Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemowe rozwiązania z zakresu innowacyjności Marek Daszkiewicz Sekretarz Rady Głównej JBR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemowe rozwiązania z zakresu innowacyjności Marek Daszkiewicz Sekretarz Rady Głównej JBR."— Zapis prezentacji:

1 Systemowe rozwiązania z zakresu innowacyjności Marek Daszkiewicz Sekretarz Rady Głównej JBR

2 -Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. -Samo odkrycie nowości (odkrycie naukowe) nie jest innowacją. -Dopiero wdrożenie nowości do praktyki jest innowacją. Prof. Wojciech Cellary Innowacyjność

3 Innowacyjność w początkach III RP Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń Podatek na innowacyjność – Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki. Podatek na innowacyjność – Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki. Ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw wdrażajacych nowe technologie Ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw wdrażajacych nowe technologie Programy badań: Krajowe, resortowe Programy badań: Krajowe, resortowe Nakłady na badania w 1991 GERD 1,08% BERD 032% GovERD 0,76% Nakłady na badania w 1991 GERD 1,08% BERD 032% GovERD 0,76%

4 Istytucje związane z innowacyjnością Komitet Badań Naukowych (1991-2004) Komitet Badań Naukowych (1991-2004) Agencja Techniki i Technologii(1996-2002) Agencja Techniki i Technologii(1996-2002) PARP (2001, 2002 –przejęcie ATT, 2005 –przejęcie zadań związanych z innowacyjnością) PARP (2001, 2002 –przejęcie ATT, 2005 –przejęcie zadań związanych z innowacyjnością) Ministerstwo Nauki i Szk. Wyższego – odpowiada za politykę naukową i budżet nauki. Ministerstwo Nauki i Szk. Wyższego – odpowiada za politykę naukową i budżet nauki. Ministerstwo Gospodarki odpowiada z politykę innowacyjną, wdraża Strategię Lizbońską w Polsce. Ministerstwo Gospodarki odpowiada z politykę innowacyjną, wdraża Strategię Lizbońską w Polsce.

5 Ważniejsze dokumenty 1. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003, Warszawa, (2003). 2. Strategia zwiększenia nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej Dokument przygotowany we współpracy z Departamentem Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,Warszawa, marzec 2004 r. 3. Kierunki Zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007- 2013, Ministerstwo Gospodarki 2006 4. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 listopada 2006 r., Warszawa, listopad 2006 r.

6

7 Wskaźniki na przyszłość Kierunki Zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, GERD (2013) 2,30 1.15 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013, Wartość wskaźnika w roku wskaźnika bazowym UE, (2005) 2010 2015 Nakłady ogółem na działalność badawczą i rozwojową (B+R) w % PKB 1,9 (2004); 0,56 (2004); 1,5; 2,0 Nakłady ogółem na działalność badawczą i rozwojową (B+R) w % PKB 1,9 (2004); 0,56 (2004); 1,5; 2,0 Udział podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R (%) 54,3; (2003); 22,6 (2004); 30; 40 Udział podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R (%) 54,3; (2003); 22,6 (2004); 30; 40

8

9 Jednostki Badawczo-Rozwojowe (JBR) JBR – jedyny sektor badań w Polsce mający najbardziej pożądaną strukturę wydatków (podobną do struktury w UE)

10 Reforma nauki Brak preferencji dla badań stosowanych związanych z GOW Nie są gwarantowane wyższe nakłady na NCBiR, Badania stosowane jako inne zadania NCBiR, Brak gwarancji określonej kwoty wydatków na rzecz przedsiębiorców Brak możliwości składania wniosków na badania jednostek naukowych na rzecz GOW poza tematyka konkursową. Brak kontynuacji projektów celowych i inicjatywy technologicznej. Punktacja w nowej ocenie parametrycznej dyskryminuje badania na rzecz gospodarki Brak planu wydatkowania środków na naukę z POIG i POKL oraz wyraźnego okreslenia oczekiwanych rezultatów dla GOW

