Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd trendów i kluczowych czynników zmian w branży paliwowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd trendów i kluczowych czynników zmian w branży paliwowej"— Zapis prezentacji:

0 Integracja operacyjna w łańcuchu logistyki paliw a wsparcie IT Warszawa, Grudzień 2010

1 Przegląd trendów i kluczowych czynników zmian w branży paliwowej
Nowoczesne Technologie i Praktyki $/B Rozwój nowych źródeł danych dostarczanych przez RFID/sensory/itp i nowe aplikacje Analizy predykcyjne Wprowadzenie coraz bardziej zaawansowanych aplikacji handlowych Interfejs człowiek-maszyna (HMI) Automatyzacja procesów biznesowych IT jako usługa (IT as a service) Trendy społeczne Stała komunikacja Kadra w starszym wieku Zmniejszająca się liczba inżynierów Kwestie globalnego bezpieczeństwa Rosnący problem prywatności Obecna Sytuacja Wydajność Łańcucha Dane: ograniczona dostępność danych dotyczących majątku i jego wykorzystania, problem ich integralności, problem z częstotliwością i formatem, liczne zagrożenia dla bezpieczeństwa danych Technologia IT: odwoływanie się do standardów, wciąż często rozdrobnione aplikacje, pewne rozwiązania bezprzewodowe, spotykana niska wydajność systemów zintegrowanych Proces biznesowy: wciąż często przestarzały – w tym ograniczone wykorzystanie mierników efektywności Ludzie: struktura wiekowa oraz zmieniające się profile kompetencji mogą w pewnych obszarach biznesu zwiększać ryzyka operacyjne Biznes musi być “Odpowiedzialny, Skuteczny, Reagujący, Bezpieczny” Czynniki Biznesowe Wydajność zarządzania łańcuchem dostaw od strony planowania jako centrum uwagi Zmniejszenie równowagi między popytem i podażą prowadzące do obniżenia stabilności operacyjnej logistyki i wahań sprzedaży Ceny ropy i niska marża rafineryjna Bardziej rygorystyczne specyfikacje produktów Konsolidacja właścicielska rafinerii - myślenie globalnie, ale działanie regionalnie Future State Data: critical data treated like an asset driving to a “single version of the truth”, near real-time material balances and visibility across the value chain. IT Technology: “legacy” issues solved, wireless infrastructure built out, SOA extensively being used, role based portals focus on support of decisions to be made using appropriate views of “what is happening” (order status, on going movements, KPI drill downs structure, compliance status, position by products) and what the possibilities are for the future (even triggers, modeling – what if’s) to facilitate decisions based on network margin optimization. IT will provide the infrastructure upon which to build the “Fast” reacting organization Business Process: reliable and to some degree remotely operated refineries – see refining of the future – will provide an additional incentive to leverage all assets within a network ; orchestration and business process automation are essentials to improve the speed of collaborative decisions People: less people (from attrition mainly - resolving the aging issue) for more complex decisions, advanced training & knowledge management, new co-sourcing models for business processes such as data controls & updates, performance analysis, predictive modeling Czas

2 Integracja operacyjna w łańcuchu logistyki – kluczowe aspekty
Integracja operacyjna obejmuje wszystkie podmioty zaangażowane w obrót produktami paliwowymi (produkcja, magazynowanie, transfer, sprzedaż, blending). Prawidłowe działanie łańcucha logistycznego wymaga odpowiedniej współpracy ze strony wszystkich kluczowych graczy – słabe ogniwa muszą zostać wzmocnione. Rozwiązania informatyczne są istotnym wsparciem dla logistycznych procesów biznesowych i przepływu danych oraz dodatkowych informacji. Konieczne jest ciągłe monitorowanie efektywności łańcucha logistycznego na bazie wspólnie uzgodnionych mierników. Niezbędne jest zapewnienie porównywalności spojrzenia z różnych stron łańcucha logistycznego (np. producenta, firmy dostarczającej usługi logistyczne lub klienta hurtowego).

