Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH"— Zapis prezentacji:

1

2 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918-1919
Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH ID grupy: 97/79_P_G2 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Tworzenie profilu zawodowego w Internecie Semestr/rok szkolny: IV/

3 Struktura prezentacji
Cele projektu i podział pracy przy projekcie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i wykłady w szkole Aktywne metody poszukiwania pracy Poznanie siebie i zaplanowanie poszukiwania pracy Jak wykorzystać Internet do poszukiwania pracy? Profil zawodowy w Internecie Dokumenty aplikacyjne Rozmowa kwalifikacyjna Podsumowanie

4 Cele projektu i podział pracy

5 Główny cel – złożenie prezentacji tematu projektowego
GR. DS. dokumentów aplikacyjnych Główny cel – opracowanie zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych, wzorów, określenie częstych błędów GR. DS. aktywnego poszukiwania pracy Główny cel – opracowanie metod aktywnego poszukiwania pracy, aktywne poszukiwanie pracy przez Internet GR. DS. tworzenia profilu zawodowego Główny cel – przegląd portali umożliwiających zamieszczenie profilu zawodowego, opracowanie elementów profilu oraz wskazówek GR. DS. rozmowy kwalifikacyjnej Główny cel – opracowanie zasad przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej Os. SKŁADAJĄCA PREZENTA -CJĘ Główny cel – złożenie prezentacji tematu projektowego

6 Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i wykłady w szkole
II. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i wykłady w szkole

7 2.1. centrum doradztwa zawodowego dla młodzieży w poznaniu
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży jest jednostką budżetową Urzędu Miasta Poznaniu. Centrum współpracuje z poznańskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w obrębie Poznania w ramach przygotowywania i wspierania startu młodych ludzi na rynku pracy. Bardzo bogata oferta Centrum to m.in.: warsztatów i wykładów dla młodzieży dot. przygotowania dokumentów aplikacyjnych, badania własnych kompetencji zawodowych itp. konsultacji, wykładów i warsztatów dla nauczycieli dot. m.in. wspierania i motywowania uczniów, doradztwa zawodowego itp. indywidualne konsultacje młodzieży z doradcą zawodowym, uczestnictwo w imprezach, targach, spotkaniach dot. Wspierania młodzieży na rynku pracy

8 2.2. wizyta as-ów w cdzdm w poznaniu
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu współpracuje z poznańskimi instytucjami, ale w ramach wyjątku Dyrekcja zgodziła się na współpracę z nami. 19 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Centrum z doradcami zawodowymi. Tematyka spotkania: wykład i warsztaty dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych indywidualne konsultacje dotyczące naszych CV z doradcami zawodowymi badanie naszych kompetencji zawodowych – test kompetencji i konsultacje z doradcami zawodowymi

9 2.3. Wykłady gościnne w naszej szkole
W IV semestrze projektu „AS kompetencji” w naszej szkole gościł ponownie Pan dr Jarosław Korpysa. Tematyka gościnnych wykładów dotyczyła m.in. negocjacji. Przedstawione informacje i ćwiczenia w sposób pośredni dotyczyły naszego tematu.

10 Aktywne metody poszukiwania pracy
III. Aktywne metody poszukiwania pracy

11 3.1. aktywne metody poszukiwania pracy
Źródło: „Aktywne i elastyczne formy poszukiwania pracy” - oprac. Fundacji Edukacji Europejskiej (Wałbrzych 2006)

12 3.2. najważniejsze aktywne metody poszukiwania pracy
Najważniejsze metod poszukiwania pracy : rodzina i znajomi– budowa sieci kontaktów bezpośrednie zgłaszanie się do firm Media Internet Biura Karier Targi pracy, branżowe, spotkania z przedstawicielami biznesu, instytucjami np. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Urzędu Pracy Agencje rekrutacyjne– firmy doradztwa personalnego

13 3 .3. budowa sieci kontaktów
Uruchamiamy sieć kontaktów wśród rodziny, znajomych i tworzymy nowe, które mają nam pomóc znaleźć pracę. Im więcej osób wie, że szukamy pracy, tym większe prawdopodobieństwo, że dowiemy się o jakieś interesującej ofercie pracy. Nawiązuj i utrzymuj kontakty z osobami z interesującej cię branży, z każdym, kto może pomóc Ci w poszukiwaniu pracy. Reaguj natychmiast – jeśli dowiesz się o wolnym miejscu pracy, nie zwlekaj i dzwoń od razu, nawet pod koniec dnia urzędowania.

