterung des Nachwuchses - karmienie młodych das Fell - sierść unabhängig von... - niezależny od... der Biber - bóbr vor Kälte schützen - chronić przed zimnem die Nässe - wilgoć er kann schwimmen - on potrafi pływać tauchen - nurkować er verschließt die Ohren - on zamyka uszy die Schwimmhaut, die Schwimmhäute - błona/y die Hinterpfoten - tylne łapy

8 Das Chinchilla wird auch Hasenmaus genannt und gehört zur Gattung der Nagetiere. Es stammt aus dem Südamerikanischen Hochgebirge. Als Schlupfwinkel dienen ihm natürliche Felsspalten und Nischen. Chinchillas teilen ihre Unterschlüpfe mit anderen Nagetieren. Szynszyla jest nazywana także króliko-myszą i należy do gatunku gryzoni. Pochodzi z gór Ameryki Południowej. Jako kryjówki służą jej naturalne szczeliny skalne oraz nisze. Szynszyle dzielą swoje schroniska z innymi gryzoniami. Ihren Durst decken Chinchillas durch den Tau auf den Pflanzen. Swoje pragnienie zaspokajają szynszyle rosą na roślinach.

9 Gürteltiere haben einen gedrungen Körper, kurze Beine und einen Schwanz. Typisch für się ist der Panzer aus Horn- und Knochenplatten, die durch Hautfalten verbunden sind. Der Kopf ist auf der Oberseite ebenfalls von Platten besetzt. An den Beinen tragen Gürteltiere kräftige Krallen. Pancerniki mają krępe ciało, krótkie nogi oraz ogon. Typowym dla nich jest pancerz składający się z płyt z rogu i kości, które są połączone przez fałdy skórne. Głowa u góry jest również pokryta płytami. Na nogach posiadają pancerniki silne pazury. Gürteltiere leben überwiegend in Savannen, Steppen und Halbwüsten - also in eher trockenen Lebensräumen. Pancerniki zamieszkują sawanny, stepy oraz półpustynie - a więc raczej suche siedliska.

10 Der Dachs hat Streifen im Gesicht
Der Dachs hat Streifen im Gesicht. Seinen Bau gräbt er tief in den Erdboden hinein. Die Dachsbauten sind sehr weitläufig und haben mehrere Eingänge. In ihren Höhlen haben sie sogar Toilettenkammern. Dachse sind sehr reinliche Tiere und halten ihre Wohnung sauber. Borsuk ma paski na twarzy. Swoją norę wygrzebuje głęboko w ziemi. Budowle borsuka są bardzo przestrzenne i mają wiele wejść. W jaskiniach znajdują się nawet toalety. Borsuki to czyste zwierzęta utrzymujące swoje mieszkanie w porządku. Der Dachs frisst Schnecken, Insekten, Mäuse und Würmer Körner, Früchte, die er mit seiner trichterförmigen Nase aus dem Boden gräbt. Borsuk żywi się ślimakami, owadami, myszami, ziarnami, owocami, które zagrzebuje w ziemi swoim nosem w kształcie lejka.

11 Flughunde sind verwandt mit den Fledermäusen
Flughunde sind verwandt mit den Fledermäusen. Sie haben einen hundeartigen Kopf und große Augen, mit denen sie auch in der Dämmerung und in Höhlen gut sehen können. Außerdem können sie sehr gut riechen. Ihre Ohren sind relativ klein und sie können also nicht so gut hören wie Fledermäuse. Latające lisy (dosł. latające psy) są spokrewnione z nietoperzami. Mają głowę podobną do psa z dużymi oczami, którymi widzą dobrze nawet w półmroku oraz w jaskiniach. Poza tym mają doskonały węch. Ich uszy są stosunkowo małe, nie słyszą więc tak dobrze jak nietoperze. Flughunde leben in den tropischen und subtropischen Gebieten Afrikas, Asiens und Australiens. Latające lisy żyją tropikalnych i subtropikalnych terenach Afryki, Azji oraz Australii.

12 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Damme, die Dämme - tama/y er nagt - obgryza der Ameisenbär - mrówkojad der Körper - ciało die Schnauze - pysk die Mundöffnung - otwór gębowy klebrige Zunge - lepki język der Damhirsch - daniel ein mittelgroßes Tier - zwierzę średniej wielkości das Geweih - poroże das Rudel - stado

13 Die Faultiere hängen mit dem Kopf nach unten im Baum und bewegen sich nur im Zeitlupentempo. Es gibt Dreifingerfaultiere und Zweifingerfaultiere. Bei manchen Faultier-Arten sind die Vorderbeine länger als die Hinterbeine. Leniwce wiszą głową w dół na drzewie i poruszają się tylko w zwolnionym tempie. Istnieją : leniwce trójpalczaste oraz dwupalczaste. U niektórych gatunków leniwców kończyny przednie są dłuższe od tylnich. Ein Merkmal der Faultiere ist die extrem bewegliche Halswirbelsäule: Sie können ihrem Kopf um 180 Grad drehen. Cechą charakterystyczną leniwców są niezwykle elastyczne kręgi szyjne: mogą obracać głowę o 180 stopni.

