Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane jako wartość w dobie kryzysu warsztat Dni Informatyki AHE 2009 mgr inż. Rafał Siech.

Коpie: 1
Dane jako wartość w dobie kryzysu warsztat Dni Informatyki AHE 2009 mgr inż. Rafał Siech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane jako wartość w dobie kryzysu warsztat Dni Informatyki AHE 2009 mgr inż. Rafał Siech."— Zapis prezentacji:

1 Dane jako wartość w dobie kryzysu warsztat Dni Informatyki AHE 2009 mgr inż. Rafał Siech

2 Czym są dane? Dane (ang. data; z łac. datum - to, co jest dane) – w informatyce zbiory liczb i tekstów o różnych formach. Są one używane przez komputery do obliczeń oraz są prezentowane, czy też przetwarzane cyfrowo. Takie tematyczne zbiory informacji są nazwane bazami danych. Mogą być olbrzymie, połączone w sieć poprzez Internet czy Intranet i posiadać różne systemy zabezpieczeń chroniące je przed nieupoważnionymi osobami. Układ danych który niesie za sobą konkretną informację to komunikat. W najbardziej ogólnym systemowym sensie, dane są zdefiniowane jako "to wszystko co jest/może być przetwarzane umysłowo lub komputerowo". W tym sensie dane są pojęciem relatywnym, istnieją tylko razem z pojęciem przetwarzania i mogą przyjmować takie postaci jak: znaki, mowa, wykresy i sygnały. Różne dane mogą dostarczać tą samą informację, ale jednocześnie te same dane mogą też dostarczać różnych informacji. Z drugiej strony, np. zbiory liczb czy wyrazów mogą być danymi, ale jeśli nie wiemy co reprezentują to nie są informacją. Niewątpliwie informacja jest dla nas wymierną wartością i staramy się aby minimalizować koszty dotarcia do niej. Jeden ze sposobów – program pobierający dane z bazy danych pokażemy na dzisiejszych warsztatach.

3 Bazy danych Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest "Systemem zarządzania bazą danych" (ang. DataBase Management System, DBMS). W ścisłej nomenklaturze baza danych oznacza zbiór danych, który zarządzany jest przez system DBMS. Bazy danych operują głównie na danych tekstowych i liczbowych, lecz większość współczesnych baz umożliwia przechowywanie danych binarnych typu: grafika, muzyka itp.

4 Budowa bazy danych Baza danych jest złożona z różnych elementów. Najważniejszymi z nich jest rekord podzielony na kilka pól, w których są przechowywane informacje poszczególnych kategorii. Na przykład w książce adresowej każdy rekord to zbiór informacji na temat jednej osoby. Składa się on z kilku pól przechowujących takie informacje, jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp. W każdym polu zapisywane są dane oddzielonej kategorii. Dzięki temu komputerowe bazy danych umożliwiają szybkie sortowanie rekordów według poszczególnych kategorii lub wyszukiwanie informacji w obrębie tylko wybranych pól. Wiele systemów zarządzania bazami danych oferuje możliwość tworzenia masek wprowadzania danych, które służą do bardziej wygodnego wprowadzenia nowych informacji. Naturalnie można z nich zrezygnować i wpisywać dane do bazy wyświetlanej w postaci tabelarycznej.

