Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEAN TRIAL ON REDUCTION OF CARDIAC EVENTS WITH PERINDOPRIL IN STABLE CORONARY ARTERY DISEASE RANDOMIZOWANE BADANIE KLINICZNE POŚWIĘCONE PREWENCJI INCYDENTÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEAN TRIAL ON REDUCTION OF CARDIAC EVENTS WITH PERINDOPRIL IN STABLE CORONARY ARTERY DISEASE RANDOMIZOWANE BADANIE KLINICZNE POŚWIĘCONE PREWENCJI INCYDENTÓW."— Zapis prezentacji:

1 EUROPEAN TRIAL ON REDUCTION OF CARDIAC EVENTS WITH PERINDOPRIL IN STABLE CORONARY ARTERY DISEASE RANDOMIZOWANE BADANIE KLINICZNE POŚWIĘCONE PREWENCJI INCYDENTÓW CHOROBY WIEŃCOWEJ pod auspicjami Kongres ESC WIEDEŃ 31 sierpień 2003 Kongres ESC WIEDEŃ 31 sierpień 2003 EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Ogłoszenie wyników EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

2 PROPONOWANE PUNKTY UCHWYTU INHIBITORÓW ACE W LECZENIU CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA Prewencja pierwotna Czynniki ryzyka Nadciśnienie LVH Prewencja wtórna Dysfunkcja śródbłonka Blaszka miażdżycowa Niedokrwienie Zakrzep Nagły zgon Zawał serca ACS Remodeling Niewydolność serca wg Opie L.H., Stabilna CHNS ACEI

3 CEL BADANIA Podwójnie ślepa próba kontrolowana przez placebo Wpływ peryndoprylu na śmiertelność sercowo naczyniową i zawały serca nie zakończone zgonem i/lub zatrzymania krążenia z skuteczną reanimacją u chorych z stabilną chorobą niedokrwienną serca bez klinicznych objawów niewydolności serca EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

4 1251 pacjentów 43 ośrodki W Polsce pacjentów Na Świecie 24 kraje 424 ośrodki EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

5 Wybór leku Wybraliśmy peryndopryl - długo działający ACE inhibitor bo oprócz właściwości hipotensyjnych ma udokumentowane działanie przeciwniedokrwienne, przeciwmiażdżycowe oraz wpływ na remodeling sercowo naczyniowy EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

6 Wybór leku Długotrwałe obniżenie ciśnienia tętniczego przy pomocy różnych leków hipotensyjnych może zmniejszyć ryzyko incydentów sercowo- naczyniowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym. W badaniu EUROPA uzyskana redukcja ryzyka wystąpienia incydentu sercowo- naczyniowego była większa niż spodziewana na podstawie obserwowanego spadku ciśnienia tętniczego EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362: Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

7 Mężczyźni i kobiety 18 roku życia Bez klinicznych objawów niewydolności serca Udokumentowana choroba wieńcowa przebyty MI przynajmniej 3 miesiąca przed rozpoczęciem badania lub PTCA/CABG > 6 miesięcy przed pierwszą wizytą lub zmiany potwierdzone angiograficznie lub mężczyźni ze stabilną chorobą wieńcową i dodatnim testem wysiłkowym lub dodatnim wynikiem echokardiografii obciążeniowej lub dodatnim wynikiem scyntygrafii perfuzyjnej Kryteria łatwe do zastosowania w praktyce KRYTERIA WŁĄCZENIA EUROPA Investigators Lancet 2003;362: EUROPA investigators. Cardiovas Drugs Therapy. 2001

8 SCHEMAT BADANIA 2 tygodnie PERYNDOPRYL 8 mg randomizacja faza run-in 2 tygodnie PERYNDOPRYL 4 mg PERYNDOPRYL 8 mg 1 x dziennie placebo 1 x dziennie 4-letnia podwójnie ślepa próba EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

9 DANE DEMOGRAFICZNE Całkowita liczba zrandomizowanych pacjentów Udokumentowana choroba wieńcowa (%) Średni wiek (zakres) Przebyty zawał serca (%) Przebyte zabiegi rewaskularyzacji (%) Nadciśnienie tętnicze(%) Cukrzyca (%) Udar lub TIA (%) (26-89) EUROPA Investigators Lancet 2003;362: Rzeczywisty obraz populacji

10 LECZENIE TOWARZYSZĄCE Rzeczywisty obraz populacji Aspiryna lub inne leki przeciwpłytkowe (%) Leki hipolipemizujące (%) ß-blokery (%) Przebyte zabiegi rewaskularyzacji (%) EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

11 Zgonów sercowo-naczyniowych Zawałów serca niezakończonych zgonem Zatrzymań krążenia ze skuteczną akcją reanimacyjną Placebo (%) Peryndopryl Czas obserwacji -lata Skumulowana częstość zdarzeń (%) -20% p = 0,0003 PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA ŁĄCZNE RYZYKO EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362: Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

12 Zgonów sercowo-naczyniowych Zawałów serca niezakończonych zgonem Zatrzymań krążenia ze skuteczną akcją reanimacyjną p = 0, % PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA ŁĄCZNE RYZYKO EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362: Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

