Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cudowny sport … Koszykówka. Troszeczkę historii Koszykówka powstała 21 grudnia 1891 roku w Springfield w stanie Massachusetts, gdy nauczyciel wychowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cudowny sport … Koszykówka. Troszeczkę historii Koszykówka powstała 21 grudnia 1891 roku w Springfield w stanie Massachusetts, gdy nauczyciel wychowania."— Zapis prezentacji:

1 Cudowny sport … Koszykówka

2 Troszeczkę historii Koszykówka powstała 21 grudnia 1891 roku w Springfield w stanie Massachusetts, gdy nauczyciel wychowania fizycznego w YMCA James Naismith opracował gr ę zespołow ą, któr ą mogliby uprawia ć studenci college'u zim ą w sali. Pocz ą tkowo do gry w koszykówk ę u ż ywano zwykłej piłki futbolowej. Zasady koszykówki były bardzo proste i zostały spisane przez twórc ę tego sportu. Gra ta stawała si ę coraz bardziej znana, a jej zasady zmieniały si ę. Wkrótce koszykówka była znana w całej Ameryce Północnej. 6 czerwca 1946 zostało zało ż one BAA (Basketball Association of America), które jesieni ą 1949 przybrało nazw ę National Basketball Association

3 Pierwsze boisko do tej dyscypliny wygl ą dało tak:

4 Reguły W koszykówk ę graj ą dwie dru ż yny, po pi ę ciu zawodników ka ż da. Celem ka ż dej z dru ż yn jest zdobywanie punktów za celne rzuty do kosza przeciwnika i zapobieganie zdobywaniu punktów przez dru ż yn ę przeciwn ą. Nad wła ś ciwym przebiegiem gry czuwaj ą s ę dziowie, s ę dziowie stolikowi i komisarz. Zwyci ę zc ą meczu zostaje dru ż yna, która na koniec czasu gry uzyska wi ę ksz ą liczb ę punktów. Kosze umieszczone s ą na wysoko ś ci 3,05 metra. Punkty otrzymuje si ę za umieszczenie piłki w koszu: 1 punkt za udany rzut osobisty z linii rzutów wolnych 2 punkty za rzut z akcji wykonany z odległo ś ci mniejszej ni ż linia rzutów za trzy punkty 3 punkty za rzut zza linii rzutów za trzy punkty (6,75 m) [w NBA 7,24 m] Boisko do gry to płaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkód, o wymiarach 28 m długo ś ci i 15 m szeroko ś ci, mierzonych od wewn ę trznych kraw ę dzi linii ograniczaj ą cych boisko.

5 Pozycje koszykarskie Rozgrywaj ą cy – point guard (PG), tzw. "1" – od tego zawodnika wymagane jest wiele asyst, przechwytów i brak strat. Jest to najcz ęś ciej najni ż szy zawodnik w zespole. Rzucaj ą cy obro ń ca – shooting guard (SG), tzw. "2" – od tego zawodnika wymagana jest umiej ę tno ść zdobywania wielu punktów, głównie rzutami z dystansu. Niski skrzydłowy – small forward (SF), tzw. "3" – od zawodników na tej pozycji wymagane jest zarówno wspieranie ni ż szych i wy ż szych graczy oraz du ż a wszechstronno ść. Silny skrzydłowy – power forward (PF), tzw. "4" – od graczy na tej pozycji wymaga si ę skutecznej gry w obronie (m.in. zbiórki, bloki) i ataku (głównie punkty spod kosza). Ś rodkowy – center (C), tzw. "5" – jego głównym zadaniem jest zdobywanie punktów spod kosza, zbieranie piłek z tablicy i blokowanie rzutów rywali. Ś rodkowymi zostaj ą najcz ęś ciej najwy ż si gracze w dru ż ynie.

6 Podziały boiska koszykarskiego Boisko koszykarskie mo ż na podzieli ć z ró ż nych wzgl ę dów. Podstawowe z nich to: ze wzgl ę du na pasy działa ń ze wzgl ę du na "wysoko ść " ze wzgl ę du na poło ż enie piłki ze wzgl ę du na ilo ść punktów za 1 rzut "z gry". BOISKO WG PRZEPISÓW FIBA OBOWIAZUJ Ą CYCH OD 2010r.

7 Koszykówka na świecie Pa ń stwoDru ż yna Stany Zjednoczone National Basketball Association (NBA)-m ęż czy ź ni Women's National Basketball Association-kobiety National Collegiate Athletic Association-m ęż czy ź ni i kobiety Francja Ligue nationale de basket-ball-m ęż czy ź ni Championnat de France de basket-ball-m ęż czy ź ni Polska Tauron Basket Liga (TBL) – m ęż czy ź ni Ford Germaz Ekstraklasa (PLKK) - kobiety Hiszpania Liga ACB (ACB) – m ęż czy ź ni Liga Femenina de Baloncesto (LFB) - kobiety Litwa Lietuvos krepšinio lyga (LKL) – m ęż czy ź ni Lietuvos Moteru Krepsinio Lyga (LMKL) - kobiety Niemcy Basketball-Bundesliga (BBL) – m ęż czy ź ni Niemiecka Liga Koszykówki Kobiet (DFBL) - kobiety Włochy Lega Basket A - m ęż czy ź ni

8 Słynni koszykarze Michael Jordan Marcin Gortat Ronald William Artest Joe Alexander Oraz inni …

9 Bibliografia http://www.v10.pl/galeria/marcin,gortat,artykul,34094,1,jpg.html http://www.v10.pl/galeria/marcin,gortat,artykul,34094,1,jpg.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszyk%C3%B3wka http://www.nba.com/dleague/fortwayne/alexander_1001 19.html http://www.nba.com/dleague/fortwayne/alexander_1001 19.html http://www.nndb.com/people/615/000110285/ http://basketball.wikia.com/wiki/Michael_Jordan

10 THE END Wasza Iga & Zuzia


Pobierz ppt "Cudowny sport … Koszykówka. Troszeczkę historii Koszykówka powstała 21 grudnia 1891 roku w Springfield w stanie Massachusetts, gdy nauczyciel wychowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google