Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka gospodarcza Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka gospodarcza Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 Polityka gospodarcza Wprowadzenie

2 Literatura: Zajęcia 2 i 3: „Polityka gospodarcza”, red. B. Winiarski, rozdz.1.1, 1.2 i 1.4, rozdz. 2.1, 2.2, rozdz. 3.1, 3.3; rozdz. 4 Zajęcia 4: prasa – linki w pliku na profilu osobowym

3 Podstawowe pojęcia – do samodzielnego opracowania
Ekonomia pozytywna i normatywna Doktryny społeczno-ekonomiczne: Merkantylizm, Doktryna industrializacji, Doktryny liberalne, Doktryny konserwatywne, Doktryny socjaldemokratyczne, Katolicka nauka społeczna. Pojęcia: produkt krajowy brutto, wydajność pracy, pracochłonność, kapitałochłonność, techniczne uzbrojenie pracy. Infrastruktura: definicja i rodzaje Główne dziedziny polityki gospodarczej (Winiarski, rozdz. 3.3)

4 Źródło: Mały Rocznik Statystyczny GUS 2011, s. 479.

5 Struktura gospodarcza
Struktura gospodarcza w układzie przedmiotowym:

6 Struktura gospodarcza
Struktura gospodarcza w układzie własnościowym (podmiotowym):

7 Struktura gospodarcza
Struktura gospodarcza w układzie przestrzennym

8

9 Struktura gospodarcza
Struktura gospodarcza w układzie instytucjonalnym:

10 Zasoby ludzkie  Ludność: 38,5 mln
 Przyrost naturalny: 0,1 promila (2014)  współczynnik dzietności: 1,26 (2013) Tendencje dotyczące: Przyrostu naturalnego Dzietności Przeciętnego trwania życia Struktury ludności wd. wieku Migracji 10

11 11 Źródło: Mały rocznik statystyczny 2013, GUS.

12 12 Źródło: Rocznik demograficzny 2011, GUS.

13 13 Źródło: Mały rocznik statystyczny 2013, GUS.

14 Ludność w wieku 65 i więcej (Eurostat Yearbook 2007)
1960 1980 2000 2020 2050 POLSKA: 7,8 11,2 16 18,2 29,4 UE-15 10,6 13,9 16,3 21 30 Wiek emerytalny w Polsce a długość życia mężczyźni kobiety Wiek emerytalny w Polsce 65+ 60+ Przeciętny wiek przejścia na emeryturę (2012) 60,2 59,5 Średnia oczekiwana długość życia (2012) 72,7 81 Źródło: GUS, EUROSTAT 14

15

16 Uwarunkowania polityki gospodarczej
Stan i struktura zasobów: Majątkowych (Winiarski) Infrastruktura: Infrastruktura techniczno-ekonomiczna Infrastruktura społeczna Majątek produkcyjny Przy analizie zasobów majątkowych istotna jest jego: ilość, jakość (nowoczesność), rozmieszczenie oraz stopień zużycia Przyrodniczych (Winiarski) 16

17 Uwarunkowania polityki gospodarczej
Pozostałe uwarunkowania wewnętrzne: wewnętrzna sytuacja gospodarcza wewnętrzna sytuacja polityczna układ sił politycznych w kraju stosunek społeczeństwa do władzy stosunki narodowościowe zagospodarowanie przestrzenne kraju i regionów 17

18 Uwarunkowania polityki gospodarczej
Uwarunkowania zewnętrzne: Położenie geograficzne Międzynarodowa sytuacja polityczna Przynależność do międzynarodowych ugrupowań politycznych, gospodarczych i militarnych Koniunktura międzynarodowa i warunki wymiany (terms of trade) Stan zagospodarowania regionów przygranicznych krajów sąsiednich Zadłużenie zagraniczne 18

19 Kolejne zajęcia: Uwarunkowania polityki gospodarczej – debata na podstawie prasy (linkownia)


Pobierz ppt "Polityka gospodarcza Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google