Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja projektu „As kompetencji – kompetencja przedsiębiorczość”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja projektu „As kompetencji – kompetencja przedsiębiorczość”"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja projektu „As kompetencji – kompetencja przedsiębiorczość”
Przygotowana przez uczniów ZS Agrobiznesu w Rogoźnie.

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie
ID grupy: 97/77_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów regionu i Polski Semestr/rok szkolny: 2009/2010 2

3 1. Uzasadnienie potrzeby badań.
Badania prowadzone w ramach projektu „As kompetencji – kompetencja przedsiębiorczość” dotyczyły analizy i diagnozy sytuacji na lokalnym rynku pracy i edukacji, obejmującym miasto Rogoźno Wlkp. oraz powiat obornicki, pod względem potrzeb na określone kwalifikacje pracowników w zakładach produkcyjnych oraz oczekiwania absolwentów szkół średnich co do przyszłej pracy. Głównymi pracodawcami są na badanym obszarze zakłady produkcyjne. W przypadku rynku edukacji zostały zbadane szkoły średnie na terenie miasta Rogoźna.

4 2. Rynek pracy w mieście i gminie Rogoźno i powiecie obornickim.
Ankiety przeprowadziliśmy w 25 przedsiębiorstwach w gminie Rogoźno, w branżach handlowych i produkcyjnych (ze względu na profil kształcenia w analizowanych szkołach – technik handlowiec, technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk, technik budownictwa). Na stanowiskach biurowych jest zatrudnionych 101 pracowników (9,4%) i na stanowiskach robotniczych 972 osoby (90,6%). Łączna suma wynosi 1073 pracowników. W ostatnim roku zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach zwiększyło się o 108 osób. Do końca tego roku w mieście Rogoźno zatrudnienie może się zwiększyć w zawodach: Pracownik fizyczny, Spawacz ślusarz, Szwaczka, Sprzedawca, Robotnik budowlany, Sekretarka.

5 Wykres nr 1 Przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniach według branży.
Źródło: opracowanie własne.

6 Zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców w urzędzie pracy dotyczy pracowników w zawodach:
Sprzątaczka, Mechanik, Pracownik budowlany, Pracownik ogólno – budowlany, Monter izolacji dociepleniowych, Spawacz, Pracownik fizyczny do ocieplania budynków, Murarz, Pracownik produkcji do wyrobu zniczy, Rzeźnik ubojowiec, Pracownik ochrony, Elektryk – konserwator, Mechanik pojazdów samochodowych – elektromechanik, Konstruktor mebli gastronomicznych, Tynkarz maszynowy, Polernik, Informatyk,

7 Pracownik fizyczny budowlany,
Pracownik produkcji, Operator maszyn i urządzeń, Trakowy, Pracownik produkcji – operator maszyn CNC, Pracownik produkcji – obsługa wózka widłowego, Kierowca kat. B, Pracownik produkcyjny w piekarni, Technolog planowania produkcji, Nauczyciel przedmiotów budowlanych, Nauczyciel przedmiotów logistycznych, Operator prasy krawędziowej, Administrator, Kierowca kat. CE – mechanik, Kierownik produkcji – brygadzista, Tynkarz, Pracownik do spraw utrzymania ruchu.

8 3. Sposoby poszukiwania pracowników przez pracodawców w gminie Rogoźno.
Najczęstszym sposobem jest poszukiwanie pracowników za pośrednictwem biura pracy (28%), osobiście (24%) i poprzez znajomych (18%). Kolejnym sposobem jest poszukiwanie za pomocą ogłoszeń w prasie (14%) oraz ogłoszeń w Internecie (9%). Innym sposobem jest wybór ofert osób, które same się zgłosiły w celu podjęcia pracy (7%).