3 Dlaczego integracja operacyjna łańcucha logistyki paliw jest trudna?
Ponieważ należy patrzeć na nią z kilku perspektyw: Wymaga dojrzałej i pełnej integracji w łańcuchu wartości wewnątrz poszczególnych organizacji wchodzących w skład łańcucha (wspólne i zgodne spojrzenie pomiędzy sprzedażą, logistyką, produkcją, trading’iem) Wymaga integracji pomiędzy podmiotami działającymi na rynku paliw (producenci, dostawcy usług logistycznych, hurtownicy, detaliści, brokerzy, itp) Często wymaga zmian zasad wspólpracy z klientami oraz ściślejszej i częstszej wymiany informacji na temat krótkoteminowych planów zakupu produktu. Wymaga spełnienia wszystkich wymagań formalnych związanych m.in z obrotem paliwami, zapasami obowiązkowymi, akcyzą Poziom pojedynczego podmiotu w ramach łańcucha logistycznego Poziom łańcucha logistycznego WSPARCIE INFORMATYCZNE Poziom klienta hurtowego – końcówka łańcucha Wymogi formalne i przepisy podatkowe WSPARCIE INFORMATYCZNE

4 Integracja operacyjna wewnątrz pojedynczej organizacji – pomiędzy wieloma funkcjami oraz w ramach regionu Im bardziej schodzimy z horyzontem czasu tym ilość przekazywanych danych i informacji jest większa oraz wyższa jest jej częstotliwość YEARS Plan Biznesowy / Budżet Prognozowanie popytu QUARTERS Planowanie i dobór rodzajów ropy Planowanie sieci Planowanie zapasów MONTHS Planowanie w ramach regionu Bilansowanie popytu i podaży Alokacja produktów WEEKS Selekcja wsadów Planowanie Multi -Refinery Planowanie transportu Zakup ropy i wsadów Planowanie dostaw Rezerwacje (ATP - available to Promise) This common HC supply chain view of the problem needs to be considered in light of the overall value chain optimization Planowanie pojedynczej rafinerii Nominacje DAYS Obsługa zamówień sprzedaży Harmonogramowanie produkcji rafineryjnej Harmonogramowanie przesunięć i innych operacji logistycznych HOURS Monitorowanie przesunięć/ruchów i poziomu zapasu wsadów Refining Execution Systems Process Control Monitorowanie przesunięć/ruchów i poziomu zapasów produktów MINUTES

5 Integracja operacyjna pomiędzy kluczowymi podmiotami w łańcuchu logistycznym paliw – m.in w obrębie logistyki pierwotnej i hurtu Podstawowe wymaganie, do którego powinny dążyć wszystkie kluczowe podmioty działające w łańcuchu brzmi następująco – „Informacja zgodna ze stanem faktycznym ruchów logistycznych i poziomów zapasów w sieci jest dostępna dla uczestników działających w tej sieci” Konieczne są pewne wspólne mierniki efektywności zapewniające spójność monitorowania oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami Konieczne jest wypracowanie scenariuszy działań dla sytuacji awaryjnych – przede wszystkim dotyczących ryzyka związanego z brakiem dostępności produktu lub „tzw.” przelaniem bazy. Warstwa informatyczna musi zapewniać szybką, pełną i rzetelną integrację w zakresie wymiany danych pomiędzy podmiotami! Poziom skomplikowania łańcucha logistycznego zależy od ilości podmiotów na nim działających (producenci, operatorzy logistyczni, hurtownicy, detaliści, importerzy/eksporterzy) Klient Rafineria 2 BM 3 (własna) BM 2 (obca) BM 1 (obca) Port / Hurt (Import/Eksport) Rafineria 1 © 2010 Accenture. All rights reserved. 5

6 Rola klienta w integracji łańcucha logistyki paliw
Kooperacja w zakresie planów/harmonogramów zakupu produktu przez klienta – szczególnie krótkoterminowych – (dziennych/tygodniowych) daje możliwości lepszej przewidywalności wymaganych wolumenów produktu oraz dodatków bio na końcówkach logistycznych (bazy magazynowe) Pełna informacja o stanie zapasów oraz ewentualnych problemach o dostępności produktu powinna być także wykorzystywana do komunikacji zwrotnej z klientem – szczególnie na potrzeby określania alternatywnych rozwiązań w sytuacjach awaryjnych Włączenie procesowe i systemowe klientów operujących na zasadzie VMI / lub dostaw franco pozwala zidentyfikować i ustawić bardziej regularny i przewidywalny schemat zaopatrywania a co za tym idzie wpłynąć pozytywnie na stabilność całego łańcucha logistycznego w krótkich horyzontach

