Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok akad. 2013/2014 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta WYK Ł AD 1 Poj ę cia podstawowe Pomiary Przemieszczeń Studia II Stopnia Katedra Geodezji ul. Balicka 253A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok akad. 2013/2014 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta WYK Ł AD 1 Poj ę cia podstawowe Pomiary Przemieszczeń Studia II Stopnia Katedra Geodezji ul. Balicka 253A."— Zapis prezentacji:

1 rok akad. 2013/2014 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta WYK Ł AD 1 Poj ę cia podstawowe Pomiary Przemieszczeń Studia II Stopnia Katedra Geodezji ul. Balicka 253A pokój 222 tel. (12) 662-45-13 e-mail: andrzej.kwinta@ur.krakow.pl

2 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 2 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ORGANIZACJA PRZEDMIOTU Wykłady15h Ćwiczenia Projektowe 30 h ZALICZENIE, EGZAMIN Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 PUNKTY ECTS 4.0

3 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 3 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wykłady:Dr hab. inż. Andrzej Kwinta pok. 222 Balicka 253A Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Ćwiczenia:mgr inż. Tomasz Czempas mgr inż. Robert Gradka pok. 223, 224 Balicka 253A

4 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 4 Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ZAKRES PRZEDMIOTU: Definicje podstawowych pojęć z zakresu tematyki przemieszczeń i odkształceń Cele prowadzenia pomiarów przemieszczeń i odkształceń Zakładanie i monitorowanie osnów obejmujących tereny objęte przemieszczeniami i odkształceniami Opracowanie metodyki prowadzenia badań Prowadzenie badań przemieszczeń i odkształceń Badanie przemieszczeń metodą od stałej prostej Badanie przemieszczeń metodą na podstawie sieci trygonometrycznej Opracowanie obserwacji z cyklicznych pomiarów przemieszczeń i odkształceń.

5 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 5 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Przemieszczenie – zmiana położenia względem przyjętego układu odniesienia w określonym interwale czasu Wektor przemieszczenia punktu – wektor łączący punkt w położeniu pierwotnym z punktem w określonym momencie, w określonym układzie odniesienia

6 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 6 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Wektor przemieszczenia punktu – wektor łączący punkt w położeniu pierwotnym z punktem w określonym momencie, w określonym układzie odniesienia PRZYKŁAD: Komin żelbetowy w Thierbach (Niemcy) wysokości 285 m x=-8cm y=9cm

7 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 7 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Układ odniesienia = Baza odniesienia + Układ współrzędnych Baza odniesienia – zbiór punktów spełniających kryterium stałości wzajemnego położenia względem których wyznaczane są przemieszczenia Przyjęty układ współrzędnych (1D, 2D, 3D) Punkty bazy odniesienia

8 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 8 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Baza odniesienia Układ odniesienia Wewnętrzna (własna) Zewnętrzna Wewnętrzny (własny) Zewnętrzny Przemieszczenia Względne Bzwzględne

9 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 9 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Pomiar wyjściowy – pierwszy pomiar wykonany na obiekcie Pomiar aktualny – ostatni wykonany pomiar Monitoring stanu geometrycznego obiektu – okresowe bądź ciągłe wyznaczanie przemieszczeń punktów całego lub części obiektu Pomiar okresowy – pomiar wykonywany co pewien czas Pomiar ciągły – pomiar wykonywany i rejestrowany bez przerw Cykl pomiarowy– przyrost czasu pomiędzy pomiarami

10 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 10 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Przyczyna Skutek OBIEKT PRZYCZYNA + SKUTEK =

11 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 11 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe OBIEKT Przyczyna Proces Skutek – przemieszczenia i deformacje Pomiar wyjściowyPomiar aktualny Obraz procesu Przyczyna Czynniki wewnętrzne Czynniki zewnętrzne Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne Przyczyna Prosta Złożona Skutek Proces deterministyczny Proces probabilistyczny Proces probabilistyczno-deterministyczny

12 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 12 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Efekt ruchu obiektu w czasie to : Przemieszczenie – zmiana położenia względem przyjętego układu odniesienia w określonym interwale czasu Odkształcenie– wzajemna zmiana położenia punktów obiektu w określonym interwale czasu Przemieszczenia Translacja Rotacja Odkształcenia Liniowe Postaciowe WEKTOR TENSOR

13 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 13 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Przemieszczenia Translacja Rotacja

14 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 14 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Przemieszczenie poziome u, v pionowe (obniżenia,osiadania) w Przemieszczenie poziome (w kierunkach osi przyjętego układu wsp. ) j,0 – nr serii pomiarowej Przemieszczenie poziome (w kierunku od osi przyjętego układu wsp. ) Przemieszczenie poziome (maksymalne) v

15 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 15 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe PRZYKŁAD: Obliczyć przemieszczenie poziome maksymalne i błąd tego przemieszczenia dla następujących danych pomiarowych: PomiarX [m]m x [m]Y [m]m y [m] 0 (24.03.11)5572199.5010.0065706723.9430.005 6 (16.07.13)5572199.6330.0075706723.8630.008 Obliczenie przemieszczeń kierunkowych i ich błędów: u [mm]m u [mm]v [mm]m v [mm] 132.09.2-80.09.4 Obliczenie przemieszczenia maksymalnego i jego błędu: u max [mm]m umax [mm] 154.49.2 [grad] m [grad] 365.31293.8550 Obliczyć ile wyniesie przemieszczenie w kierunku 65.0 [grad] od osi x i jego błąd?

