Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRYWATNOŚĆ Autor: Joanna Błońska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRYWATNOŚĆ Autor: Joanna Błońska."— Zapis prezentacji:

1 PRYWATNOŚĆ Autor: Joanna Błońska

2 Menu Prywatność Prywatność w prawie Tajemnica korespondencji
Miejsce potrzeby Prywatność w innych kulturach Dystans wobec rzeczywistości Rozumienie prywatności wg. Westina

3 ,,Prywatność” Prywatność- określa możliwość jednostki lub grupy osób do utrzymania swych osobistych zwyczajów i zachowań z dala od widoku publicznego.

4 W prawie Prywatność często rozpatrywana jest jako prawo przysługujące jednostce. Prawo do prywatności funkcjonuje w niemal wszystkich współczesnych jurysdykcjach, chociaż w wielu sytuacjach może być ograniczane. W Polsce wynika między innymi z artykułu 47 ustawy zasadniczej, oraz z przepisów prawa cywilnego.

5 Tajemnica korespondencji
Oznacza, iż wszystko, co jest przedmiotem przekazu od nadawcy do adresata, należy wyłącznie do tych osób, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyrażą one zgodę na udostępnienie również innym informacji, które między sobą przekazują. Tajemnica korespondencji jest istotną częścią składową prawa do poszanowania życia prywatnego, w tym również do poszanowania jej tajemnicy.

6 Miejsce potrzeby prywatności pośród innych potrzeb, składających się na inne jednostki
Powiązania potrzeby prywatności z potrzebami składającymi się na autokoncepcję jednostki, próbowano odnaleźć stosując metody kwestionariuszowe: ACL i Kwestionariusz Preferencji Społecznych. Badania pokazały, że potrzeba prywatności nie jest "zwykłym" przeciwieństwem potrzeby afiliacji ani nie wiąże się z potrzebą autonomii. Potrzeba prywatności pozostaje natomiast w ujemnym związku z potrzebą ujawniania się i kontaktów z innymi. Nadto, potrzeba prywatności koliduje z wiekiem badanych oraz ma takie samo nasilenie u kobiet i mężczyzn, ale wiąże się z odmiennymi elementami obrazu siebie u każdej z płci.

7 Prywatność w różnych kulturach
Troska o prywatność nie jest domeną ani czasów współczesnych ani pochodną rozwoju cywilizacyjnego. Jak twierdzi wielu badaczy prywatności, a wśród nich Altman, prywatność jest potrzebą uniwersalną i ponad kulturową. Niniejszy tekst przybliża pokrótce kwestie regulacji prywatności w dwu typach kultur: o minimalnym i o maksymalnym natężeniu potrzeby prywatności. Reprezentantami pierwszego spośród wspomnianych "typów" będą kultury: Mehinacu, Javanese oraz Pigmeje. Za przykłady kultur o maksymalnej prywatności posłużą lud Balinese i Tuaredzy. Altman

8 Dystans wobec rzeczywistości i potrzeba prywatności
Dystans wobec rzeczywistości i potrzeba prywatności. Ludzie samorealizujący się dobrze znoszą, a nawet lubią samotność i pewne odizolowanie. Trzymają się nieco na uboczu, zachowują dystans wobec innych ludzi i wydarzeń, którym przyglądają się raczej, jak naukowiec badający zjawiska przyrody, a nie uczestnik wydarzenia. Dlatego nie czują się urażeni nawet w sytuacjach uchybiających godności. Własne niepowodzenia również traktują z dystansem i potrafią przyjmować je bez gwałtownych reakcji. Są samodzielni w podejmowaniu decyzji i czują się w pełni odpowiedzialni za siebie i swoje losy, dzięki czemu mają "więcej wolnej woli".

9 Informacje "historyczne", jakie tworzą kontekst dla współczesnego rozumienia prywatności prezentuje Westin Profesor Westin, będący niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie prywatności, wyodrębnia, a potem szczegółowo przedstawia cztery kluczowe - jego zdaniem - fazy rozwoju kwestii prywatności informacji i polityki w tym zakresie. Te okresy to lata , , oraz Szczególną uwagę poświęca skutkom dla spraw prywatności, jakie spowodował nowojorski atak terrorystyczny z 11 września. Właśnie na kanwie tego wydarzenia Westin snuje przewidywania, co do dalszych kierunków rozwoju polityki związanej z prywatnością. Westin

10 Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "PRYWATNOŚĆ Autor: Joanna Błońska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google