14 3 .4. bezpośrednie zgłaszanie się do firm
Należy wysyłać lub złożyć osobiście CV i listy motywacyjne do różnych firm, nawet gdy dana firma nie ogłaszała naboru na dane stanowisko pracy. Wiele firm gromadzi CV i listy motywacyjne, a gdy szuka pracownika w pierwszej kolejności nie umieszcza ogłoszeń tylko sięga do wcześniej nadesłanych ofert. Bezpośrednie zgłoszenie się do firmy świadczy o kreatywności, aktywności i motywacji osoby poszukującej pracy. To są bardzo poszukiwane cechy u przyszłych pracowników.

15 3 .5. MEDIA wykorzystywane do poszukiwania pracy
Z mediów najłatwiej uzyskać informacje o rynku pracy. Bardzo popularnym źródłem ogłoszeń dla osób poszukujących pracy jest prasa. Pracodawcy zamieszczają oferty pracy w dziennikach lokalnych, ogólnopolskich oraz w wydawnictwach branżowych i specjalistycznych. W prasie jest wiele dodatków tematycznych dotyczących ofert pracy (w dziennikach lokalnych i ogólnopolskich). Prasa dostarcza również szeregu informacji o nowych inwestycjach, rozwijających się branżach itp., co pośrednio wskazuje potencjalne miejsca pracy. W radiu i telewizji pojawia się szereg programów oraz audycji poświęconych zagadnieniom rynku pracy, sposobach aktywnego poszukiwania pracy

16 3 .6. INTERNET – nowoczesne narzędzie poszukiwania pracy
W raz z rozwojem technologii i wzrostem odstępczości Internet stał się bardzo popularną metodą poszukiwania pracy. Istnieje wiele specjalnych serwisów pracy, które są szczególnie cenne dla osób poszukujących pracy i dla pracodawców. Serwisy pracy zawierają nie tylko oferty pracy, ale również szereg informacji o tendencjach na rynku pracy, metod szukania pracy, ofert praktyk, szkoleń, staży w kraju i za granicą oraz wiele poradników dotyczących np. sposobu pisania dokumentów aplikacyjnych, czy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Poza polskimi portalami jest wiele portali europejskich np. Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES.

17 3 .7. BIURA KARIER Działają prawie na każdej uczelni w Polsce.
Prowadzą działalność informacyjną, szkoleniową lub badawczą. Służą radą i pomocą młodym ludziom w sprecyzowaniu planów zawodowych. Można uzyskać informacje o rynku pracy, oferty pracy stałej, dorywczej, praktykach, stażach, wyjazdach zagranicznych. Dysponują również często przydatnymi ulotkami, literaturą fachową z zakresu poszukiwania pracy oraz przewodnikami. Młodzi ludzie mogą brać udział w przygotowywanych przez Biura Karier wykładach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach z przedsiębiorcami i instytucjami. Istnieje Ogólnopolska Sieć Biur Karier.