14 Der Siebenschläfer schläft im Winter mindestens sieben Monate
Der Siebenschläfer schläft im Winter mindestens sieben Monate. Er hat einen buschigen Schwanz und sieht ungefähr so aus wie die Maus. Ihr Körper kann fast 20 Zentimeter lang werden; ihr Schwanz rund 15 Zentimeter. Er lebt in den Wäldern von Süd- und Mitteleuropa. Popielica śpi w zimie przez co najmniej siedem miesięcy. Posiada puszysty ogon i wygląda prawie jak mysz. Jej ciało mierzy prawie 20 cm a jej ogon ok. 15 cm. Zamieszkuje lasy Europy południowej i Środkowej. Der Siebenschläfer klettert gern auf Bäumen mit Blättern herum. Buchenwälder mag er am liebsten. Popielica chętnie wspina się na drzewa liściaste. Najbardziej lubi lasy bukowe.

15 Der Braunbär ist ein Säugetier, das den Winter in Form der Winterruhe verbringt. Er frisst sich im Herbst einen Winterspeck an und sammelt Vorräte, die er in seiner Höhle aufbewahrt. Im Winter senkt der Braunbär seine Körperfunktionen ab, jedoch nicht seine Körpertemperatur. Niedźwiedź brunatny jest ssakiem, który spędza zimę w formie hibernacji. W jesieni obrasta w tłuszcz zimowy oraz gromadzi zapasy, które przechowuje w swojej norze. W zimie zmniejszają się funkcje jego organizmu, jednak nie spada temperatura ciała. Am liebsten mag er Früchte, Beeren und Wurzeln. Auch Ameisen, Bienen und Wespen stehen auf seinem Speiseplan. Najbardziej lubi owoce, jagody oraz korzenie. Mrówki, pszczoły i osy są także w jego menu.

16 Der Goldhamster stammt aus den Steppen- und Wüstengebieten
Der Goldhamster stammt aus den Steppen- und Wüstengebieten. Hier muss er die oft weite Strecken zurücklegen um Futter zu finden. Daher kommt auch seine Bewegungs- freudigkeit. Er lebt gerne alleine. Sein Gebiet begrenzt er mit Duftdrüsen. Er baut er sich 2m tiefe Höhlen, die er mit Pflanzen und Blätter auspolstert. Chomik syryjski pochodzi z obszarów stepowo -pustynnych. Tutaj musi często przemierzać duże odległości w poszukiwaniu jedzenia. Stąd też jego ruchliwość. Mieszka chętnie sam. Swoje terytorium zaznacza zapachem z gruczołów. Buduje jamy 2 m głębokości, które wyściela roślinami oraz liśćmi. Nach Tagen Tragezeit kommen Junge zur Welt. Po dniach ciąży przychodzi na świat młodych.

17 Der Koala-Bär ist ein Beuteltier, das in Australien beheimatet ist
Der Koala-Bär ist ein Beuteltier, das in Australien beheimatet ist. Das Wort „Koala" bedeutet in der Sprache der Aborigines „kein Wasser". Der Koala -Bär trinkt kein Wasser. Alle Feuchtigkeit nimmt er aus den Eukalyptus- blättern. Er lebt und schläft auf den Eukalyptusbäumen. Miś koala jest torbaczem pochodzącym z Australii. Słowo "Koala" oznacza w języku Aborygenów "bez wody". Miś koala nie pije wody. Wszelką wilgoć czerpie z liści eukaliptusa. Mieszka i śpi na drzewach eukaliptusowych. Die Koala- Bäre schlafen oft. Ihre Müdigkeit kommt von den Eukalyptusblättern, von welchen sie berauscht werden. Misie koala śpią często.Ich zmęczenie powodują liście eukaliptusa, które działają na nie odurzająco.

18 Der Igel ist ein Insektenfresser. Er kommt blind zur Welt
Der Igel ist ein Insektenfresser. Er kommt blind zur Welt. Er kann schwimmen. Die Igel leben am liebsten im Laubhaufen und im dichten Gebüsch. Im Herbst bereiten sie sich auf den Winterschlaf vor. Ein Igel muss 750 Gramm schwer sein, damit er den Winter überleben kann. Jeż żywi się owadami. Przychodzi na świat ślepy. Potrafi pływać. Jeże żyją najchętniej w stosach liści oraz w gęstych zaroślach. W jesieni przygotowują się do snu zimowego. Jeż musi ważyć 750g, aby móc przeżyć zimę. Wenn er glaubt in Gefahr zu sein, rollt er sich zu einer „Stachelkugel" zusammen. Kiedy uważa, że jest w niebezpieczeństwie zwija się w "kolczastą kulkę".