9 Wykres nr 2 Sposoby poszukiwania pracowników przez pracodawców.
Źródło: opracowanie własne.

10 4. Wymagania stawiane pracownikom przez pracodawców.
Najważniejsze to: Doświadczenie zawodowe, Dodatkowe kwalifikacje. Najmniej ważne to: Znajomość języków obcych, Obsługa komputera. Według pracodawców najważniejszą cechą pracowników jest: Fachowość, Pracowitość, Najmniej ważną cechą jest: Kreatywność, Wygląd zewnętrzny.

11 5. Rynek edukacji w Rogoźnie.
Ankietę przeprowadziliśmy w 3 szkołach: ZS Agrobiznesu, ZS im. Hipolita Cegielskiego, Liceum Ogólnokształcące. W ankiecie brało udział 30 uczniów w wieku 18 – 19 lat. Głównymi motywami wybory tych szkół były: Uzdolnienia/zainteresowania zgodne z ofertą szkoły, Interesująca oferta kierunkowa, Względna łatwość dostania się do tej szkoły.

12 6. Stopień zadowolenia z realizacji procesu dydaktycznego i warunków kształcenia w wybranej szkole.
Ankietowani uczniowie są najbardziej zadowoleni z: Przydatności treści programowych przedmiotów zawodowych, Zapewnienie skorzystania z praktyk przyuczających do zawodu (w technikach), Przydatność treści programowych przedmiotów ogólnych, Najmniej zadowoleni są z: Jakości bazy dydaktycznej i sal lekcyjnych i sportowych, Możliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnego rodzaju kołach.

13 7. Nabyte kompetencje po ukończeniu szkoły przez uczniów.
Najważniejsze uzyskane umiejętności przez uczniów w szkole to: Znajomość języków obcych, Specjalistyczne umiejętności zawodowe, Umiejętność negocjacji, Samodzielność pracy, Szeroka wiedza ogólna. W mniejszym stopniu nabyte są umiejętności w zakresie: Pracy w warunkach stresu Krytycznego myślenia, Przewodzenia w grupie.

14 8. Plany uczniów po ukończeniu szkoły.
Większość uczniów po ukończeniu wybranej szkoły średniej zamierza: Podjąć naukę na studiach stacjonarnych państwowych, Podjąć naukę na studiach niestacjonarnych, Wyjechać za granicę, Pracować na umowę o pracę. Najmniej uczniów zamierza: Pracować na własny rachunek,

15 9. Najczęściej podejmowane kierunki studiów.
W dużej mierze uczniowie wybierają studia związane z ukończeniem szkoły średniej o wybranym kierunku, są to m.in. Architektura krajobrazu, Informatyka, Polonistyka, Prawo, Stosunki międzynarodowe, Medycyna, Ekonomia, Weterynaria, Germanistyka, Zoologia, Socjologia.

16 10. Zakres przydatnych umiejętności.
Najbardziej uczniom przydadzą się umiejętności z zakresu: Języka obcego, Przedmiotów zawodowych, Informatyki, Doradztwa zawodowego. 68% ankietowanych uczniów ocenia dokonany przed laty swój wybór szkoły jako trafny, 21% nie ma na ten temat zdania a 11% swój wybór uważa za błędny.

17 11. Oczekiwania pracodawców w oczach absolwentów.
Zdaniem uczniów największe znaczenie w sytuacji poszukiwania pracy mają: Posiadane wykształcenie (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły) – 60,0% Doświadczenie zawodowe (staż pracy w danym zawodzie) – 42,5% Kontakty i znajomości – 38,2% Najmniejsze znaczenie respondenci przypisali: Osobowości, prezencji – 6,5% Renomie ukończonej szkoły – 4,5% Umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych – 2%

18 Wykres nr 3 Oczekiwania pracodawców w oczach absolwentów.
Źródło: opracowanie własne.

19 KONIEC Dziękujemy za poświęcony nam czas.


Pobierz ppt "Prezentacja projektu „As kompetencji – kompetencja przedsiębiorczość”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google