18 3 .8. powiatowe urzędy PRACY
Po ukończeniu szkoły/ studiów możesz zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy (odpowiednim dla miejsca zamieszkania) i uzyskać status bezrobotnego. Jako bezrobotny absolwent możesz korzystać z ofert pracy, ale również z wielu działań skierowanych do młodych ludzi np. w ramach programu „1 praca” można odbyć staż itp. PUP proponują: pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, możliwość uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy Czarnków ul. Przemysłowa 2a Czarnków, tel.: (067) ,17,

19 3 .9. wojewódzkie Urzędy PRACY
Pracy za granicą możesz szukać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Pracodawcy zagraniczni i zagraniczne urzędy pracy tam zgłaszają oferty pracy. Można uzyskać również informacje o ofertach pracy w kraju oraz informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Można uzyskać pomoc doradcy systemu EURES (jeżeli planujesz podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej). Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna – 537 Poznań tel. (61)

20 3 .10. Targi PRACY, BRANŻOWE, SPOTKANIA
Udział w targach pracy, targach branżowych czy spotkaniach z przedstawicielami firm w szkołach i na uczelniach to okazja do bezpośredniego kontaktu z firmą. Udając się na targi czy spotkania należy zabrać ze sobą uaktualnione dokumenty aplikacyjne. Jako poszukujący pracy możesz uzyskać szereg dodatkowych informacji o firmie, jaj wymaganiach, procesie rekrutacji, możesz również porozmawiać z osobami przeprowadzającymi rekrutacje. Warto poszukać lokalnych targów pracy. Warto tez uczestniczyć np. w Poznańskich Targach Przedsiębiorczości.

21 3 .11. AGENCJE REKRUTACYJNE – FIRMY DARADZTWA PERSONALNEGO
Agencje rekrutacyjne nie są biurami pośrednictwa pracy. Instytucje te działają wyłącznie na zlecenie pracodawców pomagając im w znalezieniu odpowiednich pracowników na konkretne stanowiska. Inną formą rekrutacji prowadzonej przez agencję są tzw. poszukiwania bezpośrednie. Zajmują się tym headhunterzy („łowcy głów”). Headhunterzy poszukują najczęściej kadry na najwyższe stanowiska kierownicze oraz wysokospecjalistyczne. Warto zgłosić się do agencji rekrutacyjnej, by nasze dane zostały zapisane w ich bazach danych. Wybierając tę metodę poszukiwania pracy nie pętko można się doczekać rezultatów (nawet zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną).

22 Poznanie siebie i zaplanowanie poszukiwania pracy
IV.

23 4.1. Jak przygotować się do poszukiwania pracy?
Na początek powinniśmy dokonać krótkiej analizy SWOT własnej osoby, aby poznać bliżej samego siebie. Analiza SWOT polega na określeniu naszych mocnych i słabych stron, a następnie związanych z nimi szans oraz zagrożeń, które mogą nastąpić w przyszłości. Analiza SWOT będzie tutaj bardzo przydatnym narzędziem. Pomoże nam określić w jakiej pracy będziemy mogli nie tylko sprawdzić się najlepiej, ale czy pozwoli na dalszy rozwój i osiąganie sukcesów zawodowych.

24 4.2. badanie kompetencji zawodowych
Badanie kompetencji zawodowych można przeprowadzić przez rozwiązanie testu kompetencyjnego i analizę wyników, najlepiej z doradcą zawodowym. Testy tego typu dostępne są w Internecie. Po przeprowadzeniu takiego testu uzyskujemy wówczas ogólny opis wyniku. Najlepiej jednak skorzystać z oferty konsultacji z doradcą zawodowym. Wiele instytucji takich jak: Powiatowe Urzędy Pracy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, szkolni doradcy zawodowi czy wyspecjalizowane centra np. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu daje taka możliwość. Osoba bardziej świadoma swoich kompetencji zawodowych oraz mocnych i słabych stron łatwiej odnajdzie się na rynku pracy.