16 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 16 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Odkształcenia Odkształcenie liniowe Odkształcenie postaciowe

17 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 17 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Odkształcenie– wzajemna zmiana położenia punktów obiektu w określonym interwale czasu Miarą odkształcenia liniowego nazywamy granicę zmiany długości odcinka do jego pierwotnej długości. Miarą odkształcenia postaciowego nazywamy zmianę wartości kąta pomiędzy dwoma odcinkami spowodowaną przez odkształcenie. Odkształcenia Liniowe Postaciowe

18 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 18 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Klasyczna teoria sprężystości (teoria liniowa jednorodnego ciała izotropowego) przemieszczenia są małe w porównaniu z wymiarami obiektu, odkształcenia liniowe i postaciowe są bardzo małe w porównaniu do jedności, kąty obrotu są małe w porównaniu do jedności, a ich kwadraty są małe w porównaniu do odkształceń liniowych i postaciowych. ODKSZTAŁCENIE WZGLĘDNA ZMIANA DŁUGOŚCI Wartości w mierzonych kierunkach Wartości ekstremalne, kierunkowe Odkształcenie

19 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.19 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Przestrzenny tensor odkształcenia Odkształcenie i – odkształcenie liniowe w kierunku i ij – odkształcenie postaciowe w płaszczyźnie ij Odkształcenie poziome - płaski tensor odkształcenia

20 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 20 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Definicje odkształcenia Odkształcenie względne Odkształcenie naturalne Odkształcenie Lagrangea (Greena) Odkształcenie Eulera (Almansi) Odkształcenie logarytmiczne Henckyego Gdzie

21 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 21 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Odkształcenie Długość odcinka odkształcenie (względna zmiana długości) Po podstawieniu i uproszczeniu m,n - cosinusy kierunkowe

22 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 21 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Klasyczna teoria sprężystości (teoria liniowa jednorodnego ciała izotropowego) przemieszczenia są małe w porównaniu z wymiarami obiektu, odkształcenia liniowe i postaciowe są bardzo małe w porównaniu do jedności, kąty obrotu są małe w porównaniu do jedności, a ich kwadraty są małe w porównaniu do odkształceń liniowych i postaciowych. Odkształcenie

23 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 22 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Odkształcenie Przemieszczenie Pochodna przemieszczenia (odkształcenie) Macierz antysymetryczna - RotacjaMacierz symetryczna odkształcenia Tensor odkształcenia w zapisie symbolami Couchyego

24 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 23 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Dla płaskiego stanu odkształceń

25 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 24 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Odkształcenia na płaszczyźnie Odkształcenie kierunkowe Odkształcenia główne

26 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 25 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Odkształcenia główne graficznie

27 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 26 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Badanie przemieszczeń i odkształceń – pojęcia podstawowe Odkształcenia główne graficznie

28 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 27 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Wyznaczanie odkształceń w rozecie Odkształcenie względne: Pomiar długości:

29 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 28 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Wyznaczanie błędu odkształceń - przykład Długość odcinka rozety: 20m średni błąd pomiaru długości (przymiarem wstęgowym, tachimetrem elektronicznym) : 2 mm, średni błąd położenia punktu (wyznaczanego metodą GNSS) : 5 mm, średni błąd położenia punktu (w sieci zintegrowanej) : 3 mm. błąd odkształcenia [mm/m] pomiar tradycyjny pomiar GPS sieć zintegrowana liniowego±0.14±0.35±0.21 postaciowego±0.12±0.29±0.17 głównego liniowego±0.17±0.56±0.33 ekstremalnego postaciowego±0.14±0.50±0.30

30 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 29 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Przykład: Kier.Pomiar 0 [m]Pomiar 3 [m] 120.02320.017 219.98719.999 320.12020.131 1.Wyznaczyć tensor odkształcenia, 2.Obliczyć odkształcenia główne, W rejonie punktu na rozecie pomiarowej delta wykonywano serie pomiarów długościowych:

31 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 30 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Literatura Praca Zbiorowa: Geodezja Inżynieryjna. Wydawnictwo PPWK. Warszawa 1994 J. Czaja : Wybrane zagadnienia z geodezji inżynieryjnej. Wydawnictwa AGH. Kraków 1996 T. Lazzarini i inni : Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia. Wydawnictwo PPWK. Warszawa 1977 Podręczniki, skrypty do : Geodezji Inżynieryjnej, teorii sprężystości Walczak J.: Wytrzymałość materiałów oraz podstawy teorii sprężystości i plastyczności. PWN Tom II, Warszawa 1973

32 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 31 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Materiały związane z zajęciami http://matrix.ur.krakow.pl/~akwinta/PomPrz.html

33 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 32 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Zapraszam na kolejny wykład


Pobierz ppt "Rok akad. 2013/2014 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta WYK Ł AD 1 Poj ę cia podstawowe Pomiary Przemieszczeń Studia II Stopnia Katedra Geodezji ul. Balicka 253A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google