Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Polityka gospodarcza Wprowadzenie. 2 Literatura: Zajęcia 2 i 3: „Polityka gospodarcza”, red. B. Winiarski, rozdz.1.1, 1.2 i 1.4, rozdz. 2.1, 2.2, rozdz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Polityka gospodarcza Wprowadzenie. 2 Literatura: Zajęcia 2 i 3: „Polityka gospodarcza”, red. B. Winiarski, rozdz.1.1, 1.2 i 1.4, rozdz. 2.1, 2.2, rozdz."— Zapis prezentacji:

1 1 Polityka gospodarcza Wprowadzenie

2 2 Literatura: Zajęcia 2 i 3: „Polityka gospodarcza”, red. B. Winiarski, rozdz.1.1, 1.2 i 1.4, rozdz. 2.1, 2.2, rozdz. 3.1, 3.3; rozdz. 4 Zajęcia 4: prasa – linki w pliku na profilu osobowym

3 3 Podstawowe pojęcia – do samodzielnego opracowania Ekonomia pozytywna i normatywna Doktryny społeczno-ekonomiczne:  Merkantylizm,  Doktryna industrializacji,  Doktryny liberalne,  Doktryny konserwatywne,  Doktryny socjaldemokratyczne,  Katolicka nauka społeczna. Pojęcia: produkt krajowy brutto, wydajność pracy, pracochłonność, kapitałochłonność, techniczne uzbrojenie pracy. Infrastruktura: definicja i rodzaje Główne dziedziny polityki gospodarczej (Winiarski, rozdz. 3.3)

4 4 Źródło: Mały Rocznik Statystyczny GUS 2011, s. 479.

5 5 Struktura gospodarcza Struktura gospodarcza w układzie przedmiotowym:

6 6 Struktura gospodarcza Struktura gospodarcza w układzie własnościowym (podmiotowym):

7 7 Struktura gospodarcza Struktura gospodarcza w układzie przestrzennym

8 8

9 9 Struktura gospodarcza Struktura gospodarcza w układzie instytucjonalnym:

10 10 Zasoby ludzkie  Ludność: 38,5 mln  Przyrost naturalny: 0,1 promila (2014)  współczynnik dzietności: 1,26 (2013)  Tendencje dotyczące:  Przyrostu naturalnego  Dzietności  Przeciętnego trwania życia  Struktury ludności wd. wieku  Migracji

11 11 Źródło: Mały rocznik statystyczny 2013, GUS.

12 12 Źródło: Rocznik demograficzny 2011, GUS.

13 13 Źródło: Mały rocznik statystyczny 2013, GUS.

14 14 Ludność w wieku 65 i więcej (Eurostat Yearbook 2007) 19601980200020202050 POLSKA:7,811,21618,229,4 UE-1510,613,916,32130 Wiek emerytalny w Polsce a długość życia mężczyźnikobiety Wiek emerytalny w Polsce65+60+ Przeciętny wiek przejścia na emeryturę (2012)60,259,5 Średnia oczekiwana długość życia (2012)72,781 Źródło: GUS, EUROSTAT

15

16 16 Uwarunkowania polityki gospodarczej Stan i struktura zasobów: Majątkowych (Winiarski)  Infrastruktura:  Infrastruktura techniczno-ekonomiczna  Infrastruktura społeczna  Majątek produkcyjny Przy analizie zasobów majątkowych istotna jest jego: ilość, jakość (nowoczesność), rozmieszczenie oraz stopień zużycia Przyrodniczych (Winiarski)

17 17 Uwarunkowania polityki gospodarczej Pozostałe uwarunkowania wewnętrzne: wewnętrzna sytuacja gospodarcza wewnętrzna sytuacja polityczna układ sił politycznych w kraju stosunek społeczeństwa do władzy stosunki narodowościowe zagospodarowanie przestrzenne kraju i regionów

18 18 Uwarunkowania polityki gospodarczej Uwarunkowania zewnętrzne: Położenie geograficzne Międzynarodowa sytuacja polityczna Przynależność do międzynarodowych ugrupowań politycznych, gospodarczych i militarnych Koniunktura międzynarodowa i warunki wymiany (terms of trade) Stan zagospodarowania regionów przygranicznych krajów sąsiednich Zadłużenie zagraniczne

19 19 Kolejne zajęcia: Uwarunkowania polityki gospodarczej – debata na podstawie prasy (linkownia)


Pobierz ppt "1 Polityka gospodarcza Wprowadzenie. 2 Literatura: Zajęcia 2 i 3: „Polityka gospodarcza”, red. B. Winiarski, rozdz.1.1, 1.2 i 1.4, rozdz. 2.1, 2.2, rozdz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google