25 4.3. mocne i słabe strony Mocne strony Słabe strony cechy osobowości
Uzdolnienia zainteresowania najważniejsze sukcesy i osiągnięcia doświadczenie zawodowe kompetencje miękkie (czyli np. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem) analiza porażek; ich źródła cech negatywnych braki analiza możliwości redukcji cech negatywnych luk w doświadczeniu lub wykształceniu- uzupełnienie ich w miarę możliwości

26 4.4. Plan działań związanych z poszukiwaniem pracy
Ważne jest by opracować sobie plan działania: określ pracę, jaką jesteś zainteresowany – odpowiedz sobie na pytanie, co lubisz robić, w czym jesteś dobry, jakie wartości cenisz; zastanów się jaką wiedzę i umiejętności posiadasz;(analiza SWOT, testy kompetencyjne) naucz się, jak szukać pracy – sprawdź, jakie sposoby szukania pracy mógłbyś wykorzystać; jeśli jeszcze tego nie potrafisz – naucz się, jak pisać życiorys, list motywacyjny; załóż profil zawodowy w Internecie przemyśl jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej; na koniec – zastanów się, gdzie złożysz swoje CV oraz jak znajdziesz firmy, które byłyby zainteresowane Tobą jako pracownikiem.

27 Jak wykorzystać Internet do poszukiwania pracy?
V.

28 5.1. Skuteczność Internetu w poszukiwaniu pracy
Coraz więcej ludzi poszukuje dziś pracy przy Pomocy Internetu i uważa tą drogę za najskuteczniejszą. Zgodnie z danymi portalu zawartymi w raporcie, który powstał na podstawie przeprowadzonej ankiety w maju 2009 r.na temat internautów poszukujących pracy. Ogólne wyniki raportu: 96,17% badanych wskazało, że będzie szukać pracy przy pomocy Internetu (rodzina i znajomi 65,33%, prasa 64,42%)- większość osób wykorzysta kilka metod. 23,25% badanych ostatnią pracę znalazło włąsnie dzięki Internetowi znalazło Ludzie młodzi (21-30 lat) bardzo wysoko oceniają skuteczność Internetu w poszukiwaniu pracy.

29 5.2. Internetu w poszukiwaniu pracy
Głównymi zaletami Internetu przy poszukiwaniu pracy jest duża liczba ofert pracy zamieszczana przez przedsiębiorstwa, możliwość sprawdzenia firmy której oferta wyda nam się interesująca. Można również skorzystać z coraz bogatszej oferty wyspecjalizowanych portali na których umieszczamy swoje CV lub wypełniamy profil zawodowy i dostajemy em wiadomości z pasującymi ofertami pracy. Podstawową wadą Internetu jest szeroka dostępność również wśród innych osób poszukujących pracy, często powtarzające się oferty oraz oferty nieaktualne. Potencjalny pracodawca równie łatwo może znaleźć informacje o osobie, która złożyła do niego dokumenty aplikacyjne. Może sprawdzić przez wyszukiwarkę lub na popularnych portalach społecznościowych. Może również zweryfikować dane podane w CV dotyczące szkół i poprzednich pracodawców.

30 5.3. możliwości wykorzystania Internetu
Każdy szukający pracy powinien korzystać z możliwości Internetu, a więc: poszukiwać informacji na stronach www o sposobach poszukiwania pracy, sytuacji na rynku pracy, sposobach przygotowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, informacje o stażach i szkolenia oraz innych działaniach np. urzędów pracy itp. rejestrować się na portalach pracy(przynajmniej na kilku), wypełniaj profile, zamieszczaj swoje CV i informacje o sobie. szukać ofert pracy w Internecie i natychmiast wysyłaj swoje aplikacje (na portalach pracy, stronach portali prasowych, firm, instytucji itp. szukać w Internecie danych o potencjalnych pracodawcach i wysyłać droga mailową aplikacje. uczestniczyć w grupach dyskusyjnych szczególnie branżowych, specjalistycznych – tam pracodawcy często szukają informacji o potencjalnych pracownikach.

31 5.4. portale pracy (przykłady)
Każdy szukający pracy powinien zarejestrować się kilku portalach dotyczących poszukiwania pracy. Można na nich utworzyć swój profil swoje profile i regularnie przeglądać oferty pracy. Można wykorzystać np.: Istnieje jeszcze wiele innych tego typu portali w Internecie.

