Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FEEDBACK (z j. angielskiego – sprzężenie zwrotne) + BIO (biologia) = BIOFEEDBACK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FEEDBACK (z j. angielskiego – sprzężenie zwrotne) + BIO (biologia) = BIOFEEDBACK."— Zapis prezentacji:

1

2 FEEDBACK (z j. angielskiego – sprzężenie zwrotne) + BIO (biologia) = BIOFEEDBACK

3

4 EEG biofeedback - jest metodą treningową, umożliwiającą harmonizowanie czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu.

5 Jako metoda w pełni biologiczna nie ma działań ubocznych, a jej efekty są porównywalne do leczenia farmakologicznego. Poza działaniem terapeutycznym może wspomagać zdrowy rozwój mózgu już od końca 3-go roku życia.

6 Treningi EEG Biofeedback stanowią nową skuteczną pomoc w zwiększeniu możliwościnaszego umysłu. Pesymiści uważają, że z możliwości naszego mózgu wykorzystujemy wyłącznie jego 5%, optymiści 10%. Treningi EEG Biofeedback zwiększą szybkość myślenia, kreatywność i pamięć - dzięki czemu możemy wykorzystać nawet 30% potencjału naszego umysłu.

7 EEG Biofeedback (z ang. EEG elektroencefalograf aparat do pomiaru fal mózgowych i oceny pracy mózgu, biofeedback = biologiczne sprzężenie zwrotne). Trening EEG biofeedback opracował w latach sześćdziesiątych prof. Barry Stermann na zlecenie NASA. W czasie treningu pacjent widzi przebieg swoich fal mózgowych przełożony na obraz pod postacią wideogry.

8 Technologia stworzona w Amerykańskim Centrum Badań Kosmicznych Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, początkowo wykorzystywana była do szkolenia astronautów i pilotów, którzy w warunkach ogromnego stresu muszą bezbłędnie wykonywać złożone czynności.

9 Celem treningu jest polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia bądź stanów nadmiernego blokowania. Jeżeli EEG jest nieprawidłowe pod wpływem Biofeedbacku normalizuje się.

10

11 Zwiększa możliwości umysłowe, pamięć, kreatywność, szybkość uczenia się i podejmowania decyzji, zmniejsza poziom stresu. Stosowany jest w terapii m.in.: zaburzeń psychosomatycznych, schorzeń neurologicznych, specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia), lękach, depresji, zaburzeniach mowy, nadpobudliwości psychoruchowej (zespoły ADHD, ADD).

12 Podczas pierwszej sesji specjalista: pedagog, psycholog, logopeda lub neurolog przeprowadza wstępny wywiad z pacjentem oraz zapoznaje się z jego historią choroby (jeżeli trening ma cel leczniczy). Następnie wykonywany jest zapis EEG (wraz z opisem) oraz przeprowadzana jest wstępna sesja treningowa EEG Biofeedback. Przebieg treningu jest całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny.

13

14 Dla pacjenta przyjmuje formę gry komputerowej, której przebieg sterowany jest jego umysłem. Na głowie oraz uszach pacjenta umieszczane są elektrody rejestrujące fale mózgowe, które są następnie przesyłane do komputera, który je wzmacnia i przetwarza, tak aby zapewnić sprzężenie zwrotne w postaci odpowiednich zmian w przebiegu gry.

15 beta - zwykle w niej przebywamy podczas dnia alfa (ang. alpha) - w twórczych stanach inspiracji, występują przy pozytywnym myśleniu teta (ang. theta) - w śnie z marzeniami sennymi, w transie hipnotycznym delta -podczas snu W różnych stanach świadomości zmieniają się fale mózgowe: gamma - przy stresie, tremie, lęku, w sytuacjach wyjątkowych

16 Badany wpływa na przebieg gry za pomocą własnego umysłu poprzez zwiększania aktywność mózgu w pożądanej częstotliwości (fal mózgowych), komputer promuje takie zachowanie i nagradza je odpowiednimi zmianami na ekranie. Jeśli zwiększa się aktywność fal w niepożądanej częstotliwości, nagroda nie jest przyznawana. Stopniowo mózg uczy się reagować na otrzymywane bodźce i rozpoczyna się "nauka" emitowania odpowiednich wzorców fal mózgowych (w przypadku sesji terapeutycznych). Uzyskanie właściwych częstotliwości w EEG jest nagradzane punktami w formie wizualnej i dźwiękowej, co sprawia, że pozytywnie pobudzony mózg rozpoczyna mimowolny proces uczenia się, dążąc do zdobycia kolejnych nagród.

17

18 Poprawa parametrów pracy mózgu koreluje z sukcesem w grze. Pozytywnie rozbudzony mózg dąży do nagród i optymalizuje swoją pracę w procesie samouczenia się (10-20 treningów po 30-60 minut każdy).

19 Istnieją raporty kliniczne potwierdzające skuteczność EEG Biofeedback w następujących problemach zdrowotnych u osób dorosłych: zaburzenia snu; tiki bóle głowy i migreny; lęki i agresywność; stany paniki; uzależnienia; depresja; poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania sobie materiału - również w zakresie języków obcych! polepszenia osiągnięć sportowych (wszystkie dyscypliny sportowe, taniec itp.); polepszenia wyników studiowania, także w szkołach muzycznych.

20 oraz u dzieci i młodzieży: zaburzenia zachowania w tym głównie nadpobudliwość psychoruchowa znana pod nazwą ADHD; zaburzenia snu; zaburzenia procesu uczenia (dysleksja, dysgrafia) oraz trudności w nauce; zaburzenia uwagi i jej utrzymania; autyzm; padaczka (epilepsja); mózgowe porażenie dziecięce; zaburzenia przyjmowania jedzenia (bulimia, anoreksja). poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania sobie materiału - również w zakresie języków obcych! polepszenia osiągnięć sportowych (wszystkie dyscypliny sportowe, taniec itp.); polepszenia wyników nauki, także w szkołach muzycznych.

21 Z każdego treningu EEG Biofeedback drukowany jest wynik treningu i śledzona poprawa funkcji w procesie samouczenia się kontroli pracy mózgu.

22 Uzależniona jest od występujących dysfunkcji. U osób zdrowych, chcących zoptymalizować swoje funkcjonowanie (poprawa koncentracji, pamięci, kreatywności, obniżenie poziomu stresu) - około 15-20 sesji. W stanach nerwicowych, lękowych - minimum 20 sesji. W prostych zaburzeniach uwagi, koncentracji - u dzieci ok. 40, u dorosłych ok. 30. W specyficznych trudnościach uczenia się (dysleksja, dysortografia) oraz zaburzeniach mowy i zachowania (hyper- i hypoaktywność) oraz innych lekkich dysfunkcjach mózgu - u dzieci ok. 60, u dorosłych około 40.

23 Wynosi od 65% do 95% w zależności od rodzaju problemu i głębokości zaburzenia. Np. w zaburzeniach snu skuteczność jest najwyższa - u dorosłych notuje się prawie 100% efekt, w moczeniu nocnym pozytywnie reaguje na trening 18 z 20 dzieci, w zaburzeniach uwagi z nadruchliwością oraz w zaburzeniach nerwicowych - około 85%.


Pobierz ppt "FEEDBACK (z j. angielskiego – sprzężenie zwrotne) + BIO (biologia) = BIOFEEDBACK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google