11 Innowacyjność w UE Obecnie: Średnie wydatki na B+R (w relacji do PKB) –w UE: 1,93 % –Szwecja:4,27 % –Finlandia:3,42 % Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w populacji firm wynosi około 51% Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w populacji firm wynosi około 51% Wydatki na B+R na głowę mieszkańca: 493,1 $ Wydatki na B+R na głowę mieszkańca: 493,1 $ Średni współczynnik wynalazczości: 2,6 Średni współczynnik wynalazczości: 2,6

12 Innowacyjność w Polsce Udział wydatków na B+R wynosi 0,59% PKB Udział wydatków na B+R wynosi 0,59% PKB –jedno z ostatnich miejsc wśród obecnych i wstępujących do UE członków Zmniejszanie się od szeregu lat nakładów na B+R Zmniejszanie się od szeregu lat nakładów na B+R Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w populacji przedsiębiorców – 16,9% Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w populacji przedsiębiorców – 16,9% Wydatki na B+R na głowę mieszkańca: 66,8 $ Wydatki na B+R na głowę mieszkańca: 66,8 $ Średni współczynnik wynalazczości: 0,6 Średni współczynnik wynalazczości: 0,6 Jeden z najwyższych w Europie udział wydatków na badania podstawowe w strukturze wydatków na naukę Jeden z najwyższych w Europie udział wydatków na badania podstawowe w strukturze wydatków na naukę

13 Doradztwo z zagranicy Program Phare Program Phare Doradca japoński –prof. Masatake Wada (1995-2002) Doradca japoński –prof. Masatake Wada (1995-2002) Raport Banku światowego Goldberg I., Polska a gospodarka oparta na wiedzy, Raport Banku Światowego wykonany na zlecenie KBN, Warszawa, 2004 Raport Banku światowego Goldberg I., Polska a gospodarka oparta na wiedzy, Raport Banku Światowego wykonany na zlecenie KBN, Warszawa, 2004 Ecorys (2003-2005) Ecorys (2003-2005)

14 Działania dla innowacji Spójna polityka naukowa i innowacyjna (Ministerstwo nauki i technologii, Rada ds. innowacyjności przy premierze) Spójna polityka naukowa i innowacyjna (Ministerstwo nauki i technologii, Rada ds. innowacyjności przy premierze) Wzrost nakładów na badania Wzrost nakładów na badania Podział pierwotny budżetu na badania (właściwe finansowanie GOW) Podział pierwotny budżetu na badania (właściwe finansowanie GOW) System zachęcający przedsiębiorców do nakładów na badania System zachęcający przedsiębiorców do nakładów na badania

15 Model węgierski Reforma 2003 Reforma 2003 200% od podstawy opodatkowania wewnętrzne wydatki na B+R 200% od podstawy opodatkowania wewnętrzne wydatki na B+R 300% od podstawy opodatkowania zamówienia B+R w węgierskich jednostkach naukowych 300% od podstawy opodatkowania zamówienia B+R w węgierskich jednostkach naukowych Podatek innowacyjny od dochodu firmy (zwolnione mikro (<10) a od 2005 małe). Początkowo 0,2% od 2006 0,3% przychodu. Podatek innowacyjny od dochodu firmy (zwolnione mikro (<10) a od 2005 małe). Początkowo 0,2% od 2006 0,3% przychodu. Wynagrodzenia pracowników B+R w przedsiębiorstwach Wynagrodzenia pracowników B+R w przedsiębiorstwach Wydatki na B+R na Węgrzech Wydatki na B+R na Węgrzech GERD 2006 1.0 GERD 2013 1,8 GERD 2006 1.0 GERD 2013 1,8 BERD 2006 0,45 BERD 2013 0,9 BERD 2006 0,45 BERD 2013 0,9


Pobierz ppt "Systemowe rozwiązania z zakresu innowacyjności Marek Daszkiewicz Sekretarz Rady Głównej JBR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google