32 Profil zawodowy w Internecie
VI. Profil zawodowy w Internecie

33 6.1. profil zawodowy – co to jest?
Profil Zawodowy – to jest ta najważniejsza część skutecznego CV. Dzięki niemu pracodawca będzie mógł od razu i w krótkim czasie przekonać się, że to właśnie Ciebie powinien zaprosić do dalszej rekrutacji. Podkreśl w nim swoje mocne strony, najważniejsze doświadczenia czy osiągnięcia. Pochwal się swoimi najważniejszymi kompetencjami: wiedzą, jaką uzyskałeś, umiejętnościami, które posiadasz oraz cechami charakteru, które Cię wyróżniają. Wystarczy, że zawrzesz w nim kilka krótkich zdań, które będą kwintesencją Twojej oferty.

34 6.2. profil zawodowy w Internecie
Profil zawodowy zamieszczany w Internecie powinien być konkretny, szczegółowy, chronologiczny. Muszą znaleźć się w nim dane o zdobytych kwalifikacjach, bo świadczą one o charakterystyce kandydata, który chce podnosić swoje umiejętności i kompetencje . Zdjęcia, listy znajomych i grupy dyskusyjne, zawarte w profilu internetowym, są informacjami drugorzędnymi i praktycznie nie są brane pod uwagę przy wyłanianiu kandydatów. Za to podczas selekcji agencje zatrudnienia weryfikują rekomendacje i wypisane osiągnięcia potencjalnych pracowników.

35 6.3. profil zawodowy w Internecie
Należy dbać o kompletność i aktualność profili zawodowych Sieć kontaktów ma znaczenie dla rekruterów Nie należy mieszać profilu prywatnego z zawodowym (np. umieszczania na profilu zawodowym zdjęć z wakacji Istotne dla firm poszukujących pracowników są dane kontaktowe chętnie pozostawiane na tego typu portalach Na większości portali pracy można załączyć do profilu CV i list motywacyjny

36 Dokumenty aplikacyjne
VII. Dokumenty aplikacyjne

37 7.1. dokumenty aplikacyjne
Na dokumenty aplikacyjne składa się życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny. Stworzenie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych jest bardzo ważnym etapem ubiegania się o pracę i nie jest to wcale takie proste. Prawidłowo przygotowane CV i list motywacyjny decydują o zakwalifikowaniu się do dalszego procesu rekrutacji i mają duże znaczenie w jego kolejnych etapach, podczas których następuje weryfikacja danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Do sporządzenia tych dokumentów należy się dobrze przygotować.

38 7.2. etapy przygotowania dokumentów aplikacyjnych
Znalezienie oferty pracy zgodnej z naszymi preferencjami, predyspozycjami i możliwościami zawodowymi - prawdopodobieństwo otrzymania pracy nie wzrasta wraz z ilością wysłanych aplikacji na przypadkowe ogłoszenia. Dokładna analiza wybranej oferty - zgromadzenie wszystkich możliwych informacji na temat oferowanego stanowiska pracy i oczekiwań pracodawcy. Zbudowanie profilu idealnego kandydata na konkretne stanowisko w określonej firmie na podstawie analizy oferty. Przemyślenie, które z naszych kwalifikacji (kompetencji, umiejętności, predyspozycji i cech osobowości) pokrywają się z profilem idealnego kandydata i wymagają podkreślenia w życiorysie i liście motywacyjnym. Napisanie CV i listu motywacyjnego w odpowiedzi na konkretną ofertę . Wysłanie dokumentów na podany w ogłoszeniu adres oraz zachowanie ich kopii.

39 7.3. życiorys zawodowy (cv)
Curriculum Vitae jest naszą wizytówką dlatego należy poświęcić mu trochę czasu, tak by uniknąć bledów, które mogą skutkować odrzuceniem przez potencjalnego pracodawcę lub agencję rekrutacyjną. W CV umieszczamy uporządkowane informacje (przedstawione w formie bezosobowej i blokowej), które w zwięzły i przejrzysty sposób charakteryzują kandydata. Nasze CV ma się wyróżniać. Bardzo ważna jest ciekawa i przejrzysta forma graficzna. Nie należy powielać wzorów dostępnych w Internecie. Można się nimi jedynie inspirować. CV powinno być czytelne, zawierać tylko prawdziwe informacje, wolne od bledów ortograficznych i gramatycznych.