13 RRR: 20% [95% CI : ] PIERWOTNY PUNKT KOŃCOWY Zgony sercowo-naczyniowe, zawały serca niezakończone zgonem zatrzymania krążenia ze skuteczną reanimacją Liczba zdarzeń Peryndopryl (6 110)8.0%488 Placebo (6 108)9.9%603 EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362: Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

14 Kryteria: wiek, płeć,poprzedni zawał m. sercowego, CABG/PTCA, Nadciśnienie,cukrzyca, udar, palenie papierosów, hypercholesterolemia,leki : hipolipemizujące, blokery. NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE PERYNDOPRYL placebo % incydentów łącznie: zgon z przyczyn sercowo naczyniowych, zawał serca niezakończony zgonem, zawał serca z skuteczną reanimacją EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362: KORZYŚCI OBSERWOWANE WE WSZYSTKICH GRUPACH CHORYCH BEZ WZGLĘDU NA STOPIEŃ RYZYKA SERCOWO NACZYNIOWEGO Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

15 KORZYŚCI OBSERWOWANE WE WSZYSTKICH GRUPACH CHORYCH BEZ WZGLĘDU NA: wiek płeć współistnienie cukrzycy wartości RR leczenie towarzyszące EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362: Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

16 -14% Zgonów z każdej przyczyny Zawałów serca niezakończonych zgonem Niestabilnej ch. wieńcowej Zatrzymań krążenia ze skuteczną akcją reanimacyjną p = 0,0009 Pierwotnie zakładany punkt końcowy PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA ŁĄCZNE RYZYKO EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362: Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

17 Zawały serca nie zakończone zgonem Zawały serca zakończone zgonem PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA RYZYKO ZAWAŁÓW SERCA Placebo Peryndopryl Skumulowana częstość zdarzeń (%) Czas obserwacji -lata -24% p = 0,001 EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna Hot Line Session oral presentation,. Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

18 -24% Zawały serca niezakończone zgonem Zawały serca zakończone zgonem p = 0,001 PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA RYZYKO ZAWAŁÓW SERCA EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna Hot Line Session oral presentation,. Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

19 -39% PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA RYZYKO HOSPITALIZACJI Z POWODU NIEWYDOLNOŚCI SERCA p = 0,002 EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362: Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

20 Peryndopryl placebo lata p = (%) PERYNDOPRYL ZMNIEJSZA RYZYKO HOSPITALIZACJI Z POWODU NIEWYDOLNOŚCI SERCA EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362: Peryndopryl w dawce docelowej 8mg -39%

21 NAJWIĘKSZA PRÓBA KLINICZNA w grupie osób ze stabilną chorobą wieńcową ( chorych) RZECZYWISTY OBRAZ POPULACJI chorzy powyżej 18 roku życia bez względu na ryzyko sercowo naczyniowe LECZENI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI statyny47,5% leki przeciwpłytkowe92 % -blokery62 % 5 BADAŃ CZĄSTKOWYCH EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentationA. H. Gomma, K. M. Fox. Cardiovasc Drugs Therapy ;15: HOPE Investigators Circulation Jul 31;104(5): Pfeffer MA. Am J Cardiol Aug 6;82(3A):25H-30H Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

22 Korzystny wpływ na inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego Kontrola RR bez wahań i porannych zwyżek Korzystny wpływ na ryzyko sercowo - naczyniowe Fox K.M. et al., Eur Heart Journal. 1998; 19 (suppl. J.): Ferrari R., Medicigraphia 1998; 20 (3): Peryndopryl mechanizm działania

23 W badaniu EUROPA osiągnięto zmniejszenie łącznego ryzyka o: 20% zgonów z przyczyn sercowo naczyniowych, zawałów serca niezakończonych zgonem, zatrzymań krążenia z skuteczną reanimacją 20% zgonów z przyczyn sercowo naczyniowych, zawałów serca niezakończonych zgonem 24% zawałów serca 39% hospitalizacji z powodu niewydolności serca EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna Hot Line Session oral presentation,.EUROPA Investigators Lancet 2003;362: Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

24 SUBSTUDY PERFECT PERSPECTIVE PERTINENT PERSUADE PERGENE Ocena funkcji śródbłonka Ocena struktury t.t. wieńcowych w badaniu IVUS Ocena stężeń fibrynogenu, t-PA, PAI-1 jako wykładników funkcji śródbłonka Ocena podgrupy chorych z cukrzycą Badanie genetyczne poliformizmów genowych EUROPA investigators. ESC Congress Vienna oral presentation. EUROPA Investigators Lancet 2003;362:

25 SOLVD SAVE AIRE TRACE SOLVD (prev) HOPE Pacjenci z chorobą wieńcową EUROPA investigators. ESC Congress 2003 Vienna oral presentation,. Peryndopryl w dawce docelowej 8mg

26 EUROPA Investigators Lancet 2003;362:


Pobierz ppt "EUROPEAN TRIAL ON REDUCTION OF CARDIAC EVENTS WITH PERINDOPRIL IN STABLE CORONARY ARTERY DISEASE RANDOMIZOWANE BADANIE KLINICZNE POŚWIĘCONE PREWENCJI INCYDENTÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google