5 Relacyjne bazy danych W bazach relacyjnych wiele tablic danych może współpracować ze sobą (są między sobą powiązane). Bazy relacyjne posiadają wewnętrzne języki programowania, wykorzystujące zwykle SQL do operowania na danych, za pomocą których tworzone są zaawansowane funkcje obsługi danych. Relacyjne bazy danych (jak również przeznaczony dla nich standard SQL) oparte są na kilku prostych zasadach: Wszystkie wartości danych oparte są na prostych typach danych. Wszystkie dane w bazie relacyjnej przedstawiane są w formie tabel noszących nazwę "relacji. Każda tabela zawiera zero lub więcej wierszy ("krotki") i jedną lub więcej kolumn ("atrybutów"). Na każdy wiersz składają się jednakowo ułożone kolumny wypełnione wartościami, które z kolei w każdym wierszu mogą być inne. Po wprowadzeniu danych do bazy, możliwe jest porównywanie wartości z różnych kolumn, zazwyczaj również z różnych tabel, i scalanie wierszy, gdy pochodzące z nich wartości są zgodne. Umożliwia to wiązanie danych i wykonywanie stosunkowo złożonych operacji w granicach całej bazy danych. Wszystkie operacje wykonywane są w oparciu o algebrę relacji, bez względu na położenie wiersza tabeli. Wiersze w relacyjnej bazie danych przechowywane są w porządku zupełnie dowolnym - nie musi on odzwierciedlać ani kolejności ich wprowadzania, ani kolejności ich przechowywania. Z braku możliwości identyfikacji wiersza przez jego pozycję pojawia się potrzeba obecności jednej lub więcej kolumn niepowtarzalnych w granicach całej tabeli, pozwalających odnaleźć konkretny wiersz. Kolumny te określa się jako "klucz główny" (ang. primary key) tabeli.

6 Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez firmę Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO. Bezpłatna wersja dostępna do pobrania ze strony www.microsoft.com/express/sql/register/default.aspx

7 Zintegrowane środowisko programistyczne Zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment, IDE) jest to aplikacja lub zespół aplikacji (środowisko) służących do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania. Aplikacje będące zintegrowanymi środowiskami programistycznymi charakteryzują się tym, że udostępniają złożoną, wieloraką funkcjonalność obejmującą edycję kodu źródłowego, kompilowanie kodu źródłowego, tworzenie zasobów programu (tzn. formatek / ekranów / okien dialogowych, menu, raportów, elementów graficznych takich jak ikony, obrazy itp.), tworzenie baz danych, komponentów i innych. Dzięki temu mamy możliwość stworzenia prostego programu bez znajomości języka programowania – co pokażemy na dzisiejszym warsztacie.

8 Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio to zestaw narzędzi programistycznych (IDE), w skład którego wchodzi: Microsoft Visual C# Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Basic Microsoft Visual J# Microsoft Web Developer ASP.NET Microsoft Visual Studio pozwala na tworzenie samodzielnych aplikacji, a także aplikacji sieciowych, usług sieciowych oraz serwisów internetowych. Bezpłatna wersja dostępna do pobrania ze strony http://www.microsoft.com/express/default.aspx

9 Przygotowanie do pracy Do celów naszego warsztatu przygotowano wirtualne środowisko. Proszę uruchomić program Virtual PC. Logujemy się poprzez kombinację klawiszy: Prawy Alt + Enter Login: Administrator Hasło: P@ssw0rd Uruchamiamy program Visual Studio.

10 PREZENTACJA Tworzymy połączenie z przykładową bazą danych Northwind.

11 PREZENTACJA Wyświetlamy dane w formularzu.

12 PREZENTACJA Wyświetlamy w formularzu dane powiązane relacją.

13 Akademia Technologii Informatycznych Akademia Technologii Informatycznych to jednostka szkoleniowa działająca przy Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Prowadzimy specjalistyczne certyfikowane kursy informatyczne: z zakresu systemów operacyjnych, produktów serwerowych i narzędzi programistycznych Microsoft w ramach Akademii Microsoft (Microsoft IT Academy) z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych w ramach Akademii Cisco ( Cisco Networking Academy) przygotowujące do profesjonalnego użytkowania systemu operacyjnego Linux z zakresu obsługi aplikacji biurowych (pakiet Office).

14 Szkolenia związane z tematyką warsztatu 2124Programming with C# 2071Querying Microsoft SQL Server 2000 With Transact-SQL 2073Programming a Microsoft SQL Server 2000 Database Ukończenie szkolenia dokumentowane jest zaświadczeniem, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikujących Microsoft. Pełna oferta szkoleń na stronie: www.ati.ahe.lodz.pl

15 Zakończenie Dziękuję Państwu za uwagę. mgr inż. Rafał Siech Katedra Inżynierii Wiedzy i Inteligencji Komputerowej rsiech@ahe.lodz.pl


Pobierz ppt "Dane jako wartość w dobie kryzysu warsztat Dni Informatyki AHE 2009 mgr inż. Rafał Siech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google