40 7.4. elementy cv Dane personalne - imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy Wykształcenie - od ostatniej skończonej szkoły, kończymy na szkole ponadgimnazialnej Doświadczenie zawodowe – należy opisać w odwróconej chronologii, dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, pełne nazwy pracodawcy i adresy firmy, zajmowane stanowisko, zakres obowiązków, nabyte umiejętności i osiągnięcia Umiejętności – wpisujemy faktycznie posiadamy, a w szczególności te które nam pomóc przy wykonywaniu pracy na danym stanowisko (np. znajomość języków obcych, prawo jazdy kat. B, znajomość programów komputerowych itp.) Szkolenia i kursy – tylko te ważne, odpowiadające stanowisku pracy, podnoszące kwalifikacje związane z doświadczeniem zawodowym; nie wpisuj wszystkiego

41 7.4. elementy cv (c.d.) Zainteresowania – tu możemy przybliżyć pracodawcy swoją osobę; jest to istotny punkt, gdyż prezentuje nas od prywatnej strony. Wpisujemy to co nas wyróżnia, coś o czym mamy faktycznie pojecie, coś co jest naszym „konikiem”. Nie wpisuje się banalnych zainteresowań (standardowych) Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych – musi być zamieszczona bo inaczej CV nie będzie rozpatrywane, „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133. poz. 883 )”

42 7.5. przykłady cv znalezione w Internecie

43

44 7.6. przykład naszych cv

45 7.7. błędy w CV Pisząc swoje CV uważaj na często popełniane błędy:
dołączone do CV np. w bikini lub sprzed lat, umieszczanie doświadczenia zawodowego w nieodpowiedniej kolejności czyli od najstarszego do aktualnego, brak opisu poziomu znajomości języka, wpisywanie zdarzeń, których w kolejnym etapie rekrutacji kandydat nie jest w stanie udokumentować zbyt dużo szczegółów, a co za tym idzie niewłaściwa długość CV (dokument nie powinien być zbyt długi ani zbyt ubogi w treść) nieczytelne CV - chaotycznie przedstawione informacje, niewłaściwa struktura i forma CV (np. pisane drobnym maczkiem, nieczytelnym pismem) brak numeru kontaktowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych itp.

46 7.8. LIST MOTYWACYJNY List motywacyjny powinien zawierać następujące elementy: Dane personalne Aktualna miejscowość i data Dokładna nazwa firmy i działu - do którego wysyłamy naszą aplikację; jeżeli znamy, to również imię i nazwisko osoby, Rozpoczęcie - wstęp zawarty w pierwszym akapicie, informujący o tym, gdzie dowiedzieliśmy się o ofercie pracy oraz o tym, że chcemy przedstawić swoją kandydaturę na dane stanowisko (nazwa stanowiska wraz z nr referencyjnym podanym w ofercie), Rozwinięcie - rozbudowane informacje z CV (nie powielanie), przedstawienie motywacji oraz rzetelna prezentacja kwalifikacji (popartych przykładami, udowodnionych); należy przede wszystkim skoncentrować się na tym, co możemy zaoferować przyszłemu pracodawcy, Zakończenie - zawarcie w jednym akapicie nadziei na zainteresowanie pracodawcy naszą kandydaturą oraz wyrażenie gotowości do zaprezentowania swojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podpis.

47 7.9. przykłady Listów motywacyjnych

48 Rozmowa kwalifikacyjna
VIII. Rozmowa kwalifikacyjna

49 8.1. Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna to rozmowa wstępna, pierwszy osobisty kontakt z potencjalnym pracodawcą. Należy się do tej rozmowy bardzo dobrze przygotować, co stanowi połowę sukcesu. W rozmowie kwalifikacyjnej kandydat może zaprezentować siebie, rozszerzyć informacje z CV, podkreślić swoje atutu. Wychodzą tu jednak na jaw wszystkie nieścisłości i oszustwa zamieszczone w CV.