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Felsspalten - szczeliny skalne der Tau auf den Pflanzen - rosa na roślinach das Gürteltier - pancernik das Horn - róg kräftige Krallen - silne pazury der Dachs - borsuk sehr reinliche Tiere - bardzo czyste zwierzęta der Flughund - latający lis die Fledermaus - nietoperz das Faultier - leniwiec der Siebenschläfer - popielica

20 Der Igeltanrek sieht wie sehr kleine Europäische Igel aus
Der Igeltanrek sieht wie sehr kleine Europäische Igel aus. Er messt maximal 18 Zentimeter. Er kommt auf der Insel Madagaskar vor. Dort lebt er nicht nur auf dem Boden, sondern klettert zur Nahrungssuche auch auf Sträucher und Bäume. Tenrek wygląda jak bardzo mały europejski jeż. Mierzy maksymalnie 18 cm. Występuje na wyspie Madagaskar. Żyje tam nie tylko na ziemi ale wspina się także w poszukiwaniu pożywienia na drzewa i krzewy. Insgesamt gibt es zehn verschiedene Gattungen mit 30 Arten der Igeltanreks. W sumie jest dziesięć różnych rodzajów tenreków z trzydziestoma gatunkami.

21 Die Erdmännchen sind in Südafrika beheimatet
Die Erdmännchen sind in Südafrika beheimatet. Sie wohnen in steinigen und sandigen Flachgebieten, in denen außer Gräsern kaum Bewuchs vorhanden ist. Sie leben in kleinen Kolonien zusammen. Sie bauen Höhlen oder bewohnen feste Erdspalten. Surykatki są zadomowione w południowej Afryce. Mieszkają na kamienistych i piaszczystych obszarach, na których za wyjątkiem traw niewiele jest roślinności. Żyją w małych koloniach. Budują pieczary lub zamieszkują szczeliny skalne. Sie sind sehr neugierig und futterneidisch, dabei raufen sie oft um Beutestücke. Są bardzo ciekawskie oraz zazdrosne o paszę, stąd częste walki o łupy.

22 Ihr lateinischer Name kommt von "mus" = Maus und "putorius" = übel riechen, weil Frettchen eine Stinkdrüse zur Abwehr ihrer Feinde besitzen. Sie haben kräftige Beine und auf jedem Bein fünf Zehen mit Krallen. Frettchen können nicht besonders gut sehen, weil sie überwiegend in der Nacht aktiv sind. Ich łacińska nazwa pochodzi od "mus" = mysz oraz "putorius" = brzydko pachnący/a, ponieważ fretki posiadają gruczoły zapachowe, które odpychają wrogów. Mają silne nogi i na każdej nodze pięć palców z pazurami. Fretki nie widzą zbyt dobrze ponieważ przeważnie są aktywne nocą. Sie leben und jagen meist in unterirdischen Bauten, deshalb hören sie und zu riechen gut. Żyją i polują przeważnie w podziemiach, dlatego mają dobry słuch oraz węch.

23 Gundis sehen wie eine Mischung aus Meerschweinchen und Chinchillas aus
Gundis sehen wie eine Mischung aus Meerschweinchen und Chinchillas aus. Die kleinen Nagetiere stammen aus Nordafrika. Sie messen etwa 17,5 Zentimeter und besitzen einen winzigen Schwanz. Sie haben einen dichten, sehr weichen Pelz. Gundie wyglądają jak krzyżówka świnki morskiej i szynszyli. Te małe gryzonie pochodzą z północnej Afryki. Mierzą ok. 17,5 cm i posiadają mały ogonek. Mają gęste, bardzo miękkie futerko. Gundis bewohnen Felsspalten und Hohlräume in den Bergen und die Wüstensteppen. Gundie zamieszkują szczeliny i zagłębienia w górach oraz stepy pustynne.

24 Der Binturong besitzt einen Greifschwanz, der 56 bis 89 Zentimeter misst. Der Binturong sieht wie eine Mischung des Bärs, der Katze und des Marders aus. Sein Fell ist ziemlich lang. Er hat die weißen Ohren mit den schwarzen Haarbüschel. Binturong posiada ogon chwytny, mierzący cm. Binturong wygląda jak mieszanka niedźwiedzia, kota i kuny. Jego sierść jest dosyć długa. Ma białe uszy z czarnymi kępkami włosów. Binturongs leben in den dichten tropischen Regenwäldern, auf den Bäumen. Binturongi mieszkają w gęstych tropikalnych lasach, na drzewach.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Goldhamster - chomik syryjski die Tragezeit - ciąża die Müdigkeit - zmęczenie die Feuchtigkeit - wilgotność berauscht werden - być odurzonym der Winterschlaf - sen zimowy überleben - przeżyć der Igel - jeż blind - ślepy zur Nahrungssuche - w poszukiwaniu żywności die Erdmännchen - surykatki


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google