Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metateorie teorii wychowania. Obszary badawcze pedagogiki teoretycznej metateoria wychowania, analiza teoretyczna różnych teorii procesów pedagogicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metateorie teorii wychowania. Obszary badawcze pedagogiki teoretycznej metateoria wychowania, analiza teoretyczna różnych teorii procesów pedagogicznych."— Zapis prezentacji:

1 Metateorie teorii wychowania

2 Obszary badawcze pedagogiki teoretycznej metateoria wychowania, analiza teoretyczna różnych teorii procesów pedagogicznych oraz różne odmiany pedagogik systematycznych, prądów i kierunków pedagogicznych; odkrywanie i systematyzowanie prawidłowości i niezmienników wychowania, kształcenia i samokształcenia człowieka; analizowanie i porządkowanie dorobku naukowego pedagogik praktycznie zorientowanych, projektowanie kierunków głównych badań pedagogicznych.

3 Od metateorii ogólnej do metateorii szczegółowych METATEORIE NAUKOWE Metateoria nauk naturalistycznych Metateoria nauk hermeneutycznych Metateoria nauk dialektycznych METAPEDAGOGIKA Metateoria pedagogiki behawiorystycznej 1.H. Muszyńskiego 2.K. Konarzewskiego Metateoria pedagogiki humanistycznej 1.S. Hessena 2.K. Sośnickiego Metateoria pedagogiki krytycznej 1.J. Korczaka 2.A. S. Neilla

4 Modele podejścia badawczego w zakresie metapedagogiki 1. Rekonstrukcja pozytywna teorii wychowania. 2. Krytyka hermeneutyczna teorii wychowania. 3. Badania porównawcze teorii wychowania.

5 Racjonalność adaptacyjna TEORIE WYCHOWANIA AUTORYTARNEGO: pedagogika behawiorystyczna pedagogika konserwatywna Racjonalność emancypacyjna TEORIE WYCHOWANIA ANTYAUTORYTARNEGO: pedagogika humanistyczna pedagogika liberalna Cel wychowania: - rozwój wychowanka jako adaptacja do zastanych warunków życia, - tożsamość konwencjonalna, tożsamość roli. Cel wychowania: - rozwój wychowanka rozumiany jako samorealizacja, samowychowanie, - tożsamość postkonwencjonalna, tożsamość osoby. Zadanie wychowania: - kształtowanie wychowanków wg pożądanych i nienaruszalnych społecznie wzorców osobowych, kierowanie jego rozwojem, urabianie określonych cech. Zadanie wychowania: - promowanie szeroko pojętej zmiany człowieka i świata, bezinteresowne wspieranie swobodnego rozwoju wychowanka. Istota zmian edukacyjnych: - udoskonalać, ulepszać świat wg ustalonej już jego definicji. Istota zmian edukacyjnych: - rewizja obowiązujących definicji świata, wykraczanie poza dotychczasowe wyobrażenie o tym, co możliwe i pożądane.

6 Współczesne ideologie wychowania i ich kryteria porównawcze WSPÓŁCZESNE IDEOLOGIE WYCHOWANIA romantycznatransmisji kulturowejprogresywna To, co pochodzi od dziecka jest najważniejszym aspektem jego rozwoju. Wychowanie jest transmisją zdobyczy kulturowych Wychowanie powinno podtrzymywać naturalne interakcje dziecka z rozwijającym się społeczeństwem.

7 Kryteria porównawcze: 1.Prekursorzy i przedstawiciele, ideologia. 2.Założenia epistemiczne. 3.Założenia psychologiczne – teorie rozwoju człowieka. 4.Strategie definiowania celów wychowania. 5.Podstawowe kategorie pojęciowe stosowane w badaniach empirycznych nad efektami wychowania. 6.Pojęcie wychowania. 7.Wartości.

8 Komparatystyka ewolucji teorii pedagogicznych Etap ortodoksji – do lat 80. XX wieku; pedagogika socjalistyczna, upaństwowiona i upartyjniona; Etap heterodoksji – lata 80. XX wieku; pojawienie się ideologii konkurencyjnych (anty- i neo-), ruch solidarnościowo- emancypacyjny; Etap heterogeniczności – od początku lat 90 ubiegłego wieku; pluralizm teorii pedagogicznych, swoboda naukowa, postmodernistyczny zachwyt różnorodnością i ambiwalencją etyczną.


Pobierz ppt "Metateorie teorii wychowania. Obszary badawcze pedagogiki teoretycznej metateoria wychowania, analiza teoretyczna różnych teorii procesów pedagogicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google