50 8.2. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Należy zebrać jak najwięcej informacji o firmie (przedmiot działalności, oferowane usługi, informacje o konkurencji itp. ) Zebrać informacji o potencjalnym miejscu pracy, czyli wiedza teoretyczna i praktyczna. Często pojawiają się pytania sytuacyjne, które wymagają od kandydata zastosowania wiedzy w praktyce i kreatywności. Przeanalizować swoje CV. Przeanalizować poszczególne etapy swojej kariery zawodowej i doświadczenie zawodowe (np. praktyki szkolne, prace wakacyjne itp.) Przeanalizować dokładnie opis stanowiska oraz porównać wymagania ze swoimi umiejętnościami i doświadczeniem. Przeanalizować dlaczego chcesz podjąć tą pracę oraz co pragniesz osiągnąć za 5, 10 lat. Przygotować certyfikaty, dyplomy, świadectwa, referencje i inne dokumenty dot. kwalifikacji i doświadczenia. Przygotować swoje mocne i słabe strony.

51 7.3. przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
Pamiętaj o poniższych zasadach w trakcie rozmowy Odpowiednie przygotowanie „duchowe”; musisz być wyspany, zrelaksowany przed rozmową i pozytywnie nastawiony. Musisz być skoncentrowany i naturalny. Pamiętaj o uśmiechu i kontroli ciała. Należy uważnie słuchaj swojego rozmówcy, nie wchodź mu w słowo oraz odpowiadać po chwili zastanowienia. Udzielaj konkretnych, zwięzłych odpowiedzi. Koniecznie pamiętaj o odpowiednim wyglądzie – dyskretna fryzura, ubiór. Pamiętaj o kontakcie wzrokowym z rozmówcą. Istotna jest komunikacja niewerbalna – często ma większe znaczenie niż same słowa, należy wiec również to brać pod uwagę.

52 Podsumowanie W tym semestrze zdecydowaliśmy się realizować temat dotyczący tworzenia profilu zawodowego w Internecie, gdyż jest to kontynuacja tematu jaki realizowaliśmy w ramach MGP o tym jak aktywnie poszukiwać pracy. Część zagadnień pokryła się z naszą częścią tamtego projektu. Nasz opiekun poszerzył nam wiele z tych elementów. Każdy z nas opracował swoje CV. Mięliśmy też okazję do spotkania z doradcami zawodowymi i przeanalizowaliśmy nasze kompetencje zawodowe. Uzyskaną wiedzę i praktyczne umiejętności w ramach tego tematu projektowego zastosujemy w praktyce z chwilą wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły.

53 Dziękujemy za uwagę! Grupa 97/79_p_g2 Aneta Grot Karolina Kubiak
Kamila Lum Katarzyna Łucyszyn Nannett Popp Agata Soboń Emilia Wręczycka Izabela Zenkowska Justyna Wrzesińska Marcin Dzierzgwa Miłosz Stanecki Grzegorz Tomaszewski Opiekun grupy: Katarzyna Pietrucik

54 ŹRÓDŁA INFORMACJI materiały z portali pracy
„Aktywne i elastyczne formy poszukiwania pracy” - opracowanie Fundacji Edukacji Europejskiej (Wałbrzych 2006) Raport portalu Jobexpress.pl na temat internautów poszukujących pracy (ankiety przeprowadzono w maju 2009 ) materiały z – (strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu) materiały z – (strona Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie) materiały z materiały dotyczące profilu zawodowego materiały dotyczące profilu zawodowego „Poszukiwanie pracy: Internet najlepszy?” eGospodarka.pl „ Jak wykorzystać Internet w poszukiwaniu pracy?”– Anna Owczarz „Poradnik: Rozmowa kwalifikacyjna” – kariera.mediarun.pl i inne materiały

55


Pobierz ppt "IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google