7 Integracja operacyjna logistyki paliw a przepisy oraz uregulowania podatkowe
Bardzo wymagające przepisy dotyczące obrotu paliwami, dokumentacji oraz uregulowania podatkowe w zakresie akcyzy oraz ulgi paliwowej wymagają szczególnej uwagi ze strony podmiotów działających w łańcuchu logistyki paliw Problemy związane ze spełnieniem wymogów formalnych np. dotyczących przesunięć produktów paliwowych, potwierdzania wydań/przyjęć, określenia jakości/zawartości bio mogą w znacznym stopniu zaburzyć stabilność łańcucha logistycznego w krótkiej perspektywie Wsparcie IT/systemowe w powyższych obszarach jest kluczowe gdyż pozwala na eliminację szeregu potencjalnych opóźnień, problemów z jakością danych oraz ich spójnością. Tym samym wpływa na przyspieszenie obiegu informacji logistycznej pomiędzy wszystkim kluczowymi uczestniami procesu

8 Co rozumiemy jako warstwę IT istotną dla logistyki paliw i jej stabilności w krótkim horyzoncie
Zaawansowane planowanie operacyjne Poziom optymalizacij Planowanie popytu Poziom informacji zagregowanej Systemy analityczne Hurtownia danych Poziom harmono-gramowania i wykonawczy Trading/ Scheduling/ Pricing/ Systemy produkcyjne Storyline Key Messages Poziom transakcyjny - bieżący ERP TMS Poziom bieżący - akcyza EMCS

9 Prawidłowe działanie łańcucha logistyki paliw wymaga więc sprzężenia rozwiązań poszczególnych graczy na poziomie transakcyjnym potencjalna wymiana danych w przypadku współpracy (np.w regularnych transakcjach SWAP) Producent paliw 1 Producent paliw 2 stała wymiana danych w trybie bieżącym dążenie do minimalizacji czasu pomiędzy transakcją fizyczną (przyjęcia, przesunięcia, wydania) a rejestracją systemową dostępność informacji o poziomie zapasu w określonych węzłach sieci Storyline Key Messages stała wymiana danych w trybie bieżącym dążenie do minimalizacji czasu pomiędzy transakcją fizyczną (przyjęcia, przesunięcia, wydania) a rejestracją systemową dostępność informacji o poziomie zapasu w określonych węzłach sieci Dostawca usług logistycznych

10 Podsumowanie Kierunek na przyszłość
Dążenie do coraz mocniejszej integracji informacyjnej i procesowej pomiędzy podmiotami działającymi na rynku paliw Określenie i egzekwowanie określonych działań strategicznych i taktycznych mających na celu zwiększenie efektywności bieżących operacji i przewidywalności podaży/popytu w krótkim horyzoncie czasu Podejście partnerskie w sferze operacyjnej Wprowadzenie filozofii ciągłej poprawy w obszarach wpływających na efektywność operacyjną (np. rozliczenia akcyzowe, produkcja, sprzedaż) Narzędzia IT IT jest wsparciem dla odpowiednio zdefiniowanych procesów – system/narzędzie IT nie może być traktowane jako rozwiązanie problemu samo w sobie Aby planowanie i harmonogramowanie mogło być dobrze realizowane niezbędny jest płynny ruch danych na poziomie transakcyjnym – z wykorzystaniem rozwiązań sprawdzonych w branży! Należy patrzeć i korzystać z doświadczeń innych firm paliwowych (szczególnie z rynku europejskiego) w zakresie narzędzi IT oraz architektury aplikacji Nie można zapominać o budowaniu i utrzymaniu kompetencji w ramach organizacji w zakresie wdrożonych / wdrażanych rozwiązań informatycznych

11 Dziękuję za uwagę! Filip Kowalski Accenture Warszawa +48 600 350 751


Pobierz ppt "Przegląd trendów i kluczowych czynników zmian w branży paliwowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google